DeWalt DW343K käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW343K kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 124 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
Sivu: 1
SUOMI 86 PISTOSAHA DW341/DW343 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DW341 DW343 Jännite VDC 230 230 Tyyppi 2/3 2/3 Virransyöttö W 550 550 Antoteho W 290 290 Kuormittamaton nopeus väh.-1 0–3100 1900-3100 Iskun pituus mm 20 20 Leikkaussyvyys: puu mm 85 85 alumiini mm 20 20 teräs mm 10 10 ruostumaton terässeos mm 3 3 Viistekulman säätö (v/o) 0-45° 0-45° Paino kg 2,0 2,0 LPA (äänenpaine) dB (A) 89 87 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 3 LWA (ääniteho) dB (A) 98 95 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 6,6 6,0 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinä ah ahCW = m/s2 5,5 7,4 Epävarmuus K = m/s2 1,6 1,5 Tärinä ah ahCM = m/s2 5,3 7,8 Epävarmuus K = m/s2 1,5 1,6 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara.
Sivu: 2
SUOMI 87 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DW341/DW343 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 31.12.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun
Sivu: 3
SUOMI 88 käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Lisäturvasääntöjä pistosahoille • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. • Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen muodostama aukko). Liikkuvan terän siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen, työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon. • Pidä kahvat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan. • Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen paineen alla. • Puhdista työkalu usein, erityisesti rankan käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran. • Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan. Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita päivittäistä käyttöä. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sivu: 4
SUOMI 89 Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG. 1] ) Päivämääräkoodi (o) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 pistosaha 1 Sahanterä 1 naarmusuojalla varustettu sahausjalka 1 tähtiväännin 1 pölynpoiston suojus 1 pölynpoiston sovitin 1 laukku 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtakytkin b. Lukituspainike c. Nopeudensäädön valitsin d. Sahajauhon puhallin e. Terän salpa f. Sormisuojus g. Terän pidike h. Ohjainrulla i. Kenkä j. Heiluri-iskun valitsin KÄYTTÖTARKOITUS Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisten materiaalien leikkaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pistosahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahanterän asentaminen ja poistaminen (kuva 2) Terän vaihto ilman työkalua varmistaa nopean ja helpon sahanterien vaihdon. 1. Avaa terän pidike (g) vetämällä terän salpa taakse (e). 2. Laita sahanterä terän pidikkeeseen (g) ohjaamalla terän selkä ohjainrullan uraan (h). 3. Vapauta terän salpa (e). 4. Poista sahanterä vetämällä terän salpa taakse kokonaan ja vetämällä terä pois pidikkeestä.
Sivu: 5
SUOMI 90 Viistekulman asettaminen (kuva 3) Säädettävä sahausjalka (i) mahdollistaa oikea- ja vasenkätisten viistekulmien sahaamisen 45 asteeseen saakka. Viistokulman asteikolla on valmiiksi asetetut asennot välillä 0° ja 45°. 1. Löysää ruuvit (k) kiintoavaimella. 2. Liu’uta sahausjalka (i) sahanterää kohti. 3. Kallista sahausjalka ja aseta haluttu viistekulma asteikon avulla. 4. Kiristä ruuvit. Heiluri-iskun asettaminen (kuva 1) Säädettävä heiluri-iskun varmistaa täydellisen leikkausiskun eri materiaaleille. Liu’uta valitsin (j) haluttuun kohtaan alla olevan taulukon avulla. Valitsinta voidaan säätää käytön aikana. As. Puu Metalli Muovi 2 Nopeat halkaisut - PVC 2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu Akryyli 1 Vaneri Alumiini - Lastulevy Ei-rautametalli - 0 Ohuet työkappaleet Levymetalli - Hienoleikkaukset Muovisen naarmuja estävän sahausjalan suojuksen asentaminen (kuva 4) Naarmuja estävä sahausjalan suojus (l) vähentää (herkkien) työkappaleiden pintojen vaurioita. Napsauta suojus sahausjalkaan näytetyllä tavalla. Pölyn poisto (kuva 5) Pölynpoiston sovitin (m) yhdessä pölynpoiston suojuksen (n) kanssa auttaa poistamaan pölyä työkappaleen pinnalta, kun ne on liitetty sopivaan pölynpoistolaitteeseen. 1. Aseta purunpoiston ohjain (n) sormisuojan (f) väliin, kunnes se napsahtaa paikalleen. 2. Asenna purunpoiston sovitin (m) työkaluun kuvan osoittamalla tavalla. 3. Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku sovittimeen. VAROITUS: Käytä tarvittaessa pölynpoistoimuria, joka on pölynpoiston säännösten mukainen. VAROITUS: Älä käytä purunpoistojärjestelmää metallia sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: • Varmista, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. Poista naulat, ruuvit ja muut kiinnikkeet, jotka saattavat vahingoittaa terää. • Tarkista, että terälle on riittävästi tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän enimmäisleikkaussyvyyden. • Käytä vain teräviä sahanteriä. Vahingoittuneet tai taipuneet terät täytyy poistaa välittömästi. • Älä käytä työkalua putkien sahaamiseen. • Älä koskaan käytä työkalua ilman sahanterää. • Saavuttaaksesi parhaat tulokset liikuta työkalua tasaisesti ja jatkuvasti työkappaleen yli. Älä paina sahanterää sivusuunnassa. Pidä sahausjalka vaakasuorassa työkappaleella ja ohjaa johtoa poispäin työkalun suuntaisesti. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä työkalua kevyesti eteenpäin. • Odota, kunnes työkalu on pysähtynyt ennen kuin poistat sahanterän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä saattaa olla hyvin kuuma. Älä koske.
Sivu: 6
SUOMI 91 Käsien oikea asento (kuvat 1, 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä etukahvassa (s) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (r) tai yhden käden pitämistä pääkahvalla (r). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) DW341K Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a). Jatkuvaa toimintaa varten paina ja pidä kytkin (a) painettuna, paina lukituspainiketta (b) ja vapauta kytkin. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa toiminnassa, paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. DW343K 1. Käynnistä työkalu liu’uttamalla virtakytkintä (a) eteenpäin. 2. Pysäytä työkalu liu’uttamalla virtakytkintä (a) taaksepäin. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. Elektronisen sahausnopeuden asettaminen (kuvat 6, 7) DW341K (KUVA 6) Sahausnopeus vaihtelee virtakytkimeen (a) kohdistetun paineen mukaan. Esiaseta sahausnopeus kääntämällä nopeudensäädön valitsinta (c) halutulle tasolle. Mitä suurempi numero, sitä suurempi sahausnopeus. Vaadittu asetus riippuu materiaalin paksuudesta ja tyypistä. Käytä korkeita nopeuksia pehmeiden materiaalien kuten puun sahaamiseen. Käytä alhaisia nopeuksia metallin sahaamiseen. DW343K (KUVA 7) Nopeudensäädön valitsinta (c) voidaan käyttää vaaditun nopeusalueen asettamiseen etukäteen. Käännä elektronista nopeudensäädön valitsinta vaaditulle tasolle. Vaadittu asetus riippuu materiaalin paksuudesta ja tyypistä. Käytä korkeita nopeuksia pehmeiden materiaalien kuten puun sahaamiseen. Käytä alhaisia nopeuksia metallin sahaamiseen. VAROITUS: Kun olet käyttänyt työkalua pidemmän aikaa alhaisella nopeudella, käytä sitä noin kolme minuuttia suurimmalla mahdollisella kuormittamattomalla nopeudella. Puun sahaaminen 1. Piirrä tarpeen mukaan leikkauslinja. 2. Käynnistä työkalu. 3. Pidä työkalua työkappaletta vasten ja seuraa linjaa. 4. Kun sahaat samansuuntaisesti työkappaleen reunan kanssa, asenna ohjausviivain ja ohjaa pistosahaa työkappaletta pitkin kuten kuvassa 9 näytetään. Puun sahaaminen ohjausreiän avulla 1. Piirrä tarpeen mukaan leikkauslinja. 2. Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja laita sahanterä reikään. 3. Käynnistä työkalu. 4. Seuraa linjaa. 5. Voit leikata täydellisen pyöreitä muotoja, kun asennat harppiohjaimen ja asetat sen halutulle säteelle (kuva 10). Ulkonevan reunan katkaisu (kuvat 1, 11) 1. Käytä tavallista terää ja katkaise ulkoneva reuna. 2. Viimeistele katkaisu samassa tasossa olevalla leikkuuterällä. Pölyn poisto (kuva 5) Kun työkalua käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, käytä sopivaa pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien mukaan.
Sivu: 7
SUOMI 92 Metallin sahaaminen 1. Asenna sopiva sahanterä. 2. Jatka yllä kuvatulla tavalla. VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljy), jotta estät sahanterän tai työkappaleen ylikuumenemisen. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Laita tippa öljyä ohjainrullaan (h) säännöllisin väliajoin, jotta estät jumiutumisen. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Näitä ovat: – DE3241 Ohjausviivain – DE3242 Harppiohjain – DT2048 Hienohampainen katkaisuterä – DT2075 Karkeahampainen katkaisuterä – DT2160 Metallinkatkaisuterä – DT2074 Tasasahausterä Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 8
SUOMI 93 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW343K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW343K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW343K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW343K

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW343K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DW343K
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka