DeWalt DW793 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW793 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 93 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
Sivu: 1
fi - 1 SUOMI Märkä- ja kuivaimureiden turvallisuusohjeita Laitteelle kiinnitetyissä varoitus- ja ohjekilvissä on tärkeitä ohjeita Käyttöohjeet on luettava ennen laitteen käyttöönottoa ja niissä annettuja turvallis- uusohjeita on ehdottomasti noudatettava. Laitteelle kiinnitetyissä varoitus- ja ohjekilvissä on tärkeitä ohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava vaarojen välttämiseksi. Käyttöohjeissa olevien ohjeiden lisäksi on otettava huomioon yleisesti voimassa olevat, lakisääteiset turvallisuusmääräykset ja tapaturman ennalta ehkäisevät säädökset. Käyttö Ennen käyttöä on tarkastettava laitteen ja sen varusteiden,etenkinliitäntä-jajatkojohdonkunto ja toimintavarmuus. Jos laite tai varusteet eivät ole moitteettomassa kunnossa, laitetta ei saa käyttää. Älä imuroi räjähtäviä nesteitä, palavia kaasuja, räjähtäviä pölyjä äläkä laimentamattomia happoja ja liuotteita! Näihin kuuluvat bensiini, maaliohenteet tai polttoöljy, koska ne voivat muodostaa räjähtäviä höyryjä tai seoksia sekoittuessaan imuilmaan, lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Palavia tai hehkuvia esineitä ei saa imuroida. Tällä laitteella ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoase-milla) on noudatettava paikallisia turvallisuusohjeita. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Pidä työskentelyalue järjestyksessä Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran. Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. Pidä lapset poissa työskentelyalueelta Älä anna asiantuntemattomien koskettaa sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten henkilöiden tulisi pysytellä poissa työskentelyalueelta. Säilytä työkalua oikein Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne. Älä ylikuormita sähkötyökalua Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella. Jatkojohdot ulkokäytössä Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä jatkojohtoja. Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon seinään Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä,mikälikäyttöohjeissaeitoisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta koneesi DeWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla.
Sivu: 2
fi - 2 SUOMI Onneksi olkoon! Olet valinnut DeWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuoteke- hittelyn ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Suojele ympäristöä Älä heitä pakkausmateriaalia roskiin. Jätä pakkausmateriaali kierrätettäväksi sopivaan keräilypisteeseen. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdelläjännitteellä.Tarkistaaina,ettävirtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. 1. Tekniset tiedot Verkkoliitäntä 230 V 1~50/60 Hz Sulake (hidas) 16 A Teho (imuturbiini) 1200 Watt Ilmamäärä 280 m3 /h Tyhjiö 178 mbar Tilavuus - kiinteitä aineita 35 l - nesteitä 25 l Äänen voimakkuus 73 dB (A) Pituus 480 mm Leveys 380 mm Korkeus 548 mm Paino n. 7,5 kg Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Sähkökaavio L1/L2Häiriönpoistaja C1 Häiriönpoistokondensaattori M1 Imuturbiini N1 Sulkuelektroniikka S1 Kytkinturbiini X1 Pistoke X2 Pistorasia
Sivu: 3
fi - 3 SUOMI 2. Ensiasennus Näin kokoatte imurinne: • Avatkaamolemmatsäiliönlukituksetjanosta- kaa moottoriosan kansi ylös. • Kääntäkää likasäiliö ylösalaisin. • Painakaa kumpikin ohjaava pyörä paikoil- leen siten, että ne kiinnittyvät koloonsa. • Painakaa pyörien akseli ohjaimeen. Työntäkää siihen ensin laakerilevyt vasem- malle ja oikealle ulkopuolelle pyöriä varten. Painakaa mahdollinen lukitusjarru takaisin. • Kiinnitä imuputkien ja varusteiden pidin. • Painakaa mukana seuraava paperinen pöly- pussi paikoilleen imuletkun istukkaan kui- vaa imurointia varten. - Tarttukaa pölypussiin vain pahviosasta. • Asettakaa moottoriosa likasäilön päälle ja lukitkaa se. 3. Käyttöönotto Näin saatte imurinne käyttövalmiiksi: • Kierrä mukana toimitettu imuletku kiinni li- itäntään (bajonettikiinnitys). Asenna jatkoliitin imuletkuun: • Sovita jatkoliitin sähkötyökalun liitännän hal- kaisijaan sopivaksi veitsellä tai sahalla. Ø 26mm Ø 35mm Ø 32mm • Kierrä liitäntämuhvin asemasta jatkoliitin ki- inni imuletkuun NW 35 mm, ja työnnä sähkö- työkalun liitäntään. • Työntäkää sähköpistike pistorasiaan.
Sivu: 4
fi - 4 SUOMI Tärkeä huomautus: Imurissa ei ole sisäänrakennetun pistorasi- an alijännitekatkaisinta. Sen tähden sähkö- työkalu on ehdottomasti pysäytettävä, jot- tei sähkötyökalu (työkone) lähde käyntiin itsestään käynnistettäessä imuri! TAPA- TURMAN VAARA! 4.2 Kuivaimurointi Voitte imuroida kuivaa likaa pölypussia käyttäen tai sitä ilman. Suosittelemme kuitenkin, että pölypussia käytettäisiin, jos kyseessä on hienojakoinen pöly. Paperista pölypussia käyttäessänne: - saatte pölyn huomattavasti tarkemmin imu- roitua. - pölyn poisvieminen on yksinkertaista ja hy- gieenistä. Toiminta paineilmakäyttöisten käsikoneiden kanssa • Käyttökytkin asennossa 1 Kytke käynnistettäessä ensin päälle pölyä poistava laite ja sitten pölyä synnyttävä kone. Toimi pysäytettäessä päinvastaisessa järjestyksessä. Vähimmäistilavuusvirran valvontalaite on toiminnassa automatiik- kakäytössä. Kun vähimmäistilavuusvirta alitetaan, merkkilamppu syttyy palamaan. 4.3 Märkäimurointi • Älkää koskaan käyttäkö paperista pölypus- sia. • Tyhjentäkää likasäiliö, jotta sinne ei syntyisi liejua. • Jos likasäiliö on täynnä, imuri pysähtyy auto- maattisest. Huom.! Painakaa virtakytkintä kaksi kertaa tyhjennyksen jälkeen. Älkää koskaan imuroiko räjähtäviä nestei- tä (esim. bensiiniä, dieselöljyä, lämmitysöl- jyä), happoja tai liuottimia!) 4. Käyttö Huom.!Lamellisuodatintaeisaapoistaaimurista. Imuri ei sovellu terveydelle vaarallisten pölyjen, kuten esim. asbestin, imurointiin. Imuri on varustettu kuiva- ja märkäi- murointikäyttöävarten.Seonrakennettusähköä johtavaksi malliksi. Täten se soveltuu käytettäväksi sähköä johtavien lisävarusteiden kanssa. Imurilla on 2 käyttötapaa, jotka voidaan valita käyttökytkimestä. Asento 1 kuiva- ja märkäimurointiin 0 1 2 Teollisuuspölyn imurointi (IS) Asento 2 automatiikkakäyttöön pistorasian kautta 0 1 2 Hienopölynpoisto (EOB) 4.1 Automatiikkakäyttö pistorasian kautta • Käytettäessä imuria sähkötyökalun kanssa sähkötyökalu kytketään imurissa olevaan pistorasiaan ja kytkin asetetaan asentoon 2. Tällöin imuri käynnistyy ja pysähtyy auto- maattisesti sähkötyökalun kanssa. Huom.! Sisäänrakennetun elektroniikan johdosta imuturbiinit käynnistyvät 0,5 s viiveellä ja kone sammuu 15 s kuluttua virran katkaisemisesta. Imuri voidaan liittää 150 - 2100 W sähkötyökaluihin. Huom.! Pölynpoisto on kielletty, jos pölynpoistoa vaativan sähkötyökalun liitännän halkaisi- ja on suurempi kuin imuletkun halkaisija. Imuria saa käyttää pölynpoistoon vain yh- dessä laitteessa.
Sivu: 5
fi - 5 SUOMI 4.4 Varusteet (NW 35 mm) - Imuletku 4 m - Jatkoliitin - Rakosuutin - Paperinen pölypussi 4.5 Lukitusjarru Imurinne on varustettu jalkakäyttöisellä jarrulla. 6. Hoito ja huolto Korjaukset saa tehdä vain alan ammattihenkilöt ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttö on sallittua. Irrota pistoke pistorasiasta ennen huol- totöihin ryhtymistä. Määräys: Vaaratilanteiden estämiseen tai niiden poistamiseen tarkoitetut turvalaitteet on huollettava säännöllisesti, ja vähintään kerran vuodessa valmistajan tai opastusta saaneen henkilön on tarkistettava niiden turvalli- suustekninen kunto, esim. vuotaako laite, onko suodatin vioittunut, toimivatko kontrollilaitteet moitteettomasti. Yksinkertaiset huolto- ja hoitotyöt voi suorittaa itse. Muista aina irrottaa pistoke pistorasiasta. Tarkastus päivittäin: – Silmämääräinen kontrolli. Tarkastus kuukausittain: – Tarkista, vuotaako imuri. – Tarkista, onko suodatin vioittunut. Tarkastus vuosittain: – Vuosittainen päätarkastus – kontrollilaittei- den toimintojen kanssa. 6.1 Paperinen pölypussi Näin vaihdatte täysinäisen pölypussin: • Avatkaa säiliön lukitus ja nostakaa moottori- tilan kansi ylös. • Irroittakaa pölypussi imuistukasta. Tarttukaa pussiin vain pahviosasta. • Kiinnittäkää uusi pölypussi imuistukkaan. - Pitäkää kiinni vain pussin pahviosasta. 5. Säilytys • Katkaiskaa imurista virta. • Kosteassa liassa mätäneminen alkaa hyvin lyhyessä ajassa. Siksi likasäiliö pitää aina käytön jälkeen tyhjentää ja puhdistaa. • Jos olette imuroinut tahmaisia nesteitä, on imurin osat pestävä. • Käärikää sähköjohto kasaan ja ripustakaa se johdonpitimelle.
Sivu: 6
fi - 6 SUOMI • Suodatin on vaihdettava vain, jos siinä on sitkeää likaa, jota pesemälläkään ei saa pois. • Asettakaa suodatin jälleen paikoilleen. • Pankaa kansi päälle ja lukitkaa se. 6.3 Täyttymisen määrän osoittavat elektrodit Kaksi elektrodia estää imurianne täyttymästä liikaa märkäimuroinnin aikana. • Täyttymistä osoittavat elektrodit on puhdi- stettava, jos ne ovat kovasti likaantuneet. 6.4 Likasäiliö Avatkaa säiliön lukitus ja nostakaa moottoriosa pois.Tyhjentäkäälikasäiliöjapeskääsetarpeen vaatiessa. 6.5 Imurinne varusteet Voittehuuhtoaimuletkun,imuputketjasuuttimet vedellä. Huom.: Säiliön pitää olla kuiva, kun siihen vaihdetaan paperinen pölypussi. • Moottoriosa asetetaan likasäiliön päälle ja osat lukitaan. 6.2 Lamellisuodatin Tasosuodattimen puhdistus. Pysäytä imuri ja ravista suodatinta vetämällä sitä useita kertoja. Tasosuodattimen vaihto. • Avatkaa kannen lukitus ja nostakaa kansi ylös. • Irroittakaa lamellisuodatin ja koputelkaa puhtaaksi. • Jos lika ei näin irtoa, puhdistakaa suodatin juoksevan veden alla. (Sen jälkeen suodatti- men pitää antaa kuivua). • Suodatin on ehdottomasti vaihdettava, jos se on rikkoutunut.
Sivu: 7
fi - 7 SUOMI Häiriö Mahd. aiheuttaja Toimenpide Imuri ei käynnisty Ei sähkövirtaa Säiliössä liikaa vettä. Imuri kytkeytyy automaattisesti pois päältä Tarkistakaa sulake, johto, pistoke ja pistorasia Tyhjentäkää säiliö Imuteho heikkenee Suodatin, suutin, imuletku tai imuputki tukkeutunut Pölypussi tai likasäiliö täynnä Säiliön tiiviste vuotaa Lamellisuodatin ei ole oikein paikoillaan tai puuttuu kokonaan Tarkistakaa ja tarpeen vaatiessa puhdistakaa Vaihtakaa pölypussi tai tyhjentäkää likasäiliö Työntäkää tiiviste takaisin uraansa; vaihtakaa, jos on rikkoutunut Asettakaa suodatin paikoilleen Imurista tulee pölyä imuroitaessa Lamellisuodatin ei ole oikein paikoillaan, on rikki tai puuttuu Tarkistakaa suodatin tai vaihtakaa se Katkaisuautomatiikka ei toimi märkäimuroinnissa Elektrodit likaantuneet Puhdistakaa elektrodit ja käyttäkää imuria kuivana kunnes puhaltimen aukosta ei enää tule vettä. 7. Toimenpiteet häiriön ilmetessä Takuu 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT- työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DeWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO DeWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. YHDEN VUODEN TAKUU Jos DeWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittä- neet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kulutta- jan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DeWALT-myyjäsi tai valtuutetun DeWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DeWALTiin.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW793, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW793 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW793 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW793

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW793 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: DW793
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Kreikka