DeWalt DW333 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW333 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW333
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 93
SUOMI
92
KUVIOSAHA
DW331, DW333
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DW331 DW333
Jännite V 230 230
Tyyppi 1 1
Ottoteho W 701 701
Virrankulutus W 425 425
Kuormittamaton
kierrosnopeus min-1
0 - 3.100 800 - 3.100
Iskun pituus mm 26 26
Leikkaussyvyys:
puu mm 130 130
alumiini mm 30 30
teräs mm 12 12
ruostumaton seosteräs mm 4,5 4,5
Vinokulman säätäminen (v/o) 0 - 45° 0 - 45°
Paino kg 2,6 2,6
LPA (äänenpaine) dB(A) 86 87
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 2,8 2,8
LWA (ääniteho) dB(A) 97 98
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 2,8 2,8
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinä ah
ah,CM = m/s² 5,0 7,0
Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,8
Tärinä ah
ah,CW = m/s² 6,0 7,5
Epävarmuus K = m/s² 2,0 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Sivu: 94
SUOMI
93
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW331, DW333
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Sivu: 95
SUOMI
94
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä pistosahoille
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen
kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen
muodostama aukko). Liikkuvan terän
siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan
menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon.
• Pidä kahvat kuivina, puhtaina sekä
öljyttöminä ja rasvattomina. Tämä
mahdollistaa työkalun paremman hallinnan.
• Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa
sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen
paineen alla.
• Puhdista työkalu usein, erityisesti rankan
käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita
sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein
sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran.
• Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa
sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion.
Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta,
pidä usein taukoja ja rajoita päivittäistä käyttöä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
Sivu: 96
SUOMI
95
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (19) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Kuviosaha
1 Kuviosahanterä
1 Repimisen estävä kenkäosa
1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus
1 Purunimurointi
1 Pölynpoiston sovitin
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Lukitusnuppi
3 Nopeudensäätövalitsin
4 Sahanpurun puhaltimen säätö
5 Terän salpa
6 Sormisuojus
7 Terän pidike
8 Ohjausrulla
9 Pohjalevy
10 Heilurin iskun valitsin
11 Kengän vipu
KÄYTTÖTARKOITUS
Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisten
materiaalien leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pistosahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahanterän asennus ja poisto (kuva B)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa,
koska vaihdossa ei tarvita työkaluja.
Sivu: 97
SUOMI
96
• Avaa teränpidike (7) vetämällä terän salpa (5)
kokonaan taakse.
• Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (7) ohjaten
terän takaosa ohjainrullan (8) uraan.
• Vapauta terän salpa (5).
• Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa
kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta.
Sahanterät
Terän tyyppi Käyttökohteet
Hienohampainen katkaisuterä tasaisia, suoria katkaisuja
varten
Suurihampainen katkaisuterä nopeita, suoria katkaisuja
varten
Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja
raudattomia
metalleja varten
Tasakatkaisuterä katkaisun viimeistelyyn
seinää tai reunaa vasten.
Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima
erikoissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina
huolella.
Vinokulman säätäminen (kuva C)
Säädettävän kengän (9) ansiosta voidaan sahata
jopa 45 asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle.
Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot
0°, 15°, 30° ja 45°.
• Vapauta kengän vipu (11).
• Siirrä kenkää (9) kohti sahanterää.
• Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta.
• Kiristä kengän vipu.
Heilurin iskun asettaminen (kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on
täydellinen eri materiaaleilla.
• Liu’uta valitsin (10) haluamaasi asentoon alla
olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan
säätää käytön aikana.
Asento Puu Metalli Muovi
3 Nopea sahaus - PVC
2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu
Akryyli
1 Vaneri Alumiini -
Lastulevy Ei-rautametalli -
0 Ohuet työkappaleet Metallilevy -
Hieno sahaus
Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A)
Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän
ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää
sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana.
• Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (4).
- Pieni Metallintyöstön yhteydessä,
kun käytetään jäähdytysnesteitä
ja voiteluaineita. Tarkoitettu
käytettäväksi myös purunpoiston
yhteydessä.
- Väliasento Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja pienellä
nopeudella.
- Suuri Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja suurella
nopeudella.
Muovisen naarmuuntumisen estävän
kengänsuojan asentaminen (kuva D)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (12) estää
(herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
• Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja
irrotus (kuvat E1 & E2)
Repimisen estävä kengän lisäosa (13) vähentää
työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa
kenkään ja kengän suojukseen.
• Pidä lisäosaa (13) kuvan osoittamassa suunnassa.
• Lisäosan asentaminen kenkään (9):
- Liu’uta reunat (14) uriin (15).
- Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon
kenkää vasten.
• Lisäosan asentaminen suojaan (12):
Sivu: 98
SUOMI
97
- Liu’uta reunat (14) ulokkeiden (16) taakse.
- Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten.
Lisäosa napsahtaa paikalleen.
• Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan
päinvastaisessa järjestyksessä.
Pölyn poisto (kuva F)
Purunpoiston sovitin (17) ja purunpoiston ohjain
(18) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan
purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä.
• Aseta purunpoiston ohjain (18) sormisuojaan (6),
kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Asenna purunpoiston sovitin (17) työkaluun kuvan
osoittamalla tavalla.
• Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku
sovittimeen.
VAROITUS: Käytä aina kun voit
purunpoistoimuria, joka on purunpoiston
säännösten mukainen.
VAROITUS: Älä käytä
purunpoistojärjestelmää metallia
sahattaessa ilman asianmukaista
kipinäsuojaa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit
yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska
ne voivat vahingoittaa terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi
tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa
materiaaleja, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet
tai taipuneet sahanterät on poistettava
välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti.
Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa
terään. Pidä sahausjalka tasaisesti
työstökappaleessa ja pidä sähköjohto pois
tieltä. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita
pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (kuvat A, K)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (21) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (20).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva A)
DW331
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (1) ja
pidä se sisäänpainettuna. Paina lukitusnäppäintä
(2) ja vapauta kytkin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut
työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen
pistorasiasta.
DW333
• Koneen käynnistäminen: työnnä on/off-kytkintä (1)
eteenpäin.
• Koneen sammuttaminen: työnnä on/off-kytkintä
taaksepäin. Katkaise virta aina työn jälkeen ja
ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Sivu: 99
SUOMI
98
Elektronisen sahausnopeuden
asetus (kuvat G1 & G2)
DW331 (kuva G1)
On/off-kytkimen (1) painamisen voima muuttaa
sahausnopeutta.
• Voit esiasettaa sahausnopeuden kääntämällä
valitsimen (3) haluttuun tasoon. Mitä suurempi
asetus, sitä suurempi sahausnopeus. Vaadittu
asetus määräytyy materiaalin paksuuden ja lajin
mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta,
kun sahaat metallia.
DW333 (kuva G2)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen
enimmäisnopeuden valitsinkiekon (3) avulla.
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle. Vaadittu asetus määräytyy
materiaalin paksuuden ja lajin mukaan.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä
materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta,
kun sahaat metallia.
VAROITUS: Kun saha on toiminut
pitkään pienellä nopeudella, anna
sahan käydä suurella nopeudella
3 minuuttia, jotta saha jäähtyy
tehokkaammin.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan
H mukaisesti.
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna
harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi
(kuva I).
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva J)
• Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan
kulmaan asti.
• Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää.
Pölyn poisto (kuva F)
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta
(leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai
työkappaleen ylikuumenemisen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Ohjainrullan voitelu (kuva B)
• Voitele ohjausrulla (8) säännöllisesti tipalla öljyä,
ettei rulla jumiudu.
Sivu: 100
SUOMI
99
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Vastuualueita ovat muun muassa
- DE3241 Suuntaohjain
- DE3242 Trammelitanko
Seuraavia teriä on saatavilla:
- DT2048 Hienohampainen katkaisuterä
- DT2075 Suurihampainen katkaisuterä
- DT2160 Metallinkatkaisuterä
- DT2074 Tasakatkaisuterä
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 101
SUOMI
100
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa: www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW333 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW333

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW333, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW333 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW333 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.