DeWalt DW423 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW423 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 72 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
Sivu: 1
S U O M I 50 fi - 1 YHDENKÄDEN EPÄKESKOHIOMAKONE DW423 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Sisällysluettelo Tekniset tiedot fi - 1 CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1 Turvallisuusohjeet fi - 2 Pakkauksen sisältö fi - 3 Kuvaus fi - 3 Sähköturvallisuus fi - 3 Jatkojohdon käyttö fi - 3 Asennus ja säädöt fi - 4 Käyttöohjeet fi - 4 Huolto-ohjeita fi - 4 Takuu fi - 5 Tekniset tiedot DW423 Jännite V 230 Ottoteho W 220 Laipan halkaisija mm 125 Kierroksia k/min 7.000 - 12.000 Hiomaliike mm 2,6 Pölyn poisto pölynkerääjä / pölynimuri Paino kg 1,45 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. Tulenvaara. Räjähdysvaara. CE-Vaatimustenmukaisuustodistus DW423 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti. Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n mukaisesti: DW423 LpA (äänenpaine) dB(A)* 75 LWA (ääniteho) dB(A) 88 * käyttäjän korvassa Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso. Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan: DW423 < 2,5 m/s2
Sivu: 2
fi - 2 51 S U O M I Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Saksa Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita. VAROITUS! Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä. 1 Käytä kuulosuojaimia Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia. 2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran. 3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 4 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 5 Varjeltava lapsilta Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa. 6 Säilytä työkalua oikein Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne. 7 Älä ylikuormita sähkötyökalua Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella. 8 Valitse oikea sähkötyökalu Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita. 9 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. 10 Käytä suojalaseja Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa. 11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 12 Kiinnitä työkappale oikein Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. 13 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 14 Hoida työkalua huolella Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/ työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 15 Ota pistoke pois pistorasiasta Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää. 16 Poista avaimet Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät sen. 17 Vältä tahatonta käynnistämistä Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Sivu: 3
S U O M I 52 fi - 3 Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen pistorasiaan. 18 Jatkojohdot ulkokäytössä Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä jatkojohtoja. 19 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt. 20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon pistorasiaan Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. 21 Turvallisuudeksi Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita. Maalin hionta Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 1 Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista. 2 Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa olla lyijypohjaista: • Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy työskentelypaikalle. • Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua hengityssuojainta. • Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla on kielletty. 3 Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Yhdenkäden epäkeskohiomakone 1 Pölynkerääjä ja pölynimurin liitin 1 Hiomapaperisarja 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakone DW423 on suunniteltu puiden ja muovien nopeaan ammattimaiseen hiomiseen. 1 Pölytiivis virrankatkaisija 2 Elektroninen nopeudensäädönvalitsin 3 Pölynkerääja 4 Pölynimurin liitin 5 Pölynpoistoputki 6 Yhden käden ote 7 Velcro-hiomalaippa 8 Suojus Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Sivu: 4
fi - 4 53 S U O M I Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Hiomapaperin asennus (kuva B) DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa käytetään 5" (126 mm) Velcro-hiomapapereita, joissa on 8-reikäinen pölynpoisto. • Pane hiomakone pöydälle, hiomalaippa (7) ylöspäin. • Pane hiomapaperi suoraan hiomalaipan päälle. • Pidä hiomalaippaa (7) paikallaan toisella kädellä ja aseta pölynpoistoreiät (9) toisiaan vasten. Elektroninen nopeudensäätö (kuva C) DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa on 5-asentoinen elektroninen nopeudensäädön valitsin (2). Ohjesääntö on, että kovemmat materiaalit tarvitsevat suuremman arvon kuin pehmeämmät, mutta oikean säädön opettaa vasta kokemus. Pölynpoisto Koska työskentely hiomakoneella tuottaa pölyä, käytä aina pölynkerääjää tai kiinnitä pölynimuri, joka on valmistettu voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien direktiivien mukaisesti. Kunnollinen pölynpoisto saavutetaan ainoastaan rei’itetyllä hiomapaperilla. Älä käytä pölynkerääjää tai pölynimuria metallia hiottaessa ilman kunnon kipinäsuojaa. Älä hio koneella magnesiumia. Pölynkerääjä (kuva A & D) DEWALTin yhdenkäden epäkeskohiomakoneessa on muovinen pölynkerääjä (3). • Kiinnitä pölynkerä (3) ja pölynimurin liitin (4) pölynpoistoputkeen (5). • Jotta pölynpoisto pysyy tehokkaana, tyhjennä kerääjä kun siitä on noin kolmannes täynnä. • Kun tyhjennät kerääjän (3), vedä se yhdessä pölynimurin liittimen (4) kanssa irti hiomakoneesta ja irrota sen jälkeen osat toisistaan. • Tarvittaessa puhdista kerääjä pölynimurilla sisäpuolelta. Pölynimuri (kuva D) • Irrota pölynkerä (3) kiertämällä ja vetämällä se voimakkaasti liittimesta (4). • Liitä pölynimuri pölynimurin liittimeen (4). Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Kiinnitä työkappale kunnolla. • Paina konetta työstettävää pintaa vasten vain kevyesti. Voimakas hiontapaine ei lisää hionnan tehoa, vaan rasittaa konetta tarpeettomasti ja hiomapaperi voi mennä rikki. • Vältä ylikuumenemista. Jos kone kuumenee liikaa, anna sen tyhjäkäydä muutaman minuutin ajan. Hiominen (kuva A) Tämä yhdenkäden epäkeskohiomakone tekee pieniä hiomajälkiä joka suuntaan. Siksi ei tarvitse hioa syiden suuntaan. • Asenna hiomanopeus elektronisella nopeudensäädön valitsimella (2). • Käynnistä hiomakone pölytiiviistä virrankatkaisijasta (1). I = ON (päälle) 0 = OFF (pois) • Aloita karkeimmilla papereilla. • Tarkista työsi lyhyin väliajoin. • Työn päätyttyä sammuta kone aina, ennen kuin irroitat pistokkeen pistorasiasta. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Sivu: 5
S U O M I 54 fi - 5 Hiomalaipan ja nopeudenrajoitusrenkaan vaihto (kuva E) Sekä hiomalaippa (7) että nopeudenrajoitusrengas (10) ovat kuluvia osia. Hiomalaippa on vaihdettava, kun siinä alkaa näkyä kulumisen merkkejä. Nopeudenrajoitusrengas on vaihdettava, kun hiomalaipan nopeus lisääntyy huomattavasti nostettaessa hiomakone työstettävältä kohteelta. • Irrota kone pistorasiasta. • Irrota 3 ristikantaruuvia (11) ja poista laippa. • Pane hiomalaippa (7) ja/tai nopeudenrajoitusrengas (10) paikoilleen ja kiinnitä ristikantaruuvia (11). Varmista, että nopeudenrajoitusrengas on oikein paikoillaan. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisälläostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW423, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW423 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW423 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW423

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW423 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Hiomakoneet
 • Malli/nimi: DW423
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen