DeWalt DCS373 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DCS373 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DCS373
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 155
SUOMI
154
140 mm (5-1/2") 18 V LANGATON
METALLIPYÖRÖSAHA, DCS373
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset Tiedot
DCS373
Jännite VDC 18
Tyypit 1
Suurin lähtöteho W 460
Joutokäyntinopeus min-1 3700
Terän halkaisija mm 140
Maksimileikkaussyvyys mm 43
Teräkeskiön halkaisija m 20
Paino (ilman akkua) kg 3,76
LPA (äänenpaine) dB(A) 78
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3
LWA (ääniteho) dB(A) 89
KWA (ääniteho vaihtelu) dB(A) 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745-standardin mukaisesti:
Tärinäpäästöarvo ah metallin leikkaus
ah,M
= m/s² 3,1
Vaihtelu K = m/s² 1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Akkupakkaus DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite VDC 18 18 18 18
Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 2,0
Paino kg 0,64 0,35 0,61 0,40
Latauslaite DCB105
Verkkojännite VAC 230 V
Akun tyyppi Li-Ion
Latausaika min 30 55 70
(1,5 Ah:n (3,0 Ah:n (4,0 Ah:n
akkupakkaukset akkupakkaukset) akkupakkaukset)
Paino kg 0,49
Sivu: 156
SUOMI
155
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
DCS373
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
24.12.2012
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
Sivu: 157
SUOMI
156
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Sivu: 158
SUOMI
157
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a) VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Lisäturvallisuusohjeet
TAKAISKUN SYYT JA EHKÄISEMINEN
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se
saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
Sivu: 159
SUOMI
158
g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa
oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Alasuojuksen turvaohjeet
a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista
tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan,
saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta
nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus
tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi
suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen
vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai
lastukasaantumista.
c) Avaa alempi suojus käsin vain
erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja
kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun
sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää.
Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän
aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran
katkaisun jälkeen.
HUOMAA: Vaikka yllä olevat tiedot viittaavat
puuhun, tätä sahaa tulee käyttää vain metallin
leikkaamiseen. Takaisinisku voi tapahtua metallia
leikatessa.
Lisäturvaohjeita pyörösahoille
• Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä.
• Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
• Älä yritä leikata ruostumatonta terästä,
raudoitustankoa, kovetattua tai
lämpökäsiteltyä terästä, valurautaa,
kivimateriaalia tai tuntemattomia
materiaaleja.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
• Pidä vartalo jommalla kummalla puolella
terää, ei linjassa sahanterän kanssa.
TAKAISINISKU voi aiheuttaa sahan iskeytymisen
taaksepäin (ks. Takaisiniskun syyt ja
varotoimenpiteet sekä TAKAISINISKU).
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Kun pyörösahaa ei käytetä, aseta
se vakaalle alustalle kenkäpuoli
alaspäin paikkaan, jossa se ei aiheuta
kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akut, seisovat pystyssä
akun varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Sivu: 160
SUOMI
159
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (u) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105-
akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 ja DCB183).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Sivu: 161
SUOMI
160
Lataaminen (kuva 2)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
2. Aseta akku (i) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen –– –– –– ––
täyteen ladattu –––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata –– • –– • –– • –– •
x
ongelma akussa
tai laturissa • • • • • • • • • • • •
ongelma
virransyötössä •• •• •• •• •• ••
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
Sivu: 162
SUOMI
161
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCS373 toimii 18 voltin akuilla.
DCB180, DCB181, DCB182 tai DCB183 -akkuja
voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset
tiedot.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton metallipyörösaha
1 30-hampaan terä
1 Kuusiokulma-avain
2 Litiumioniakut (M2-mallit)
1 Säilytyskotelo
1 Laturi
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
Sivu: 163
SUOMI
162
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 4–6)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Liipaisukytkimen vapautuspainike
c. Syvyyden säätövipu
d. Karan lukituspainike
e. Uurroksen osoitin
f. Terän kiristysruuvi
g. Alasuojus
h. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva
i. Akku
j. Ikkuna
k. Kenkä
l. Kuusiokulma-avain
m. Akun vapautuspainike
n. Pääkahva
o. Lisäkahva
p. Tasomittarin painike (kuva 4)
q. Sisäkiristimen aluslaatta (kuva 5, 6)
r. Ulkoisen kiristimen aluslaatta (kuva 5, 6)
s. Sahan kara (kuva 5, 6)
t. Terä (kuva 5, 6)
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä metallipyörösaha on tarkoitettu ammattilaisten
käyttöön kevyiden metallilevyjen ja pienien
metallimuotojen leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä metallipyörösaha on ammattimainen
sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
VAROITUS: Älä uppoleikkaa tai leikkaa
taskuja tällä sahalla.
IKKUNA (KUVA. 1)
VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos
ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu.
Jos ikkuna on vaurioitunut tai se
puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun
huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman
ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan
läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
HUOMIO: Älä käytä öljyä tai
leikkausnesteitä metallisahalla. Älä
käytä puhdistusnesteitä ikkunan
puhdistamiseen. Puhdistusnesteet,
leikkausnesteet tai öljyt voivat vaurioittaa
ikkunan muovia ja vaikuttaa negatiivisesti
sahan käyttöturvallisuuteen.
Sahassa on ikkuna (j) yläsuojan puolella. Käyttäjä
pystyy näkemään leikattavan materiaalin
leikkauslinjan kyseisen ikkunan kautta.
SAHAKENKÄ (KUVA 1)
Sahakengän (k) etuosassa on uurroksen osoitin (e),
jonka avulla käyttäjä voi liu’uttaa sahaa leikkauslinjoja
pitkin. Kun leikkauslinja kohdistetaan kengän
edessä olevaan rakoon ja se keskitetään muutettua
V-muotoista uurroksen osoitinta käyttäen, käyttäjä
voi pitää terän leikkauslinjassa. Jos leikkauslinja
näkyy uurroksen osoittimen ohuimmasta kohdasta,
terä siirtyy suoraan leikkauslinjan yli.
TYÖVALO
Sahassa on työvalo, joka syttyy liipaisukytkintä
painaessa. Valo sammuu automaattisesti 20
sekunnin kuluttua liipaisukytkimen vapauttamisesta.
Jos liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalo jää
päälle.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Sivu: 164
SUOMI
163
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 3)
HUOMAUTUS: Parhaiden tuloksien
saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on
ladattu täyteen. Valo sammuu, kun akku on täysin
purkautunut. Varoitusta ei ole.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (i) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 3).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (m) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 4)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (p) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Liipaisukytkin (kuva 1)
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole
mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä
ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Sahaa säädetään liipaisukytkimellä (a) ja
lukituksen vapautuspainikkeella (b). Lukituksen
vapautuspainiketta tulee painaa, jotta saha voidaan
kytkeä päälle liipaisukytkimellä. Kun liipaisukytkin
vapautetaan, saha sammuu.
Terien vaihtaminen (kuva 1, 5–7)
TERÄN ASENTAMINEN
1. Aseta sisäkiristimen aluslaatta (q) sahan karaan
(s) suuri tasainen pinta terään päin osoittaen
(kuva 5, 6).
2. Siirrä terän alasuojaa (g) taaksepäin ja aseta
sahan karan terä (t) sisäkiristimen aluslaattaa
(q) vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan
suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan
nuoli ja hampaiden on osoitettava samaan
suuntaan kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta,
että terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
3. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta (r) sahan
karaan (s) suuri tasainen pinta terää (t) vasten
viistepuoli ulospäin.
4. Kierrä terän lukitusruuvi (f) sahan karaan käsin.
(Ruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä
tulee kääntää vastapäivään sen kiristämiseksi.
Katso nuoli kuvassa 7A.)
5. Paina karan lukituspainiketta (d) sahan karaa
kääntäessä kuusiokulma-avaimella (l, kuva 1),
kunnes karan lukitus lukittuu ja terä pysähtyy.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulma-
avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke
karan lukitusta päälle sahan ollessa
käydessä, tai yrittäessä pysäyttää
työkalua. Älä koskaan käännä sahaa,
kun karan lukitus on päällä. Saha voi
vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN
1. Löysää terän lukitusruuvia (f) painamalla karan
lukituspainiketta (d) ja kääntämällä sahan karaa
(s) kuusiokulma-avaimella (l), kunnes karan
lukitus kytkeytyy ja terä pysähtyy. Kun karan
Sivu: 165
SUOMI
164
lukitus on päällä, käännä terän lukitusruuvia
myötäpäivään kuusiokulma-avaimella. (Ruuvissa
on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä tulee
kääntää myötäpäivään sen löysäämiseksi. Katso
nuoli kuvassa 7B.)
2. Poista terän lukitusruuvi (f) ja ulkoisen kiristimen
aluslaatta (r). Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdolliset metallisirut/lastut, jotka
ovat voineet kertyä suojaan tai kiristimen
aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan kunti ja
toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä
voitele tätä aluetta.
4. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan
(ks. Terät). Käytä aina oikean kokoisia teriä
(halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen
ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän
suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on
sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä
suurempi.
5. Noudata kohtien 2 - 6 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: joissakin käyttöolosuhteissa
metallisiruja voi jäädä kiinni alasuojuksen
pintoihin, jolloin alasuojus hankaa
yläsuojukseen. Tarkista alasuojuksen
toiminta ennen jokaista käyttökertaa ja
poista mahdolliset kiinni jääneet sirut.
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä
koskaan käytä sahaa, jos alasuojus
puuttuu, on vaurioitunut, asennettu
virheellisesti tai ei toimi oikein.
Älä luota terän alasuojuksen
suojaan kaikissa tilanteissa.
Turvallisuutesi riippuu seuraavien
varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan
oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista
terän alasuojuksen virheetön
sulkeutuminen ennen jokaista
käyttökertaa osion Pyörösahojen
lisäturvaohjeet ohjeiden mukaisesti.
Jos terän alasuojus puuttuu tai
toimii virheellisesti, saha tulee
huoltaa ennen sen käyttöä.
Tuotteen turvallisuuden ja
luotettavuuden takaamiseksi
tuotteen korjaamisen, huollon ja
säädön saa suorittaa valtuutettu
huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia
varaosia käyttäen.
TERÄT
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja
silmävamman minimoimiseksi.
Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat
vieraat esineet, kuten johdot tai naulat,
voivat aiheuttaa terien halkeamisen
tai rikkoutumisen. Käytä sahaa
ainoastaan silloin, kun sahanterän suoja
on paikoillaan. Asenna terä tiukasti
kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä
aina puhdasta ja terävää terää.
Terä Halkaisija Hampaat Sovellus
DT1212-QZ 140 mm 30 Yleiskäyttöinen
(5-1/2") rautametallin
leikkaaminen
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä
paikalliseen DEWALT-jälleenmyyjään.
TAKAISINISKU
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha
nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta
käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni
uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos
terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua materiaalin yläpintaan
ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja
sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin
seuraavissa tilanteissa.
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN
TUKEMINEN
A. Leikatun palan painuminen tai virheellinen
nosto voi aiheuttaa terän kiinnittymisen ja
johtaa takaisiniskuun (kuva 9).
B. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain
ulkoisista päistä, saha voi iskeytyä takaisin.
Sahatessa materiaali painuu, uurros
sulkeutuu ja terä kiinnittyy (kuva 9).
C. Jos materiaalin ulokekannatettu tai
ulokepala leikataan pois alhaalta ylöspäin
pystysuuntaan, takaisinisku voi aiheutua.
Putoava kappale voi puristaa terää.
D. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen
voi aiheuttaa takaisiniskun. Leikattava kaistale
voi painua tai vääntyä ja sulkea uurroksen ja
puristaa terää.
E. Kun alasuojusta painetaan leikattavan
materiaalin pinnan alapuolelle, käyttäjän
hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha voi
nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin
terän vääntymisen riski on suurempi.
Sivu: 166
SUOMI
165
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi
terän tulee tulla ulos ainoastaan yhden hampaan
verran kuten kuvassa 8. Tämän avulla kenkä
voi tukea terää ja minimoida materiaalin
vääntymisen ja puristumisen. Katso osio
Syvyyden säätö.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN
KOHDISTUS LEIKKAUKSEEN)
A. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin,
terä voi vääntyä.
B. Jos sahaa yritetään kääntää
leikkauskohdassa (merkittyyn linjaan takaisin
siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
C. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa
heikolla kehon tasapainolla, terä voi vääntyä.
D. Jos käden otetta tai kehon asentoa
käytetään leikkauksen aikana, terä voi
vääntyä.
E. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän
irrottamiseksi, se voi vääntyä.
4. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi
käyttäjä painaa yleensä kovemmin, jolloin
laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä
helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi
olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen
vaaraa.
5. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN
ALOITTAMINEN TERÄN HAMPAIDEN
OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava
ennen leikkauksen aloittamista tai leikkauksen
uudelleen aloittamista, kun laite on pysäytetty
terän ollessa uurroksessa. Ellei näin tehdä,
seurauksena voi olla laitteen pysähtyminen tai
takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän
puristuminen, kiinni jääminen, taittuminen
tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa
takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa vähentäviä
menettelytapoja ja tekniikoita kohdista Kaikkien
sahojen lisäturvaohjeet ja Terät.
Syvyyden säätö (kuva 8)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Metallisahassa on ohjauskenkä, jonka avulla käyttäjä
voi asettaa leikkaussyvyyden. Tehokkaimman
leikkauksen saavuttamiseksi tulee syvyyden
säädin asettaa niin, että yksi terän hammas on
leikattavan materiaalin alapuolella. Välimatka on
hampaan päästä hammasvälin alaosaan hampaan
etuosassa. Tämä pitää terän kitkan minimaalisena,
poistaa metallisirut leikkauskohdasta ja mahdollistaa
viileämmän ja nopeamman sahauksen sekä
vähentää takaisiniskun vaaraa.
LEIKKAUSSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN
1. Aseta leikattava materiaali terän viereen kuvan
mukaisesti.
2. Huomaa, miten paljon hammasta tulee näkyviin
materiaalin yli.
3. Löysää syvyyden säätövipua (c) ja siirrä kenkää
leikkaussyvyyden muuttamiseksi.
4. Kiristä syvyyden säätövipu tiukasti.
Työkappaletuki (kuva 9)
METALLIPELTIEN LEIKKAAMINEN
Kuva 9 osoittaa oikeaoppisen ja virheellisen tavan
tukea suurta levyä. Takaisiniskun välttämiseksi
materiaalia tulee tukea leikkauskohdan läheltä. Älä
tue sitä kaukana leikkauskohdasta. Jos materiaalia
tuetaan kaukana leikkauskohdasta, terä taittuu ja se
aiheuttaa takaisiniskun. Ohuita kaitaleita leikatessa
tulee terää pitää vähintään 1/2" (noin 13 mm) päässä
materiaalin reunasta. Kaistaleet voivat taittua ja
aiheuttaa takaisiniskun sekä lisätä henkilövahingon
riskiä.
SUORAKULMAISEN METALLIKAPPALEEN LEIKKAAMINEN
Kiinnitä leikattava materiaali työpöytään tai muuhun
työtasoon yllä olevan kuvan mukaisesti.
Sahaaminen (kuva 10, 11)
1. Pidä sahaa tiukasti molemmilla käsillä. Kuva 10
osoittaa oikeaoppisen käden asennon. Pidä
keho leikkauslinjan toisella puolella. Tämä suojaa
sinut mahdolliselta takaisiniskun aiheuttamalta
henkilövammalta.
2. Kun leikkaat suorakulmaisten metallikappaleiden
päitä, aseta kengän laajin osa materiaalin
osaan, joka on kiinnitetty työpöytään tai muuhun
tukeen, sitä ei saa kiinnittää materiaalin osaan,
joka putoaa leikkauksen aikana.
3. Paina liipaisukytkintä ja anna sahan saavuttaa
täysi nopeus ennen kuin terä koskettaa
leikattavaan materiaaliin (kuva 11).
Sivu: 167
SUOMI
166
4. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin terä
leikkaa vaivatta.
5. Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, suojus
sulkeutuu automaattisesti terän alapuolelle.
LEIKKAUKSEN KORJAAMINEN
Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää
sitä takaisin voimalla. Voimalla suoritettu korjaus voi
pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun. Vapauta
sen sijaan kytkin ja anna terän pysähtyä kokonaan.
Siirrä saha sitten pois leikkauskohdasta. Käynnistä
saha uudelleen ja aseta se takaisin leikkauskohtaan
haluttua leikkauslinjaa pitkin.
HUOMIO: Älä leikkaa pultteja
metallisahalla. Se voi vahingoittaa sahaa
ja aiheuttaa henkilövahingon.
Terän käyttöiän maksimoiminen
Toimi seuraavasti terän käyttöiän maksimoimiseksi:
• Älä paina terää voimalla metallin läpi. Sahan on
leikattava omalla tahdilla ja pysyvällä nopeudella.
• Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen
läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai
kun terään muodostuu liikaa lämpöä.
• Pidä sahan perusta tiukasti metallia vasten
leikkauksen aikana.
• Jos leikkaamasi metalli tärisee tai heiluu, kiinnitä
materiaali mahdollisimman lähelle leikkausta ja
laske leikkausnopeutta.
KÄYTTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia,
henkilökohtaisia kuulosuojia.
Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen
käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa
kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
asiaa koskevia säädöksiä.
• Varmista, että sahattava materiaali on
kiinnitetty turvallisesti paikalleen.
• Kohdista työkaluun vain kevyt
paine äläkä kohdista sivupainetta
sahanterään. Työskentele
mahdollisuuksien mukaan siten,
että sahakenkä on painettuna
työstettävää kappaletta vasten. Tämä
ehkäisee terän vaurioitumisen ja
estää työkalun nykimisen ja tärinän.
• Vältä ylikuormitusta.
• Anna terän liikkua vapaasti
muutaman sekunnin ajan ennen
sahauksen aloitusta.
Käsien oikea asento (kuva 10)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Oikeaoppinen käden asento edellyttää, että yksi käsi
on pääkahvassa (n) ja toinen käsi lisäkahvassa (o)
kuten kuvassa 10 sahan ohjaamiseksi oikein.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Ikkunan vaihtaminen (kuva 1)
VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos
ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu.
Jos ikkuna on vaurioitunut tai se
puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun
huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman
ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan
läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ikkunan (j) saa vaihtaa vain valtuutettu DEWALT-
huoltopalvelu.
HUOMIO: Älä käytä puhdistusnesteitä
ikkunaan sen huurtumisen ja sahan
käyttöturvallisuuden heikentymisen
välttämiseksi. Poista kertynyt pöly
paineilmalla ikkunan sisältä. Käytä
turvalaseja tämän toimenpiteen aikana.
Sivu: 168
SUOMI
167
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Käytä vain metallin leikkaukseen tarkoitettuja
140 mm (5-1/2”) DEWALT-teriä, joissa on 20 mm:n
kara.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Sivu: 169
SUOMI
168
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DCS373 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCS373

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCS373, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCS373 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCS373 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.