DeWalt DW443 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW443 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: DW443
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 55
fi - 1 51
S U O M I
EPÄKESKOHIOMAKONE DW443
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun.
Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja
uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 3
Jatkojohdon käyttö fi - 3
Asennus ja säädöt fi - 3
Käyttöohjeet fi - 4
Huolto-ohjeita fi - 4
Takuu fi - 5
Tekniset tiedot
DW443
Jännite V 230
Ottoteho W 475
Laipan halkaisija mm 150
Kierroksia/min 4.200 - 7.600
Hiomaliike mm 5
Pölyn poisto pölypussi/
pölynimuri
Paino kg 2,7
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Räjähdysvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW443
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
DW443
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 85
LWA
(ääniteho) dB(A) 98
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW443
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
56
Sivu: 56
S U O M I
52 fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
57
Sivu: 57
fi - 3 53
S U O M I
Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Maalin hionta
Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on
mahdollista.
2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
• Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
• Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten
suunniteltua hengityssuojainta.
• Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla
on kielletty.
3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Epäkeskohiomakone
1 Pölypussi
1 Pölynimurin liitin
1 Sivukahva
1 Hiomapaperisarja
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin epäkeskohiomakone DW443 on
suunniteltu puun, muovin ja metallin nopeaan
ammattimaiseen hiomiseen.
1 Virtakytkin
2 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin
3 Pölypussi
4 Pölynimurin liitin (lisävaruste)
5 Pölypussin sovitin
6 Pölynpoistoputki
7 Sivukahva
8 Velcro-hiomalaippa
9 Suojus
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2
. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Hiomapaperin asennus (kuva B)
Epäkeskohiomakoneessa käytetään 150 mm Velcro-
hiomapapereita, joissa on 6-reikäinen pölynpoisto.
• Laita hiomakone pöydälle, hiomalaippa (8) ylöspäin.
• Laita hiomapaperi suoraan hiomalaipan päälle.
• Pidä hiomalaippaa (8) paikallaan toisella kädellä ja
aseta pölynpoistoreiät (10) toisiaan vasten.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
58
Sivu: 58
S U O M I
54 fi - 4
Elektroninen nopeudensäätö (kuva C)
Hiomakoneessa on 5-asentoinen elektroninen
nopeudensäädön valitsin (2). Ohjesääntö on,
että kovemmat materiaalit tarvitsevat suuremman
arvon kuin pehmeämmät, mutta oikean säädön
opettaa vasta kokemus.
Sivukahvan asennus (kuva D)
• Poista muoviruuvi (11).
• Kiinnitä sivukahva (7) koneen kummalle puolelle
tahansa.
Pölyn poisto
Koska työskentely hiomakoneella tuottaa
pölyä, käytä aina pölypussia tai kiinnitä
koneeseen pölynimuri, joka on valmistettu
voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien
direktiivien mukaisesti.
Kunnollinen pölynpoisto saavutetaan
ainoastaan rei’itetyllä hiomapaperilla.
Älä käytä pölypussia tai pölynimuria metallia
hiottaessa ilman kunnon kipinäsuojaa.
Älä hio koneella magnesiuma.
Pölypussi (kuva A)
• Kiinnitä pölypussi (3) pölypussin sovittimella (5)
pölynpoistoputkeen (6).
• Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, tyhjennä
pölypussi, kun siitä on noin kolmannes täynnä.
Pölynimuri (kuva E)
• Irrota pölyputken sovitin (5) vetämällä se
voimakkaasti pölynpoistoputkesta (6).
• Kiinnitä pölynimurin kiinntin (4)
pölynpoistoputkeen (6).
• Liitä pölynimuri pölynimurin sovittimeen (4).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Kiinnitä työkappale kunnolla.
• Paina konetta työstettävää pintaa vasten
vain kevyesti.
Voimakas hiontapaine ei lisää hionnan
tehoa, vaan rasittaa konetta tarpeettomasti
ja hiomapaperi voi mennä rikki.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Hiominen (kuva A)
Tämä epäkeskohiomakone tekee pieniä hiomajälkiä
joka suuntaan. Siksi ei tarvitse hioa syiden suuntaan.
• Tarvittaessa kiinnitä sivukahva (7).
• Säädä hiomanopeus elektronisesta
nopeudensäädön valitsimesta (2).
• Käynnistä hiomakone virrankatkaisijasta (1).
I = ON (päälle)
O = OFF (pois)
• Aloita karkeimmilla hiomapapereilla.
• Tarkista työsi lyhyin väliajoin.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Hiomalaipan ja nopeudenrajoitusrenkaan vaihto
(kuva F)
Sekä hiomalaippa (8) että nopeudenrajoitusrengas
(12) ovat kuluvia osia. Hiomalaippa on vaihdettava,
kun siinä alkaa näkyä kulumisen merkkejä.
Nopeudenrajoitusrengas on vaihdettava, kun
hiomalaipan nopeus lisääntyy huomattavasti
nostettaessa hiomakone työstettävästä kohteesta.
• Irrota kone pistorasiasta.
• Irrota 4 Torx-ruuvia (13) ja poista laippa.
• Pane hiomalaippa (8) ja/tai
nopeudenrajoitusrengas (12) paikoilleen ja kiinnitä
Torx-ruuvit (13). Varmista,
että nopeudenrajoitusrengas on oikein paikoillaan.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
59
Sivu: 59
fi - 5 55
S U O M I
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää
sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
60

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW443 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW443

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW443, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW443 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW443 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.