DeWalt DW718 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW718 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Sivu: 1
93 S U O M I KATKAISU- JA JIIRISAHA DW718/DW718V/DW718XPS Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DW718/DW718V/ DW718XPS Jännite V 230 Ottoteho W 1.600 Terän halkaisija mm 305 Teräkeskiön halkaisija mm 30 Sahanterän leveys mm 1,8 Suurin terän nopeus min-1 1.700–3.400 Suurin leikkuualue 90° mm 345 Suurin jiirileikkuualue 45° mm 241 Suurin leikkuusyvyys 90° mm 90 Suurin vinoleikkuualue 45° mm 56 Jiirileikkaus (max kulmat) vasen 60° oikea 50° Vinoleikkaus (max kulmat) vasen 48° oikea 48° 0°:n jiiri Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm mm 328 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm mm 74 45°:n jiiri vasempaan Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm mm 231 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 241 mm mm 74 45°:n jiiri oikeaan Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 94 mm mm 231 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 241 mm mm 74 45° vasen vinokulma Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 61 mm mm 328 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm mm 48 45° oikea vinokulma Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 43 mm mm 328 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 345 mm mm 28 31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 168 mm mm 23 Automaattinen terän jarrutusaika s < 10,0 Paino kg 20,5* * DW718V jossa laser, DW718XPS jossa LED-työvalo LpA (äänenpaine) dB(A) 88 LWA (ääniteho) dB(A) 101 KpA (äänenpaineen epävarmuus K) dB(A) 2,8 KWA (äänenpaineen epävarmuus K) dB(A) 2,8 Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa) määritetty standardin EN61029 mukaisesti: Värinäarvo ah ah = m/s² < 2,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 Varokkeet Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Määritelmät: turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmoittaa välittömän vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea vamma. HUOMIO: Merkintä ilman varoituskolmiota ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, voi seurauksena olla omaisuuden vahingoittuminen. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuustodistus DW718/DW718V/DW718XPS DEWALT ilmoittaa, että nämä tuotteet, jotka on kuvattu kohdassa “Tekniset tiedot”, on suunniteltu siten, että ne noudattavat seuraavia säädöksiä: 98/37/EY (28.12.2009 saakka); 2006/42/EY (alkaen 29.12.2009); 2004/108/EY; 2006/95/EY; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. Lisätietoja saa DEWALTilta alla olevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston laatimisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa Turvaohjeet VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia. Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet. SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Yleiset turvallisuusohjeet 1. Pidä työskentelyalue siistinä. Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja. 2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö. Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
Sivu: 2
94 S U O M I 3. Suojaudu sähköiskulta. Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin. 4. Pidä muut ihmiset etäällä. Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta. 5. Laita joutilas työkalu varastoon. Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta. 6. Älä käytä työkalua väkisin. Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella. 7. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen. 8. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset. 9. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää. 10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite. Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. 11. Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta. 12. Kiinnitä työstökappale paikalleen. Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön. 13. Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. 14. Huolla työkalua huolellisesti. Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. 15. Katkaise työkalujen virta. Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita. 16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet. Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta ennen sen käyttöä. 17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä. Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. 18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä. 19. Pysy valppaana. Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. 20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta. Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Älä koskaan yritä korjata työkalua itse. VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon. 21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu. Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran. Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä • Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja. • Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia materiaaleja. • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan, ne eivät toimi tai niitä ei ole ylläpidetty asianmukaisesti. • Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni. • Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa kunnossa ja puhtaana irtonaisista materiaaleista, kuten lastuista ja leikkuujätteistä. • Käytä asianmukaisesti teroitettuja sahanteriä. Noudata sahanterään merkittyä enimmäisnopeutta. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat tiukasti kiinni ennen laitteen käyttöä. • Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään. • Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta työntämällä jotakin työkalua yms. terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen. • Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita. • Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää. • Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein. • Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, standardin EN 847-1 mukaisia teriä. • Harkitse melua vähentävien erikoisterien käyttämistä. • Älä käytä HSS-teriä. • Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä. • Älä käytä hiomalaikkoja. • Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa. • Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat virtakytkimen. • Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon. • Koneen teränsuojus nousee automaattisesti, kun terä lasketaan alas, ja laskeutuu terän päälle, kun sahauspään lukituksen vapautusvipua (12) painetaan. • Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole sammutettu. Teränsuojuksen voi nostaa kädellä, kun sahanterää vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. • Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat eikä niissä ole lastuja. • Vaihda kulunut kitapala. • Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa. • Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä ja kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
Sivu: 3
95 S U O M I • Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista. • Jos käytät laseria ilmaisemaan sahauslinjan, varmista, että laserin luokka on 2 standardin EN 60825-1 mukaan. Älä vaihda laserdiodia eri tyyppiseen. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla. • Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi. Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista, suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja. • Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen pölylle, kuten: – työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu); – sahanterän terävyys; – oikea sahanterän säätö. Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset, välilevyt ja kourut on säädetty oikein. • Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen melulle: – Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua. – Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä. • Laite on huollettava säännöllisin väliajoin. • Laiteviat esim. suojuksissa tai sahanterässä on raportoitava välittömästi. • Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus. • Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja säätämään laitetta. • Jos laitteessa on laser, ÄLÄ käytä erityyppistä vaihtolaseria. Korjaukset saa tehdä vain laserin valmistaja tai valtuutettu edustaja. Muut mahdolliset vaarat Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa: - tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: - Kuulon heikkeneminen. - Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat. - Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan. - Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan. - Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha 1 Sahanterän kuusioavain 1 Terä 1 Pölypussi 1 Laser (DW718V) 1 LED-työvalojärjestelmä (DW718XPS) 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (fig A1 - A8) DW718 jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden, alumiinin ja muovin sahaamiseen. Se suorittaa ristisahauksen, vinosahauksen ja jiirisahauksen helposti, tarkasti ja turvallisesti. A1 1 Virtakytkin 2 Liikuteltava terän alasuojus 3 Vasemmanpuoleinen takavaste 4 Jiirisahauksen vipu 5 Jiirisahauksen salpa 7 Jiiriasteikko 8 Oikeanpuoleinen takavaste 9 Kitapala 10 Kantokahva 11 Työkahva 12 Sahauspään vapautusvipu 13 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin 14 Karalukko 15 Vinosahauksen asteikko 16 Kaidelukituksen nuppi 17 Urasahauksen pysäytin 18 Purunpoistoaukko A2 19 Kiinteä yläsuojus 20 Vinosahauksen salpa/vipu 21 Vinosahauspuristimen kahva 22 Sahauspää alas -lukitusnuppi 23 Sahanterän kuusioavain 24 Nostosyvennys 25 Kiinnitysreiät A3 26 Pölypussi Lisävarusteet A4 27 Lisätuki pitkille kappaleille A5 28 Pitkittäisohjain A6 29 Työkappaleen kiinnityspuristin A7 30 Laser A8 31 LED-työvalo Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä. Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti; tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita. Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko. Jatkojohdon käyttö Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu tämän työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Jännitteen aleneminen Virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaista jännitteen alenemista. Epäsuotuisissa virranjakeluolosuhteissa tämä saattaa vaikuttaa muihin laitteisiin. Jos laitteen virranlähteen impedanssi on alle 0,25 , häiriöitä ei pitäisi sattua.
Sivu: 4
96 S U O M I KOKOAMINEN VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä. Pakkauksen avaaminen (kuva B) • Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta nostaen (10). • Vapauta kaidelukituksen nuppi (16) ja lukitse sahauspää taka-asentoon painamalla sitä taaksepäin. • Paina työkahvaa (11) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (22) kuten kuvassa näkyy. • Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös. Sahan kiinnittäminen (kuva C) • Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (25), jotta saha olisi helpompi kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään. Kiinnitä saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on helpompi siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai paksummalle vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla varsinaiselle työalustalle. • Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla häiritsee sahan käyttöä. • Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla. Sahanterän asentaminen (kuva D1 - D5) VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä. Karalukon painiketta ei saa koskaan painaa, kun sahaan on kytketty virta tai terä liikkuu vapaalla. Älä leikkaa rautametalleja (rautaa ja terästä sisältäviä), kiveä tai kuitusementtiä tällä jiirisahalla. • Paina sahauspään vapautinnuppia (12) jolla vapautat alasuojuksen (2). • Käytä kuusioavaimen (23) kahvan päässä olevaa Torx-terää (33) ja löysää kiinnitysruuvia (34) niin, että saat kulmakappaleen (35) irti ruuvista ja suojuksesta. Näin voit nostaa suojuksen pidikettä (36) ylöspäin ja pääset käsiksi sahanterän lukitusruuveihin (37). • Kun suojuksen pidike (34) pitää alempaa suojusta ylhäällä, paina toisella kädellä karanlukitusnuppia (14) ja löysää toisella kädellä kuusioavaimella (23) vasenkierteinen terän lukitusruuvi kiertämällä avainta (37) myötäpäivään. VAROITUS: un painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala pyöriä (kuva D4). • Irrota terän lukitusruuvi (37) ja ulompi laippa (38). • Asenna sahanterä (39) terän sovittimeen (40), joka sijaitsee sisempää laippaa (41) vastapäätä, ja varmista, että terän alapuoliset hampaat osoittavat sahan takaosaan päin (poispäin käyttäjästä). • Laita ulompi laippa (38) paikoilleen. • Kiristä terän lukitusruuvi (37) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä. • Siirrä suojuksen pidikettä (36) alaspäin kunnes kulmakappaleen (35) alareuna menee kiinnitysruuvin (34) alle. • Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi. VAROITUS: Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä. Varmista, että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvin, kun olet asentanut sahanterän paikalleen. Säädöt VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä. Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina. Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva E1 - E4) • Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5) jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi. • Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä kiristä vipua. • Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43). • Aseta kulmaviivain (44) ohjaimen (3) ja terän (39) vasenta sivua vasten (kuva E3). VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella. • Tee säädöt seuraavasti: • Löysää ruuvit (45) ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa. • Kiristä ruuvit (45) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen kulmaosoittimeen tässä vaiheessa. Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva E1, E2 & F) • Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5) jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi. • Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (46) on nollassa, kuten kuvassa F. • Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan napsahtaa paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa. • Tarkkaile osoitinta (46) ja jiirisahausasteikkoa (7). Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (47), siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi. Jiirisahauksen lukitus/pidätystangon säätö (kuva G) Jos sahan jalustaa voidaan liikuttaa jiirisahauksen vivun (4) ollessa lukittuna, jiirisahauksen lukitus/pidätystankoa (48) pitää säätää. • Vapauta jiirisahauksen vipu (4). • Löysää jiirisahauksen lukitustangon lukitusmutteri (61). • Kiristä jiirisahauksen lukitus-/pidätystanko (48) kokonaan ruuvitaltan avulla. Löysää sitten tankoa yhden kierroksen verran. • Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) on lukittu johonkin kulmaan (ei esiasetettuun). • Kiristä lukitusmutteri (61). Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuvat H1 - H4) • Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20), jolla vapautat sahausvarren. • Käännä sahausvartta kunnes se on 0°:n vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa. • Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43). • Aseta suorakulmain (44) pöydälle ja terää (39) vasten (kuva H2). VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
Sivu: 5
97 S U O M I • Tee säädöt seuraavasti: • Löysää mutterit (49, 55) ja siirrä sahausvartta oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90 asteen kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattuna. Kiristä mutteri (49) uudelleen. Kun sahanterä on säädetty suhteessa pöytään, vinokulmaa joudutaan säätämään. • Säädä sekä oikea että vasen vinokulma. • Jos vinosahauksen osoitin (50) ei ole asteikolla (15) täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (51), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta tarpeen mukaan. Tee samoin vastakkaisella puolella olevalle vinosahauksen osoittimelle. Takavasteen säätö (kuvat I1 – I2) Takavasteen yläpuoli voidaan säätää vapaan tilan mahdollistamiseksi, jotta sahan vasen ja oikea vinosahauskulma voivat olla täydet 48°. Vasemman takavasteen (3) säätö: • Löysää vasteen siipiruuvi (52) ja siirrä vastetta vasemmalle. • Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas. • Kiristä ruuvi. Oikean takavasteen (8) säätö: • Löysää vasteen siipiruuvi (53) ja siirrä vastetta oikealle. • Säädä kuten vasen vaste. VAROITUS: Ohjainuriin (54) voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainurat sahanpurusta tikulla tai puhaltimella. Vinokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuvat I1, I2 J1 & J2) Vasemman vinosahauskulman tarkistus ja säätö • Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (52) ja siirrä takavasteen yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle. • Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20), jolla vapautat sahausvarren. • Käännä sahausvartta vasemmalle, kunnes se on 45°:n vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa. • Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla 45° (kuva J1). • Tee säädöt seuraavasti: • Löysää mutteria (55) ja käännä pysäytysruuvia (56) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes osoitin (50) näyttää 45°. Kiristä mutteri (55) uudelleen. • Jotta vinokulma olisi 50°, kierrä ruuvia kulman pysäyttimestä, jotta sahausvarsi voi liikkua tarvittaessa. Oikean vinosahauskulman tarkistus ja säätö • Löysää oikean takavasteen siipiruuvi (53) ja siirrä oikean takavasteen yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle. • Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20), jolla vapautat sahausvarren. • Käännä sahausvartta oikealle, kunnes se on 45°:n vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa. • Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla 45° (kuva J2). • Jos säätäminen on tarpeen, säädä kuten vasen vinosahauskulma. Vinosahauksen säätäminen (kuva K) Jos sahausvartta voidaan liikuttaa, kun vinosahauksen lukitusvipu (21) on lukittu, lukitusjärjestelmää pitää säätää. • Irrota ruuvi (56), jolla kahva on kiinnitetty. • Nosta kahva ja kierrä sitä 1/8 kierrosta myötäpäivään. Asenna ruuvi takaisin. • Tarkista, että sahausvarsi ei liiku, kun vipu (21) on lukittu johonkin kulmaan (ei esiasetettuun). Kaideohjauksen säätö (kuva K) • Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaiteilla on vapaa väli. • Vapaata väliä voidaan pienentää kääntämällä asetusruuvia (57) asteittain myötäpäivään samalla liu’uttaen sahauspäätä edestakaisin. Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset “woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset. Ennen käyttämistä: • Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän suurinta pyörimisnopeutta. • Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla. • Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista. • Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni. • Kiinnitä työkappale. • Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia ei- rautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla! • Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin 10 mm. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva L) Virtakytkimessä (1) on kolo (58), johon voidaan laittaa munalukko työkalun lukitsemiseksi. • Käynnistä kone virtakytkimestä (1). • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. Muuttujanopeuden asettaminen (kuva L) Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden valitsinkiekon (13) avulla. • Kierrä asteikolla varustettua valitsinta (13) haluamaasi aluetta osoittavan numeron kohdalle. • Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia. Tavallinen sahaus Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1, A2 & M) • Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5) jiirisahausvarren vapauttamiseksi. • Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu. • Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 8). • Tartu kahvaan (11) ja paina sahauspään vapautusnuppia (12). • Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (1). • Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu kitapalan uraan (9). • Kun sahaus on suoritettu, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä on täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon. Liukukatkaisun tekeminen (kuva N) Ohjauskaide mahdollistaa suurten kappaleiden 50 x 100 mm - 74 x 345 mm sahaamisen käyttäen ulos-alas-takaisin -liukuliikettä. • Vapauta kaidelukituksen nuppi (16). • Vedä sahauspää kohti itseäsi ja käynnistä työkalu. • Laske sahauspää työkappaleeseen ja paina sahauspäätä takaisin sahauksen suorittamiseksi. • Toimi kuten yllä on kuvattu.
Sivu: 6
98 S U O M I VAROITUS: • Älä suorita liukukatkaisuja 50 x 100 mm:iä pienemmille työkappaleille. • Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukukatkaisu on valmis. Jiirisahaus (kuva A1, A2 & O) • Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5). • Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan. Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°, 31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla sekä kohtiin 60° vasemmalla ja 50° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu. • Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on kunnolla kiristetty. • Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”. VAROITUS: Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala, aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale (jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle. Vinosahaus (kuva A1, A2 & P) Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan, ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää välille 0 ja enintään 45° vasempaan tai oikeaan. Vasen vinosahauskulma • Siirrä vasemman takavasteen (3) yläosaa niin pitkälle vasemmalle kuin se menee. • Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21), vedä salpa ylös (20) ja aseta haluamasi kulma. • Vinosahauksen salpa asettuu automaattisesti lukemiin 22,5°, 33,85° ja 45°. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä vinosahauksen salvan kahva (21). • Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”. Oikea vinosahauskulma • Siirrä oikean takavasteen (8) yläosaa niin pitkälle oikealle kuin se menee. • Toimi kuten vasemmassa vinosahauksessa. Sahausjäljen laatu Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen. VAROITUS: Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä. Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varovasti kun sahaus on tehty. Sahausasento Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös tarkempaa ja turvallisempaa. • Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta. • Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää. • Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt. • Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta. • Älä laita käsiäsi ristiin. • Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman sahanterän vieressä. • Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa. Työstökappaleen kiinnitys (kuva A6) • Kiinnitä työstökappale aina sahauspöytään kun se vain on mahdollista. • Käytä puristinta (29), joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän sahan kanssa. Kiinnitä työstökappale takavasteeseen aina kun se on mahdollista. Voit kiinnittää työstökappaleen sahanterän jommalle kummalle puolelle. Kiinnitä työstökappale vasteen tasaiseen kohtaan. VAROITUS: Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta. Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A4) • Tue aina pitkät työstökappaleet. • Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (27), joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät roiku ilmassa. Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden leikkaaminen (kuva Q1 & Q2) Listojen ja kehysten viimeistely Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi. Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen Q1. Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä. - Vinosahaussäätö Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan 90°:n kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan. Puunkappale sijoitetaan tasainen, leveä puoli sahauspöytää vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin. - Jiirisahaussäätö Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta vasten. Piirrokset (kuva Q1 & Q2) ovat vain nelitahoisia kohteita varten. Kun sivujen määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja vinosahauskulmat. Alla olevasta taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180° sivujen määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman. Sivujen määrä Jiiri- tai vinosahauskulma 4 45° 5 36° 6 30° 7 25,7° 8 22,5° 9 20° 10 18° Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva R1 & R2) Yhdistetty jiirisahaus on sahaus, joka tehdään käyttäen sekä jiirisahaus- (kuva Q2) että vinosahauskulmaa (kuva Q1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on kaltevat reunat, kuten kuvassa R1. VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa muutetaan.
Sivu: 7
99 S U O M I • Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa. Valitse haluttu kulma “A” (kuva R2) ja etsi kulma kaavion kaarelta. Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman. • Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama koesahaus hukkapaloihin. • Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa. • Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat ovat 25° (kulma “A”) (kuva R2). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa vaakasuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin, jolloin saat akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°). Tee aina muutama koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat sahauskulmien oikeat säädöt. SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A) SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA 8-TAHOINEN LAATIKKO 6-TAHOINEN LAATIKKO NELIÖN MUOTOINEN LAATIKKO Lattialistojen sahaus Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa. • Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita. • Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä sahaa vasten. Sisäkulma - Vasen puoli • Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin. • Säilytä sahauskappaleen vasen puoli. - Oikea puoli • Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin. • Säilytä sahauskappaleen vasen puoli. Ulkokulma - Vasen puoli • Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin. • Säilytä sahauskappaleen oikea puoli. - Oikea puoli • Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin. • Säilytä sahauskappaleen oikea puoli. Päällyslistojen sahaus Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 31,62° ja vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset pätevät standardeihin päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 52° ja alhaalla 38°. • Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen. • Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan päällispuoli on pohjaa vasten. Sisäkulma - Vasen puoli • Listan yläreuna takavasteeseen päin. • Oikea jiirikulma. • Säilytä sahauskappaleen vasen puoli. - Oikea puoli • Listan alareuna takavasteeseen päin. • Vasen jiirikulma. • Säilytä sahauskappaleen vasen puoli. Ulkokulma - Vasen puoli • Listan alareuna takavasteeseen päin. • Vasen jiirikulma. • Säilytä sahauskappaleen oikea puoli. - Oikea puoli • Listan yläreuna takavasteeseen päin. • Oikea jiirikulma. • Säilytä sahauskappaleen oikea puoli. Urasahaus (kuva S) Saha on varustettu urasahauksen pysäyttimellä (17) ja peukaloruuvilla (59), jotka mahdollistavat urasahauksen. • Käännä urasahauksen pysäytin (17) kohti sahan etuosaa. • Aseta urasahauksen syvyys säätämällä peukaloruuvia (59). Lukitusmutteri (60) voidaan joutua vapauttamaan ensin. • Aseta noin 5 sentin jätemateriaalin palanen takavasteen ja työkappaleen väliin suoran urasahauksen tekemiseksi. Suurten sahauskohteiden erikoisasetukset (kuvat T1 & T2) Voit sahata myös erittäin leveää (enimmäisleveys jopa 406 mm) kappaletta erikoissäätöjen avulla. Kun haluat työstää tällaista kappaletta, säädä saha seuraavasti: • Irrota sekä oikea että vasen liukuvaste sahasta ja laita ne talteen. Vasteet irrotetaan löysäämällä mutterit ja liu’uttamalla sitten kumpikin vaste ulospäin. Säädä ja lukitse jiirisäädin niin, että jiirikulma on 0 astetta. • Valmista 38 mm:n paksuisesta lastulevystä tai vastaavasta 38 mm:n vahvuisesta puulevystä alusta, jonka mitat ovat: 368 x 660 mm. Alustan tulee olla tasainen, muutoin materiaali voi liikkua sahauksen aikana ja aiheuttaa vahinkoa. • Kiinnitä 368 x 660 mm:n kokoinen alusta sahaan asettamalla pohjavasteen reikiin neljä 76,2 mm pitkää puuruuvia (61). Kaikki neljä ruuvia tulee kiinnittää, jotta materiaali kiinnittyy tukevasti. Alusta sahataan kahtia erikoisasetuksia käytettäessä. Varmista tästä syystä, että ruuvit on kiristetty kunnolla ja ettei materiaali pääse irtoamaan ja aiheuttamaan vahinkoa. Varmista myös, että alusta on täysin tasaisesti pöydällä vastetta vasten ja keskitetty tasaisesti vasemmalta oikealle. VAROITUS: Varmista, että saha on asennettu kunnolla vakaalle, tasaiselle pinnalle. Mikäli näin ei ole, saha voi olla epävakaa, päästä putoamaan ja aiheuttaa henkilövahinkoja. • Aseta sahattava kappale pöytään kiinnitetyn alustan päälle. Varmista, että työstettävä kappale on tiiviisti takavastetta (62) vasten.
Sivu: 8
100 HUOLTO-OHJEITA DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti. VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti. Lisävarusteet (fig. A4 - A8) VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTIn tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Henkilövahinkojen riski pienenee, kun vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita käytetään. LASERVAROITUS LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN 2 LASERTUOTE SUURIN LÄHTÖTEHO <1 MW @630 NM – 680 NM IEC 60825-1 +A1, +A2:2002 LED-TYÖVALON VAROITUS LED-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN 2 LED-TUOTE SUURIN LÄHTÖTEHO P = 9.2 mW; peak = 456 nm IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001 Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. S U O M I • Kiinnitä työstettävä kappale ennen sahausta. Sahaa hitaasti työstettävän kappaleen läpi käyttäen ulos-alas-takaisin-liukuliikettä Jos työstettävää kappaletta ei ole kiinnitetty huolella tai sahaus on liian nopeaa, kappale saattaa irrota ja aiheuttaa vahinkoa. Kun alustalla on sahattu useita ei-nollakulmaisia jiirikulmia, alusta voi olla jo heikko eikä välttämättä tue työstettävää kappaletta enää kunnolla. Valitse tällöin haluttu jiirikulma uudestaan ja asenna uusi, käyttämätön alusta sahaan. VAROITUS: Älä käytä alustaa, jossa on jo useita uurteita, koska työstettävä kappale voi tällöin olla vaikeasti hallittavissa, mikä voi aiheuttaa vahinkoja. Pölyn poisto (kuva A2 & A3) • Asenna pölypussi (26) purunpoistoaukkoon (18). • Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen. Sahanterät Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan 305 mm sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt. Ei-rautametallien sahaaminen Kun sahataan ei-rautametalleja, konetta tulee käyttää ainoastaan viistesahaustoiminnolla. Suosittelemme, että vinoleikkaus- ja yhdistettyjä viistesahaustoimintoja ei käytettäisi ei-rautametalleihin. Konetta ei myöskään tule käyttää rautametallien sahaamiseen. • Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta. Varmista, että työstettävä kappale on tiukasti paikalleen kiinnitetty. • Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien sahaamiseen. • Voiteluaineita käytettäessä vain vaha tai erotussuihke ovat suositeltavia. Älä käytä emulsioita tai sen tapaisia nesteitä. • Liitä FI- tai DI-katkaisija koneen ja pääjohdon välille välttääksesi pienten metallilastujenaiheuttamia riskejä. FI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: nimellisjännite 230 V nimellisvirta 16 A reaktioaika < 15 ms sulamisvirta 30 mA DI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: DIN VDE 0661 nimellisjännite 230 V nimellisvirta 16 A sulamisvirta 30 mA kaikkinapainen suljin L+N+PE PE-seuranta pienjännitepäästö Kuljetus (kuva A1, A2 & B) Sahausvarren päässä on kantokahva (10), josta sahaa on helppo kuljettaa paikasta toiseen. • Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alas-lukitusnuppia (22). • Lukitse kaidelukituksen nuppi siten, että sahauspää on etuasennossa, lukitse jiirisahausvarsi vasemmanpuoleisimpaan jiirikulmaan, liu’uta takavaste (3 & 8) kokonaan sisälle ja lukitse vinosahauksen vipu (20) siten, että sahauspää on pystysuorassa asennossa, jolloin työkalu on pienimmillään. • Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (10) tai nostosyvennyksistä (24) (kuva B).
Sivu: 9
101 S U O M I Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. TAKUU • 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa. Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen. Ostotodistus on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS • Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä. Ostotodistus on esitettävä. Palveluun sisältyy työ ja moottoroidun työkalun varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen huoltosopimukseen. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien materiaalien tai virheellisen työn takia 12 kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai harkintamme mukaan vaihdamme laitteen uuteen, jos: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta. • Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW718, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW718 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW718 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW718

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW718 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DW718
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka