DeWalt DW86 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW86 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW86
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 61
56
fi - 1
KÄSIPYÖRÖSAHA DW86
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
Kelpoisuusseloste fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 4
Jatkojohdon käyttö fi - 4
Asennus ja säädöt fi - 4
Käyttöohjeet fi - 5
Huolto-ohjeita fi - 5
Takuu fi - 6
Tekniset tiedot
DW86
Jännite V 230
Teho W 1.700
Kuormittamaton nopeus/min 4.400
Sahaussyvyys 90° mm 86
Terän halkaisija mm 240
Sahanterän paksuus max/min mm 2,2/2,1
Teräkeskiön halkaisija mm 30
Paino kg 8,4
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Kelpoisuusseloste
DW86
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144 ja EN 55014
mukaisesti.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW86
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 104
LWA
(ääniteho) dB(A) 112
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN
50144:n mukaan:
DW86
1,2 m/s2
Eurooppapäällikkö
Tuotesuunnittelu & kehitys
David Wilson
DEWALT, Idstein, Saksa
S U O M I
Sivu: 62
57 fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli
työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
S U O M I
Sivu: 63
58
fi - 3
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistotasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Laitteen liittäminen sähköverkkoon, koneen
käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)
• Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon, varmista
ettei virtakytkin ole päällä.
• Poista kuusioavain sahanterän lukitsinpultista
ennen kuin käynnistät koneen virtakytkimestä.
• Älä katkaise virtaa ennen kuin terä saavuttaa
täydet kierrokset.
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
Suojavarusteet
• Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat
kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella
paikallaan.
• Halkaisuveistä ei saa poistaa.
• Halkaisuveitsen tulee olla oikein säädetty:
sahanterän hampaiden kärjen ja halkaisuveitsen
välisen etäisyyden sekä korkeuseron tulisi olla
enintään 5 mm (kuva G).
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä
tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu,
vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterää terävänä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita,
halkaisusahauksessa. Älä pokota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pyörösaha + yksi kovapala-yleisterä
1 Sahanterän mutteriavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
1 Rekisteröintikortti
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Monipuolinen DEWALT DW86 käsipyörösaha on
suunniteltu ammattimaisiin sahaustöihin.
S U O M I
Sivu: 64
59 fi - 4
1 Virtakytkin
1a Lukituksen avausvipu
2 Etukahva
3 Sahauskulman säätö ja lukitsin
4 Alateränsuojus
5 Pohjalevy
6 Purun poistoaukko
7 Sahanterän lukitsinpultti
8 Karanlukitsin
9 Sahaussyvyyden säädin
10 Sahaussyvyyden säätöasteikko
11 Halkaisuveitsi
12 Reunaohjain
13 Suoran leikkauksen ohjausmerkki 90°
14 Viisteleikkauksen ohjausmerkki 45°
15 Reunaohjaimen lukitsinpultti
16 Sahausleveyden asteikko
17 Sahanterän kuusioavain
18 Leikkaussyvyyden asteikko
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Leikkuusyvyyden säätö (Kuva D)
• Vapauta syvyydensäätö nostamalla vipua (9).
• Säädä leikkuusyvyys. Leikkuusyvyys nähdään
asteikolta (10).
• Lukitse leikkuusyvyyden säätö painamalla vipu
alas.
Säädä leikkuusyvyys siten, että se on n.
3 mm leveämpi kuin työstökappale.
(Esim. jos sahataan 19mm lautaa, säädä
leikkuusyvyys 22 mm:iin).
Reunaohjaimen säätö (Kuvat A & E)
Reunaohjain (12) mahdollistaa tarkan
pitkittäissuuntaisen sahaamisen.
• Löysää sormiruuvi (15) ja säädä reunaohjain
haluttuun sahausleveyteen. Säätö nähdään
asteikolta (16).
• Kiristä sormiruuvi (15).
Sahauskulman säätö (Kuvat A & E)
Sahauskulma voidaan säätää 0°- 45°:een välille.
• Löysää vipu (3).
• Säädä sahauskulma kallistamalla pohjalevyä (5)
kunnes asteikolla näkyy haluttu sahauskulma.
• Kiristä vipu (3).
Sahanterän vaihtaminen (kuva F)
• Avaa alempi sahanterän suojus (4), jotta pääset
käsiksi sahanterään. Paina karanlukitusnappulaa
(8), ja kierrä samanaikaisesti toisella kädellä
sahanterää kunnes se lukkiutuu paikalleen.
• Irrota lukituspultti (7) kuusioavaimella (17), poista
pultti ja aluslaatat.
• Vaihda sahanterä. Sahan hampaiden tulee
osoittaa samaan suuntaan kuin sahan
yläsuojuksessa näkyvä nuoli.
• Asenna aluslaatat paikoilleen päinvastaisessa
järjestyksessä ja kiristä lukituspultti (7).
Älä koskaan koeta pysäyttää konetta
karanlukitsimella (8). Älä koskaan
käynnistä konetta (ON-asento) kun kara
on lukittu.
Halkaisuveitsen asentaminen (Kuva G)
Katso kuvan G liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen oikea säätö.
Säädä halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Säädä leikkuusyvyys 0 mm:iin päästäksesi käsiksi
halkaisuveitsen lukitusmuttereihin.
• Löysää molemmat pultit ja vedä halkaisuveistä
ulospäin mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä pultit.
S U O M I
Sivu: 65
60
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää. Vältä
ylikuormitusta.
Ennen koneen käyttöönottoa:
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(ON/OFF) (Kuvat A & C)
Turvallisuussyistä käsipyörösahan virtakytkin (1) on
varustettu lukituksenavausnapilla (1a).
• Paina lukituksenavausnappia (1a).
• Käynnistä kone virtakytkimestä. Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistys estyy.
Näin estetään koneen tahaton käynnistys.
Älä käynnistä tai sammuta konetta, jos
sahanterä koskettaa työstökappaletta tai
muuta materiaalia.
Käsipyörösahan sahausote (Kuva B)
• Pidä sahaa tukevasti otteessa pää- ja
etukahvasta (2), jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska leikkuujälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, aseta työstökappale nurja puoli
sahanterää kohti.
• Ohjaa sahaa työstökappaleeseen ohjainmerkin
avulla (13) merkattua viivaa seuraten, ja pidä
liitäntäjohto pois tieltä.
Purun poisto (Kuva G)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (6).
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan..
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 5
S U O M I
Sivu: 66
61
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ-
ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 6
S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW86 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW86

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW86, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW86 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW86 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.