DW099S-XJ

DeWalt DW099S-XJ käyttöohjeet

DW099S-XJ

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW099S-XJ kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 108 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
Sivu: 1
FIN 74 Sisältö • Käyttöturvallisuus • Paristojen turvallisuus • Valmistelutoimet (paristojen asennus) • Käyttö • Takuu • Virhekoodit • Tekniset tiedot Säilytä kaikki tämän ohjekirjan osiot tulevia käyttökertoja varten. Käyttöturvallisuus VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet ja ohjekirja huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Tuotteesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat näitä ohjeita. VAROITUS: Seuraava lasertyökaluun kiinnitetty tarramerkki ilmoittaa laserluokan käyttöä ja turvallisuutta varten. DW099S FCC ID: 2ADA6DW099S IC: 12409A-DW099S DW099E DW099E ja DW099S -työkalut tuottavat näkyvän lasersäteen kuvan A #1 mukaisesti. Kyseinen lasersäde on luokan 2 säde standardin IEC 60825-1 mukaisesti ja se täyttää vaatimukset 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta lasersädettä koskevan ilmoituksen 50 (päivätty 24.6.2007) poikkeuksia. VAROITUS: Varo lasersäteen (punainen valonlähde) pääsyä silmiin lasertyökalua käyttäessä. Silmiin pitkiä aikoja kohdistuva lasersäde voi olla vaarallista silmille. Säteeseen sei saa katsoa optisia välineitä käyttäen. VAROITUS: Henkilövahinkovaaran välttämiseksi käyttäjän tulee lukea tuotteen ohjekirja, laserin turvallisuutta koskeva ohjekirja sekä paristojen turvallisuustiedot. DeWalt, Slough, Bershire SL1 3YD, UK täten vakuuttaa, että tuote DW099E/DW099S täyttää direktiivin 1999/5/ EY oleelliset vaatimukset ja kaikki muut määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla pyynnöstä DeWaltilta. Paristojen turvallisuus VAROITUS: Paristot voivat räjähtää tai vuotaa sekä aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai tulipalon. Toimi seuraavasti riskien välttämiseksi: Noudata AINA kaikkia paristojen tuotemerkkiin ja pakkaukseen merkittyjä ohjeita ja varoituksia. ÄLÄ aiheuta oikosulkua paristojen napojen välillä. ÄLÄ lataa alkaliparistoja. ÄLÄ sekoita uusia ja vanhoja paristoja. Vaihda kaikki paristot samaan aikaan saman merkkisiin ja tyyppisiin paristoihin. ÄLÄ sekoita eri kemiallisen koostumuksen omaavia paristoja. ÄLÄ hävitä paristoja tulessa. Pidä paristot AINA lasten ulottumattomissa. Poista paristot AINA, jos laitetta ei käytetä usean kuukauden aikana. HUOMAA: Varmista, että käytät ainoastaan suositeltuja paristoja. HUOMAA: Varmista, että paristot asetetaan oikealla tavalla ja oikein päin.
Sivu: 2
75 FIN Valmistelutoimet (paristojen asennus) 1. Paikanna työkalun takana oleva paristokotelon lukitus (kuva C #2). 2. Vedä lukitusta sormella ylöspäin kotelon avaamiseksi ja irrota kotelon kansi (kuvat D #1 ja #2). 3. Aseta koteloon kaksi AAA-paristoa ja varmista, että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva D #3). 4. Liu'uta kotelon kannen alaosassa olevat kielekkeet paristokotelon syvennyksiin (kuva D #4). 5. Paina kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (kuva D #5). Kun työkalu on kytketty päälle, näytön ikkunaan tulee näkyviin paristovirran taso (kuva E #1). Käyttö Etäisyyden mittaaminen seinään tai kohteeseen 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Työkalu mittaa etäisyyden työkalun alaosasta seinään tai kohteeseen (kuva F #1). Kun haluat mitata työkalun yläosasta alaosan sijaan (kuva F #2), pidä painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan. Työkalun kuvake muuttuu näyttöikkunassa kuvakkeesta kuvakkeeseen (kuva E #5). 3. Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1) seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata (kuva F ). 4. Napsauta etäisyyden mittaamiseksi työkalusta seinään tai kohteeseen. 5. Tarkista mittaustulos (kuva A #3) näyttöikkunan alaosasta (kuva E #2). Voit mitata etäisyyden uudelleen napsauttamalla siirtämällä mittaustuloksen näyttöikkunan edelliselle riville (kuva E #2). Toista sitten vaiheet 2-5. Etäisyyksien jatkuva mittaaminen Kytke jatkuva mittaustila päälle etäisyyksien mittaamiseksi sarjassa liikkuessasi. 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1) seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata (kuva F ). 3. Napsauta ja pidä alhaalla painiketta 2 sekunnin ajan siirtyäksesi jatkuvaan mittaustilaan. 4. Tarkista näyttöikkunan alaosasta (kuva A #2) mittaustulos (kuva E #3), lukema muuttuu työkalua liikuttaessa. 5. Voit mitata etäisyyden (työkalusta seinään tai kohteeseen) ja poistua jatkuvasta mittaustilasta napsauttamalla . Voit mitata etäisyyden uudelleen siirtämällä mittaustuloksen näyttöikkunan edelliselle riville napsauttamalla . Toista sitten vaiheet 2-5.
Sivu: 3
FIN 76 Mittausalue Voit mitata seinä-, lattia- tai kohdealueen. 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Työkalu mittaa etäisyyden työkalun alaosasta seinään tai kohteeseen (kuva F #1). Kun haluat mitata työkalun yläosasta alaosan sijaan (kuva F #2), pidä painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan. Työkalun kuvake muuttuu näyttöikkunassa kuvakkeesta kuvakkeeseen (kuva E #5). 3. Napsauta ja näyttöikkunaan tulee näkyviin (kuva E #4). 4. Mittaa leveys. • Kohdista työkalun yläosa kohteen sivuun (seinä, lattia tai kohde). • Aseta työkalu kohteen päähän ja suuntaa laserpiste koko leveydeltä. (Kuva G #1 osoittaa työkalun oikean paikan, jos mittaat työkalun alaosasta.) • Tarkista leveyden mittaustulos näyttöikkunan yläosasta napsauttamalla . 5. Mittaa pituus. • Aseta työkalu kohteen päähän ja suuntaa laserpiste koko pituudelta. (Kuva G #2 osoittaa työkalun oikean paikan, jos mittaat työkalun alaosasta.) • Tarkista pituuden mittaustulos näyttöikkunan toiselta riviltä napsauttamalla . 6. Tarkista alueen mittaustulos näyttöikkunan alaosasta (kuva E #3). Tilavuuden mittaus Voit mitata huoneen tai kohteen tilavuuden. 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Työkalu mittaa etäisyyden työkalun alaosasta seinään tai kohteeseen (kuva F #1). Kun haluat mitata työkalun yläosasta alaosan sijaan (kuva F #2), pidä painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan. Työkalun kuvake muuttuu näyttöikkunassa kuvakkeesta kuvakkeeseen (kuva E #5). 3. Napsauta kaksi kertaa ja näyttöikkunaan tulee näkyviin (kuva E #4). 4. Mittaa leveys. • Kohdista työkalun yläosa kohteen sivuun (huone tai kohde). • Aseta työkalu kohteen päähän ja suuntaa laserpiste koko leveydeltä. (Kuva H #1 osoittaa työkalun oikean paikan, jos mittaat työkalun alaosasta.) • Tarkista leveyden mittaustulos näyttöikkunan yläosasta napsauttamalla . 5. Mittaa pituus. • Aseta työkalu kohteen päähän ja suuntaa laserpiste koko pituudelta. (Kuva H #2 osoittaa työkalun oikean paikan, jos mittaat työkalun alaosasta.) • Tarkista pituuden mittaustulos näyttöikkunan toiselta riviltä napsauttamalla . 6. Mittaa korkeus. • Aseta työkalu kohteen päähän ja suuntaa laserpiste koko korkeudelta. (Kuva H #3 osoittaa työkalun oikean paikan, jos mittaat työkalun alaosasta). • Tarkista korkeuden mittaustulos näyttöikkunan kolmannelta riviltä napsauttamalla . 7. Tarkista tilavuuden mittaustulos näyttöikkunan alaosasta (kuva E #3).
Sivu: 4
77 FIN Mittaustuloksien yhteen laskeminen Voit laskea kaksi mittaustulosta yhteen kokonaisetäisyyden laskemiseksi. 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Työkalu mittaa etäisyyden työkalun alaosasta seinään tai kohteeseen (kuva F #1). Kun haluat mitata työkalun yläosasta alaosan sijaan (kuva F #2), pidä painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan. Työkalun kuvake muuttuu näyttöikkunassa kuvakkeesta kuvakkeeseen (kuva E #5). 3. Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1) seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata. 4. Napsauta etäisyyden mittaamiseksi työkalusta seinään tai kohteeseen. 5. Ilmoita, että haluat lisätä kyseisen mittaustuloksen seuraavaan mittaukseen. • Napsauta näppäimistössä DW099E painiketta (kuva A #7). • Napsauta näppäimistössä DW099S painiketta (kuva B #1). 6. Kohdista työkalun yläosassa oleva laser seuraavaan seinään tai kohteeseen. 7. Napsauta etäisyyden mittaamiseksi ja sen lisäämiseksi edelliseen mittaustulokseen. 8. Tarkista kahden mittaustuloksen tulos näyttöikkunan alaosasta (kuva E #3). Mittaustuloksien vähentäminen Voit vähentää mittaustuloksen toisesta tuloksesta. 1. Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #5). 2. Työkalu mittaa etäisyyden työkalun alaosasta seinään tai kohteeseen (kuva F #1). Kun haluat mitata työkalun yläosasta alaosan sijaan (kuva F #2), pidä painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan. Työkalun kuvake muuttuu näyttöikkunassa kuvakkeesta kuvakkeeseen (kuva E #5). 3. Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1) seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata. 4. Napsauta etäisyyden mittaamiseksi työkalusta seinään tai kohteeseen. 5. Ilmoita, että haluat vähentää seuraavan mittaustuloksen tästä mittauksesta. • Napsauta näppäimistössä DW099E painiketta kaksi kertaa. • Napsauta näppäimistössä DW099S painiketta kaksi kertaa. 6. Kohdista työkalun yläosassa oleva laser seuraavaan seinään tai kohteeseen. 7. Napsauta etäisyyden mittaamiseksi ja sen vähentämiseksi edellisestä mittaustuloksesta. 8. Tarkista kahden mittaustuloksen erotus näyttöikkunan alaosasta (kuva E #3). Mittayksikön vaihtaminen Kun mittaus on suoritettu (laite ei ole jatkuvassa mittaustilassa), voit vaihtaa mittayksikköä desimaalisista ft-yksiköistä (6.21 ft) osittaisiin ft-yksikköihin (6'02"9/16), osittaisista ft-yksiköistä metreihin (1,894 m), metreistä tuumiin (74 9/16 in) tai tuumista desimaalisiin ft-yksiköihin. • Napsauta näppäimistössä DW099E painiketta (kuva A #3). • Paina ja pidä alhaalla näppäimistössä DW099S painiketta (kuva B #1), kunnes huomaat mittaustuloksen muuttuvan (2-3 sekuntia).
Sivu: 5
FIN 78 Laitteen DW099S käyttäminen valinnalla Jos käytät mallia DW099S, voit yhdistää sen Bluetooth® -toiminnon avulla matkapuhelimesi tai tablettisi DeWALT Tool Connect -sovellukseen ja kirjata sen jälkeen tarkkoja mittaustuloksia pohjapiirroksiin. 1. Valitse joko tai ja lataa DeWALT Tool Connect -sovellus matkapuhelimeesi tai tablettiisi. 2. DeWALT Tool Connect -sovelluksella voit kuvata mitattavan huoneen tai tilan ja luoda pohjapiirroksen. 3. Napsauta DW099S-näppäimistössä työkalun kytkemiseksi päälle. 4. Jos Bluetooth® -kuvake ei syty näyttöikkunaan (kuva E #6), napsauta näppäimistössä Bluetooth-yhteyden® kytkemiseksi päälle. 5. DeWALT Tool Connect -sovelluksella voit yhdistää matkapuhelimesi tai tablettisi DW099S-laitteeseen. 6. Voit mitata DW099S-laitteella pohjapiirrokseen kuvatun huoneen tai tilan jokaisen seinän ja synkronoida mittaustulokset pohjapiirrokseen. 7. Voit tallentaa pohjapiirroksen DeWALT Tool Connect -sovelluksella. Kun olet tallentanut pohjapiirroksen, voit viedä sen eri tiedostomuodoissa (PDF, DXF tai JPG) ja tulostaa sen tai lähettää sen sähköpostitse muille henkilöille (välittäjälle, keskukseen, jne.). “BLUETOOTH® -MERKKI JA LOGOT OVAT BLUETOOTH SIG, INC:IN REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ JA NIIDEN KÄYTTÖ DEWALT INDUSTRIAL TOOL CO.:N TOIMESTA TAPAHTUU LISENSSINALAISENA. MUUT TAVARAMERKIT JA TUOTENIMET OVAT VASTAAVIEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA.” Työkalun kytkeminen pois päältä Työkalu voidaan kytkeä pois päältä seuraavasti: • Paina ja pidä alhaalla painiketta useiden sekuntien ajan (kunnes näyttöikkuna tyhjenee). • Jos työkalua ei käytetä 90 sekuntiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kolmen vuoden rajoitettu takuu DeWALT korjaa maksutta kaikki materiaali- tai valmistusviat kolmen vuoden ajan ostopäivämäärästä. Tämä takuu ei koske normaalista kulumisesta tai työkalun väärinkäytöstä aiheutuvia vikoja. Lisätietoa takuun kattavuudesta ja takuun korjaustiedoista on saatavilla osoitteessa www.DeWALT.com tai numerosta 1–800–4-DeWALT (1–800–433–9258). Tämä takuu ei koske lisävarusteita tai vahinkoja, kun muut osapuolet ovat korjanneet tai yrittäneet korjata tuotetta. Tämä takuu myöntää käyttäjälle erityisiä laillisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat paikkakunnan mukaan. Takuun lisäksi DeWALT-työkalut sisältävät seuraavat: 1 VUODEN ILMAINEN HUOLTO DeWALT huoltaa työkalun ja vaihtaa normaalissa käytössä kuluneet osat ilmaiseksi ensimmäisen vuoden aikana ostopäivämäärästä. 90 PÄIVÄN RAHAT TAKAISIN TAKUU Jos et ole jostakin syystä täysin tyytyväinen DeWALT- sähkötyökalun, laserin tai naulauskoneen toimintaan, voit palauttaa sen 90 päivän sisällä ostopäivästä ja saat rahat takaisin ilman lisäkysymyksiä. Tämä takuu edellyttää ostotositteen esittämistä. KUNNOSTETTU TUOTE: Kunnostettu tuote kuuluu Yhden vuoden ilmainen huolto -takuun piiriin. 90 päivän Rahat Takaisin -takuu ja kolmen vuoden rajoitettu takuu eivät ole voimassa kunnostetun tuotteen kohdalla. VAROITUSMERKIN ILMAINEN VAIHTO: Jos tuotteesi varoitusmerkkien kunto heikkenee tai ne puuttuvat, soita numeroon 1-800-4-DeWALT tai ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun niiden ilmaista vaihtoa varten.
Sivu: 6
79 FIN Ympäristönsuojelu Erilliskeräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos DeWALT-tuotteen vaihto on jonakin päivänä tarpeen tai sitä ei enää käytetä, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan erilliskeräykseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien erilliskeräys mahdollistaa materiaalien kierrättämisen ja uudelleen käytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleen käyttö auttaa suojelemaan ympäristöä ja vähentämään raaka-aineiden käyttöä. Paikallisten määräyksien mukaisesti alueellasi voi olla sähkölaitteiden erilliskeräyksiä niiden erottamiseksi kotitalousjätteestä, esimerkiksi kaatopaikoilla tai myyntipisteissä uutta tuotetta hankkiessa. DeWALT tarjoaa keräys- ja kierrätyspisteen DeWALT-tuotteille, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Voit käyttää kyseistä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun korjausliikkeeseen, joka huolehtii tuotteen erilliskeräyksestä. Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun korjausliikkeen sijainnin ottamalla yhteyttä paikalliseen DeWALT- palveluun tämän ohjekirjan yhteystietoja käyttäen. Vaihtoehtoisesti valtuutettujen DeWALT- korjausliikkeiden luettelo, asiakaspalvelumme tiedot sekä yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta: www.2helpU.com. Akut • Huomioi ympäristönsuojelu akkuja ja paristoja hävittäessä. • Tarkista akkujen ja paristojen ympäristöystävälliset hävitysohjeet paikalliselta viranomaiselta.
Sivu: 7
FIN 80 Virhekoodit Jos näyttöikkunaan tulee näkyviin INFO ja koodi, ryhdy vastaaviin korjaustoimenpiteisiin. Koodi Kuvaus Korjaava toimenpide 101 Vastaanotettu signaali on liian heikko, mittausaika on liian pitkä Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa. 102 Vastaanotettu signaali on liian voimakas Kohteen heijastuskyky on liian suuri. Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa. 201 Taustavalo on liian voimakas Vähennä kohdealueen taustavaloa. 202 Lasersäde keskeytyi Poista este ja toista mittaus. 203 Riittämätön teho Vaihda paristot. 301 Liian korkea lämpötila Anna laitteen jäähtyä määritettyyn käyttölämpötilaan. 302 Liian alhainen lämpötila Anna laitteen lämmetä määritettyyn käyttölämpötilaan. 401 Laitteistovirhe Kytke laite päälle ja pois päältä useita kertoja. Jos virhe toistuu, palauta viallinen laite huoltopalveluun tai jakelijalle. Katso kohta Takuu. 402 Tuntematon virhe Ota yhteyttä huoltopalveluun tai jakelijaan. Katso kohta Takuu.
Sivu: 8
81 FIN Tekniset tiedot Käyttöväli .1 - 30 m (4 in - 100 ft) Mittaustarkkuus* ± 2 mm (± 3/32 in)* Resoluutio** 1 mm (1/16 in)** Laserluokka Luokka 2 (IEC/EN60825-1: 2014) Lasertyyppi ≤ 1,0 m W @ 620-690 nm Laserin/taustavalon automaattinen sammutus 30 s jälkeen Yksikön automaattinen virrankatkaisu 90 s jälkeen Jatkuva mittaus Kyllä Alue/tilavuus Kyllä Pariston käyttöaika (2 x AAA) Jopa 3000 mittausta (2500 käyttäen ) Mitat (K x S x L) 120 x 48,5 x 26 mm (4.72 x 1.91 x 1.02 in) Paino (sis. paristot) 100 g (3.21 oz) Säilytyslämpötila -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F) Käyttölämpötila 0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F) *Mittaustarkkuus riippuu vallitsevista olosuhteista: • Suotuisissa olosuhteissa hyvä kohdepinta ja huoneenlämpötila) jopa 10 m (33 ft). • Epäsuotuisissa olosuhteissa (kirkas auringonvalo, heikosti heijastava kohdepinta tai suuret lämpötilavaihtelut) virheellisyys voi kasvaa ± 0,25 mm/m (± 0.003 in/ft) yli 10 m (33 ft) etäisyyksissä. **Resoluutio on pienin nähtävissä oleva mittaustulos. Se on tuumina 1/16". Se on millimetreinä 1 mm.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW099S-XJ, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW099S-XJ käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW099S-XJ suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW099S-XJ

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW099S-XJ allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Etäisyyden mittauslaitteet
 • Malli/nimi: DW099S-XJ
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka