DeWalt DW411 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW411 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 64 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
Sivu: 1
fi - 1 1/4 TASOHIOMAKONE DW411 Onneksi olkoon! Olet valinnut DeWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Sisällysluettelo Tekniset tiedot fi - 1 Kelpoisuusseloste fi - 1 Turvallisuusohjeet fi - 2 Pakkauksen sisältö fi - 3 Kuvaus fi - 3 Sähköturvallisuus fi - 3 Jatkojohdon käyttö fi - 3 Asennus ja säädöt fi - 3 Käyttöohjeet fi - 4 Huolto-ohjeita fi - 4 Takuu fi - 5 Tekniset tiedot DW411 Jännite V 230 Teho W 170 Liikkeen pituus ø mm 1,5 Hiomapaperin koko mm 115 x 110 Värähtelyjä/min 13.500 Pölyn poisto pölynkeräyssäiliö Paino kg 1,2 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. Tulenvaara. Kelpoisuusseloste DW411 DeWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC, prEN 50144 ja EN 55014 mukaisesti. Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu prEN 50144:n mukaisesti: DW411 LpA (äänenpaine) dB(A)* 77,8 LWA (ääniteho) dB(A) 91 * käyttäjän korvassa Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso. Radio- ja TV-häiriöiden suodatin Euroopan Unionin standardien 76/889/EEC ja 82/499/EEC mukainen. Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo prEN 50144:n mukaan: DW411 0,58 m/s2 Eurooppapäällikkö Tuotesuunnittelu & kehitys David Wilson DeWALT, Idstein, Saksa S U O M I
Sivu: 2
fi - 2 Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita. VAROITUS! Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä. 1 Käytä kuulosuojaimia Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB (A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia. 2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran. 3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 4 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin. 5 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta Älä anna asiantuntemattomien koskettaa sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa. Ylimääräisten henkilöiden tulisi pysytellä poissa työskentelyalueelta. 6 Säilytä työkalua oikein Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne. 7 Älä ylikuormita sähkötyökalua Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella. 8 Valitse oikea sähkötyökalu Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DeWaltin edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita. 9 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. 10 Käytä suojalaseja Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa. 11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja/tai teräviltä reunoilta. 12 Kiinnitä työkappale oikein Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. 13 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 14 Hoida työkalua huolella Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 15 Ota pistoke pois seinästä Irrota pistoke aina seinärasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää. 16 Poista avaimet Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät sen. 17 Vältä tahatonta käynnistämistä Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen seinärasiaan. 18 Jatkojohdot ulkokäytössä Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä jatkojohtoja. 19 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt. S U O M I
Sivu: 3
fi - 3 20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon seinään Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. 21 Turvallisuudeksi Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 22 Korjauta koneesi DeWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla. Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa sähkölaitteita. Maalin hionta Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraavaan: 1 Toimi erityisen varovaisesti hioessasi maalia, joka saattaa olla lyijypohjaista: • Lapset ja raskaana olevat naiset eivät saa tulla työmaalle. • Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua kasvosuojainta. • Syöminen, juominen ja tupakanpoltto kielletty työmaalla. 2 Hävitä pölyhiukkaset ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Tasohiomakone 1 Rei’ityslevy 1 Pölypussi 1 Valikoima hiomapapereita 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva 1 Rekisteröintikortti • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) DeWALT tasohiomakoneesi on suunniteltu puun, puutuotteiden ja muovin ammattimaiseen hiontaan. 1 ON/OFF-virtakytkin 2 Hiomapaperin pidikkeet 3 Hiomapaperin pidikkeiden kiinnitysjouset 4 Hiomataso 5 Pölypussin liitin 6 Pölypussi Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. DeWALT-koneesi on kaksoiseristetty prEN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Hiomapaperiarkkien kiinnitys (kuva B, C & D) Tasohiomakoneessasi käytetään 1/4 arkin hiomapaperia (115 x 140 mm). • Pehmennä hiomapaperi hankaamalla hiomapaperin kääntöpuolta työtason reunaa vasten (kuva B). • Irrota hiomapaperin pidikkeiden kummatkin kiinnitysjouset (3) hakasista (kuva C). • Työnnä hiomapaperi hiomapaperin pidikkeen (2) alle (kuva D). • Lukitse vastaava hiomapaperin pidikkeen S U O M I
Sivu: 4
fi - 5 S U O M I TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DeWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DeWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DeWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DeWALT-myyjäsi tai valtuutetun DeWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DeWALTiin.
Sivu: 5
fi - 4 kiinnitysjousi (3) työntämällä sitä sisään ja alas. • Levitä hiomapaperi tiukasti hiomatason (4) yli ja toista sama toiselle pidikkeelle. Pölypussin kiinnitys (kuva E) • Tarkista, että pölynpoistoaukko (7) on auki. Jos se ei ole, avaa se vetämällä suljinta (8) ylöspäin. • Aseta pölypussi (6) tiiviisti aukon reunojen (9) yli. • Jos pölypussia ei käytetä (esim. kun hiot metallia), sulje pölynpoistoaukko (7). Koska työskentely hiomakoneella tuottaa pölyä, käytä aina pölysäiliötä, joka on valmistettu voimassaolevien pölynpoistoa käsittelevien direktiivien mukaisesti. Kunnollinen pölynpoisto saavutetaan ainoastaan rei’itetyllä hiomapaperilla. Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista, että hiottavat materiaalit on kiinnitetty kunnolla paikoilleen. • Paina laite kevyesti hiottavaa kappaletta vasten. Liiallinen voimankäyttö ei paranna hiontatehoa, mutta voi ylirasittaa konetta ja hiomapaperi voi repeytyä. Rei’ityslevyn käyttö (kuva F) • Ruuvaa rei’ityslevy (10) työpenkkiin kiinni rei’ityslevyssä sijaitsevien kahden ruuvinreiän avulla. • Aseta hiomapaperi paikoilleen kuten edellä. • Kohdista rei’ityslevy (10) ja hiomataso (4) neljän ohjaimen (11) avulla. • Paina konetta vasten rei’ityslevyä, kunnes se leikkaa reiät hiomapaperiin. Hiomapaperi on myös mahdollista rei’ittää painamalla rei’ityslevy hiomakoneen pohjaan (kuva F). Hiominen • Aloita työ karkeahkolla hiomapaperilla. • Liikuta konetta pitkin kaarevin vedoin. • Seuraa koko ajan hionnan edistymistä. Palovaara! Älä hio koneella magnesiuma! Laitteen kytkeminen päälle/pois (ON/OFF) (kuva A) Kytke laite päälle ON/OFF-virtakytkimestä (1). I = ON. Kone on jatkuvassa käytössä. O = OFF. Virta kytketty pois. • Älä koskaan kytke laitetta pois päältä (OFF) täydessä kuormituksessa. • Lopetettuasi työskentelyn kytke laite aina pois päältä (OFF) ja irrota se vasta sen jälkeen pistorasiasta. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DeWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän toiminnan. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DeWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen. S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW411, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW411 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW411 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW411

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW411 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Hiomakoneet
 • Malli/nimi: DW411
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen