DW745

DeWalt DW745 käyttöohjeet

DW745

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW745 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 100 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
Sivu: 1
68 S U O M I PÖYTÄMALLINEN RAKENNUSSAHA DW745 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DW745-QS DW745-LX Jännite V 230 115 Tyyppi 1 1 Moottorin teho (ottoteho) W 1700 1300 Moottorin teho (antoteho) W 1100 936 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 3800 3800 Terän halkaisija mm 250 250 Teräkeskiön halkaisija mm 30 30 Sahanterän leveys mm 2,3 2,3 Jakoveitsen paksuus mm 2,3 2,3 Sahaussyvyys 90° mm 77 77 Sahaussyvyys 45° mm 57 57 Halkaisukyky mm 410 410 Kokonaismitat cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466 Paino kg 22 22 LPA (äänenpaine) dB (A) 109 109 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3 LWA (ääniteho) dB (A) 96 96 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3 3 Sulakkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke HUOMAA: Jännitteen kytkeminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia jännitteenmuutoksia tai -vaihteluita. Sähköverkossa voi esiintyä häiriöitä, ja muut laitteet voivat aiheuttaa niitä. Häiriöitä ei esiinny, jos impedanssi on alle 0,25 ohmia. Pistorasia, johon tämä laite yhdistetään, on suojattava 16 ampeerin hitaalla sulakkeella. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. Terävät reunat. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DW745 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC (29.12.2009 alkaen), EN 61029-1, EN 61029-2-1. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 01.08.2009 Turvaohjeet Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Yleistä 1 Pidä työskentelyalue siistinä Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta. 2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 3 Työskentele lasten ulottumattomissa Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon. 4 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista. 5 Suojavaatetus Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää. 6 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
Sivu: 2
69 S U O M I 7 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 8 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt. 9 Kiinnitä työstökappale kunnolla Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön. 10 Liitä pölynpoistolaite Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein. 11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen. 12 Jatkojohdot Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. 13 Käytä oikeaa konetta Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta. Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 14 Tarkista, että kone on kunnossa Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse. 15 Irrota kone virtalähteestä. Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. 16 Vältä tahatonta käynnistämistä Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen. 17 Huolehdi johdon kunnosta Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 18 Varastoi käyttämättömät koneet Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa. 19 Hoida työkalua huolellisesti Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 20 Korjaukset Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita. Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten • Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hammasleveys on pienempi kuin halkaisuveitsen paksuus. • Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat osoittavat sahauspenkin etupuolelle. • Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin käynnistät sahan. • Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan. • Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä. • Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä, enintään 5 mm:n päähän. • Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan. • Pidä sormet loitolla terän sahausurasta. • Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä. • Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää sahauksen aikana. • Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen. • Älä voitele terää sahauksen aikana. • Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse. • Pidä työntötikku aina paikallaan, kun sitä ei käytetä. • Älä seiso laitteen päällä. • Varmista että sahanterän yläosa on suojattu esim. teräsuojuksella, kun laitetta kuljetetaan. • Älä käytä suojusta pitelemiseen tai kuljetukseen. • Vaihda kulunut tai vaurioitunut sahauspöydän jatkokappale heti. • Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu. Tue pitkät työkappaleet aina lisäksi ylimääräisesti. • Älä paina sahanterää sivusuunnassa. • Älä sahaa kevytmetalliseoksia. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu tällaiseen työhön. • Älä käytä hankaavia tai timanttilaikkoja. • Urittaminen tai kyntesahaaminen ei ole sallittua. • Jos sattuu onnettomuus tai laitteeseen tulee häiriö, katkaise heti virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Ilmoita häiriöstä ja merkitse viallinen laite siten, että muut henkilöt eivät käytä sitä. • Jos sahanterä jumiutuu sahaamisen aikana liiallisen voimankäytön seurauksena, katkaise AINA laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota työstettävä kappale ja varmista, että sahanterä kulkee vapaasti. Käynnistä laite ja aloita sahaaminen uudelleen käyttämällä vähemmän voimaa. • Kun terä on vaihdettava tai on tehtävä huoltotöitä. irrota virtapistoke pistorasiasta. • Käytä aina kuulosuojaimia. • Käytä aina suojalaseja. • Käytä hengityssuojainta, jos sahaat puuta. Sahanterät • Sahanterän suurimman sallitun nopeuden on aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus. • Älä käytä sahanteriä, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi terän sopimaan karaan. Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa eriteltyjä, EN 847-1:n mukaisia teriä. • Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä. • Älä käytä HSS-teriä. • Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä. • Valitse aina käyttötarkoitukseesi sopiva sahanterä. • Käytä aina työkäsineitä sahanteriä ja höyläämättömiä tai teräviä materiaaleja käsiteltäessä. Säilytä sahanterät mahdollisuuksien mukaan teräsuojuksessa tai vastaavassa. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa: - Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: - kuulon heikkeneminen. - pyörivän sahanterän paljaille alueille aiheuttama onnettomuusvaara
Sivu: 3
70 S U O M I - onnettomuusvaara vaihdettaessa terää suojaamattomin käsin - sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa - sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa varsinkin tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon: - leikattava materiaali - sahanterän tyyppi - syöttövoima Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen: - kulunut sahanterä - pölynpoistolaite, jonka ilmannopeus on alle 20 m/s - työkappaletta ei ohjata tarkasti Ottaen huomioon edellä mainitut tekijät pölynkeräyksen tehokkuus on noin 95 % hengitettävästä pölystä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Käytä hengityssuojainta. Kun terä on vaihdettava tai on tehtävä huoltotöitä. irrota virtapistoke pistorasiasta. Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahanterästä. Kantokohta. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 osittain koottu kone 1 Halkaisuohjain 1 jiiriohjain 1 Terä 1 Ylempi teränsuojussarja 1 Pöydän jatkokappale 1 Teräavain 1 Kara-avain 1 Pölynpoiston sovitin 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A1 - A3) A1 1 Virtakytkin 2 Virrankatkaisimen nollauspainike 3 Nostosyvennys 4 Pöytä 5 Jakoveitsi 6 Ylempi teräsuojus 7 Pöydän jatkokappale 8 Yhdensuuntainen halkaisuohjain 9 Halkaisuasteikko 10 Hienosäädin 11 Nosto- ja vinosäätöpyörä 12 Vinoasennon lukitsin A2 13 Halkaisuasennon lukitsin 14 Terän/avaimen säilö 15 Työntökapula 16 Pölynpoiston sovitin 17 Tukijalka 18 Ohjainura A3 19 jiiriohjain KÄYTTÖTARKOITUS Liikuteltava pöytämallinen rakennussana DW745 on tarkoitettu puun ja muovin sahaamiseen, katkaisemiseen ja jiiri- tai vinosahaamiseen. Tässä laitteessa on käytettävä karbidikärkisiä teriä, joiden läpimitta on 250 mm. VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta muihin tarkoituksiin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pöytäsahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti; tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttö Jos tarvitaan jatkojohtoa, käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka sopii tämän koneen tuloliitäntään (katso teknisiä tietoja). Johtimen vähimmäiskoko on 2,5 mm². Johdossa on oltava kuminen suojus ja maattojohdin. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Sivu: 4
71 S U O M I Asennus ja säädöt VAROITUS: Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Purkaminen (kuva A1 & A2) • Poista saha pakkauksesta varovasti. • Saha on koottu kokonaan lukuunottamatta terää, halkaisuohjainta, ylempää teräsuojusta ja pöydän jatkokappaletta. • Viimeistele kokoaminen alla olevien ohjeiden mukaisesti. • Aseta työntökeppi (15) paikalleen koneen oikealla puolella (kuva A2). • Säädä jalkoja (17) kunnes pöytä (4) on vaakasuorassa. • Kääri virtakaapeli täysin auki. VAROITUS: • Pidä työntötikku aina paikallaan, kun sitä ei käytetä. • Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta juuri ennen koneen käynnistämistä. Sahanterän asentaminen (kuva A1, A2 & B1 - B3) VAROITUS: Varmista että saha on liitetty virtalähteeseen. VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa itseäsi. VAROITUS: Sahanterä ON vaihdettava tässä luvussa kuvatulla tavalla. KÄYTÄ VAIN teknisissä tiedoissa kuvattuja sahanteriä. On suositeltavaa valita DT4226. ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä tähän laitteeseen muita sahanteriä. • Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä säätöpyörää (11) myötäpäivään (kuva A1). • Aseta terä karaan kuvan B1 mukaisesti. Ulommassa laipassa (20) on ø 30 mm:n korotettu keskiö, joka sopii terän karan sisään. Varmista että hampaat osoittavat pöydän eteureunaa kohti. • Pidä karaa paikallaan kiintoavaimen avulla ja kiristä karamutteri (21) pyörittämällä sitä myötäpäivään kara-avaimen avulla (kuva B2). • Irrota terä päinvastaisessa järjestyksessä. VAROITUS: Tarkista aina terän vaihtamisen jälkeen halkaisuasteikon osoitin ja jakoveitsi. Sahanterän säätäminen (kuva A2 & B3) Jotta saha toimisi oikein, terän on oltava suunnattu jiiriurien mukaisesti. Tämä säätö on tehty jo tehtaalla. Jos suuntaus on tehtävä uudelleen, toimi seuraavasti: • Käännä saha kyljelleen. • Löysää kiinnittimiä (22) 10 mm:n kuusioavaimella (kuva B3). • Säädä tukea (23), kunnes terä on yhdensuuntainen ohjainuran (18) kanssa (kuva A2). • Kiristä kiinnittimet (22) vääntömomenttiin 11 Nm (kuva B3). Terän korkeuden säätäminen (kuva A1) Voit nostaa ja laskea terää kääntämällä yhdistettyä nosto- ja vinosahausohjainta (11). • Varmista että terän kolme ylintä hammasta juuri ja juuri läpäisevät työstettävän kappaleen yläpinnan sahattaessa. Täten varmistat, että mahdollisimman monta hammasta sahaa kappaletta koko ajan, jolloin sahausteho on mahdollisimman hyvä. Halkaisuveitsen asentaminen (kuva A1 & C) • Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä teränsäädön ohjauspyörää (11) myötäpäivään (kuva A1). • Löysää lukituspulttia (24) muutama kierros koneen mukana toimitetulla avaimella (kuva C). • Paina pultti (24) sisään ja pidä se painettuna vapauttaaksesi jousikuormitetun puristusmekanismin. • Aseta ura (25) ja pultti (24) kohdakkain ja työnnä halkaisuveistä kunnes uran yläpinta lepää nupin varassa. • Vapauta pultti (24) ja kiinnitä tiukasti koneen mukana toimitetulla avaimella. VAROITUS: • Kun halkaisuveitsi on suunnattu oikein, se on samassa linjassa terän ja pöydän yläpinnan kanssa sekä terän yläpinnan kanssa. Tarkista suoruus suorakulmaimen avulla kaikissa vinouskulmissa sekä eri teräkorkeuksilla. • Älä yritä kiinnittää halkaisuveistä mihinkään muuhun kuin suositeltuun asentoon. Halkaisuveitsen ja terän hampaiden kärkien välisen etäisyyden on oltava vähintään 2,0 mm. • Jotta saha toimisi oikein ja turvallisesti, ylemmän teräsuojuksen (6) ja halkaisuveitsen asennus ja yhdensuuntaisuus on erittäin tärkeää! • Koneessa ei saa käyttää muunlaista halkaisuveistä kuin oppaassa määriteltyä halkaisuveistä, jonka paksuus on 2,3 mm. Kiinnittäminen höyläpenkkiin (kuva A2) • Koneen jalkojen (17) välissä olevassa rungossa on kaksi reikää, joiden avulla se voidaan kiinnittää höyläpenkkiin. Käytä reikiä diagonaalisesti. • Koneen käsittelyä voidaan helpottaa kiinnittämällä se vähintään 15 mm:ä paksuun vanerilevyyn. • Vanerilevy voidaan kiristää höyläpenkkiin käytön ajaksi. Tämän ansiosta koneen kuljettaminen käy helpommin, kun kiristimet on avattu. Pöydän jatkokappaleen asentaminen (kuva D) • Aseta jatkokappale (7) kuvan mukaisesti ja työnnä jatkokappaleen takana sijaitsevat kielekkeet pöydän takana sijaitseviin reikiin. • Paina jatkokappaleen etureuna alas. • Jatkokappaleen etureunan on oltava samassa tasossa pöydän pinnan kanssa tai hieman sen alapuolella. Takareunan on oltava samassa tasossa pöydän pinnan kanssa. Säädä tasoa neljän säätöruuvin (26) avulla. • Käännä lukitusruuvia (katso jatkokappalekuvasta D) 90° myötäpäivään lukitaksesi pöydän jatkokappaleen paikalleen. VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta, jos pöydän jatkokappale ei ole paikallaan. Vaihda kulunut tai vaurioitunut sahauspöydän jatkokappale heti. Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva E) • Kiinnitä suojus (6) suojakiilaan (5) pultilla (27). • Aseta aluslaatta (28 & 29) ja siipimutteri (30) pultin toiseen päähän ja kiristä uudelleen. Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva A1, F1 & F2) Halkaisuohjain (8) voidaan asentaa sahan kummallekin puolelle. • Aseta ruuvi (31) kohdakkain halkaisuohjaimessa olevan aukon (32) kanssa. • Lukitse halkaisuohjain paikalleen molempien salpojen (33) avulla. Sivuohjaimen säätäminen terän suuntaiseksi Ohjain on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä uudelleen, toimi seuraavaksi: • Aseta sahanterä korkeimpaan asentoon. • Ylemmän teräsuojuksen (6) poistaminen.
Sivu: 5
72 S U O M I • Aseta vinokulmaksi 0°. • Vapauta kiskolukon vipu (13). • Siirrä ohjainta (8) kunnes se koskettaa terää. • Tarkista, että ohjainvaste on terän kanssa yhdensuuntainen. • Tee säädöt seuraavasti: • Löysää säätöruuvia (31) kuusioavaimella ja aseta ohjain ohjaintangon kohdalle. • Säädä sivuohjain terän suuntaisesti. • Kiristä säätöruuvi. • Lukitse kiskolukon vipu ja tarkista, että ohjain on yhdensuuntainen terän kanssa. • Vaihda teräsuojus säädön jälkeen. VAROITUS: Jos rataslaakeri ei liiku tarpeeksi, vie laite valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen. Halkaisuasteikon säätäminen Halkaisuasteikko näyttää oikein vain, kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle. • Tarkista, että osoitin (9) näyttää nollaa asteikolla kun ohjain juuri ja juuri koskettaa terää. Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuveja (34), siirrä osoitin 0-asentoon ja kiristä ruuvit. Vinoasennon rajoittimen ja osoittimen säätäminen (kuva G1 & G2) • Aseta sahanterä korkeimpaan asentoon. • Vapauta vinoasennon lukitsin (12) työntämällä sitä ylöspäin ja oikealle. • Löysää vinoasennon rajoittimen ruuvia (35). • Pane suorakulmain (36) sahauspöytää ja sahanterää (37) vasten. • Säädä vinokulmaa vinoasennon lukitsimen (12) avulla, kunnes terä on suorana kulmainta vasten. • Kiristä vinoasennon lukitsin (12). • Käännä vinoasennon nokkaa (38) kunnes se ottaa kiinni laakerilohkoon. • Tarkista vinokulman asteikko. Jos sitä on säädettävä, löysää osoittimen ruuvia (39) ja aseta osoitin kulmaan 0°. • Kiristä osoittimen ruuvi (39). • Toista toimenpiteet kulmalle 45°, mutta älä säädä osoitinta. Jiiriohjaimen säätö (kuva H) • Aseta jiiriohjain (19) terän vasemmalla puolella olevaan uraan. • Löysää lukitusnuppi (40). • Laita suorakulmain (36) vasteen etupuolta (41) ja sahanterää (37) vasten. • Tarkista, että osoitin (42) näyttää 90° asteikolla. Jos osoitin ei ole täsmälleen 90°, löysää ruuvia (43), siirrä osoitin 90°:een ja kiristä ruuvi. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista, että laite asetetaan ergonomisesti oikeaan paikkaan. Alustan on oltava vakaa ja oikealla korkeudella. Laitteen käyttöpaikka on valittava siten, että käyttäjällä on esteetön näkymä ja riittävästi vapaata tilaa laitteen ympärillä, jotta työstettävää kappaletta voidaan käsitellä vapaasti. • Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän suurinta pyörimisnopeutta. • Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita. • Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla. • Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista. • Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni. • Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään. • Älä koskaan käytä sahaa vapaalla kädellä sahaamiseen! • Älä sahaa kieroja, taipuneita tai kuppimaisia kappaleita. Kappaleessa on oltava vähintään yksi suora, sileä puoli, joka voidaan asettaa halkaisuohjainta tai jiiriasteikkoa vasten. • Tue aina pitkät työstettävät kappaleet estääksesi takaiskuja. • Älä ryhdy poistamaan ylimääräisiä sahauskappaleita terän alueelta terän pyöriessä. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A1) • Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia. • Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia. HUOMAA: Kytkeminen voi aiheuttaa lyhytaikaisia jännitteen muutoksia tai vaihteluja. Muiden sähkölaitteiden toiminta saattaa heikentyä epäsuotuisissa olosuhteissa käytettäessä julkisia matalajännitteen sähköjärjestelmiä. Häiriöitä ei ilmene, jos impedanssi on alle 0,262 ohmia. Pistorasiat, joihin tällaiset sähkötyökalut kytketään, on suojattava 16 ampeerin hitaalla automaattivarokkeella. Tavallinen sahaus • Käytä aina jakoveistä. • Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa. Halkaisusahaus (kuva A1 & I) VAROITUS: Terävät reunat. • Aseta vinokulmaksi 0°. • Säädä sahanterän korkeus. Terä on oikeassa asennossa, kun kolmen hampaan kärjet työntyvät juuri ja juuri puun yläpinnan läpi. Säädä ylemmän teräsuojuksen korkeutta, kun tarpeellista. • Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle. • Aseta L-muotoisen ohjaimen profiili (48) samaan tasoon halkaisuveitsen takapään kanssa. Leveitä kappaleita halkaistaessa vedä L-muotoisen ohjaimen profiili (48) irti ohjaimesta, pyöritä sitä pystysuunnassa 180° ja laita paikoilleen kappaleen tukemiseksi. • Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten. Pidä työstettävä kappale pois terän ulottuvilta. • Pidä molemmat kädet poissa terän kulkureitiltä. • Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus. • Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina sitä samalla tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna terän hampaiden katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Pidä terän nopeus koko ajan samana. • Muista käyttää työntökeppiä (15), kun työskentelet lähellä terää. • Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista työkappale. VAROITUS: • Älä koskaan työnnä tai pidä kiinni työstettävän kappaleen vapaasta, ei-sahattavasta osasta. • Älä sahaa hyvin pieniä kappaleita. • Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä kappaleita. Vinosahaus • Aseta vinosahauskulma haluamaksesi. • Toimi kuten halkaisusahauksessa (kuituja pitkin tapahtuvassa sahauksessa).
Sivu: 6
73 S U O M I Katkaisusahaus (kuva J) • Irrota halkaisuohjain ja asenna jiiriohjain haluamaasi uraan. • Lukitse jiiriohjain kulmaan 0°. • Aseta vinokulmaksi 0°. • Säädä sahanterän korkeus. • Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjainta vasten. Pidä työstettävä kappale pois terän ulottuvilta. • Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä. • Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus. • Pidä työkappale tiukasti ohjainta vasten ja liikuta työkappaletta hitaasti yhdessä ohjaimen kanssa, kunnes työkappale tulee ylemmän teräsuojuksen alle. Anna terän hampaiden katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti. Terän nopeuden on pysyttävä vakiona. • Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista työkappale. Vinokatkaisusahaus • Aseta vinosahauskulma haluamaksesi. • Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu. Jiirisahaus • Aseta jiiriohjain haluttuun kulmaan. • Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu. Yhdistetty vino- ja jiirisahaus Tämä sahaus on jiiri- ja vinosahauksen yhdistelmä. • Aseta vinokulma halutuksi ja toimi kuten jiirikatkaisussa. Pitkien työstökappaleiden tuki • Tue aina pitkät työstökappaleet • Pitkät työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät roiku ilmassa. Pölyn poisto (kuva A2) Laitteen takaosassa (16) on pölynimuaukko, joka soveltuu pölynimurin käyttöön, jossa on 57/65 mm:n suuttimet. Laitteessa on sovitinliitäntä halkaisijaltaan 34-40 mm:n pölynimusuutinten käyttöä varten. • Käytä aina pölynkeräyslaitetta, joka on pölynpoistoa koskevien säännösten mukainen. • Varmista, että käytettävä pölynimuletki on sopiva laitetta ja sahattavaa materiaalia varten. • Kiinnitä huomio siihen, että keinotekoiset materiaalit kuten lastulevy ja MDF tuottavat sahattaessa enemmän pölyhiukkasia kuin luonnollinen puu. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Vaihda yläsuojus (osanro 247678-02), kun se on kulunut. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Kuljetus (kuva A1) • Kokoa verkkokaapeli kasaan • Kanna konetta aina nostosyvennyksistä kiinnipitäen (3). VAROITUS: Kuljeta konetta aina ylempi teräsuojus asennettuna. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Kiskolukon säätäminen (kuva A2 & K) Kiskolukon kireys on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä uudelleen, toimi seuraavaksi: • Käännä saha kyljelleen. • Lukitse lukitsin (13). • Etsi kuusiotanko (44) koneen alapuolelta (kuva K). • Löysennä siipimutteri (45). Kiristä kuusiotanko kunnes lukitusjousi puristaa riittävästi kiskolukon vipua. Kiristä siipimutteri uudelleen kuusiotankoa vasten. Voitelu Moottori ja laakerit eivät vaadi lisävoitelua. Jos terän nostaminen tai laskeminen vaikeutuu, puhdista ja rasvaa korkeussäädön ruuvit: • Käännä saha kyljelleen. • Puhdista ja rasvaa korkeussäädön kierteet. Käytä rasvaamiseen yleisrasvaa. Puhdistus VAROITUS: Vakavien henkilövammojen vaaraa voidaan vähentää kytkemällä laite pois päältä ja irrottamalla koneen virtajohto sähköverkosta ennen puhdistusta. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. Ennen käyttämistä tutki ylempi ja alempi terän suojus tarkasti. Tarkista, että pölynpoistoputki toimii oikein. Varmista, että sahanpuru, pöly tai puunpalat eivät estä näiden osien toimintaa. Jos puunpaloja on jäänyt sahanterän ja suojusten väliin, irrota pistoke pistorasiasta ja nouda luvun Sahanterän asentaminen ohjeita. Irrota jumiutuneet osat ja aseta sahanterä takaisin paikalleen. Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina. Puhdista kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla. Puhdista purunkeräysjärjestelmä säännöllisesti (kuva L): • Käännä saha kyljelleen. • Irrota ruuvit (46) (kuva L). • Poista kaikki puru ja lukitse luukku (47) takaisin paikalleen ruuvien avulla (kuva L). Ympäristön suojelu Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raaka- aineiden kysyntää.
Sivu: 7
74 S U O M I Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT -tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme. Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT- huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT- huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW745, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW745 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW745 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW745

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW745 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahaus -työasemat
 • Malli/nimi: DW745
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka