DW331

DeWalt DW331 käyttöohjeet

DW331

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW331 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 132 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
Sivu: 1
SUOMI 92 KUVIOSAHA DW331, DW333 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DW331 DW333 Jännite V 230 230 Tyyppi 1 1 Ottoteho W 701 701 Virrankulutus W 425 425 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0 - 3.100 800 - 3.100 Iskun pituus mm 26 26 Leikkaussyvyys: puu mm 130 130 alumiini mm 30 30 teräs mm 12 12 ruostumaton seosteräs mm 4,5 4,5 Vinokulman säätäminen (v/o) 0 - 45° 0 - 45° Paino kg 2,6 2,6 LPA (äänenpaine) dB(A) 86 87 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 2,8 2,8 LWA (ääniteho) dB(A) 97 98 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 2,8 2,8 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinä ah ah,CM = m/s² 5,0 7,0 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,8 Tärinä ah ah,CW = m/s² 6,0 7,5 Epävarmuus K = m/s² 2,0 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara.
Sivu: 2
SUOMI 93 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DW331, DW333 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 31.12.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Sivu: 3
SUOMI 94 c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Lisäturvasääntöjä pistosahoille • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. • Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen muodostama aukko). Liikkuvan terän siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen, työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon. • Pidä kahvat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan. • Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen paineen alla. • Puhdista työkalu usein, erityisesti rankan käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran. • Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan. Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita päivittäistä käyttöä. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Sivu: 4
SUOMI 95 – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A) Päivämääräkoodi (19) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Kuviosaha 1 Kuviosahanterä 1 Repimisen estävä kenkäosa 1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus 1 Purunimurointi 1 Pölynpoiston sovitin 1 Laukku 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva A) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Virtakytkin 2 Lukitusnuppi 3 Nopeudensäätövalitsin 4 Sahanpurun puhaltimen säätö 5 Terän salpa 6 Sormisuojus 7 Terän pidike 8 Ohjausrulla 9 Pohjalevy 10 Heilurin iskun valitsin 11 Kengän vipu KÄYTTÖTARKOITUS Pistosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisten materiaalien leikkaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pistosahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahanterän asennus ja poisto (kuva B) Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska vaihdossa ei tarvita työkaluja.
Sivu: 5
SUOMI 96 • Avaa teränpidike (7) vetämällä terän salpa (5) kokonaan taakse. • Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (7) ohjaten terän takaosa ohjainrullan (8) uraan. • Vapauta terän salpa (5). • Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta. Sahanterät Terän tyyppi Käyttökohteet Hienohampainen katkaisuterä tasaisia, suoria katkaisuja varten Suurihampainen katkaisuterä nopeita, suoria katkaisuja varten Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja raudattomia metalleja varten Tasakatkaisuterä katkaisun viimeistelyyn seinää tai reunaa vasten. Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erikoissahanteriä. VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolella. Vinokulman säätäminen (kuva C) Säädettävän kengän (9) ansiosta voidaan sahata jopa 45 asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle. Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot 0°, 15°, 30° ja 45°. • Vapauta kengän vipu (11). • Siirrä kenkää (9) kohti sahanterää. • Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta. • Kiristä kengän vipu. Heilurin iskun asettaminen (kuva A) Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on täydellinen eri materiaaleilla. • Liu’uta valitsin (10) haluamaasi asentoon alla olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan säätää käytön aikana. Asento Puu Metalli Muovi 3 Nopea sahaus - PVC 2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu Akryyli 1 Vaneri Alumiini - Lastulevy Ei-rautametalli - 0 Ohuet työkappaleet Metallilevy - Hieno sahaus Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A) Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana. • Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (4). - Pieni Metallintyöstön yhteydessä, kun käytetään jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita. Tarkoitettu käytettäväksi myös purunpoiston yhteydessä. - Väliasento Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja pienellä nopeudella. - Suuri Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja suurella nopeudella. Muovisen naarmuuntumisen estävän kengänsuojan asentaminen (kuva D) Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (12) estää (herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot. • Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla. Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja irrotus (kuvat E1 & E2) Repimisen estävä kengän lisäosa (13) vähentää työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa kenkään ja kengän suojukseen. • Pidä lisäosaa (13) kuvan osoittamassa suunnassa. • Lisäosan asentaminen kenkään (9): - Liu’uta reunat (14) uriin (15). - Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon kenkää vasten. • Lisäosan asentaminen suojaan (12):
Sivu: 6
SUOMI 97 - Liu’uta reunat (14) ulokkeiden (16) taakse. - Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten. Lisäosa napsahtaa paikalleen. • Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pölyn poisto (kuva F) Purunpoiston sovitin (17) ja purunpoiston ohjain (18) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä. • Aseta purunpoiston ohjain (18) sormisuojaan (6), kunnes se napsahtaa paikalleen. • Asenna purunpoiston sovitin (17) työkaluun kuvan osoittamalla tavalla. • Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku sovittimeen. VAROITUS: Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on purunpoiston säännösten mukainen. VAROITUS: Älä käytä purunpoistojärjestelmää metallia sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: • Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää. • Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden. • Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi. • Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja. • Älä käytä konetta ilman sahanterää. • Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa ja pidä sähköjohto pois tieltä. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti. • Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti. Käsien oikea asento (kuvat A, K) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä etukahvassa (21) ja toisen käden pitämistä pääkahvalla (20). Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) DW331 • Käynnistä kone virtakytkimestä (1). • Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (1) ja pidä se sisäänpainettuna. Paina lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin. • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. • Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina virta työkalusta kun olet lopettanut työskentelyn ja ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta. DW333 • Koneen käynnistäminen: työnnä on/off-kytkintä (1) eteenpäin. • Koneen sammuttaminen: työnnä on/off-kytkintä taaksepäin. Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Sivu: 7
SUOMI 98 Elektronisen sahausnopeuden asetus (kuvat G1 & G2) DW331 (kuva G1) On/off-kytkimen (1) painamisen voima muuttaa sahausnopeutta. • Voit esiasettaa sahausnopeuden kääntämällä valitsimen (3) haluttuun tasoon. Mitä suurempi asetus, sitä suurempi sahausnopeus. Vaadittu asetus määräytyy materiaalin paksuuden ja lajin mukaan. • Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia. DW333 (kuva G2) Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden valitsinkiekon (3) avulla. • Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin haluamallesi arvolle. Vaadittu asetus määräytyy materiaalin paksuuden ja lajin mukaan. • Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta. Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia. VAROITUS: Kun saha on toiminut pitkään pienellä nopeudella, anna sahan käydä suurella nopeudella 3 minuuttia, jotta saha jäähtyy tehokkaammin. Sahaaminen puuhun • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Käynnistä kone. • Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa viivaa. • Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan H mukaisesti. Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä reikään. • Käynnistä saha. • Seuraa viivaa. • Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi (kuva I). Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva J) • Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan kulmaan asti. • Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää. Pölyn poisto (kuva F) • Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista pölynpoistolaitetta. Metallin sahaaminen • Asenna sopiva sahanterä. • Etene kuten edellä on kuvattu. VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai työkappaleen ylikuumenemisen. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Ohjainrullan voitelu (kuva B) • Voitele ohjausrulla (8) säännöllisesti tipalla öljyä, ettei rulla jumiudu.
Sivu: 8
SUOMI 99 Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Vastuualueita ovat muun muassa - DE3241 Suuntaohjain - DE3242 Trammelitanko Seuraavia teriä on saatavilla: - DT2048 Hienohampainen katkaisuterä - DT2075 Suurihampainen katkaisuterä - DT2160 Metallinkatkaisuterä - DT2074 Tasakatkaisuterä Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 9
SUOMI 100 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW331, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW331 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW331 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW331

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW331 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DW331
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka