DW030PL-XJ

DeWalt DW030PL-XJ käyttöohjeet

DW030PL-XJ

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DW030PL-XJ kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 68 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Sivu: 1
FIN 48 Sisältö • Käyttöturvallisuus • Paristojen turvallisuus • Asetukset • Käyttö • Takuu • Virhekoodit • Tekniset tiedot Säilytä kaikki tämän ohjekirjan osiot tulevia käyttökertoja varten. Käyttöturvallisuus VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet ja ohjekirja huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Tuotteesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat näitä ohjeita. VAROITUS: Seuraava lasertyökaluun kiinnitetty tarramerkki ilmoittaa laserluokan käyttöä ja turvallisuutta varten. DW030PL-XJ -työkalu tuottaa näkyvän lasersäteen kuvan A #1 mukaisesti. Kyseinen lasersäde on luokan 2 säde standardin IEC 60825-1 mukaisesti ja se täyttää vaatimukset 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta lasersädettä koskevan ilmoituksen 50 (päivätty 24.6.2007) poikkeuksia. VAROITUS: Varo lasersäteen (punainen valonlähde) pääsyä silmiin lasertyökalua käyttäessä. Silmiin pitkiä aikoja kohdistuva lasersäde voi olla vaarallista silmille. Säteeseen sei saa katsoa optisia välineitä käyttäen. VAROITUS: Henkilövahinkovaaran välttämiseksi käyttäjän tulee lukea tuotteen ohjekirja ja turvallisuusohjeet. Asetukset Rannehihnan kiinnittäminen 1. Kun olet työkalun etuosan edessä, aseta rannehihnan ohut pää yhden työkalun oikeassa alakulmassa olevan reiän läpi. 2. Paina rannehihnan ohutta päätä, kunnes se menee toisen reiän läpi. 3. Erota kaksi johtoa, jotka muodostavat rannehihnan ohuen pään, ja luo niistä silmukka. 4. Aseta rannehihnan paksu pää kokonaan ohuesta muodostetun silmukan läpi niin, että rannehihna on kiinnitetty hyvin työkaluun (kuva B ). Akun lataaminen 1. Paikanna työkalun sivussa oleva liitännän suojus (kuva A #4). 2. Vedä liitännän suojus kevyesti sormella alas (kuva E #1). 3. Aseta USB-latauskaapelin pieni pää työkalun sivussa olevaan liitäntään ja varmista, että kaapelin litteä puoli asetetaan liitännän litteään puoleen (kuva E #2). 4. Aseta kaapelin USB-pää tietokoneen USB-liitäntään tai USB-pistokkeeseen (kuva E #3). 5. Odota noin 2,5 tuntia, jotta akku on latautunut täyteen ja irrota sen jälkeen USB-latauskaapeli. Kun työkalu on kytketty päälle, näyttöikkunaan tulee näkyviin paristovirran taso (kuva D #1). Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Sivu: 2
49 FIN Käyttö 1. Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1) seinään, jonka etäisyyttä haluat mitata (kuva C #1). 2. Napsauta (kuva A #3) työkalun kytkemiseksi päälle ja laserpisteen heijastamiseksi seinään (kuva C #1). 3. Kun työkalun alaosa on asetettu oikealle etäisyydelle seinästä, napsauta mittauksen suorittamiseksi (kuva C #2). 4. Tarkista mittaustulos näyttöikkunasta (kuva D #2). Mittayksikön vaihtaminen Kun mittaus on suoritettu, voit vaihtaa mittayksikköä desimaalisista ft-yksiköistä (6.21 ft) osittaisiin ft-yksikköihin (6'02"9/16), osittaisista ft-yksiköistä metreihin (1,894 m), metreistä tuumiin (74 9/16 in) tai tuumista desimaalisiin ft-yksiköihin. Voit vaihtaa mittayksikköä painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta , kunnes näet mittaustuloksen vaihtuvan (2-3 sekunnissa). HUOMAA: Jos pidät painiketta alhaalla mittaustuloksen muuttuessa, työkalu kytkeytyy pois päältä. Uudelleen mittaus Jos uusi mittaus on tarpeen, napsauta . • Edellinen mittaus (kuva D #2) poistuu näyttöikkunasta. • Kun olet valmis mittaamaan uudelleen, napsauta . Työkalun kytkeminen pois päältä Työkalu voidaan kytkeä pois päältä seuraavasti: • Paina ja pidä alhaalla mittaamisen jälkeen painiketta 5 sekunnin ajan (kunnes näyttöikkuna tyhjenee). • Jos työkalua ei käytetä 45 sekuntiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kolmen vuoden rajoitettu takuu DeWALT korjaa maksutta kaikki materiaali- tai valmistusviat kolmen vuoden ajan ostopäivämäärästä. Tämä takuu ei koske normaalista kulumisesta tai työkalun väärinkäytöstä aiheutuvia vikoja. Lisätietoa takuun kattavuudesta ja takuun piiriin kuuluvista korjauksista on saatavilla sivustolla www.DeWALT.com tai soittamalla numeroon 1–800–4-DeWALT (1–800–433–9258). Tämä takuu ei koske lisävarusteita tai vahinkoja, jotka johtuvat muiden tahojen suorittamista tai yrittämistä korjauksista. Tämä takuu myöntää käyttäjälle erityisiä laillisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat paikkakunnan mukaan. Takuun lisäksi DeWALT-työkalut sisältävät seuraavat: 1 VUODEN ILMAINEN HUOLTO DeWALT huoltaa työkalun ja vaihtaa normaalissa käytössä kuluneet osat ilmaiseksi ensimmäisen vuoden aikana ostopäivämäärästä. 90 PÄIVÄN RAHAT TAKAISIN TAKUU Jos et ole jostakin syystä täysin tyytyväinen DeWALT- sähkötyökalun, laserin tai naulauskoneen toimintaan, voit palauttaa sen 90 päivän sisällä ostopäivästä ja saat rahat takaisin ilman lisäkysymyksiä. Tämä takuu edellyttää ostotositteen esittämistä. KUNNOSTETTU TUOTE: Kunnostettu tuote kuuluu Yhden vuoden ilmainen huolto -takuun piiriin. 90 päivän Rahat Takaisin -takuu ja kolmen vuoden rajoitettu takuu eivät ole voimassa kunnostetun tuotteen kohdalla. VAROITUSMERKIN ILMAINEN VAIHTO: Jos tuotteesi varoitusmerkkien kunto heikkenee tai ne puuttuvat, soita numeroon 1-800-4-DeWALT tai ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun niiden ilmaista vaihtoa varten. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Sivu: 3
FIN 50 Ympäristönsuojelu Erilliskeräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos DeWALT-tuotteen vaihto on jonakin päivänä tarpeen tai sitä ei enää käytetä, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan erilliskeräykseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien erilliskeräys mahdollistaa materiaalien kierrättämisen ja uudelleen käytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleen käyttö auttaa suojelemaan ympäristöä ja vähentämään raaka-aineiden käyttöä. Paikallisten määräyksien mukaisesti alueellasi voi olla sähkölaitteiden erilliskeräyksiä niiden erottamiseksi kotitalousjätteestä, esimerkiksi kaatopaikoilla tai myyntipisteissä uutta tuotetta hankkiessa. DeWALT tarjoaa keräys- ja kierrätyspisteen DeWALT- tuotteille, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Voit käyttää kyseistä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun korjausliikkeeseen, joka huolehtii tuotteen erilliskeräyksestä. Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun korjausliikkeen sijainnin ottamalla yhteyttä paikalliseen DeWALT- palveluun tämän ohjekirjan yhteystietoja käyttäen. Vaihtoehtoisesti valtuutettujen DeWALT- korjausliikkeiden luettelo, asiakaspalvelumme tiedot sekä yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta: www.2helpU.com. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Sivu: 4
51 FIN Virhekoodit Jos näyttöikkunaan tulee näkyviin INFO ja koodi, ryhdy vastaaviin korjaustoimenpiteisiin. Koodi Kuvaus Korjaava toimenpide 101 Vastaanotettu signaali on liian heikko, mittausaika on liian pitkä Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa. 102 Vastaanotettu signaali on liian voimakas Kohteen heijastuskyky on liian suuri. Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa. 201 Taustavalo on liian voimakas Vähennä kohdealueen taustavaloa. 202 Lasersäde keskeytyi Poista este ja toista mittaus. 203 Riittämätön teho Lataa työkalun akku. 301 Liian korkea lämpötila Anna laitteen jäähtyä määritettyyn käyttölämpötilaan. 302 Liian alhainen lämpötila Anna laitteen lämmetä määritettyyn käyttölämpötilaan. 401 Laitteistovirhe Kytke laite päälle ja pois päältä useita kertoja. Jos virhe toistuu, palauta viallinen laite huoltopalveluun tai jakelijalle. Katso kohta Takuu. 402 Tuntematon virhe Ota yhteyttä huoltopalveluun tai jakelijaan. Katso kohta Takuu. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
Sivu: 5
FIN 52 Tekniset tiedot Käyttöväli 17,5 cm - 9m (7 in - 30ft) Mittaustarkkuus* Tyypillisesti ± 6 mm (± 1/4 in)* Resoluutio** 1 mm (1/16 in)** Laserluokka Luokka 2 (IEC/EN60825-1: 2014) Laserin aallonpituus ≤ 1,0 m W @ 620-690 nm Automaattinen virrankatkaisu 45 s jälkeen Akun käyttöikä Korkeintaan 3 000 mittausta tai 30 päivää (jos työkalua ei käytetä) Mitat (K x S x L) 62 x 17,5 x 32 mm (2,44 x 0,69 x 1,25 in) Paino 31,75g (1,12oz) Säilytyslämpötila -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F) Käyttölämpötila 0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F) *Mittaustarkkuus riippuu vallitsevista olosuhteista. Suotuisissa olosuhteissa (hyvä kohdepinta ja huoneenlämpötila) jopa 9 m (30 ft). **Resoluutio on pienin nähtävissä oleva mittaus. Se on tuumina 1/16". Se on millimetreinä 1 mm. Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW030PL-XJ, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW030PL-XJ käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW030PL-XJ suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW030PL-XJ

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DW030PL-XJ allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Ei luokiteltu
 • Malli/nimi: DW030PL-XJ
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka