DeWalt DW411 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW411 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Hiomakone
  • Malli/nimi: DW411
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali

Sisällysluettelo

Sivu: 23
fi - 1
1/4 TASOHIOMAKONE DW411
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DeWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
Kelpoisuusseloste fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 3
Jatkojohdon käyttö fi - 3
Asennus ja säädöt fi - 3
Käyttöohjeet fi - 4
Huolto-ohjeita fi - 4
Takuu fi - 5
Tekniset tiedot
DW411
Jännite V 230
Teho W 170
Liikkeen pituus ø mm 1,5
Hiomapaperin koko mm 115 x 110
Värähtelyjä/min 13.500
Pölyn poisto pölynkeräyssäiliö
Paino kg 1,2
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Kelpoisuusseloste
DW411
DeWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, prEN 50144 ja EN 55014
mukaisesti.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu prEN
50144:n mukaisesti:
DW411
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 77,8
LWA
(ääniteho) dB(A) 91
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Radio- ja TV-häiriöiden suodatin Euroopan Unionin
standardien 76/889/EEC ja 82/499/EEC mukainen.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo prEN
50144:n mukaan:
DW411
0,58 m/s2
Eurooppapäällikkö
Tuotesuunnittelu & kehitys
David Wilson
DeWALT, Idstein, Saksa
S U O M I
Sivu: 24
fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB (A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä
työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten
henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DeWaltin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli
työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä
kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja/tai
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois seinästä
Irrota pistoke aina seinärasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
seinärasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
S U O M I
Sivu: 25
fi - 3
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon seinään
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DeWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Maalin hionta
Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä.
Kiinnitä erityistä huomiota seuraavaan:
1 Toimi erityisen varovaisesti hioessasi maalia, joka
saattaa olla lyijypohjaista:
• Lapset ja raskaana olevat naiset eivät saa tulla
työmaalle.
• Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua kasvosuojainta.
• Syöminen, juominen ja tupakanpoltto kielletty
työmaalla.
2 Hävitä pölyhiukkaset ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Tasohiomakone
1 Rei’ityslevy
1 Pölypussi
1 Valikoima hiomapapereita
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
1 Rekisteröintikortti
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DeWALT tasohiomakoneesi on suunniteltu puun,
puutuotteiden ja muovin ammattimaiseen hiontaan.
1 ON/OFF-virtakytkin
2 Hiomapaperin pidikkeet
3 Hiomapaperin pidikkeiden kiinnitysjouset
4 Hiomataso
5 Pölypussin liitin
6 Pölypussi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DeWALT-koneesi on kaksoiseristetty
prEN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Hiomapaperiarkkien kiinnitys (kuva B, C & D)
Tasohiomakoneessasi käytetään 1/4 arkin
hiomapaperia (115 x 140 mm).
• Pehmennä hiomapaperi hankaamalla
hiomapaperin kääntöpuolta työtason reunaa
vasten (kuva B).
• Irrota hiomapaperin pidikkeiden kummatkin
kiinnitysjouset (3) hakasista (kuva C).
• Työnnä hiomapaperi hiomapaperin pidikkeen (2)
alle (kuva D).
• Lukitse vastaava hiomapaperin pidikkeen
S U O M I
Sivu: 26
fi - 5
S U O M I
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DeWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DeWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ-
ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DeWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12
kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DeWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DeWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DeWALTiin.
Sivu: 27
fi - 4
kiinnitysjousi (3) työntämällä sitä sisään ja alas.
• Levitä hiomapaperi tiukasti hiomatason (4) yli ja
toista sama toiselle pidikkeelle.
Pölypussin kiinnitys (kuva E)
• Tarkista, että pölynpoistoaukko (7) on auki. Jos
se ei ole, avaa se vetämällä suljinta (8) ylöspäin.
• Aseta pölypussi (6) tiiviisti aukon reunojen (9) yli.
• Jos pölypussia ei käytetä (esim. kun hiot
metallia), sulje pölynpoistoaukko (7).
Koska työskentely hiomakoneella tuottaa pölyä,
käytä aina pölysäiliötä, joka on valmistettu
voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien
direktiivien mukaisesti. Kunnollinen pölynpoisto
saavutetaan ainoastaan rei’itetyllä hiomapaperilla.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että hiottavat materiaalit on
kiinnitetty kunnolla paikoilleen.
• Paina laite kevyesti hiottavaa kappaletta
vasten. Liiallinen voimankäyttö ei
paranna hiontatehoa, mutta voi ylirasittaa
konetta ja hiomapaperi voi repeytyä.
Rei’ityslevyn käyttö (kuva F)
• Ruuvaa rei’ityslevy (10) työpenkkiin kiinni
rei’ityslevyssä sijaitsevien kahden ruuvinreiän
avulla.
• Aseta hiomapaperi paikoilleen kuten edellä.
• Kohdista rei’ityslevy (10) ja hiomataso (4) neljän
ohjaimen (11) avulla.
• Paina konetta vasten rei’ityslevyä, kunnes se
leikkaa reiät hiomapaperiin.
Hiomapaperi on myös mahdollista rei’ittää painamalla
rei’ityslevy hiomakoneen pohjaan (kuva F).
Hiominen
• Aloita työ karkeahkolla hiomapaperilla.
• Liikuta konetta pitkin kaarevin vedoin.
• Seuraa koko ajan hionnan edistymistä.
Palovaara! Älä hio koneella magnesiuma!
Laitteen kytkeminen päälle/pois (ON/OFF) (kuva A)
Kytke laite päälle ON/OFF-virtakytkimestä (1).
I = ON. Kone on jatkuvassa käytössä.
O = OFF. Virta kytketty pois.
• Älä koskaan kytke laitetta pois päältä
(OFF) täydessä kuormituksessa.
• Lopetettuasi työskentelyn kytke laite aina
pois päältä (OFF) ja irrota se vasta sen
jälkeen pistorasiasta.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DeWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän
toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DeWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW411 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW411

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW411, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW411 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW411 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.