DeWalt DW423 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW423 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: DW423
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 54
S U O M I
50 fi - 1
YHDENKÄDEN EPÄKESKOHIOMAKONE
DW423
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 3
Jatkojohdon käyttö fi - 3
Asennus ja säädöt fi - 4
Käyttöohjeet fi - 4
Huolto-ohjeita fi - 4
Takuu fi - 5
Tekniset tiedot
DW423
Jännite V 230
Ottoteho W 220
Laipan halkaisija mm 125
Kierroksia k/min 7.000 - 12.000
Hiomaliike mm 2,6
Pölyn poisto pölynkerääjä /
pölynimuri
Paino kg 1,45
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Räjähdysvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW423
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW423
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 75
LWA
(ääniteho) dB(A) 88
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW423
< 2,5 m/s2
Sivu: 55
fi - 2 51
S U O M I
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Sivu: 56
S U O M I
52 fi - 3
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Maalin hionta
Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on
mahdollista.
2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
• Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
• Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua hengityssuojainta.
• Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla
on kielletty.
3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Yhdenkäden epäkeskohiomakone
1 Pölynkerääjä ja pölynimurin liitin
1 Hiomapaperisarja
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakone
DW423 on suunniteltu puiden ja muovien nopeaan
ammattimaiseen hiomiseen.
1 Pölytiivis virrankatkaisija
2 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin
3 Pölynkerääja
4 Pölynimurin liitin
5 Pölynpoistoputki
6 Yhden käden ote
7 Velcro-hiomalaippa
8 Suojus
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Sivu: 57
fi - 4 53
S U O M I
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Hiomapaperin asennus (kuva B)
DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa
käytetään 5" (126 mm) Velcro-hiomapapereita,
joissa on 8-reikäinen pölynpoisto.
• Pane hiomakone pöydälle, hiomalaippa (7) ylöspäin.
• Pane hiomapaperi suoraan hiomalaipan päälle.
• Pidä hiomalaippaa (7) paikallaan toisella kädellä ja
aseta pölynpoistoreiät (9) toisiaan vasten.
Elektroninen nopeudensäätö (kuva C)
DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa on
5-asentoinen elektroninen nopeudensäädön valitsin (2).
Ohjesääntö on, että kovemmat materiaalit tarvitsevat
suuremman arvon kuin pehmeämmät, mutta oikean
säädön opettaa vasta kokemus.
Pölynpoisto
Koska työskentely hiomakoneella tuottaa pölyä,
käytä aina pölynkerääjää tai kiinnitä pölynimuri,
joka on valmistettu voimassaolevien pölynpoistoa
käsittelevien direktiivien mukaisesti.
Kunnollinen pölynpoisto saavutetaan ainoastaan
rei’itetyllä hiomapaperilla.
Älä käytä pölynkerääjää tai pölynimuria
metallia hiottaessa ilman kunnon
kipinäsuojaa.
Älä hio koneella magnesiumia.
Pölynkerääjä (kuva A & D)
DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa on
muovinen pölynkerääjä (3).
• Kiinnitä pölynkerä (3) ja pölynimurin liitin (4)
pölynpoistoputkeen (5).
• Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, tyhjennä
kerääjä kun siitä on noin kolmannes täynnä.
• Kun tyhjennät kerääjän (3), vedä se yhdessä
pölynimurin liittimen (4) kanssa irti hiomakoneesta
ja irrota sen jälkeen osat toisistaan.
• Tarvittaessa puhdista kerääjä pölynimurilla
sisäpuolelta.
Pölynimuri (kuva D)
• Irrota pölynkerä (3) kiertämällä ja vetämällä se
voimakkaasti liittimesta (4).
• Liitä pölynimuri pölynimurin liittimeen (4).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Kiinnitä työkappale kunnolla.
• Paina konetta työstettävää pintaa vasten
vain kevyesti. Voimakas hiontapaine ei
lisää hionnan tehoa, vaan rasittaa
konetta tarpeettomasti ja hiomapaperi
voi mennä rikki.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen tyhjäkäydä
muutaman minuutin ajan.
Hiominen (kuva A)
Tämä yhdenkäden epäkeskohiomakone tekee pieniä
hiomajälkiä joka suuntaan. Siksi ei tarvitse hioa
syiden suuntaan.
• Asenna hiomanopeus elektronisella
nopeudensäädön valitsimella (2).
• Käynnistä hiomakone pölytiiviistä
virrankatkaisijasta (1).
I = ON (päälle)
0 = OFF (pois)
• Aloita karkeimmilla papereilla.
• Tarkista työsi lyhyin väliajoin.
• Työn päätyttyä sammuta kone aina, ennen kuin
irroitat pistokkeen pistorasiasta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Sivu: 58
S U O M I
54 fi - 5
Hiomalaipan ja nopeudenrajoitusrenkaan vaihto
(kuva E)
Sekä hiomalaippa (7) että nopeudenrajoitusrengas
(10) ovat kuluvia osia. Hiomalaippa on vaihdettava,
kun siinä alkaa näkyä kulumisen merkkejä.
Nopeudenrajoitusrengas on vaihdettava, kun
hiomalaipan nopeus lisääntyy huomattavasti
nostettaessa hiomakone työstettävältä kohteelta.
• Irrota kone pistorasiasta.
• Irrota 3 ristikantaruuvia (11) ja poista laippa.
• Pane hiomalaippa (7) ja/tai
nopeudenrajoitusrengas (10) paikoilleen ja kiinnitä
ristikantaruuvia (11). Varmista,
että nopeudenrajoitusrengas on oikein paikoillaan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden
sisälläostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää
sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW423 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW423

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW423, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW423 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW423 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.