DeWalt DW383 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW383 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW383
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 69
62
fi - 1
S U O M I
KÄSIPYÖRÖSAHA DW383
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot fi - 1
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus fi - 1
Turvallisuusohjeet fi - 2
Pakkauksen sisältö fi - 3
Kuvaus fi - 3
Sähköturvallisuus fi - 4
Jatkojohdon käyttö fi - 4
Asennus ja säädöt fi - 4
Käyttöohjeet fi - 5
Huolto-ohjeita fi - 6
Takuu fi - 6
Tekniset tiedot
DW383
Jännite V 230
Ottoteho W 1.700
Kuormittamaton nopeus/min 4.900
Sahaussyvyys 90° mm 86
Terän halkaisija max/min mm 210-235
Sahanterän paksuus max/min mm 3
Teräkeskiön halkaisija mm 30
Paino kg 8,4
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW383
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-11
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW383
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 94,0
LWA
(ääniteho) dB(A) 102,0
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW383
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
62
Sivu: 70
63
S U O M I
fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
63
Sivu: 71
64
S U O M I
fi - 3
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Laitteen liittäminen sähköverkkoon, koneen
käynnistäminen ja pysäyttäminen (ON/OFF)
• Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon,
varmista ettei virtakytkin ole päällä.
• Poista kuusioavain sahanterän lukitsinpultista
ennen kuin käynnistät koneen virtakytkimestä.
• Älä katkaise virtaa ennen kuin terä saavuttaa
täydet kierrokset.
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
• Käytä aina jakoveistä paitsi silloin, kun tehdään
uppoviiltoja.
Suojavarusteet
• Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella paikallaan.
• Jakoveistä ei saa poistaa.
• Jakoveitsi on asetettava oikein; hammastetun
reunan ja jakoveitsen välisen etäisyyden tulisi olla
2 cm ja korkeuseron tulisi olla 2 mm tai sitä
pienemmän (kuva D).
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin. Hyviä tuloksia saadaan aikaan CrV-terällä,
jossa on karbidikärki.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää.
Jos terä tarttuu työstökappaleeseen tai terä
jumittuu, vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterää terävänä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita,
halkaisusahauksessa. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pyörösaha + yksi kovapala-yleisterä
1 Reunaohjain
1 Sahanterän kiinnitysavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
64
Sivu: 72
65
S U O M I
fi - 4
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia
jännitepudotuksia. Jos virransaantiolosuhteet ovat
epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0,25 ø, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Leikkuusyvyyden säätö (kuva A)
• Löysää säätöjärjestelmää nostamalla vipua (3).
• Säädä oikea leikkuusyvyys nostamalla alempaa
etukahvaa (5).
• Tarkista leikkuusyvyys paljastamalla terä.
• Lukitse säätöjärjestelmä työntämällä vipu (3) alas.
Parhaan tuloksen saat antamalla
sahanterän työntyä esiin
työstökappaleesta n. 5 - 8 mm.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva A & E)
Reunaohjaimen (6) käyttö mahdollistaa tarkan
pitkittäissuuntaisen sahauksen.
Asentaminen
• Pane sivuohjain (6) pohjalevyyn (10) kuvan
mukaisesti.
• Työnnä pultti (18) reikään (19).
• Aseta kiinnityskappale (20) pulttiin ja kiristä
lukitusruuvi (14).
Säätäminen
• Löysää lukitusruuvi (14) ja säädä reunaohjain (6)
haluttuun leveyteen. Säätö nähdään asteikolta (17).
• Kiristä lukitusruuvi (14).
Merkkejä (21) ja (22) voidaan käyttää ohjaimina:
merkki (21): vakiomalliset terästerät
merkki (22): kovametalliterät
Kuvaus (kuva A)
DEWALT DW383-pyörösahasi on monikäyttöinen
sähkötyökalu, joka on suunniteltu ammattimaiseen
puun ja muovin sahaamiseen. Hiovia katkaisulaikkoja
on saatavilla metallin ja kivimateriaalien
leikkaamiseen.
1 Virtakytkin, jossa lukituspainike
2 Kantokahva
3 Leikkuusyvyyden lukitusvipu
4 Moottorin kansi
5 Etukahva
6 Reunaohjain
7 Teränsuojus
8 Terän pultti
9 Jakoveitsi
10 Pohjalevy
11 Reunaohjain
12 Purun poistoaukko
13 Viisteleikkauksen lukitusruuvi
14 Reunaohjaimen lukitusruuvi
15 Viisteleikkauksen ohjausmerkki
16 Suoran leikkauksen ohjausmerkki
17 Sahausleveyden säätöasteikko
18 Pultti
19 Reikä
20 Kiinnitin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
65
Sivu: 73
66
S U O M I
fi - 5
Sahauskulman säätö (kuva A & B)
Sahauskulma voidaan säätää 0°- 45°:een välille.
• Löysää lukitusruuvi (13).
• Säädä sahauskulma kallistamalla pohjalevyä (10)
kunnes asteikolla näkyy haluttu sahauskulma (12).
• Kiristä lukitusruuvi (13).
Sahanterän poistaminen ja kiinnitys (kuva C)
• Vedä teränsuojus (7) taaksepäin.
• Kierrä sahan terää kunnes ruuvitaltta voidaan
työntää terässä olevaan reikään. Tämä estää
terän pyörimisen, kun se on irrallaan.
• Jos ruuvitalttaa ei ole käytettävissä, tai jos
käytetyssä terässä ei ole reikää, lukitse terä
painamalla hampaat puunpalaan.
• Löysää ja ota irti terän pultti (8) ja välilevy (23)
käyttämällä mukana toimitettua ruuviavainta.
• Aseta sahan terä takaisin paikalleen. Hampaiden
on osoitettava pyörimissuuntaan, joka on
osoitettu yläsuojuksen kotelossa olevalla nuolella.
• Asenna välilevy takaisin paikalleen ja kiristä terän
pultti (8).
Jakoveitsen asentaminen (kuva D)
Katso kuvan D liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (9) oikea säätö.
Säädä halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Säädä leikkuusyvyys 0 mm:iin päästäksesi käsiksi
halkaisuveitsen lukitusmuttereihin.
• Löysää molemmat pultit (24) ja vedä
halkaisuveistä ulospäin mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä pultit.
Terän asettaminen kohtisuoraan asentoon (kuva E)
• Tarkista kulmaviivaimella, että terä on
kohtisuorassa pohjalevyyn nähden.
• Jos tarvitaan säätöjä, löysää vasteen (26)
mutteria (25) ja lukitusruuvia (13).
• Säädä terää, kunnes osoitin (27) näyttää tarkalleen
0°, kiristä mutteri (25) ja lukitusruuvi (13).
Leikkuuviivan merkkien säätö (kuva E)
Vinoleikkausten (15) ja suorien leikkausten (16)
merkeissä on molemmissa kaksi uraa:
kapea ura: vakiomallisten terästerien keskittäminen
leveä ura: kovametalliterien keskittäminen
Tee säädöt seuraavasti:
• Tee n. 400 mm:n koeleikkuu terä lukittuna 90°:seen.
• Vedä sahaa hieman takaisin.
• Löysää ruuvia (28) ja tasaa leikkaus merkin (16)
kanssa.
• Kiristä ruuvi (28) tiukkaan.
Molemmat leikkuuviivan merkit on nyt säädetty oikein.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää. Vältä
ylikuormitusta.
• Älä käytä sahaa käyriin leikkauksiin.
Ennen käyttämistä:
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Pyörösahasi virtakytkimessä (1) on turvallisuussyistä
lukituspainike.
• Työntämällä virtakytkintä (1) taaksepäin vapautat
työkalun lukituksesta.
• Käynnistä kone virtakytkimestä. Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistys estyy. Näin
estetään koneen tahaton käynnistys.
Älä käynnistä tai sammuta konetta, jos
sahanterä koskettaa työstökappaletta tai
muuta materiaalia.
Käsipyörösahan sahausote (kuva A)
• Pidä sahaa tukevasti otteessa pää- ja
etukahvasta (5), jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska leikkuujälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, aseta työstökappale nurja puoli
sahanterää kohti.
• Ohjaa sahaa työstökappaleeseen ohjainmerkin
avulla (16) merkattua viivaa seuraten, ja pidä
liitäntäjohto pois tieltä.
• Jos viisteleikkauksen kulma on 45°, seuraa
työkappaleeseen piirrettyä viivaa ohjausmerkkiä (15)
avuksi käyttäen.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
66
Sivu: 74
67
S U O M I
fi - 6
Pölynpoisto (kuva A)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (11).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria,
joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
• Yleisempien pölynimurien imuputki sopii
purunpoistoistukkaan.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
67

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW383 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW383

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW383, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW383 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW383 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.