DW443

DeWalt DW443 käyttöohjeet

DW443

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW443 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 80 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Sivu: 1
fi - 1 51 S U O M I EPÄKESKOHIOMAKONE DW443 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Sisällysluettelo Tekniset tiedot fi - 1 CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1 Turvallisuusohjeet fi - 2 Pakkauksen sisältö fi - 3 Kuvaus fi - 3 Sähköturvallisuus fi - 3 Jatkojohdon käyttö fi - 3 Asennus ja säädöt fi - 3 Käyttöohjeet fi - 4 Huolto-ohjeita fi - 4 Takuu fi - 5 Tekniset tiedot DW443 Jännite V 230 Ottoteho W 475 Laipan halkaisija mm 150 Kierroksia/min 4.200 - 7.600 Hiomaliike mm 5 Pölyn poisto pölypussi/ pölynimuri Paino kg 2,7 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. Tulenvaara. Räjähdysvaara. CE-Vaatimustenmukaisuustodistus DW443 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti. Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n mukaisesti: DW443 LpA (äänenpaine) dB(A)* 85 LWA (ääniteho) dB(A) 98 * käyttäjän korvassa Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso. Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan: DW443 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Saksa DW443.pm5 04-12-2000, 12:04 56
Sivu: 2
S U O M I 52 fi - 2 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita. VAROITUS! Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä. 1 Käytä kuulosuojaimia Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia. 2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran. 3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 4 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 5 Varjeltava lapsilta Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa. 6 Säilytä työkalua oikein Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne. 7 Älä ylikuormita sähkötyökalua Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella. 8 Valitse oikea sähkötyökalu Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita. 9 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. 10 Käytä suojalaseja Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa. 11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 12 Kiinnitä työkappale oikein Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. 13 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 14 Hoida työkalua huolella Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/ työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 15 Ota pistoke pois pistorasiasta Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää. 16 Poista avaimet Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät sen. 17 Vältä tahatonta käynnistämistä Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen pistorasiaan. 18 Jatkojohdot ulkokäytössä Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä jatkojohtoja. 19 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt. 20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon pistorasiaan Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. DW443.pm5 04-12-2000, 12:04 57
Sivu: 3
fi - 3 53 S U O M I Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. 21 Turvallisuudeksi Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita. Maalin hionta Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista. 2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa olla lyijypohjaista: • Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy työskentelypaikalle. • Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua hengityssuojainta. • Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla on kielletty. 3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Epäkeskohiomakone 1 Pölypussi 1 Pölynimurin liitin 1 Sivukahva 1 Hiomapaperisarja 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) DEWALTin epäkeskohiomakone DW443 on suunniteltu puun, muovin ja metallin nopeaan ammattimaiseen hiomiseen. 1 Virtakytkin 2 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin 3 Pölypussi 4 Pölynimurin liitin (lisävaruste) 5 Pölypussin sovitin 6 Pölynpoistoputki 7 Sivukahva 8 Velcro-hiomalaippa 9 Suojus Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on 1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Hiomapaperin asennus (kuva B) Epäkeskohiomakoneessa käytetään 150 mm Velcro- hiomapapereita, joissa on 6-reikäinen pölynpoisto. • Laita hiomakone pöydälle, hiomalaippa (8) ylöspäin. • Laita hiomapaperi suoraan hiomalaipan päälle. • Pidä hiomalaippaa (8) paikallaan toisella kädellä ja aseta pölynpoistoreiät (10) toisiaan vasten. DW443.pm5 04-12-2000, 12:04 58
Sivu: 4
S U O M I 54 fi - 4 Elektroninen nopeudensäätö (kuva C) Hiomakoneessa on 5-asentoinen elektroninen nopeudensäädön valitsin (2). Ohjesääntö on, että kovemmat materiaalit tarvitsevat suuremman arvon kuin pehmeämmät, mutta oikean säädön opettaa vasta kokemus. Sivukahvan asennus (kuva D) • Poista muoviruuvi (11). • Kiinnitä sivukahva (7) koneen kummalle puolelle tahansa. Pölyn poisto Koska työskentely hiomakoneella tuottaa pölyä, käytä aina pölypussia tai kiinnitä koneeseen pölynimuri, joka on valmistettu voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien direktiivien mukaisesti. Kunnollinen pölynpoisto saavutetaan ainoastaan rei’itetyllä hiomapaperilla. Älä käytä pölypussia tai pölynimuria metallia hiottaessa ilman kunnon kipinäsuojaa. Älä hio koneella magnesiuma. Pölypussi (kuva A) • Kiinnitä pölypussi (3) pölypussin sovittimella (5) pölynpoistoputkeen (6). • Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, tyhjennä pölypussi, kun siitä on noin kolmannes täynnä. Pölynimuri (kuva E) • Irrota pölyputken sovitin (5) vetämällä se voimakkaasti pölynpoistoputkesta (6). • Kiinnitä pölynimurin kiinntin (4) pölynpoistoputkeen (6). • Liitä pölynimuri pölynimurin sovittimeen (4). Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Kiinnitä työkappale kunnolla. • Paina konetta työstettävää pintaa vasten vain kevyesti. Voimakas hiontapaine ei lisää hionnan tehoa, vaan rasittaa konetta tarpeettomasti ja hiomapaperi voi mennä rikki. • Vältä kuormittamasta laitetta liikaa. Hiominen (kuva A) Tämä epäkeskohiomakone tekee pieniä hiomajälkiä joka suuntaan. Siksi ei tarvitse hioa syiden suuntaan. • Tarvittaessa kiinnitä sivukahva (7). • Säädä hiomanopeus elektronisesta nopeudensäädön valitsimesta (2). • Käynnistä hiomakone virrankatkaisijasta (1). I = ON (päälle) O = OFF (pois) • Aloita karkeimmilla hiomapapereilla. • Tarkista työsi lyhyin väliajoin. • Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Hiomalaipan ja nopeudenrajoitusrenkaan vaihto (kuva F) Sekä hiomalaippa (8) että nopeudenrajoitusrengas (12) ovat kuluvia osia. Hiomalaippa on vaihdettava, kun siinä alkaa näkyä kulumisen merkkejä. Nopeudenrajoitusrengas on vaihdettava, kun hiomalaipan nopeus lisääntyy huomattavasti nostettaessa hiomakone työstettävästä kohteesta. • Irrota kone pistorasiasta. • Irrota 4 Torx-ruuvia (13) ja poista laippa. • Pane hiomalaippa (8) ja/tai nopeudenrajoitusrengas (12) paikoilleen ja kiinnitä Torx-ruuvit (13). Varmista, että nopeudenrajoitusrengas on oikein paikoillaan. DW443.pm5 04-12-2000, 12:04 59
Sivu: 5
fi - 5 55 S U O M I Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT- huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com. DW443.pm5 04-12-2000, 12:04 60

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW443, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW443 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW443 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW443

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW443 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Hiomakoneet
 • Malli/nimi: DW443
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki