DeWalt DCS391 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCS391 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 200 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
Sivu: 1
SUOMI 137 165 mm (6-1/2") 18 V LANGATON PYÖRÖSAHA DCS391 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset Tiedot DCS391 Jännite VDC 18 Tyypit 1 Suurin lähtöteho W 460 Joutokäyntinopeus min-1 3700 Terän halkaisija mm 165 Maksimileikkaussyvyys mm 55 Teräkeskiön halkaisija m 20 Vinokulman säätäminen 50˚ Paino (ilman akkua) kg 2,9 LPA (äänenpaine) dB(A) 78 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 89 KWA (ääniteho vaihtelu) dB(A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah,W = m/s² < 2,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Akku DCB180 DCB181 DCB182 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 Paino kg 0,64 0,35 0,61 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 V Akun tyyppi Li-Ion Latausaika min 30 60 (1,5 Ah:n (3,0 Ah:n akkupak kaukset) akkupak kaukset) (4,0 Ah:n akkupakkaukset) Paino kg 0,49 Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma.
Sivu: 2
SUOMI 138 HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus KONEDIREKTIIVI DCS391 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11, D-65510, Idstein, Saksa 04.03.2011 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Sivu: 3
SUOMI 139 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.
Sivu: 4
SUOMI 140 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. LISÄTURVALLISUUSOHJEET Turvallisuusohjeet kaikille sahoille a) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse koskettamaan terää. b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella. c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden hampaan mitta. d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen. e) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen. h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen. Takaiskun syyt ja ehkäiseminen – Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; – Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti; – Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä: a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet. b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. c) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha käynnistetään. d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa. e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja. f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun. g) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Sivu: 5
SUOMI 141 Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on kääntyvä teränsuojus a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa. b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista. c) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti. d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen. Pyörösahan käyttöä koskevia lisäturvallisuusohjeita • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. • Älä käytä vettä syöttäviä liitososia. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2012 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105- akkulaturille. • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT akkuja. Muut akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja, joita ei voi ladata uudelleen.
Sivu: 6
SUOMI 142 HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. • Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja 18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182). Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen [kuva (figure) 2] 1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. 2. Aseta akku (c) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA:Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • x ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • •
Sivu: 7
SUOMI 143 ongelma virransyötössä •• •• •• •• •• •• Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA:Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai höyryt. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akkuyksikkö AKKUTYYPPI DCS391 toimii 18 voltin akuilla.
Sivu: 8
SUOMI 144 DCB180, DCB181 tai DCB182 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA:Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. x Ongelma akussa tai laturissa. Ongelma virransyötössä. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Lataa Litium-ioniakkuja. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Käytettäväksi vain ulkona. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Langaton pyörösaha 1 24-hampaan terä 1 Kuusiokulma-avain 1 Halkaisuohjain 1 Muovipussi: 1 Pölynpoistoportti 1 M4 X 18 kannen ruuvi 2 li-Ion-akkua (L2, M2-mallit, 3,0 ah) 1 Säilytyskotelo 1 Sivukahva 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros HUOMAA:Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1, 4, 6) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisukytkimen vapautuspainike b. Liipaisukytkin c. Akku d. Syvyydensäätönuppi e. Kenkä f. Alaterän suojuksen taakse vedettävä kahva
Sivu: 9
SUOMI 145 g. Alempi teräsuojus h. Terän kiristysruuvi i. Uurroksen osoitin j. Viisteensäätönuppi k. Terän lukituspainike l. Apukahva m. Akun vapautuspainike n. Kuusiokulma-avain o. Halkaisuohjaimen nuppi p. Halkaisuohjain KÄYTTÖTARKOITUS Akkukäsipyörösaha DCS391 on suunniteltu ammattikäyttöön. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä. DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT VAROITUS: Poista akkupakkaus aina ennen työkalun kokoamista ja säätämistä. Kytke työkalu aina pois päältä ennen akkupakkauksen asentamista tai poistamista. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuva 2) HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen. Valo sammuu, kun akku on täysin purkautunut. Varoitusta ei ole. AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akku (c) kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva 2). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina akun vapautuspainiketta (m) ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2) Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (v) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Liipaisukytkin (kuva 1) VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä ON-asentoon, eikä sitä saa lukita ON-asentoon millään muulla tavoin. Vapauta liipaisukytkimen vapautuspainike (a) painamalla painiketta kuvan mukaisesti. Vedä liipaisukytkintä (b) moottorin kytkemiseksi päälle. Kun liipaisukytkin vapautetaan, moottori sammuu.
Sivu: 10
SUOMI 146 Sahaussyvyyden säätö (kuvat 1, 3) 1. Löysää syvyydensäätönuppi (d). 2. Siirrä pohjalevyä (e) niin, että saat oikean sahaussyvyyden. 3. Kiristä syvyydensäätönuppi (d). 4. Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi anna sahanterän ulottua n. 3 mm työstökappaleen takareunan yli (ks. kuvan 3 lisäkuvaa). Vinosahauskulman säätö (kuva 4) Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 50°. 1. Löysää vinosahauksen säätönuppi (j). 2. Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä (e), kunnes asteikolta näkyy haluttu kulma. 3. Kiristä vinosahauksen säätönuppi (j). Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuvat 1, 5) 1. Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma. 2. Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (f) ja aseta saha kyljelleen sahanterä vaaka- asennossa. 3. Löysää vinosahauksen säätönuppi (j). 4. Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten 90°:n säätöä varten. 5. Käännä säätöruuvia (q) niin, että kenkä pysähtyy oikeaan kulmaan. 6. Vahvista asetuksen tarkkuus tarkistamalla koekappaleeseen suoritetun leikkauksen suorakulmaisuus. Halkaisuohjaimen asennus ja käyttö (kuva 6) Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin liuskoihin – pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin ohjaaminen on vaikeampaa tämän tyyppisessä sahauksessa ja halkaisuohjaimen käyttö on suositeltavaa. VAROITUS: Lue ohjekirja ennen lisävarusteiden käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden varoituksien noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin ja sahan sekä lisävarusteen vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. ASENNUS 1. Löysää halkaisuohjaimen nuppi (o). 2. Aseta halkaisuohjain (p) kuvan 6 mukaisesti. 3. Kiristä halkaisuohjaimen nuppi (o) tiukasti. Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua halkaisuohjainta DCS391-pyörösahan kanssa. Jos tätä halkaisuohjainta käytetään muiden sahojen kanssa, takaisiniskun tai henkilövahingon riski voi olla suurempi. Ennen leikkaamista on varmistettava, että halkaisuohjain on kiinnitetty tiukasti työkaluun. Kun halkaisuohjain on asennettu sahaan tai ohjainta on siirretty halkaisuleveyden muuttamiseksi, tarkista alasuojan toiminta ennen sahaamisen aloittamista ja leikkaamisen suorittamista varmistaaksesi, ettei halkaisuohjain vaikuta suojan virheettömään toimintaan. Sahan terän vaihtaminen (kuva 7) 1. Kytke terän lukituspainike (k) päälle ja irrota terän lukitusruuvi (h) kääntämällä sitä myötäpäiään työkalun mukana toimitetulla kuusiokulma- avaimella. 2. Vedä terän alasuojusta (g) taaksepäin vivusta (f) ja vaihda sahanterä. Laita aluslevyt (r, s) paikoilleen oikeassa järjestyksessä. 3. Tarkista sahanterän pyörimissuunta. 4. Kierrä käsin terän lukitusruuviin (h) aluslaatan pitämiseksi paikoillaan. Käännä vastapäivään. 5. Paina sahanterän lukitusnuppia (k) ja kierrä samalla karaa kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy. 6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulma- avaimella. Terät VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet, kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina puhdasta ja terävää terää. VAROITUS: Älä leikkaa rautaa sisältäviä metalleja (terästä), kivimateriaalia, lasia, kiventyyppistä lankkua, sementtiä tai tiiliä tällä sahalla. Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä. Tylsä terä aiheuttaa hitaan ja tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa
Sivu: 11
SUOMI 147 sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja voi lisätä takaiskun mahdollisuutta. Jos haluat lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun, jonka tiedot löydät käyttöoppaan takaosasta. Ennen käyttämistä • Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut. • Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava suljettuasennossa. • Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaisesti. • Älä käytä tylsyneitä sahanteriä. KÄYTTÖ VAROITUS: Kytke laite pois päältä ja irrota akku ennen lisälaitteiden asentamista ja irrottamista sekä säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna. VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. • Varmista, että sahattava materiaali on kiinnitetty turvallisesti paikalleen. • Kohdista työkaluun vain kevyt paine äläkä kohdista sivupainetta sahanterään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan siten, että sahakenkä on painettuna työstettävää kappaletta vasten. Tämä ehkäisee terän vaurioitumisen ja estää työkalun nykimisen ja tärinän. • Vältä ylikuormitusta. • Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen sahauksen aloitusta. Käsien oikea asento (kuva 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta (t) ja lisäkahvasta (l). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (b) on varustettu vapautuspainikkeella (a). Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu. Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (b). Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen tahattoman käynnistymisen. HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA työkalua, kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai muita materiaaleja. Työkalun ohjaaminen (kuva 1) 1. Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen selkäpuoli sahanterää vasten. 2. Seuraa sahausuran osoittimesta (i) työstökappaleeseen kynällä vedettyä sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän vasemman reunan kanssa kun terän kulma on 50°. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän oikean reunan kanssa kun terän kulma on 0°. Pölyn poisto (kuva 9) Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistoportti (u). • Käytä puuta sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien mukaan. Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan pölynpoistosuuttimeen.
Sivu: 12
SUOMI 148 PÖLYNPOISTOPORTIN ASENTAMINEN (KUVA 9) 1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu (d). 2. Aseta kenkä (e) matalimpaan asentoon. 3. Kohdista pölynpoistoportti (u) kengässä olevaan kannattimeen kuvan mukaisesti. 4. Kohdista pölynpoistoportin kieleke kannattimessa olevaan kierteiseen aukkoon. 5. Aseta ruuvi paikoilleen ja kiristä se. KUNNOSSAPITO DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta. VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden ja apuvälineiden irrottamista tai asentamista. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta ja suojan alueelta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. ALASUOJUS Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä. Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN SAHAN KANSSA. TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Sivu: 13
SUOMI 149 Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCS391, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCS391 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCS391 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCS391

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCS391 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DCS391
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka