DeWalt DW341K käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW341K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW341K
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ukrainalainen, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 76
77
S U O M I
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW341 DW343
Jännite V 230 230
Ottoteho W 550 550
Virrankulutus W 290 290
Kuormittamaton
kierrosnopeus min-1
0-3.100 1.900-3.100
Iskun pituus mm 20 20
Leikkaussyvyys:
- Puu mm 85 85
- Alumiini mm 20 20
- Teräs mm 10 10
- Ruostumaton seosteräs mm 3 3
Vinokulman säätäminen (v/o) 0-45° 0-45°
Paino kg 2,0 2,0
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
merkkejä:
@
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
! Osoittaa sähköiskun vaaraa.
& Tulenvaara.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
%
DW341/DW343
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on
valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:
98/37/EY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY,
EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta
osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
DW341 DW343
LpA
(äänenpaine) dB(A) 98 98
LWA
(ääniteho) dB(A) 87 87
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen
keskiarvo m/s2
10,14 6,96
KpA
(äänenpaineen epävarmuus) dB(A) 3 3
KWA
(äänitehon epävarmuus) dB(A) 3 3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
KUVIOSAHA DW341/DW343
Sivu: 77
78
S U O M I
Turvaohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusvaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja kaikki
ohjeet. Alla olevien varoitusten ja
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet
tulevaisuuden tarvetta varten.
Seuraavassa käytetty käsite "sähkötyökalu"
tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
1 Työskentelyalueen turvallisuus
a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat
työskentelyalueet voivat johtaa tapaturmiin.
b Älä työskentele sähkötyökalulla
räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on
palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c Pidä lapset ja sivulliset loitolla
sähkötyökalua käyttäessäsi.
Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi
suuntautuessa muualle.
2 Sähköturvallisuus
a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia
pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat
ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun
vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja
pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.
c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään
kasvattaa sähköiskun riskiä.
d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.
Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö
pienentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilöturvallisuus
a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi
ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua
käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja
kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan
oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c Vältä sähkötyökalun tahatonta
käynnistämistä. Varmista, että kytkin on off-
asennossa ennen kytkennän tekemistä.
Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai
kytket työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun
virtakytkin on päällä.
d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e Älä kurkota. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä
vaatteita tai koruja, sillä ne voivat tarttua
liikkuviin osiin. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista.
Sivu: 78
79
S U O M I
Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat
takertua liikkuviin osiin.
g Jos työkaluun voidaan asentaa pölynimu- ja
keräyslaitteita, sinun pitää tarkistaa,
että ne on liitetty ja että niitä käytetään
oikealla tavalla.
Pölynpoistolaitteiden käyttö vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voi käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä, on vaarallinen ja se
täytyy korjata.
c Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai irrota
työkalusta akku ennen kuin suoritat säätöjä,
vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.
Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä
käyttävät kokemattomat henkilöt.
e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa
ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti
huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti
kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g Käytä työkalua, lisävarusteita ja vaihtoteriä
jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ota
huomioon työskentelyolosuhteet ja
suoritettava tehtävä.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille
määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.
5 Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä,
ennen kuin asennat akun siihen.
Akun asennus sähkötyökaluun, jonka
käynnistyskytkin on käyntiasennossa altistaa
onnettomuuksille.
b Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa.
Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran
erilaista akkua ladattaessa.
c Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.
Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
d Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistä metalliesineistä, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet.
Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
e Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta
vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa.
Jos nestettä vahingossa joutuu iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos
nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua.
Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
ärsytystä ja palovammoja.
6 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy
korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.
Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy
turvallisena.
Sivu: 79
80
S U O M I
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kuviosaha
1 Terä
1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus
1 Torx-avain T20
1 Purunimurointi
1 Pölynpoiston sovitin
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Kuviosaha DW341/DW343 on suunniteltu
ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin,
muovin ja keraamisten metallien sahaamiseen.
1 Virtakytkin
2 Lukitusnuppi
3 Nopeudensäätövalitsin
4 Sahapölyn puhallin
5 Terän salpa
6 Sormisuojus
7 Terän pidike
8 Ohjausrulla
9 Pohjalevy
10 Heilurin iskun valitsin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
#
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60745:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2
. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
@
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina
ennen asennusta.
Sahanterän asennus ja poisto (kuva B)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska
vaihdossa ei tarvita työkaluja.
● Avaa teränpidike (7) vetämällä terän salpa (5)
kokonaan taakse.
● Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (7)
ohjaten terän takaosa ohjainrullan (8) uraan.
● Vapauta terän salpa (5).
● Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa
kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta.
Vinokulman säätäminen (kuva C)
Säädettävän kengän (9) ansiosta voidaan sahata
jopa 45°asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle.
Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot
0° ja 45°.
● Löysää ruuveja (11) tuotteen mukana tulleella
Torx-avaimella.
● Siirrä kenkää (9) kohti sahanterää.
● Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta.
● Kiristä ruuvit.
Heilurin iskun asettaminen (kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on
täydellinen eri materiaaleilla.
● Liu'uta valitsin (10) haluamaasi asentoon alla
olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan
säätää käytön aikana.
Asento Puu Metalli Muovi
2 Nopea sahaus - PVC
2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu
Akryyli
1 Vaneri Alumiini -
Lastulevy Ei-rautametalli -
Sivu: 80
81
S U O M I
0 Ohuet työkappaleet Metallilevy -
Hieno sahaus
Muovisen naarmuuntumisen estävän
kengänsuojan asentaminen (kuva D)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (12) estää
(herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
● Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
Pölyn poisto (kuva E)
Purunpoiston sovitin (13) ja purunpoiston ohjain
(14) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan
purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä.
● Aseta purunpoiston ohjain (14) sormisuojan (6)
väliin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
● Asenna purunpoiston sovitin (13) työkaluun
kuvan osoittamalla tavalla.
● Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku
sovittimeen.
@
Käytä tarvittaessa pölynpoistoimuria,
joka on pölynpoiston säännösten
mukainen.
&
Älä käytä purunpoistojärjestelmää
metallia sahattaessa ilman
asianmukaista kipinäsuojaa.
Käyttöohjeet
@
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat,
ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta,
koska ne voivat vahingoittaa terää.
● Varmista, että terälle on tarpeeksi
tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa
materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
● Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet
tai taipuneet sahanterät on poistettava
välittömästi.
● Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
● Älä käytä konetta ilman sahanterää.
● Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
sahaa työstökappaletta tasaisesti ja
rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista
työntövoimaa terään.
Pidä sahausjalka tasaisesti
työstökappaleessa ja pidä sähköjohto
pois tieltä. Kun sahaat kaaria, ympyröitä
tai muita pyöreitä muotoja, työnnä
sahaa kevyesti.
● Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
DW341K
● Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
● Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (1) ja
pidä se sisäänpainettuna.
Paina lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
● Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta
se. Katkaise aina virta työkalusta kun olet
lopettanut työskentelyn ja ennen kuin poistat
pistokkeen pistorasiasta.
DW343K
● Koneen käynnistäminen: työnnä on/off-kytkintä
(1) eteenpäin.
● Koneen sammuttaminen: työnnä on/off-kytkintä
taaksepäin.Katkaise virta aina työn jälkeen ja
ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Elektronisen sahausnopeuden asetus
(kuvat F1 & F2)
DW341K (kuva F1)
On/off-kytkimen (1) painamisen voima muuttaa
sahausnopeutta.
● Voit esiasettaa sahausnopeuden kääntämällä
valitsimen (3) haluttuun tasoon. Mitä suurempi
asetus, sitä suurempi sahausnopeus.
Vaadittu asetus määräytyy materiaalin
paksuuden ja lajin mukaan.
● Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä
nopeutta, kun sahaat metallia.
DW343K (kuva F2)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen
nopeudensäädön valitsimen (3) avulla.
Sivu: 81
82
S U O M I
● Aseta elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamaasi arvoon. Vaadittu asetus määräytyy
materiaalin paksuuden ja lajin mukaan.
● Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä
nopeutta, kun sahaat metallia.
@
Kun saha on toiminut pitkään
pienellä nopeudella, anna sen käydä
3 minuuttia kuormittamattomana
enimmäisnopeudella.
Työkalun piteleminen (kuva G1 & G2)
● Pitele työkalua kuvan osoittamalla tavalla.
- DW341K: kuva G1
- DW343K: kuva G2
Sahaaminen puuhun
● Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
● Käynnistä kone.
● Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
● Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan
H mukaisesti.
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
● Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
● Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
● Käynnistä saha.
● Seuraa viivaa.
● Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja:
asenna harppitanko sahaan ja säädä säde
haluamaksesi (kuva I).
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti
(kuva A & J)
● Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan
kulmaan asti.
● Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää.
D
Pölyn poisto (kuva E)
● Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen.
Käytä ainoastaan pölynpoistosta annettujen
ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
● Asenna sopiva sahanterä.
● Etene kuten edellä on kuvattu.
@
Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä)
estääksesi sahanterän tai työkappaleen
ylikuumenemisen.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Niitä ovat:
- DE3241 Suuntaohjain
- DE3242 Trammelitanko
- DT2048 Hienohampainen katkaisuterä
- DT2075 Suurihampainen katkaisuterä
- DT2160 Metallinkatkaisuterä
- DT2074 Tasakatkaisuterä
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
A
Ohjausrullan voitelu (kuva B)
● Voitele ohjausrulla (8) säännöllisesti tipalla
öljyä, ettei rulla jumiudu.
S
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Sivu: 82
83
S U O M I
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun,
älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
Tämä tuote on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ●
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun
DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin
tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO ●
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN TAKUU ●
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
● Tuotetta ei ole käytetty väärin.
● Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
● Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai
ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista
valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme
ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW341K ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW341K

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW341K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW341K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW341K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.