DeWalt DWD522KS käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DWD522KS allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: DWD522KS
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Slovakki, Romanialainen, Indonesialainen, Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 97
96
SUOMI
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570
Jännite VAC 230 230 230 230 230
Tyyppi 1 1 1 1 1
Ottoteho W 950 1100 1100 1300 1300
Kuormittamaton nopeus väh.-1
0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 /
0–3500 0–3500 0–3500 0–3500 0–3500
Holkin läpimitta mm 43 43 43 43 43
Istukan enimmäiskapasiteetti mm 13 13 13 13 16
Terät
metallin poraus, alhainen nopeus mm 13 13 13 16 16
puu, tasainen poraus mm 40 40 40 40 40
terät, muurattujen rakenteiden poraus
optimaalinen mm 5–10 5–10 5–10 5–10 5–10
enintään mm 20 22 22 22 22
timanttipora mm – – – – 127
Paino kg 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso) dB (A) 95 95 94 93 93
LWA (äänitehotaso) dB (A) 106 106 105 104 104
KWA (määritetyn äänitason
epävarmuus) dB (A) 3 3 3 3 3
Poraus metalliin
Tärinän päästöarvo ah,D
= m/s2
5,5 5,5 4 7 –
Vaihtelu K = m/s2
4,3 4,3 1,5 4,8 –
Iskuporaus betoniin
Tärinän päästöarvo ah,ID
= m/s2
18 18 15 16 16
Vaihtelu K = m/s2
6,3 6,3 1,9 4,6 4,6
Poraus betoniin
Tärinän päästöarvo ah,DD
= m/s2
– – – – 13
Vaihtelu K = m/s2
– – – – 6,8
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai
jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää
tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
KAKSINOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Sivu: 98
97
SUOMI
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.15
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KAKSINOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 99
98
SUOMI
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä iskuporille
• Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
Sivu: 100
99
SUOMI
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät porien käyttöön:
– Työkalun pyörivien tai kuumien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen riski lisävarusteita
vaihdettaessa.
– Puuta työstettäessä muodostuvan pölyn
hengittämisestä aiheutuvat vaarat.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (h) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 iskuporakone
1 sivukahva
1 syvyydenrajoitin
1 istukka-avain (vain D21570K)
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle
alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa
vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin
menetykseen.
• Käytä kuulosuojia, kun iskuporaat pidemmän
aikaa. Pitkäaikainen altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa. Iskuporauksen aiheuttamat
korkeat äänitasot voivat aiheuttaa kuulon
tilapäisen menetyksen tai vakavan tärykalvon
vahingoittumisen.
• Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaus ja poraaminen voivat aiheuttaa
lastujen lentämisen. Lentävät kappaleet
voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Käytä
pölysuojainta tai hengityssuojainta töissä, joissa
syntyy pölyä. Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen
useimpiin töihin.
• Käytä aina työkalun mukana toimitettua
sivukahvaa. Kiristä sivukahva ennen käyttöä.
Pidä työkalua tiukasti. Pidä työkalua aina
kiinni molemmilla käsillä. Työkalun käyttö
yhdellä kädellä aiheuttaa hallinnan menetyksen.
Kovien materiaalien läpi tunkeutuminen tai
esimerkiksi raudoitustankoihin osuminen voi
myös olla vaarallista.
• Tarkista porakruunut aina ennen käyttöä. Älä
käytä vaurioituneita porakruunuja.
• Terät ja työkalut kuumenevat käytön aikana.
Käytä käsineitä, kun kosket niihin.
• Käytä liukumattomia jalkineita, jotta estät
onnettomuuden, kun seisot tai kävelet liukkailla
pinnoilla.
• Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja
leikkuutyökaluja. Muiden kuin suositeltujen
leikkuutyökalujen käyttö saattaa aiheuttaa
onnettomuuksia hallinnan menetyksen vuoksi.
• Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla
haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista
tärinälle pitämällä taukoja.
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Sivu: 101
100
SUOMI
Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa
toiminnassa, paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Käytä alhaisia nopeuksia
keskiöintiin, muovin tai keraamisten materiaalien
poraamiseen tai ruuvaamiseen.
SUUNNANVAIHTOVIPU (KUVA 3)
Suunnanvaihtovipu (b), joka sijaitsee liipaisukytkimen
yläpuolella, vaihtaa iskuporakoneen vääntösuunnan
ja sitä käytetään ruuvien ja jumiutuneiden poranterien
irrottamiseen.
Kun haluat käyttää työkalua toiseen suuntaan,
vapauta liipaisukytkin (a) ja työnnä vipua vasemmalle
(istukan päästä katsottuna).
Kun haluat käyttää työkalua eteenpäin, vapauta
liipaisukytkin ja työnnä vipua oikealle (istukan päästä
katsottuna).
Palauta suunnanvaihtovipu eteenpäinasentoon, kun
kaikki toiminnot toiseen suuntaan ovat valmiit.
TOIMINNOT KORKEALLA JA ALHAISELLA NOPEUDELLA
(KUVAT 1, 5)
Kaksinopeuksinen välitys kaksinopeuksisessa
iskuporakoneessa mahdollistaa tehokkaan toiminnan
erilaisissa toiminnoissa ja mahdollistaa suuremman
lisävarusteiden valikoiman.
ALHAISTA NOPEUTTA varten käännä rengas (d)
poranteräkuvan kohdalle porausta varten
asennossa 1.
KORKEA NOPEUTTA varten käännä rengas (d)
poranteräkuvan kohdalle porausta varten
asennossa 2.
Hammaspyörävaihde on suunniteltu vaihtamista
varten vain silloin, kun yksikkö on pois päältä. Voi
olla kuitenkin tarpeen kääntää istukkaa hieman käsin
ja kohdistaa hammaspyörät samalla, kun rengasta
kierretään.
HUOMAUTUS: ÄLÄ YRITÄ MUUTTAA
NOPEUKSIA kääntämällä rengasta
työkalun ollessa päällä. Tämä
vahingoittaa hammaspyörävaihdetta.
ISKUPORAUKSEN/PORAUKSEN VALITSIN (KUVAT 1, 5)
Kun haluat vaihtaa työkalun poraustoiminnosta
iskuporaukseen (tai päinvastoin), käännä rengasta (d)
sopivan kuvakkeen kohdalle kuten kuvassa 5.
Käännä rengas (d) poranteräkuvan kohdalle porausta
varten tai vasarakuvan kohdalle iskuporausta varten,
kuten kuvassa näytetään.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 4)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Suunnanvaihtovipu
c. Istukka
d. Nopeuden/tilan valinnan rengas
e. Sivukahva
f. Merkkivalo (DWD530, D21570)
g. Pääkahva
h. Päivämääräkoodi
i. Istukka-avain (D21570)
j. Lukituspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Iskuporakoneesi on suunniteltu ammattimaisiin
poraus- ja vasaraporaussovelluksiin.
D21570 on suunniteltu ammattimaiseen muurattujen
rakenteiden kuivaan timanttiporaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
LIIPAISUKYTKIN (KUVA 3)
Käynnistä iskuporakone painamalla liipaisukytkintä
(a). Pysäytä iskuporakone vapauttamalla
liipaisukytkin.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 3)
Säädettävä nopeuskytkin mahdollistaa nopeuden
hallinnan. Mitä enemmän liipaisukytkintä (a)
painetaan, sitä suurempi iskuporakoneen nopeus.
Paina tarpeen mukaan lukituspainiketta (j) jatkuvaa
toimintaa varten ja vapauta kytkin. Lukituspainike
toimii vain täydellä nopeudella kiinniruuvaussuuntaan.
Sivu: 102
101
SUOMI
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivukahva (kuva 2)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi käytä työkalua
AINA sivukahva oikein asennettuna.
Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa
sivukahvan lipsumisen työkalun
käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla
käsillä hallinnan maksimoimiseksi.
Sivukahva (e) toimitetaan iskuporakoneen mukana.
Se kiinnitetään vaihdelaatikon eteen, kuten kuvassa
2 näytetään, ja sitä voidaan kääntää 360˚ oikea- tai
vasenkätistä käyttöä varten.
Kun sivukahva on käännetty paikalleen, sitä tulee
työntää taaksepäin, kunnes aukot (k) sivukahvassa
kohdistuvat ja kiinnittyvät ulostyöntyviin kohoumiin
(m) vaihdelaatikon alapuolella. Kiristä sivukahva sitten
kääntämällä sitä myötäpäivään.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VÄÄNTÖMOMENTIN RAJOITIN
Työkalussa on vääntömomentin rajoitin, joka
vähentää suurinta vääntömomenttia, jos poranterä
jää jumiin. Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston
ja sähkömoottorin jumiutumisen. Momentinrajoitin on
säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (KUVA 4)
DWD530, D21570
DEWALT-porassa saattaa olla elektroninen
ominaisuus E-CLUTCH Anti-Lock Control™. Se on
suunniteltu auttamaan poran hallinnassa nopeuden
menetyksen aikana ja estämään poran vetäytymistä
käsistäsi. Näin voi tapahtua terästä porattaessa tai
kun käytetään suuria teriä puuta porattaessa.
Jos nopeuden hidastuminen tapahtuu, moottori
pyörii satunnaisesti jonkin aikaa. Toiminto vähentää
hidastumista ja mahdollistaa poran hallinnan. Kun
liipaisin vapautetaan, E-Clutch resetoituu ja pora
toimii jälleen normaalissa käyttötilassa, kun liipaisinta
painetaan uudelleen.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ -toiminnossa
on myös ylikuormitussuoja, joka estää poran
ylikuumenemisen kuormituksen ollessa suuri.
Jos laite ylikuumenee käytön aikana, toiminto
sammuttaa moottorin. Jos laite käynnistetään
uudelleen ja altistetaan suurelle kuormalle ennen
kuin se on jäähtynyt, toiminto sammuttaa moottorin
uudelleen.
Kuvassa 4 näytetään ohjetarra (n) kiinnitettynä
koteloon. Hälytystiloja on kaksi.
1. Käytössä-tila: Kun moottorin hidastuminen
tapahtuu, valo syttyy ja pysyy päällä niin kauan
kuin moottorin nopeus vaihtelee tietyn ajan
ennen kuin E-CLUTCH Anti-Lock Control™
sammuttaa työkalun kokonaan. Kun yksikkö
toimii normaalissa tilassa, valoa ei ole.
2. Ongelma-tila: Vilkkuvat valot liipaisinta
vedettäessä osoittavat, että elektroniikka ei enää
toimi. Työkalu saattaa silti pystyä toimimaan
toimia ilman E-CLUTCH Anti-Lock Control™
-toiminnon apua, mutta se tulee huollattaa
mahdollisimman pian.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Sivu: 103
102
SUOMI
myötäpäivään. Kun istukka on miltei kiristetty,
kuulet naksahtavan äänen. 4–6 naksahduksen
jälkeen istukka on riittävän kireä lisävarusteen
ympärillä.
3. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista
vaihe 1 yllä.
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja
aiheuttaa henkilövahingon.
PIKAISTUKAN POISTO (KUVA 8)
Kiristä istukka 6 mm:n (1/4”) tai suuremman
kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään
ympärille. Lyö pidempää päätä puisella vasaralla tai
puunkappaleella vastapäivään. Näin istukka irtoaa
niin, että sen voi ruuvata auki käsin.
PIKAISTUKAN ASENNUS (KUVA 9)
Ruuvaa istukka käsin niin pitkälle kuin se menee.
Kiristä istukka 6 mm:n (1/4") tai suuremman
kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään
ympärille ja lyö pidempää päätä puisella vasaralla
myötäpäivään.
Istukka avaimella (kuva 1)
D21570
D21570-mallissa on avaimellinen istukka (c). Vaihda
poranterä tai muu lisävaruste alla annettujen ohjeiden
mukaan.
1. Kiristä istukan rengas käsin.
2. Laita istukka-avain jokaisen kolmeen reikään
ja kiristä myötäpäivään. On tärkeää kiristää
istukka kaikista kolmesta reiästä, jotta estetään
liukuminen.
Irrota terä kääntämällä istukka-avainta
myötäpäivään vain yhdessä reiässä ja sitten
löysäämällä istukka käsin.
Valtuutettu DEWALT-huolto voi asentaa avaimellisen
istukan tilalle pikaistukan.
Syvyydenrajoitin (kuva 2)
Syvyydenrajoittimen (l) säätö:
Löysää kahva (e) ja siirrä syvyydenrajoitinta niin,
että etäisyys rajoittimen pään ja terän pään välillä
on sama kuin haluttu poraussyvyys. Kun poraat
syvyydenrajoittimella, pysäytä, kun tangon pää
saavuttaa materiaalin pinnan.
• Voit vähentää henkilövahingon
vaaraa varmistamalla AINA, että
työstettävä kappale on kiinnitetty
tiukasti paikalleen. Jos poraat
ohutta kappaletta, aseta sen taakse
puinen tuki, jotta ohut materiaali ei
vaurioidu.
• Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi käytä
työkalua aina sivukahva oikein
asennettuna. Jos näin ei tehdä, se
voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa
hallinnan menetyksen. Pidä
työkalua molemmilla käsillä hallinnan
maksimoimiseksi.
• Älä yritä kiristää tai löysätä poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa
ja aiheuttaa henkilövahingon.
• Palovamman vaara. Käytä AINA
käsineitä, kun vaihdat teriä. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta
huomattavasti käytön aikana. Pienet
irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (e) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (g).
Pikaistukka (kuvat 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522-, DWD524-, DWD525- ja DWD530-
malleissa on pikaistukka (c) kätevää käyttöä varten.
Vaihda poranterä tai muu lisävaruste alla annettujen
ohjeiden mukaan.
1. Tartu istukan takaosaan toisella kädellä ja
käännä etuosaa toisella kädellä vastapäivään,
kuten kuvassa 7. Käännä riittävästi niin,
että istukka avautuu riittävästi lisävarusteen
asettamista varten.
2. Laita terä tai muu lisävaruste noin 19 mm:n
(3/4”) istukkaan ja kiristä pitämällä istukan
takaosasta kiinni ja kääntämällä etuosaa
Sivu: 104
103
SUOMI
porausnopeudet, ylikuumenemisen ja
alhaisemman porausnopeuden.
2. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa
työhön nähden. Älä paina terää liikaa
poratessasi sivuttaissuunnassa, koska tämä
voi aiheuttaa terän urien tukkeutumisen ja
hitaamman porausnopeuden.
3. Kun poraat syviä reikiä ja iskunopeus alkaa
pudota, vedä terä osittain ulos reiästä
poran yhä pyöriessä, jolloin reikä puhdistuu
porausjätteestä.
4. Käytä muurattujen rakenteiden poraamiseen
karbidikärkisiä teriä tai kiviporia. Yhtenäinen,
tasainen pölyvirta osoittaa oikean
porausnopeuden.
TIMANTTIPORAUS
D21570
D21570 on suunniteltu muurattujen rakenteiden
kuivaan timanttiporaukseen 127 mm:iin saakka.
Timanttiporaukseen tätä halkaisijaa suurempiin
töihin muuratuissa rakenteissa ja säännölliseen
suuren halkaisijan timanttiporaukseen muuratuissa
rakenteissa ja betonissa, suosittelemme DEWALT
D21580-, D21582- tai D21583-timanttiporakoneen
käyttöä.
Käytä nopeutta 2 timanttiporakruunuille, joiden
halkaisija on 22–68 mm. Käytä aina nopeutta 1
timanttiporakruunuille, joiden halkaisija on välillä
68 mm ja 127 mm.
Noudata porakruunun tai valmistajan suosituksia
lisävarusteen käytössä.
HUOMAUTUS: Käytä aina porakruunuja, joissa on
kiinteä keskiöporajärjestelmä.
1. Laita keskiöpora sen pidikkeeseen porakruunun
keskelle.
Poraa alhaisella nopeudella, kunnes pora
tunkeutuu pintaan noin 5–10 mm.
2. Irrota kone virtalähteestä.
3. Poista keskiöpora pidikkeestään.
4. Laita kone virtalähteeseen ja laita porakruunu
työkappaleeseen.
5. Aloita poraaminen, lisää nopeutta täyteen
nopeuteen ja poraa haluttuun syvyyteen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
Poraaminen
Käännä rengas poranteräkuvan kohdalle porausta
varten tai vasarakuvan kohdalle iskuporausta varten.
Asenna ja kiristä haluttu poranterä istukkaan.
PORAUSTOIMINTO
Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/vääntö
nopeuskytkimen avulla.
1. Käytä PUULLE kierteisporanteriä, talttateriä,
lusikkaporia tai reikäsahoja. Käytä METALLILLE
pikateräksestä valmistettuja kierteisporanteriä
tai reikäsahoja. Käytä leikkuujäähdytysnestettä,
kun poraat metalleja. Poikkeuksia ovat
valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina.
Käytä MUURATTUJEN RAKENTEIDEN
poraamiseen karbidikärkisiä teriä tai kiviporia.
Yhtenäinen, tasainen pölyvirta osoittaa oikean
porausnopeuden.
2. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä
riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin,
mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa
sakata tai terä taipua.
3. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta
hallitset poran vääntymisen.
VAROITUS: Pora saattaa sakata,
jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän
vääntymisen. Varaudu aina
sakkaukseen. Tartu poraan vakaasti
molemmilla käsillä, jotta hallitset työkalun
vääntymisen ja vältät loukkaantumisen.
4. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti
ylikuormituksesta. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, irrota terä työstä ja määritä
sakkauksen syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE
LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA
YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA
– TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA PORAA.
5. Jotta minimoit sakkauksen tai materiaalin läpi
murtumisen, paina poraa vähemmän ja hivuta
terä reiän viimeisen osan läpi.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää
poratun reiän läpi. Tämä estää juuttumisen.
7. Säädettävän nopeuden porissa ei ole tarvetta
merkitä porattavaa reikää naskalilla. Aloita reikä
hitaalla nopeudella ja kiihdytä puristamalla
liipaisinta kovempaa, kun reikä on tarpeeksi
syvä, ilman että terä hyppää ulos.
ISKUPORAUS
1. Käytä poratessa poraan juuri tarpeeksi
voimaa, jotta estät sitä ponnahtelemasta
liiallisesti tai poran “nousemisen” pois terästä.
Liiallinen voiman käyttö aiheuttaa alhaisemmat
Sivu: 105
104
SUOMI
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-
huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voiteleminen
Työkalu voideltiin tehtaalla ennen toimitusta. Lähetä
tai vie työkalusta käytöstä riippuen kahden tai
kuuden kuukauden kuluttua valtuutettuun huoltoon
täydellistä puhdistusta, tarkastusta ja voitelua
varten. Jatkuvasti tuotantotyössä käytetyt työkalut
tarvitsevat uudelleenvoitelun useammin. Myös
pitkään poissa käytöstä olleet työkalut tulee voidella
uudelleen ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DWD522KS ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWD522KS

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWD522KS, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWD522KS käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWD522KS suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.