DeWalt DW62 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW62 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 88 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
Sivu: 1
59 fi - 1 S U O M I PYÖRÖSAHA DW62 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Sisällysluettelo Tekniset tiedot fi - 1 CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1 Turvallisuusohjeet fi - 2 Pakkauksen sisältö fi - 3 Kuvaus fi - 4 Sähköturvallisuus fi - 4 Jatkojohdon käyttö fi - 4 Asennus ja säädöt fi - 4 Käyttöohjeet fi - 5 Huolto-ohjeita fi - 5 Takuu fi - 6 Tekniset tiedot DW62 Jännite V 230 Teho W 1.150 Kuormittamaton nopeus/min 3.800 Sahaussyvyys 90° mm 62 Terän halkaisija mm 184 Sahanterän paksuus max/min mm 1,4/1,3 Terän kiinnitysreikä mm 16 Paino kg 4,5 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. CE-Vaatimustenmukaisuustodistus DW62 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti. Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n mukaisesti: DW62 LpA (äänenpaine) dB(A)* 97,8 LWA (ääniteho) dB(A) 105,8 * käyttäjän korvassa Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso. Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan: DW62 1,2 m/s2 Director Engineering & Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 2
60 fi - 2 S U O M I Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita. VAROITUS! Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä. 1 Käytä kuulosuojaimia Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia. 2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran. 3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 4 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 5 Varjeltava lapsilta Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa. 6 Säilytä työkalua oikein Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne. 7 Älä ylikuormita sähkötyökalua Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella. 8 Valitse oikea sähkötyökalu Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita. 9 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. 10 Käytä suojalaseja Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa. 11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 12 Kiinnitä työkappale oikein Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. 13 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 14 Hoida työkalua huolella Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 15 Ota pistoke pois pistorasiasta Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää. 16 Poista avaimet Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät sen. 17 Vältä tahatonta käynnistämistä Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen pistorasiaan. 18 Jatkojohdot ulkokäytössä Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä jatkojohtoja. 19 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Sivu: 3
61 fi - 3 S U O M I 20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon pistotasiaan Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. 21 Turvallisuudeksi Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla. Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita. Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Laitteen liittäminen sähköverkkoon, koneen käynnistäminen ja pysäyttäminen (ON/OFF) • Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon, varmista ettei virtakytkin ole päällä. • Poista kuusioavain sahanterän lukitsinpultista ennen kuin käynnistät koneen virtakytkimestä. • Älä katkaise virtaa ennen kuin terä saavuttaa täydet kierrokset. Sahaaminen • Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim. nauloja. • Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita. • Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta. • Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei virtaa ole katkaistu. • Käytä aina jakoveistä paitsi silloin, kun tehdään uppoviiltoja. Suojavarusteet • Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja muovin sahaamiseen. • Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa. • Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan. • Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella paikallaan. • Jakoveistä ei saa poistaa. • Jakoveitsi on asetettava oikein; hammastetun reunan ja jakoveitsen välisen etäisyyden tulisi olla 2 - 5 cm ja korkeuseron tulisi olla 3 mm tai sitä pienemmän (kuva E). Sahanterän asennus ja vaihto • Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä. • Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä. Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti uusiin. Hyviä tuloksia saadaan aikaan CrV-terällä, jossa on karbidikärki. • Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja pyörii oikeaan suuntaan. Suojaus takaisiniskulta • Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen, saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu, vapauta virtakytkin heti. • Pidä sahanterää terävänä. • Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman läheltä leikkuukohtaa. • Käytä ohjaimia ja tukikappaleita, halkaisusahauksessa. Älä pakota sahaa. • Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta sahanterän pyöriessä. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Pyörösaha + yksi kovapala-yleisterä 1 Reunaohjain 1 Sahanterän kiinnitysavain 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Sivu: 4
62 fi - 4 S U O M I Kuvaus (kuva A) Monipuolinen DEWALT DW62 pyörösaha on suunniteltu ammattimaisiin sahaustöihin. 1 Virtakytkin 2 Lukituksen vapautinpainike 3 Sahaussyvyyden lukitusruuvi 4 Moottorin runeo 5 Kantokahva 6 Syvyydensäädin/etukahva 7 Reunaohjain 8 Teränsuojus 9 Terän pultti 10 Jakoveitsi 11 Pohjalevy 12 Purun poistoaukko 13 Sahaussyvyyden säätöasteikko 14 Viisteleikkauksen säätöasteikko 15 Viisteleikkauksen lukitusruuvi 16 Reunaohjaimen lukitusruuvi 17 Viisteleikkauksen ohjausmerkki 18 Suoran leikkauksen ohjausmerkki 19 Sahausleveyden säätöasteikko Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Leikkuusyvyyden säätö (kuva A) • Löysää lukitusruuvi (3) ja syvyydensäädin (6). • Säädä leikkuusyvyys. Leikkuusyvyys nähdään asteikolta (13). • Kiristä syvyydensäädin ja lukitusruuvi. Säädä leikkuusyvyys siten, että se on n. 3 mm leveämpi kuin työstökappale. (Esim. jos sahataan 19 mm lautaa, säädä leikkuusyvyys 22 mm:iin). Reunaohjaimen, asentaminen, säätö ja poistaminen (kuva B) Reunaohjaimen (7) käyttö mahdollistaa tarkan pitkittäissuuntaisen sahauksen. Asentaminen • Aseta reunaohjain (7) pohjalevyn (11) päälle. • Työnnä pultti (20) reikään (21). • Aseta kiinnityskappale (22) pulttiin ja kiristä lukitusruuvi (16). Säätäminen • Löysää lukitusruuvi (16) ja säädä reunaohjain (7) haluttuun leveyteen. Säätö nähdään asteikolta (19). • Kiristä lukitusruuvi (16). Poistaminen • Kun haluat poistaa reunaohjaimen, toimi päinvastaisessa järjestyksessä. Sahauskulman säätö (kuva C) Sahauskulma voidaan säätää 0°- 45°:een välille. • Löysää lukitusruuvi (15). • Säädä sahauskulma kallistamalla pohjalevyä (11) kunnes asteikolla näkyy haluttu sahauskulma (14). • Kiristä lukitusruuvi (15). Sahanterän poistaminen ja kiinnitys (kuva D) • Irrota työkalu verkkovirrasta ennen toimenpiteen aloittamista. • Vedä teränsuojus (8) taaksepäin. • Kierrä sahan terää kunnes ruuvitaltta voidaan työntää terässä olevaan reikään. Tämä estää terän pyörimisen, kun se on irrallaan. • Jos ruuvitalttaa ei ole käytettävissä, tai jos käytetyssä terässä ei ole reikää, lukitse terä painamalla hampaat puunpalaan.
Sivu: 5
63 fi - 5 S U O M I • Löysää ja ota irti terän pultti (9) ja välilevy (23) käyttämällä mukana toimitettua ruuviavainta. • Aseta sahan terä takaisin paikalleen. Hampaiden on osoitettava pyörimissuuntaan, joka on osoitettu yläsuojuksen kotelossa olevalla nuolella. • Asenna välilevy (23) takaisin paikalleen ja kiristä terän pultti (9). Jakoveitsen asentaminen (kuva E) Katso kuvan E liitekuvaa, jossa esitetään halkaisuveitsen (10) oikea säätö. Säädä halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut sahanterän tai aina tarvittaessa. • Löysää ruuvi ja säädä väli kuvassa E olevassa pienessä kuvassa esitetyllä tavalla. • Kiristä ruuvi. Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta sahanterää. Vältä ylikuormitusta. Ennen koneen käyttöönottoa: • Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava suljettu-asennossa. • Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaisesti. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/ OFF) (kuva A) Turvallisuussyistä käsipyörösahan virtakytkin (1) on varustettu lukituksenavausnapilla (2). • Paina lukituksenavausnappia. • Käynnistä kone virtakytkimestä. Heti kun vapautat virtakytkimen, käynnistys estyy. Näin estetään koneen tahaton käynnistys. Älä käynnistä tai pysäytä konetta, jos sahanterä koskettaa työstökappaletta tai muuta materiaalia. Käsipyörösahan sahausote (kuva A) • Pidä sahaa tukevasti otteessa pää- ja etukahvasta (6), jotta voit ohjata sahaa oikein. • Koska leikkuujälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella, aseta työstökappale nurja puoli sahanterää kohti. • Ohjaa sahaa työstökappaleeseen ohjainmerkin avulla (18) merkattua viivaa seuraten, ja pidä liitäntäjohto pois tieltä. • Jos viisteleikkauksen kulma on 45°, seuraa työkappaleeseen piirrettyä viivaa ohjausmerkkiä (17) avuksi käyttäen. Purun poisto (kuva A) Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (12). • Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki sopii purunpoistoistukkaan. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 6
64 fi - 6 S U O M I TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW62, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW62 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW62 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW62

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW62 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DW62
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen