DeWalt DW007K käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DW007K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DW007K
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 79
80
S U O M I
AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA DW007K/DW007KH
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW007
Jännite V 24
Luovutusteha (max) W 480
Kuormittamaton kierrosnopeus/min 4.000
Sahanterän halkaisija mm 165
Sahaussyvyys mm 55
Teräkeskiön halkaisija mm 10
Vinosahauskulman säätö 0 - 45°
Paino (ilman akkua) kg 2,9
Akkupaketti DE0240/DE0243 DE0241
Akkutyyppi NiCd NiMH
Jännite V 24 24
Teho Ah 2,0 3,0
Paino kg 1,4 1,4
Latauslaite DE0246
Akkutyyppi NiCd/NiMH
Jännite VAC 230
Latausaika (noin) min 60/70
Paino kg 0,6
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW007
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW007
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 99
LWA
(ääniteho) dB(A) 112
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW007
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 80
81
S U O M I
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Sivu: 81
82
S U O M I
Akkujen ja latauslaitteiden turvaohjeet
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
• Lataa NiMH-akkuja ainoastaan latauslaitteella,
jossa on merkintä «NiMH» tai «NiMH + NiCd».
• Älä altista latauslaitetta kosteille tai märille
olosuhteille.
• Älä yritä ladata märkiä akkuja.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Ongelmia latauksessa
+
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Käytä aina suojalaseja ennen latauslaite
kytket sen virtalähteeseen
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
Suojavarusteet
• Pyörösahaa saa käyttää ainoastaan puun ja
muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella paikallaan.
• Halkaisuveistä ei saa poistaa.
• Säädä sahanterän hampaiden kärkien ja
halkaisuveitsen välinen etäisyys ja korkeusero
(5 mm) ja kiristä ruuvit.
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Sivu: 82
83
S U O M I
Erityissovellukset
• Kun sahaat kapeita työkappaleita (leveys alle
80 mm) pitkittäissuuntaan, käytä apuna
leikkuuohjainta ja työntökappaletta.
• Kun sahaat pyöreitä puuosia, pidä
työstökappaletta tukevasti sahanterän molemmin
puolin, ettei työstökappale lipsu.
• Varmista etteivät sahatut puunkappaleet tartu
sahanterän hampaisiin ja sinkoa ilmaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää. Jos terä
tarttuu työstökappaleeseen tai terä jumittuu,
vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterät terävinä.
• Kun sahaat kiinnitettyä työstökappaletta,
työstökappaleen siirtyminen sahattaessa on
apuvälinein estettävä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita, kun sahaat pitkiä
leikkauksia. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäsipyörösaha
1 Sahanterä
1 Kuusiokoloavain
1 Akkupaketti (akkukansi)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin akkukäsipyörösaha on suunniteltu
ammattimaisiin sahaustöihin.
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Sahanterän lukitusnuppi
5 Purunpoistoaukko
6 Vinosahauksen säätönuppi
7 Sahausuran osoitin
8 Halkaisuveitsi
9 Sahanterän lukitusruuvi
10 Alasuojus
11 Alasuojuksen palautusvipu
12 Pohjalevy
13 Syvyydensäätönuppi
14 Akkunuppi
15 Akkupaketti
Latauslaite
DE0246 laturisi varaa DEWALT 24 V NiCd ja NiMH
akkupaketteja.
15 Akkupaketti
16 Latauslaite
17 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
• Tarkista ennen koneen käyttöä, että
akkupaketti on oikein asennettu.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -
latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & B)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut
eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DEWALTin
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia.
Sivu: 83
84
S U O M I
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (9) latausta varten
latauslaitteeseen (10) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (11) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta
ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti
on täysin latautunut.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Automaattinen säätö
Automaattinen säätö tasoittaa
akkupaketin erilliset solut
huippukapasiteetilla. Akkupaketit on
säädettävä yön yli 10 tunnin lataus-/
purkujaksottain tai aina, kun akkupaketti
ei enää toimita yhtä paljon virtaa kuin
aikaisemmin.
• Akkupaketti viritetään asettamalla se laturiin
normaalilla tavalla. Punainen valo vilkkuu
yhtäjaksoisesti, mikä osoittaa latausjakson
käynnistyneen.
• Kun 1 tunnin latausjakso on valmis, valo palaa
yhtäjaksoisesti eikä enää vilku. Akkupaketti on
nyt ladattu täyteen ja on käyttövalmis.
• Jos paketti jätetään laturiin tunnin latauksen
jälkeen, laturi siirtyy automaattisesti säätötilaan.
Tämä tila on käytössä enintään 8 tunnin ajan.
Akkupaketti voidaan irrottaa milloin tahansa
säädön yhteydessä.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Laita akkupaketti koneessa olevaan siihen
tarkoitettuun aukkoon jolloin se lukkiutuu
paikoilleen. Joudut ehkä käyttämään hieman
voimaa jousilukon mekanismin kytkemiseksi.
• Akkupaketin poistamiseksi paina akkunuppi (14).
On suositeltavaa panna akku latauslaitteeseen heti,
kun se on irrotettu koneesta.
Akkukansi (kuva B)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit.
Jos suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset
metalliobjektit voivat aiheuttaa oikosulun
kontakteihin. Tästä on seurauksena tulipalon vaara ja
akuston vaurioituminen.
• Irrota suojakorkki (12) ennen kuin asetat akuston
(9) laturiin.
• Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
AIR COOLED
Tässä laturissa on sisäinen tuuletin akkuyksiköiden
nopeaa jäähdyttämistä varten. Tuuletin käynnistyy
automaattisesti tarvittaessa. Tuuletin käynnistyy aika
ajoin myös silloin, kun laturissa ei ole akkua
puhaltaakseen pölyn ilmanpoistokanavista.
Käytä aina suojalaseja ennen latauslaite
kytket sen virtalähteeseen.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikuumentuneen akun,
lataaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin akku on
jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy
automaattisesti latausvirtaan. Tämä ominaisuus
takaa akun maksimikestoiän. Punainen valo vilkkuu
pitkään, sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Sahaussyvyyden säätö (kuva A)
• Löysää syvyydensäätönuppi (13).
• Siirrä pohjalevyä (12) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (13).
Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi
anna sahanterän ulottua n. 3 mm
työstökappaleen takareunan yli.
Sivu: 84
85
S U O M I
Vinosahauskulman säätö (kuvat A & C)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 45°.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä (12).
• Kiristä vinosahauksen säätönuppi (6).
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva C)
• Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
• Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (11) ja
aseta saha kyljelleen sahanterä vaaka-asennossa.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten.
Sahanterän vaihto (kuva D)
• Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota
sahanterän lukitusruuvi (9) kiertämällä ruuvia
myötäpäivään kuusiokoloavaimella.
• Vedä terän alasuojusta taaksepäin vivusta (11)
ja vaihda sahanterä (21). Laita aluslevyt (20 & 22)
paikoilleen oikeassa järjestyksessä.
• Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
• Kierrä sahanterän lukitusruuvia (9) käsin jotta
aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä vastapäivään.
• Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä samalla
karaa kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy.
• Kiristä sahanterän lukitusruuvi kuusiokoloavaimella.
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva D)
Katso kuvan C liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (8) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Löysää ruuvi (23) ja vedä halkaisuveistä ulos
mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
Ennen koneen käyttöä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä käsipyörösahasi on varustettu
käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä saha painamalla virtakytkintä. Heti kun
vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin
aktivoituu ja estää sahan tahattoman uudelleen
käynnistyksen.
Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos
sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
Sahausote ja sahan ohjaus (kuva A)
• Pidä sahaa kiinni kädensijasta ja etukahvasta (3)
jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen
selkäpuoli sahanterää vasten.
• Seuraa sahausuran osoittimesta (7)
työstökappaleeseen kynällä vedettyä
sahauslinjaa.
Jos vinosahauskulma 45°, sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän vasemman (ulomman)
reunan kanssa. Jos vinosahauskulma 0°,
sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän
oikean (sisemmän) reunan kanssa.
Purun poisto (kuva A)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (5).
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
Älä käytä imuria ilman asianmukaista
kipinänsuojusta, kun sahaat metallia.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Sivu: 85
86
S U O M I
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää.
Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun DEWALT-
huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 86
87
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ-
ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpu.com.
S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DW007K ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DW007K

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DW007K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DW007K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DW007K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.