DW088CG-XJ

DeWalt DW088CG-XJ käyttöohjeet

DW088CG-XJ

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW088CG-XJ kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 156 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
Sivu: 1
113 RISTIKKOLASER DW088 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DW088 Jännite V 4,5 Tyyppi 1 Pariston koko 3 x LR6 (AA) Laserteho mW < 1.3 Laserluokka 2 Aallonpituus nm 637 Turvaluokka IP54 Itsetasausalue ° +/- 4 Käyttölämpötila °C -10 – +45 Liitinjohto 1/4" x 20 TPI Paino kg 0,75 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. S U O M I
Sivu: 2
114 HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. Laserlaitteiden turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue ohjeet ja ymmärrä ne. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET • Älä käytä laseria, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. • Käytä laserlaitteessa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muutoin voi aiheutua tulipalo. • Säilytä laserlaite poissa lasten ja kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta. Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. • Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Yhdelle laserlaitteelle soveltuvat lisävarusteet voivat aiheuttaa onnettomuuden vaaran käytettynä yhdessä toisen laserlaitteen kanssa. • VAIN koulutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. Kouluttamattoman henkilöstön tekemät korjaus- tai huoltotyöt voivat aiheuttaa onnettomuuden. Lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ovat valtuutettujen DEWALT-huoltokorjaamoiden luettelossa tämän käyttöohjeen lopussa tai Internet-sivustossa www.2helpU.com . • Älä käytä teleskoopin kaltaista optista välinettä lasersäteen siirtämiseksi. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. S U O M I
Sivu: 3
115 S U O M I • Älä aseta lasersädettä lähelle heijastavaa pintaa, joka voi heijastaa säteen jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä virta. Jos jätät laserlaitteeseen virran kytketyksi, säteen silmään osumisen vaara kasvaa. • Älä käytä laserlaitetta lähellä lapsia äläkä anna lasten käyttää sitä. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos ne poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi altistua säteilylle. • Aseta laserlaite vakaasti tasaiselle alustalle. Jos laserlaite kaatuu, se voi vaurioitua tai aiheuttaa vakavan henkilövahingon. • Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset kiinni. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. On vältettävä ilmanvaihtoaukkojen peittämästä liikkuvia osia. VAROITUS: Käyttäminen oppaassa esitettyjen ohjeiden vastaisesti saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle. VAROITUS: ÄLÄ PURA LASERIA. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Laserin purkaminen mitätöi kaikki tuotteen takuut. Älä muokkaa tuotetta millään tavalla. Tuotteen muokkaaminen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle. VAROITUS: Tulipalovaara! Vältä poistettujen paristojen kontaktipintojen koskemista toisiinsa, se saattaa aiheuttaa oikosulun. Laserlaitteiden turvaohjeet • Tämä laserlaite täyttää EN 60825-1:2007 vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei tule korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla. • Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen.
Sivu: 4
116 2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä pidetään turvallisena korkeintaan 0,25 sekunnin ajan. Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä riittävän suojan. Yli 1 metrin etäisyydellä laser täyttää 1-luokan ehdot ja sitä pidetään näin ollen täysin turvallisena. • Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan lasersäteeseen. • Älä käytä optisia välineitä lasersäteen katsomiseen. • Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi kulkea pään korkeudelta jonkun henkilön ohitse. • Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä tätä laitetta: – Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat vammat. Laitteen merkit Työkalussa on seuraavat piktogrammit: Lue käyttöohje ennen käyttöä Laservaroitus Älä katso lasersäteeseen. S U O M I
Sivu: 5
117 PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Paristokotelon sisällä on päivämääräkoodi. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2011 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä paristoja koskevia turvallisuusohjeita VAROITUS: Paristot voivat räjähtää, vuotaa tai aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen. Voit vähentää tätä vaaraa toimimalla seuraavasti: • Noudat huolellisesti kaikkia paristojen ja niiden pakkausten merkintöjä. • Aseta paristot paikoilleen napaisuuden (plus ja miinus) suhteen oikein päin. • Älä oikosulje paristoja. • Älä lataa paristoja. • Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti uusiin samanmerkkisiin ja -tyyppisiin paristoihin. • Poista tyhjentyneet paristot heti ja kierrätä ne paikallisten määräysten mukaisesti. • Älä hävitä paristoja polttamalla. • Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. • Jos laite on monta kuukautta käyttämättä, poista paristot laitteesta. Paristot (kuva B) PARISTOTYYPPI Laser toimii kolmella LR6-akulla (AA-koko). S U O M I
Sivu: 6
118 KÄYTTÖTARKOITUS Ristikkolaser DW088 on tarkoitettu laserviivojen heijastamiseen ammattimaisen käytön tukemista varten. Laitetta voidaan käyttää sisällä vaakasuoraan ja pystysuoraan kohdistamiseen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi seinien ja ikkunoiden kohdistus ja rakenteiden asennus. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tähtäysristilaser on ammattimainen työkalu. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Ristikkolaser 1 Seinätuki 3 Akkua LR6 (AA-kokoa) 1 Ilmaisin (DW088KD) 1 Kiinnitin (DW088KD) 1 9 V -akku (DW088KD) 1 Laukku 1 Käyttöohje • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) 1 Virtakytkin (pystysuuntainen lasersäde) 2 Virtakytkin (vaakasuuntainen lasersäde) 3 Tyhjän akun ilmaisin 4 Pystysuuntainen lasersäde 5 Vaakasuuntainen lasersäde 6 Pystysuuntaisen lasersäteen osoitin 7 Vaakasuuntaisen lasersäteen osoitin S U O M I
Sivu: 7
119 8 Nivelkiinnike 9 Seinäteline 10 Akkutilan kansi 11 1/4" x 20 -naaraskierre Purkaminen pakkauksesta VAROITUSTARROJEN KIINNITTÄMINEN PAIKOILLEEN Laitteeseen on kiinnitettävä varoitusmerkinnät käyttäjän kielellä. Laitteen mukana on siksi toimitettu erillinen tarra-arkki. VAROITUS: Tarkista, että varoitusmerkinnät ovat saatavissa omalla kielelläsi. Laitteessa on oltava seuraavat varoitukset: LASERSÄTEILYÄ ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN LUOKAN 2 LASERLAITE • Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi seuraavasti: – Irrota tarvittava merkintä tarra-arkista. – Aseta se huolellisesti nykyisen merkinnän päälle. – Paina merkintä paikoilleen. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään. Paristojen vaihto (kuva B) Laitteessa käytetään paristoja tyyppiä LR6 (AA). • Avaa paristokotelo (10). • Vaihda paristot (12). Varmistu siitä, että panet uudet paristot paikalleen oikein. • Sulje paristokotelo. S U O M I
Sivu: 8
120 VAROITUS: Kun vaihdat paristoja, vaihda aina koko sarja. Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja yhdessä uusien kanssa. On suositeltavaa käyttää alakaliparistoja. TYHJÄN PARISTON ILMAISIN (KUVA A) Laitteen ohjaustaulussa on tyhjän pariston ilmaisin (3). Tyhjän pariston ilmaisimeen syttyy valo, kun laite käynnistetään. Se vilkkuu osoituksena siitä, että paristot on vaihdettava ja laitteen moottori pysähtyy automaattisesti. • Sammuta kone ja poista paristot heti, kun valo alkaa vilkkua. Työkalun asennus (kuvat C1 - C4) Työkalu voidaan asentaa eri tavoilla, jolloin sitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. LATTIA-ASENNUS • Pane työkalu suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle. SEINÄASENNUS (KUVA C1) Kääntyvän kiinnikkeen (8) avainreikää (13) käytetään seinärakenteisiin asentamiseen. Vaihtoehtoisesti työkalu voidaan kiinnittää suoraan metallinastoihin käyttämällä magneetteja (14). • Asenna seinään ruuvi tai naula. • Ripusta työkalu kiinnikkeeseen avaimenreiästä. TYÖKALUN ASENNUS SEINÄTELINEESEEN (KUVAT C2 - C4) Koneessa on seinäkiinnitin (9), jonka avulla se voidaan kiinnittää seinäkiskoon, jolloin sitä voidaan käyttää asennettaessa sisäkattoja tai muissa erityisissä tasaustehtävissä. Kääntyvässä kiinnikkeessä (8) on magneetit, joiden avulla työkalu voidaan asentaa seinään. • Kohdista magneetit (14) seinätelineen (9) metallilevyn kanssa. • Irrota seinäteline vetämällä seinäteline työkalusta käyttäen riittävää voimaa. Asenna seinäteline seinäkiskoon seuraavasti: • Avaa kiinnitysleuat (15). S U O M I
Sivu: 9
121 • Aseta kiinnitysleuka seinäkiskon ympärille ja vapauta kiinnike leukojen sulkemiseksi kiskoon. Asenna seinäteline seinään seuraavasti: • Pidä konetta halutussa asennossa seinää vasten ja merkitse kiinnitysreiän sijainti seinään. • Poraa reikä merkittyyn kohtaan. • Aseta sopiva kiinnityspistoke reikään. • Pidä työkalua kiinnityspistokkeen edessä. • Kierrä ruuvi asennusreikään (16). Työkalun säätäminen • Tasaustoiminto käynnistyy, kun käynnistät työkalun. Kohdistus on säädetty oikein, kun lasersäde on päällä. • Lasersäde vilkkuu, kun työkalu on jätetty kaltevalle pinnalle, joka on itsetasaustoiminnon 4° toiminta-alueen ulkopuolella. Sammuta työkalu, säädä työkalun asetus itsetasausalueelle ja käynnistä työkalu uudelleen. Laserviivan kohdistaminen (kuva D) • Kohdista jommankumman lasersäteen laserviiva sijaintimerkinnän kanssa. Siirrä työkalua vaaditulla tavalla. KÄYTTÄMINEN VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään. Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Merkitse aina laserpisteiden keskusta. • Varmista, että työkalu on kiinnitetty lujasti. S U O M I
Sivu: 10
122 • Äärimmäiset lämpötilan vaihtelut aiheuttavat koneen sisäisten osien liikkumista, mikä voi vaikuttaa koneen tarkkuuteen. Tarkista koneen tarkkuus säännöllisesti, jos käytät sitä tällaisissa olosuhteissa. • Vaikka työkalu korjaa automaattisesti pienet tasausvirheet, jos se on törmännyt, on mahdollista, että se pitää säätää uudelleen tasapainon tai asetusten muuttamiseksi. • Jos työkalu on pudonnut tai kaatunut, tarkista vauriot tekemällä kenttäkalibrointitarkistukset. Katso „Huolto“. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A) Työkalussa on erilliset kytkimet pysty- ja vaakalaserviivaa varten. • Kytke pystylasersäde (4) päälle painamalla virtakytkintä (1). • Kytke vaakalasersäde (5) päälle painamalla virtakytkintä (2). • Sammuttaaksesi jommankumman lasersäteen paina virtakytkintä uudelleen. Sijaintimerkinnän siirtäminen (kuva D) Työkalu tuottaa kaksi laserviivaa vaaka- ja pystysuunnassa merkin siirtämiseksi. • Kohdista asianmukainen lasersäde merkinnän kanssa. Työkalun kiertäminen (kuva E) Seinäkäytössä työkalua voidaan kiertää manuaalisesti vaakalaserviivan siirtämiseksi. • Kierrä työkalua vasemmalle tai oikealle vaaditulla tavalla. Laserin lisävarusteet DIGITAALINEN LASERILMAISIN: DE0892 (KUVA F) Joissakin laserpakkauksissa on DEWALT digitaalinen laserilmaisin. DEWALT digitaalinen laserilmaisin auttaa määrittämään lasersäteen sijainnin kirkkaassa valaistuksessa tai pitkillä välimatkoilla. Ilmaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, kun lasersäteen näkeminen on vaikeaa. S U O M I
Sivu: 11
123 Ilmaisin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan DW088 ja DW089 -viivalaserien ja muiden DEWALT-viivalaserien kanssa. Sitä ei saa käyttää pyörivien laserien kanssa. Ilmaisin aktivoi merkkivalot nestekidenäytössä (17) ja äänimerkit kaiuttimen (18) kautta ilmoittaakseen lasersäteen sijainnin. DEWALT digitaalista laserilmaisinta voidaan käyttää ilmaisimen kiinnittimen kanssa tai sitä ilman. Kiinnittimen kanssa käytettynä ilmaisin voidaan asettaa tasovarteen, varteen, tappeen tai pylvääseen. Paristot (kuva F) Digitaalinen laserilmaisin toimii 9-voltin akulla. Asenna pakkauksen akku nostamalla paristokotelon kansi (19). Aseta 9-voltin akku koteloon kuvakkeen mukaisesti. Ilmaisimen ohjaimet (kuva F) Ilmaisinta hallitaan virtapainikkeella (21) ja äänenvoimakkuuden painikkeella (22). Kun virtapainiketta painetaan kerran, ilmaisin kytketään päälle. Anturi- ikkunan yläosaan tulee näkyviin ON-kuvake ja äänenvoimakkuuden kuvake. DEWALT digitaalisessa laserilmaisimessa on automaattinen sammutustoiminto. Jos lasersäde ei kohdistu ilmaisimen ikkunaan, tai jos mitään painiketta ei paineta, ilmaisin sammuu automaattisesti noin 5 minuutissa. Kytke äänimerkki pois päältä painamalla painiketta uudelleen. Äänenvoimakkuuden kuvake häviää tällöin näytöstä. Ilmaisin toimii pienellä tarkkuusasetuksella (kuvake tulee näkyviin vasempaan alakulmaan). Paina tarkkuuspainiketta (-painikkeita) kerran muuttaaksesi laajaa tarkkuusasetusta (kuvake tulee näkyviin oikeaan alakulmaan). Tarkkuus Ilmaisimessa on kaksi tarkkuusasetusta, laaja ja pieni. Laajassa asetuksessa ilmaisin tarjoaa laajemman toleranssin osoittaessaan ilmaisimen olevan säteen tasolla. Pienessä asetuksessa toleranssi on pienempi tarkemman tason saavuttamiseksi. Tarkimmat tulokset saavutetaan, kun aloitat käyttämällä laajaa asetusta ja käytät lopuksi pientä asetusta. S U O M I
Sivu: 12
124 Magneetit Magneetit (24) mahdollistavat ilmaisimen asentamisen metallikehyksiin kattoon asennuksen aikana. ILMAISIMEN TOIMINTA (KUVA F) 1. Aseta laser paikoilleen. 2. Kytke ilmaisin päälle painamalla virtapainiketta (21). 3. Aseta ilmaisin siten, että anturi-ikkuna (25) osoittaa lasersäteeseen. Siirrä ilmaisinta ylös- tai alaspäin säteen käyttöalueella, kunnes ilmaisin on keskitetty. Katso lisätietoa näytön merkkivaloista ja äänimerkeistä taulukosta Merkkivalot. MERKKIVALOT Tason yläpuolella Hiukan tason yläpuolella Oikealla tasolla Hiukan tason alapuolella Tason alapuolella äänimerkit nopea äänimerkki nopea äänimerkki tasainen äänimerkki hidas äänimerkki hidas äänimerkki näytön kuvakkeet 4. Merkitse lasersäteen asema tarkasti merkintäkoloja (20) käyttäen. TASOVARTEEN ASENTAMINEN (KUVA F, G) 1. Kiinnitä ilmaisin tasovarteen kiinnittämällä ensin ilmaisin kiinnittimeen painamalla kiinnittimen lukitsin (26) paikoilleen. Liu’uta kiinnittimen urat (27) ilmaisimen ohjaimen (28) ympäri, kunnes kiinnittimen lukitsin (29) asettuu ilmaisimessa olevaan kiinnitysreikään (30). 2. Avaa kiinnittimen leuat kääntämällä kiinnittimen nuppia (31) vastapäivään. S U O M I
Sivu: 13
125 3. Aseta ilmaisin vaaditulle korkeudelle ja käännä kiinnittimen nuppia vastapäivään sen kiinnittämiseksi varteen. 4. Säädä korkeutta löysäämällä hiukan kiinnitintä, aseta uudelleen paikoilleen ja kiristä. Ilmaisimen puhdistus ja säilytys • Lika ja rasva voidaan poistaa ilmaisimen ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. • DEWALT digitaalinen laserilmaisin on vedenkestävä, mutta sitä ei saa upottaa veteen. Älä kaada vettä yksikön päälle tai upota sitä veden alle. • Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka—suojaa laite suoralta auringonvalolta ja liialliselta lämmöltä tai kylmyydeltä. Ilmaisimen huolto Paristoja lukuun ottamatta digitaalisessa laserilmaisimessa ei ole huollettavissa olevia osia. Älä pura yksikköä. Valtuuttamaton laserilmaisimen käsittely mitätöi kaikki takuut. Ilmaisimen vianmääritys ILMAISIN EI KYTKEYDY PÄÄLLE. • Paina ja vapauta virtapainike. • Tarkista, että akku on paikoillaan ja oikeassa asennossa. • Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa. • Vaihda 9-voltin akku. Kytke laite päälle. • Jos ilmaisin ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DEWALT- huoltopalveluun. ILMAISIMEN KAIUTTIMESTA EI KUULU MITÄÄN. • Varmista, että ilmaisin on kytketty päälle. • Paina äänenvoimakkuuden painiketta Se kytkeytyy päälle ja pois päältä. • Varmista, että laser on kytketty päälle ja että siitä tulee lasersäde. • Jos ilmaisimesta ei vieläkään kuulu ääntä, vie se DEWALT- huoltopalveluun. S U O M I
Sivu: 14
126 EI VASTAA TOISESTA LASERYKSIKÖSTÄ TULEVAAN SÄTEESEEN. • DEWALT digitaalinen laserilmaisin on suunniteltu toimimaan vain DW088- ja DW089-laserien ja joidenkin muiden yhteensopivien laserien kanssa. ILMAISIMESTA KUULUU ÄÄNIMERKKI, MUTTA NESTEKIDENÄYTTÖ EI TOIMI. • Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa. • Jos nestekidenäyttö ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DEWALT- huoltopalveluun. ILMAISIMEEN KOHDISTUVA KIRKAS VALO AIHEUTTAA JATKUVAN “ASTE”- SIGNAALIN. • Kun ympäristön valo on erittäin kirkas, ilmaisin voi antaa virheellisen tasoilmoituksen. • Aseta ilmaisin pois kirkkaasta valosta tai aseta anturi-ikkuna (25) varjoon normaalin toiminnan palauttamiseksi. Lisävarusteet LASERIN KÄYTTÄMINEN LISÄVARUSTEIDEN KANSSA (UPOTETTU KUVA 1) Laserin alaosassa on 1/4" x 20 -naaraskierteet (11). Kierteisiin voidaan kiinnittää nykyisiä tai tulevia DEWALT-lisävarusteita. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettuja DEWALT-lisävarusteita. Noudata lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita. Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. Näitä ovat seuraavat: • DE0734 DEWALT -tasovarsi • DE0737 DEWALT -tasovarsi • DE0881 DEWALT -jalusta • DE0882 DEWALT -lasertanko • DE0892 DEWALT -ilmaisin Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. S U O M I S U O M I
Sivu: 15
127 HUOLTO-OHJEITA DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Kentän kalibrointitarkistus (kuvat H–J) Kentän kalibroinnin tarkistukset on suoritettava varmasti ja tarkasti, jotta diagnoosit olisivat oikeita. Jos havaitaan virhe, valtuutetun korjaajan tulee huoltaa laite. VAROITUS: Alueen olosuhteet vaikuttavat esitettyihin tuloksiin. Jos käyttö eroaa näistä olosuhteista, mittauksia on säädettävä vastaavalla tavalla. SKANNAUSTARKISTUS (KUVA H) • Aseta työkalu kahden, vähintään 9 metrin etäisyydellä toisistaan olevien pystypintojen väliin. Asenna työkalu täsmälleen seinän puoliväliin. • Sijoita työkalu 45° kulmaan vasemmalle. • Kytke vaakalasersäde päälle. • Merkitse lasersäteen keskikohta tarkasti vastakkaisen seinän puoliväliin. • Kytke työkalu pois päältä ja kierrä sitä 90° myötäpäivään. • Kytke vaakalasersäde päälle. • Merkitse lasersäteen keskikohta tarkasti vastakkaisen seinän puoliväliin. • Kytke työkalu pois päältä. • Mittaa merkkien välinen ero. • Jos merkkien välinen ero on 3 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein. • Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 3 mm, työkalu on huollettava. TASOTARKISTUS (KUVAT I1, I2) • Sijoita työkalu alueelle, jossa seinä on vähintään 9 m pitkä. Asenna työkalu seinän toiseen päähän. • Sijoita työkalu 90° kulmaan vasemmalle. S U O M I S U O M I
Sivu: 16
128 • Kytke vaakalasersäde päälle. • Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3 (32) ja 2/3 (33) etäisyydelle seinästä. • Kytke työkalu pois päältä. • Asenna työkalu seinän toiseen päähän. • Sijoita työkalu 90° kulmaan oikealle. • Kytke vaakalasersäde päälle. • Kytke työkalu päälle. Kohdista lasersäde seinämerkin (33) kanssa. Merkitse lasersäde 2/3 etäisyydelle (34) seinään. • Kytke työkalu pois päältä. • Mittaa merkkien (32, 34) välinen ero. • Jos merkkien välinen ero on 6 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein. • Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 6 mm, työkalu on huollettava. PYSTYSUORA TARKISTUS (KUVAT J1, J2) • Aseta kone lattialle alueelle, jossa katto on vähintään 2,5 m korkea. • Merkitse 1,5 m pitkä (35) viiva lattiaan. Sijoita työkalu lattiamerkin (35) toiseen päähän. • Kytke pystylasersäde päälle. • Kohdista lasersäde lattiassa olevan merkinnän (35) kanssa. • Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3 (36) ja 2/3 (37) etäisyydelle katosta. • Kytke työkalu pois päältä. Sijoita työkalu lattiamerkin (35) toiseen päähän merkintää vastapäätä. • Kytke pystylasersäde päälle. • Kohdista lasersäde lattiassa olevan merkinnän (35) kanssa. • Merkitse lasersäteen keskikohta 1/3 (38) ja 2/3 (39) etäisyydelle katosta. • Kytke työkalu pois päältä. S U O M I
Sivu: 17
129 • Mittaa merkkien (36, 38) välinen ero. • Mittaa merkkien (37, 39) välinen ero. • Jos merkkien välinen ero on 3,5 mm tai vähemmän, työkalu on kalibroitu oikein. • Jos merkkien välinen ero on enemmän kuin 3,5 mm, työkalu on huollettava. Puhdistus • Irrota paristot ennen puhdistusta. • Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla kankaalla. • Puhdista linssi tarvittaessa käyttämällä alkoholiin kastettua pehmeää kangasta tai pumpulityynyä. Älä käytä muunlaisia puhdistusaineita. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka- aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. S U O M I
Sivu: 18
130 Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com. Paristot • Hävittäessäsi paristoja, ajattele ympäristön suojaamista. Tarkista paikallisilta viranomaisilta ympäristölle turvallinen paikka paristojen hävittämiseen. S U O M I
Sivu: 19
131 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. S U O M I
Sivu: 20
132 Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com. S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW088CG-XJ, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW088CG-XJ käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW088CG-XJ suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW088CG-XJ

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW088CG-XJ allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Käsityökalut
 • Malli/nimi: DW088CG-XJ
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ranska, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen