DeWalt DW615 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW615 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Jyrsin
  • Malli/nimi: DW615
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Norja, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 60
S U O M I
56 fi - 1
KÄSIYLÄJYRSIN DW614/DW615
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 3
Jatkojohdon käyttö fi - 3
Asennus ja säädöt fi - 3
Käyttöohjeet fi - 5
Huolto-ohjeita fi - 5
Takuu fi - 6
Tekniset tiedot
DW614 DW615
Jännite V 230 230
Ottoteho W 750 900
Virrankulutus W 500 590
Kuormittamaton
kierrosnopeus/min 24.000 8.000-24.000
Jyrsinkori 2 pylvästä 2 pylvästä
Jyrsinsyvyyden sääto mm 35 35
Revolverisyvyyden sääto 3-portainen, asteikko
Kiristysholkki 8 mm 8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
Suurin terän halkaisija mm 30 30
Paino kg 2,8 2,9
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW614/DW615
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW614 DW615
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 88 88
LWA
(ääniteho) dB(A) 89 89
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW614 DW615
5,9 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 61
fi - 2 57
S U O M I
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita
ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli
työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihto-
ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti
ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
Sivu: 62
S U O M I
58 fi - 3
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat
ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat
tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä
tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli
käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin
tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä
sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Jyrsimen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
• Käytä ainoastaan teriä, jotka sopivat
halkaisijaltaan työkalusi istukkaan.
• Käytä ainoastaan teriä jotka kestävät nopeuden
30.000 kierr./min. ja joihin tämä nopeus on
merkitty.
• Älä koskaan käytä teriä joiden halkaisija ylittää
teknisissä tiedoissa mainitun suurimman sallitun
arvon.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Käsiyläjyrsin
1 Sivuohjain ohjaintankoineen
1 Kiristysholkki 8 mm (GB: 1/4")
1 Avain # 13/17
1 Ohjainhela 17 mm ø
1 Pölykanava
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin suuritehoinen jyrsinkone DW614/DW615
on suunniteltu ammattimaiseen raskaaseen
jyrsintään puun ja puujalosteiden.
1 Virtakytkin
2 Jyrsinsyvyyden asteikko
3 Syvyydenrajoitin
4 Säätökahva
5 Syvyyssäädön lukitus
6 Revolverisyvyyden rajoitin
7 Karan lukitus
8 Kiristysmutteri
9 Pölykanava
10 Sivuohjaimen lukitus
11 Pohjalevy
12 Nopeuden säätövalitsin (DW615)
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Jyrsinterän kiinnitys ja irrotus (kuva B)
• Paina karalukko (7) alas ja pidä se ala-asennossa.
• Löysää istukan mutteria (8) muutama kierros
17 mm vaimella ja pane terä siihen.
• Kiristä istukan mutteri ja vapauta karalukko.
Sivu: 63
fi - 4 59
S U O M I
Älä koskaan kiristä istukan mutteria,
jollei jyrsinterä ole istukassa.
Kiristysholkin vaihto (kuva C)
Käsiyläjyrsin toimetetaan 8 mm (GB: 1/4")
kiristysholkki vakioasennuksena. Saatavilla on myös
kaksi muuta mittatarkkaa kiristyshylsyä käytettäväksi
erilaisten terien kanssa. Kiristyshylsy ja kiristysmutteri
kuuluvat samaan kokonaisuuteen.
• Kierrä kiristysholkin mutteri (8) kokonaan auki.
• Irrota kiristysholkki (13) ja vaihda se.
• Kiristä kiristysholkin mutteri.
DW615 - Elektronisen nopeudensäädön valinnan
asetus (kuva A)
Nopeus on jatkuvasäätöinen 8.000 - 24.000/min
elektronisella nopeudensäädön valitsimella (12).
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle.
• Käytä yleensä alhaisia arvoja läpimitaltaan suurilla
terillä ja korkeita arvoja läpimitaltaan pienillä terillä.
Oikean säädön opettaa kuitenkin vasta kokemus.
1 = 8.000/min
2 = 9.500/min
3 = 11.500/min
4 = 16.000/min
5 = 19.500/min
6 = 22.500/min
7 = 24.000/min
Jyrsinsyvyyden säätö (kuva D)
Syvyyden säätö -asteikkoa ja revolverisyvyyden
rajoitinta käyttäen
• Löysää syvyyssäädön lukituspulttia (5).
• Löysää säätökahvaa (4) kääntämällä sitä
vastapäivään.
• Laske jyrsinkoria, kunnes terä koskettaa
työstökappaletta.
• Kiristä säätökahvaa (4).
• Säädä tarkka leikkaussyvyys asteikolla (2)
tai pane mittakappale syvyydenrajoittimen (3)
ja revolverisyvyydenrajoittimen (6) väliin.
Nuolet (14) osoittavat säätöalueen.
• Kiristä syvyyssäädön lukitus (5).
Kolmiportainen syvyydensäätö revolverisyvyyden
rajoittimella
Revolverisyvyyden rajoitinta (6) voi käyttää kolmella eri
syvyydellä. Tämä on erityisen sopiva, kun jyrsitään
portaittain syviä uria.
• Pane syvyysmitta syvyyden rajoittimen (3)
ja revolverisyvyyden rajoittimen (6) väliin.
Näin säädät tarkan leikkaussyvyyden.
• Tarvittaessa säädä kaikki kolme ruuvia.
Syvyydensäätö yläjyrsimen ollessa ylösalaisin
• Säädä syvyys ennen kuin asetat jyrsimen
ylösalaiseen asentoon.
Kun asetat jyrsimen ylösalaiseen
asentoon, katso ohjeet kiinteän työkalun
käyttöohjeesta. Hienosyvyyden säädin
(DE6956) on saatavana lisävarusteena.
Sivuohjaimen kiinnitys (kuva E)
• Kiinnitä ohjaustangot (15) jyrsimen pohjalevyyn (11).
• Kiinnitä lukituspultit (10).
• Asenna sivuohjain (16) säätötankoihin.
• Kiinnitä lukituspultit (17) väliaikaisesti.
Ohjausviivaimen säätö (kuva E)
• Vedä materiaaliin leikkausviiva.
• Alenna jyrsinkoria kunnes veitsi koskettaa
työstökappaletta.
• Kiristä kaateen rajoitin (4).
• Aseta jyrsin leikkuuviivalle.
• Liu’uta ohjausviivain (16) työstökappaletta kohti ja
kiristä lukituspultit (17).
Ohjainhelan kiinnitys (kuva F)
Luotan lisäksi ohjainhelat ovat erittäin tärkeitä
leikattaessa ja muotoiltaessa mallin mukaan.
• Kiinnitä ohjainhela (18) jyrsimen pohjalevyyn (11)
ruuveilla (19) kuvan mukaisesti.
Ruuvit (19) pitävät myös pölykanavaa
paikoillaan. Älä milloinkaan käytä jyrsintä
ilman tätä.
Pölynpoistolaitteen liitäntä (kuva A)
Kiinnitä pölynpoistoputki
pölynpoistokanavaan (9).
Sivu: 64
Ohjausterillä jyrsiminen (kuva B)
Milloin reunaohjainta tai ohjainhelaa ei voida käyttää,
voidaan käyttää ohjaintapilla varustettuja teriä (20)
muotoiltujen reunojen jyrsintään.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Näihin kuuluu sormiliitoskoneita sinkkausta ja
sormiliitoksia varten, puuvaarnaliitosluottia,
ohjausholkkeja, hienokorkeuden säätimiä,
tankoharppeja ja eri pituisia ohjauskiskoja.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
S U O M I
60 fi - 5
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Käsiyläjyrsimesi syöttösuunnan tulee aina
olla kuvan G mukainen
(ulkoreunat/sisäreunat).
Ennen käyttämistä:
• Tarkista, että terä on kiinnitetty oikein istukkaan.
• Säädä jyrsinsyvyys.
• Kiinnitä pölynpoistolaite.
• Varmistu, että säätökahva on aina lukittuna
ennen koneen käynnistystä.
Käynnistys ja virran katkaisu (kuva A)
Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• I = on. Kone on jatkuvalla käytöllä.
• O = off. Virta katkaistu.
Löysää säätökahvaa ja anna jyrsinkorin
saavuttaa lepotilansa ennen kuin
katkaiset virran.
Ohjainhelojen käyttö (kuva F)
• Kiinnitä luotta työkappaleeseen puristimilla.
• Valitse ja asenna sopiva ohjainhela (18).
• Vähennä terän halkaisija ohjainhelan
ulkohalkaisijasta ja jaa tulos 2:lla. Tämä ilmoittaa,
kuinka paljon suurempi luotan tulee olla
verrattuna jyrsittävään osaan.
Ellei työstettävä kappale ole tarpeeksi
iso, pane se puukappaleen päälle.
Listaohjaus
Milloin reunanohjainta ei voi käyttää, jyrsin voidaan
ohjata listaa pitkin, joka on kiinnitetty puristimilla
työstökappaleen yli (siten, että molemmat päät
ylittävät työstökappaleen).
Jyrsintä vapaalla kädellä
Jyrsintä voi käyttää myös ilman mitään ohjainta,
esim. nimikirjoitukseen tai luovaan työhön.
Älä leikkaa syvään!
Käytä enintään halkaisijaltaan 6 mm teriä.
Sivu: 65
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ-
ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
fi - 6 61
S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW615 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW615

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW615, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW615 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW615 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.