DeWalt DW431 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW431 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: DW431
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 54
S U O M I
50 fi - 1
NAUHAHIOMAKONE DW430/DW431
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 3
Jatkojohdon käyttö fi - 3
Asennus ja säädöt fi - 3
Käyttöohjeet fi - 4
Huolto-ohjeita fi - 5
Takuu fi - 5
Tekniset tiedot
DW430 DW431
Jännite V 230 230
Ottoteho W 650 650
Virrankulutus W 310 360
Nauhanopeus m/min 320 190 - 320
Hiomapinta mm 120 x 75 120 x 75
Nauhan pituus mm 533 533
Nauhan leveys mm 75 75
Pölynpoisto pölypussi pölypussi
Paino kg 3,6 3,6
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Räjähdysvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW430/DW431
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW430 DW431
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 91 91
LWA
(ääniteho) dB(A) 99 99
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW430 DW431
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 55
fi - 2 51
S U O M I
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Sivu: 56
S U O M I
52 fi - 3
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Maalin hionta
Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on
mahdollista.
2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
• Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
• Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua hengityssuojainta.
• Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla
on kielletty.
3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Nauhahiomakone
1 Pölypussi
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT DW430/DW431 nauhahiomakoneesi on
suunniteltu ammattimaisiin hiontatöihin.
1 Virtakytkin
2 Nopeudensäätökytkin (DW431)
3 Jatkuvan käyntön lukitusnuppi
4 Kiinnitysjousi (hiomakehyksen varten)
5 Hiomanauha
6 Nauhan keskitysnuppi
7 Pölypussi
8 Kahva
9 Telan akseli
10 Tela
11 Lukitusvarren pidin (hiomakehyksen varten)
12 Lukitusvipu
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sivu: 57
fi - 4 53
S U O M I
Hiomanauhan asennus ja keskitys (kuva B & C)
Nauhahiomakoneessasi käytetään 75 x 533 mm
hiomanauhoja.
• Vedä lukitusvipua (12) eteenpäin.
• Poista hiomanauha (5).
• Pane uusi hiomanauha paikalleen.
Varmista, että hiomanauhan sisäpuolen nuolet
osoittavat samaan suuntaan kuin nuoli koneessa.
• Työnnä lukitusvipu taaksepäin.
• Käynnistä kone ja käännä tasausvipua (6) kunnes
hiomanauha on telan (10) keskellä.
DW431 - Nopeuden säätö (kuva D)
• Siirrä nopeudensäätökytkin (2) haluttuun
asemaan. Mitä suurempi luku sitä suurempi
nauhanopeus.
Hiomakehyksen asentaminen, poisto ja säätö
(kuva A & E)
Hiomakehys on lisävaruste.
• Irrota lukitusakseli (13) hiomakehyksestä (14),
irrota mutteri, jousi ja kampiakseli (15).
• Työnnä lukitusakseli reikään (11) lukitusvivun (12)
puolelta.
• Aseta jousi, kampiakseli ja mutteri (15) paikoilleen.
• Säädä kampiakseli oikeaan kulmaan suhteessa
hiomanauhaan ja työnnä hiomakehys akselin päälle.
• Napsauta lukitusvarsi (16) kiinnitysjouseen (4).
• Säädä hiomakehyksen (14) korkeus nupista (17).
• Kun poistat hiomakehyksen, etene päinvastaisessa
järjestyksessä.
Jos et käytä hiomakehystä, voit kiertää
lukitusvartta (13) neljänneskierroksen.
Lukitusvartta ei tarvitse välttämättä
poistaa, sillä kampiakseli lukkiutuu
syvennykseen (11).
Kiinteän telineen asennus ja irrotus (kuva A & F)
Kiinteän jalustan (valinnainen) avulla, konetta voidaan
käyttää kiinteässä asennossa sekä ylösalaisin että
vaakasuorassa/pystysuorassa.
• Asenna hiomakehys (14) kuten aiemmin on
kuvattu.
• Sijoita nauhahiomakone telineeseen (18).
Siirrä sähköjohto sivuun lukitusvivun (12)
puoleiselle sivulle.
• Aseta kiinnityspultti (19) kahvan läpi ja kiristä
pyörökantainen mutteri (20) (ks. kuvan F liitekuvaa).
• Purkaaksesi telineen etene päinvastaisessa
järjestyksessä.
• Varmistu siitä, että kone ei käynnisty tahattomasti.
Pölynpoisto (kuva A)
Koska työskentely hiomakoneella tuottaa
pölyä, käytä aina pölynkerääjää tai
kiinnitä pölynimuri, joka on valmistettu
voimassaolevien pölynpoistoa
käsittelevien direktiivien mukaisesti.
Älä käytä pölynkerääjää tai pölynimuria
metallia hiottaessa ilman kunnon
kipinäsuojaa.
Älä hio koneella magnesiumia.
• Pane pölypussi (7) reunan (21) yli tai liitä pölynimuri.
• Jotta pölynpoisto olisi mahdollisimman
tehokasta, tyhjennä pölynpussi kun se täyttynyt
noin kolmanneksen.
• Irrota pölypussi, avaa vetoketju ja tyhjennä pöly
pussista.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Huolehdi että hiontakohteet on kiinnitetty
tukevasti paikoilleen.
• Paina konetta työstettävää pintaa vasten
vain kevyesti.
Käynnistys ja pysäytys (kuva A)
• Koneen käynnistys: paina käynnistyskytkintä (1).
• Jatkuva käyttö: lukitse käynnistyskytkin päälle
painamalla lukitusnappia (3).
• Koneen pysäyttäminen: paina käynnistyskytkintä
kerran uudelleen.
Työn päätyttyä pysäytä kone aina, ennen
kuin irroitat pistokkeen pistorasiasta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Sivu: 58
S U O M I
54 fi - 5
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW431 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW431

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW431, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW431 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW431 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.