DeWalt DW712 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW712 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW712
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Slovakki, Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 87
88
S U O M I
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW712
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW712
Äänenpaine (LpA) dB(A) 90
Ääniteho (LWA) dB(A) 103
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen keskiarvo m/s2
< 2,5 m/s2
Jännite V 230
Virrankulutus W 960
Terän halkaisija mm 216
Teräkeskiön halkaisija mm 30
Terän suurin paksuus mm 1,8
Suurin pyörimisnopeus/min 4.600
Suurin leikkuualue 90° mm 300
Suurin jiirileikkuualue 45° mm 212
Suurin leikkuusyvyys 90° mm 70
Suurin vinoleikkuualue 45° mm 50
Jiirileikkaus (max kulmat)
vasen 50°
oikea 60°
Vinoleikkaus (max kulmat)
vasen 48°
oikea 2°
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 70 mm mm 300
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 300 mm mm 70
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 70 mm mm 212
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 212 mm mm 70
45°:n jiiri oikeaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 70 mm mm 212
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 212 mm mm 70
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 50 mm mm 300
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 300 mm mm 50
31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 254 mm mm 65
Terän pysähtymisaika s < 10
Pölynkeräystehokkuus mg/m3
< 2,0
Paino kg 19,5
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW712
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/ETY, 89/336/ETY, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 88
89
S U O M I
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla
kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä.
Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin
koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä katkaisu- ja jiirisahoilla työskentelyyn liittyviä lisäohjeita
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä käytä konetta, jos teräsuojus ei ole paikallaan, se ei toimi tai sitä ei
ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteen väärä
käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea terä.
• Noudata sahanterään merkittyä maksiminopeutta.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä.
Tarkista sahanterän sopivuus teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan
tässä käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta ennen kuin sammutat koneen.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
• Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas ja
päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää
vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin,
ellei sahaa ole sammutettu.
• Teränsuojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
Sivu: 89
90
S U O M I
• Vaihda kulunut kitapala.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä,
kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Kantokohta
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 61029:n mukaisesti; siksi ei
tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Sahanterän kuusioavain
1 Terä
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 - A5)
DW712 jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden,
alumiinin ja muovin sahaamiseen. Se suorittaa ristisahauksen,
vinosahauksen ja jiirisahauksen helposti, tarkasti ja turvallisesti.
A1
1 Virtakytkin
2 Liikuteltava terän alasuojus
3 Vasemmanpuoleinen takavaste
4 Jiirisahauksen vipu
5 Jiirisahauksen salpa
6 Jiirisahauksen asteikko
7 Oikeanpuoleinen takavaste
8 Välillinen vinosahauksen lukitsin
9 Vinosahauksen lukitsin
10 Vinosahauksen asteikko
11 Vinosahauksen lukitusvipu
12 Urasahauksen loppu
13 Kaidelukituksen nuppi
14 Sahauspää alas -lukitusnuppi
15 Urasahauksen syvyyden säätönuppi
16 Karanlukitusnuppi
17 Sahauspään vapautusvipu
18 Työkahva
19 Nopeudensäätövalitsin
A2
23 Terän yläsuojus
24 Pölynpoiston sovitin
25 Kaiteet
26 Sahanterän kuusioavain
27 Vinosahauksen pysäytyksen ohitusnuppi
28 Pystysuoran asennon lukitsin
29 Vasemmanpuoleisen takavasteen yläosan siipiruuvi
30 Nostosyvennys
31 Kitapala
Lisävarusteet
A4
35 Jalusta
A5
36 Pölynpoistopakkaus
A6
37 Kantohihna
Asennus
Koneen poisto kuljetuspakkauksesta (kuva B1 & B2)
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (13) ja lukitse sahauspää taka-asentoon
painamalla sitä taaksepäin.
• Paina työkahvaa (18) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (14)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahauspään nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (40), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään.
Kiinnitä saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle.
Sahaa on helpompi siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n
tai paksummalle vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla
varsinaiselle työalustalle.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
Sivu: 90
91
S U O M I
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Asennus
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
Sahanterän asentaminen (kuva E1 - E5)
• Paina sahauspään vapautuspainiketta (17) jolla vapautat alasuojuksen
(2). Nosta sitten alasuojus niin kauas kuin mahdollista.
• Löysää suojuksen kiinnitysruuvia (43) tarpeeksi, jotta suojuksen pidike (44)
voidaan nostaa, jolloin päästään käsiksi terän lukitusruuviin (45).
• Kun suojuksen pidike (43) pitää alempaa suojusta ylhäällä, paina
toisella kädellä karanlukitusnuppia (16) ja löysää toisella kädellä
kuusioavaimella (26) vasenkierteinen terän lukitusruuvi kiertämällä
avainta (45) myötäpäivään.
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä.
• Irrota terän lukitusruuvi (45) ja ulompi laippa (46).
• Aseta sahanterä (47) sisälaipan (49) vastalevyyn (48). Varmista, että
sahanterän alareunan hampaat osoittavat taaksepäin (käyttäjästä poispäin).
• Laita ulompi laippa (46) paikoilleen.
• Kiristä terän lukitusruuvi (45) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Siirrä suojuksen pidike (44) alas siten, että se peittää terän lukitusruuvin
(45) kokonaan.
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi (43).
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Varmista, että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle
paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvit, kun olet
asentanut sahanterän paikalleen.
Säädöt
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva F1 - F4)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (50) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0°. Älä kiristä vipua.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (51).
• Laita suorakulmain (52) takavasteen vasenta puolta (7) ja sahanterää (47)
vasten (kuva F3).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (53) ja siirrä jiirisahaus/asteikko -kokoonpanoa oikealle tai
vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä ruuvit (53) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen
kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva F1, F2 & G)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (50) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (54) on
nollassa, kuten kuvassa G.
• Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan naksahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (54) ja jiirisahausasteikkoa (6). Jos osoitin ei ole
täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (55), siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi.
Jiirisahauksen lukitus/pidätystangon säätö (kuva H)
Jos sahan jalustaa voidaan liikuttaa jiirisahauksen vivun (4) ollessa
lukittuna, jiirisahauksen lukitus/pidätystankoa (56) pitää säätää.
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4).
• Kiristä jiirisahauksen lukitus/pidätystanko (56) kokonaan ruuvitaltalla (57).
Löysää sitten tankoa neljänneskierros.
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) on lukittu johonkin kulmaan
(ei esiasetettuun).
Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuva I1 - I4)
• Löysää vinoleikkauksen lukitusvipu (11).
• Paina sahauspäätä oikealle varmistaaksesi sen, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä vinosahauksen lukitusvipu.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (51).
• Aseta kolmioviivain (52) pöydälle ja terää (47) vasten (kuva I2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen lukitusvipua (11) ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia (28) sisään tai ulos, kunnes terä on 90°:n kulmassa
pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Jos vinosahauksen osoitin (58) ei ole asteikolla (10) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (59), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan.
Takavasteen säätö (kuva J)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 48°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen (3) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (29) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
Ohjainuraan (60) voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainura
sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Vinosahauksen pysäytysten ohittaminen (kuva K)
Vinosahauksen pysäytykset auttavat asettamaan sahanterän pystysuoraan
asentoon ja 45° vinosahausasentoon. Ohittamalla vinosahauksen pysäytykset,
vinosahauksen kulmat voidaan asettaa välille 2° oikealla - 48° vasemmalla.
• Vinosahauksen pysäytykset ohitetaan vapauttamalla sahauspää ja
painamalla sitä hieman vasemmalle, vetämällä sitten ohitusnuppi (27)
ulos ja kääntämällä se ohitusasentoon (62). Ohitusnuppi naksahtaa
automaattisesti paikalleen.
• Aseta haluttu vinosahauskulma ja kiristä sahauspää tähän asentoon.
• Lopeta ohitus kääntämällä ohitusnuppi (27) takaisin vinosahauksen
pysäytysasentoon (61).
Sivu: 91
92
S U O M I
Välillinen vinosahauksen lukitsin
Välillinen vinosahauskulma on esiasetettu 33,85°:een, mikä mahdollistaa
nopean asetuksen päällyslistojen sahausta varten.
• Välillisen vinosahauksen lukitsimen aktivoimiseksi, käännä ohitusnuppi (27)
välilliseen vinosahauksen lukitusasentoon (63).
Vinosahauskulman tarkistus ja säätö (kuva A1, A2 & I5)
• Varmista, että ohitusnuppi (27) on vinosahauksen lukitusasennossa.
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (29) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (11) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 45°:n vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvi (9) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes
osoitin (58) näyttää 45°.
Välillisen vinosahauskulman tarkistus ja säätö (kuva A1, A2 & I6)
• Varmista, että ohitusnuppi (27) on vinosahauksen lukitusasennossa.
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (29) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (11) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 33,85°:n vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvi (8) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes osoitin
(58) näyttää 33,85°.
Kaideohjauksen säätö (kuva L)
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaiteilla on vapaa väli.
• Vapaata väliä voidaan pienentää kääntämällä asteittain asetusruuvia
(64) myötäpäivään samalla liu’uttaen sahauspäätä edestakaisin.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia ei-
rautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat
perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa
rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin 10 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva M)
Liipaisimessa on kolo (65), johon voidaan laittaa munalukko työkalun
lukitsemiseksi.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Muuttujanopeuden asettaminen (kuva M)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden
valitsinkiekon (19) avulla.
• Kierrä asteikolla varustettua painiketta (19) haluamaasi aluetta
osoittavan numeron kohdalle.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta.
Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
Tavallinen sahaus
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1, A2 & N)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5).
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 7).
• Tartu kädensijasta (18) ja paina sahauspään vapautusnuppia (17).
Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (1).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (31).
• Kun sahaus on suoritettu, irrota kytkimestä ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Liukukatkaisun suorittaminen (kuva O)
Ohjauskaide mahdollistaa suurten kappaleiden 50 x 100 mm - 500 x 1000 mm
sahaamisen käyttäen ulos-alas-takaisin liukuliikettä.
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (13).
• Vedä sahauspää kohti itseäsi ja käynnistä työkalu.
• Laske sahauspää työkappaleeseen ja paina sahauspäätä takaisin
sahauksen suorittamiseksi.
• Toimi ylläkuvatun mukaisesti.
• Älä suorita liukukatkaisuja 50 x 100 mm:iä pienemmille
työkappaleille.
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukukatkaisu on
valmis.
Jiirisahaus (kuva A1, A2 & P)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5).
Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°,
31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla, sekä kohtiin 50°
vasemmalla ja 60° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä
sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen vipu on kunnolla kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan,
jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan, jää
jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva A1, A2 & Q)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 2°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan, ja
samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää välille 0 ja enintään 45° vasempaan
tai oikeaan.
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (29) ja siirrä takavasteen (3)
yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle. Löysää vinosahauksen
lukitusvipu (11) ja säädä haluttu vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen lukitusvipu (11).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita tarkkuustöitä
varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja hitaampi,
tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa.
Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän pyörimisliikkeen
pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä. Jos puunkappaleen
takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puuhun
leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varovasti kun
sahaus on tehty.
Sivu: 92
93
S U O M I
Sahausasento
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös
tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta
vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja
sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman
sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (kuva R1 & R2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen R1.
Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä.
Vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan 90°:n
kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan. Puunkappale sijoitetaan tasainen,
leveä puoli sahauspöytää vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin.
Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta
vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta vasten.
Piirrokset (kuva R1 & R2) ovat vain nelitahoisia kohteita varten. Kun sivujen
määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja vinosahauskulmat. Alla olevasta
taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki
sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180°
sivujen määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman.
Sivujen määrä Jiiri- tai vinosahauskulma
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva S1 & S2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva R2) että vinosahauskulma
(kuva R1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja vinosahausta voidaan tarvita
kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on kaltevat reunat kuten
kuvassa S1.
Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on
muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa muutetaan.
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva S2) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 25° (kulma “A”) (kuva S2). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa vaakasuoraa
viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat
akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa
pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin, jolloin saat
akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°). Tee aina muutama
koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat sahauskulmien oikeat säädöt.
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat
työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 31,62° ja
vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 52° ja alhaalla 38°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
LAATIKON
SIVUN
KULMA
(KULMA
A)
SÄÄDÄ
SAHAAN
TÄMÄ
JIIRISAHAUSKULMA
8-TAHOINEN
LAATIKKO
6-TAHOINEN
LAATIKKO
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
Sivu: 93
94
S U O M I
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Urasahaus (kuva T)
Saha on varustettu urasahauksen pysäyttimellä (12) ja peukaloruuvilla (15),
jotka mahdollistavat urasahauksen.
• Käännä urasahauksen pysäytys (12) kohti sahan etuosaa.
• Aseta urasahauksen syvyys säätämällä peukaloruuvia (15).
Lukitusmutteri (66) voidaan joutua vapauttamaan ensin.
• Aseta noin 5 sentin jätemateriaalin palanen takavasteen ja
työkappaleen väliin, suoran urasahauksen suorittamiseksi.
Pölyn poisto (kuva A2 & A5)
Tämä kone on varustettu pölynpoistokohdalla (24), johon voidaan kytkeä
pölynpoistopakkaus (36) (saatavana lisävarusteena).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Pienten kappaleiden sahaaminen (kuva J)
Ohjaimen (3) vasemman puolen yläosaa voidaan säätää parhaan
mahdollisen tuen tarjoamiseksi sahattaessa pieniä kappaleita.
• Aseta sahanterä pystysuoraan asentoon.
• Löysää muovinuppia (29) vähintään kolme täyttä kierrosta.
• Säädä ohjain mahdollisimman lähelle terää.
• Kiristä ruuvi.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A4)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (35),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan 216 mm
sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva B2)
Jalustaan voidaan kiinnittää kantohihnan työkalun helppoa kantamista
varten. Kantohihna (katso kuva A6) on saatavana lisävarusteena.
• Kun kuljetat sahaa, laske sahauspää alas ja paina alas-lukitusnuppia (28).
• Lukitse kaidelukituksen nuppi siten, että sahauspää on etuasennossa.
Lukitse jiirisahauksen varsi oikeanpuoleisimpaan jiirikulmaan, liu’uta
takavaste (3) kokonaan sisälle ja lukitse vinosahauksen vipu (11) siten,
että sahauspää on pystysuorassa asennossa, jolloin työkalu on
pienimmillään.
• Kanna sahaa aina nostosyvennyksistä (30) (kuva B2).
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Puhdista pöydänpinta säännöllisesti.
• Puhdista pölynkeräysjärjestelmä säännöllisesti.
Vältä puhdistusaineiden tai voiteluöljyjen käyttöä sahan
huollossa. Etenkin spray- ja aerosolipuhdistusaineet voivat
vaurioittaa muovista teräsuojusta.
Kitapalan puhdistus ja huolto (kuva U)
Puhdista kitapalan alla oleva alue säännöllisesti.
Vaihda kitapala, jos se on kulunut.
• Irrota kitapalan (31) kiinnitysruuvit (67).
• Poista kitapala ja puhdista sen alla oleva alue.
• Asenna kitapalan osat ja ruuvit takaisin.
• Kiristä ruuvit käsin.
• Säädä kitapalaa seuraavasti:
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaa.
• Säädä jokaista kitapalan osaa siten, että ne osuvat tarkasti terän
hammastuksiin.
• Kiristä ruuvit.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun,
älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Sivu: 94
95
S U O M I
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW712 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW712

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW712, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW712 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW712 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.