DeWalt DCS373 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCS373 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 228 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
Sivu: 1
SUOMI 154 140 mm (5-1/2") 18 V LANGATON METALLIPYÖRÖSAHA, DCS373 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset Tiedot DCS373 Jännite VDC 18 Tyypit 1 Suurin lähtöteho W 460 Joutokäyntinopeus min-1 3700 Terän halkaisija mm 140 Maksimileikkaussyvyys mm 43 Teräkeskiön halkaisija m 20 Paino (ilman akkua) kg 3,76 LPA (äänenpaine) dB(A) 78 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 89 KWA (ääniteho vaihtelu) dB(A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-standardin mukaisesti: Tärinäpäästöarvo ah metallin leikkaus ah,M = m/s² 3,1 Vaihtelu K = m/s² 1,5 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Akkupakkaus DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 Paino kg 0,64 0,35 0,61 0,40 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 V Akun tyyppi Li-Ion Latausaika min 30 55 70 (1,5 Ah:n (3,0 Ah:n (4,0 Ah:n akkupakkaukset akkupakkaukset) akkupakkaukset) Paino kg 0,49
Sivu: 2
SUOMI 155 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus KONEDIREKTIIVI DCS373 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11, D-65510, Idstein, Saksa 24.12.2012 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
Sivu: 3
SUOMI 156 e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Sivu: 4
SUOMI 157 d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. Turvallisuusohjeet kaikille sahoille a) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse koskettamaan terää. b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella. c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden hampaan mitta. d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen. e) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen. h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen. Lisäturvallisuusohjeet TAKAISKUN SYYT JA EHKÄISEMINEN – Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; – Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti; – Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä: a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet. b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. c) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha käynnistetään. d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa. e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja. f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
Sivu: 5
SUOMI 158 g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun. Alasuojuksen turvaohjeet a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa. b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista. c) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti. d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen. HUOMAA: Vaikka yllä olevat tiedot viittaavat puuhun, tätä sahaa tulee käyttää vain metallin leikkaamiseen. Takaisinisku voi tapahtua metallia leikatessa. Lisäturvaohjeita pyörösahoille • Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä. • Älä käytä vettä syöttäviä liitososia. • Älä yritä leikata ruostumatonta terästä, raudoitustankoa, kovetattua tai lämpökäsiteltyä terästä, valurautaa, kivimateriaalia tai tuntemattomia materiaaleja. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen. • Pidä vartalo jommalla kummalla puolella terää, ei linjassa sahanterän kanssa. TAKAISINISKU voi aiheuttaa sahan iskeytymisen taaksepäin (ks. Takaisiniskun syyt ja varotoimenpiteet sekä TAKAISINISKU). • Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Kun pyörösahaa ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kenkäpuoli alaspäin paikkaan, jossa se ei aiheuta kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akut, seisovat pystyssä akun varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja.
Sivu: 6
SUOMI 159 PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1] Päivämääräkoodi (u) on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105- akkulaturille. • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT akkuja. Muut akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja, joita ei voi ladata uudelleen. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. • Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja 18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 ja DCB183). Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Sivu: 7
SUOMI 160 Lataaminen (kuva 2) 1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. 2. Aseta akku (i) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • x ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • • ongelma virransyötössä •• •• •• •• •• •• Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai höyryt. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla
Sivu: 8
SUOMI 161 akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akkuyksikkö AKKUTYYPPI DCS373 toimii 18 voltin akuilla. DCB180, DCB181, DCB182 tai DCB183 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. x Ongelma akussa tai laturissa. Ongelma virransyötössä. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Lataa Litium-ioniakkuja. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Käytettäväksi vain ulkona. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Langaton metallipyörösaha 1 30-hampaan terä 1 Kuusiokulma-avain 2 Litiumioniakut (M2-mallit) 1 Säilytyskotelo 1 Laturi 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros
Sivu: 9
SUOMI 162 HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1, 4–6) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisukytkin b. Liipaisukytkimen vapautuspainike c. Syvyyden säätövipu d. Karan lukituspainike e. Uurroksen osoitin f. Terän kiristysruuvi g. Alasuojus h. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva i. Akku j. Ikkuna k. Kenkä l. Kuusiokulma-avain m. Akun vapautuspainike n. Pääkahva o. Lisäkahva p. Tasomittarin painike (kuva 4) q. Sisäkiristimen aluslaatta (kuva 5, 6) r. Ulkoisen kiristimen aluslaatta (kuva 5, 6) s. Sahan kara (kuva 5, 6) t. Terä (kuva 5, 6) KÄYTTÖTARKOITUS Tämä metallipyörösaha on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön kevyiden metallilevyjen ja pienien metallimuotojen leikkaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä metallipyörösaha on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. VAROITUS: Älä uppoleikkaa tai leikkaa taskuja tällä sahalla. IKKUNA (KUVA. 1) VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu. Jos ikkuna on vaurioitunut tai se puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja. HUOMIO: Älä käytä öljyä tai leikkausnesteitä metallisahalla. Älä käytä puhdistusnesteitä ikkunan puhdistamiseen. Puhdistusnesteet, leikkausnesteet tai öljyt voivat vaurioittaa ikkunan muovia ja vaikuttaa negatiivisesti sahan käyttöturvallisuuteen. Sahassa on ikkuna (j) yläsuojan puolella. Käyttäjä pystyy näkemään leikattavan materiaalin leikkauslinjan kyseisen ikkunan kautta. SAHAKENKÄ (KUVA 1) Sahakengän (k) etuosassa on uurroksen osoitin (e), jonka avulla käyttäjä voi liu’uttaa sahaa leikkauslinjoja pitkin. Kun leikkauslinja kohdistetaan kengän edessä olevaan rakoon ja se keskitetään muutettua V-muotoista uurroksen osoitinta käyttäen, käyttäjä voi pitää terän leikkauslinjassa. Jos leikkauslinja näkyy uurroksen osoittimen ohuimmasta kohdasta, terä siirtyy suoraan leikkauslinjan yli. TYÖVALO Sahassa on työvalo, joka syttyy liipaisukytkintä painaessa. Valo sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua liipaisukytkimen vapauttamisesta. Jos liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalo jää päälle. HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä. DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Sivu: 10
SUOMI 163 Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuva 3) HUOMAUTUS: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen. Valo sammuu, kun akku on täysin purkautunut. Varoitusta ei ole. AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akku (i) kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva 3). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina akun vapautuspainiketta (m) ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 4) Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (p) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Liipaisukytkin (kuva 1) VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta lukita liipaisukytkintä ON-asentoon, eikä sitä saa lukita ON-asentoon millään muulla tavoin. Sahaa säädetään liipaisukytkimellä (a) ja lukituksen vapautuspainikkeella (b). Lukituksen vapautuspainiketta tulee painaa, jotta saha voidaan kytkeä päälle liipaisukytkimellä. Kun liipaisukytkin vapautetaan, saha sammuu. Terien vaihtaminen (kuva 1, 5–7) TERÄN ASENTAMINEN 1. Aseta sisäkiristimen aluslaatta (q) sahan karaan (s) suuri tasainen pinta terään päin osoittaen (kuva 5, 6). 2. Siirrä terän alasuojaa (g) taaksepäin ja aseta sahan karan terä (t) sisäkiristimen aluslaattaa (q) vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja hampaiden on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta, että terän painettu teksti osoittaa aina sinuun päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi, tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta terää tai mitään muuta osaa missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä. 3. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta (r) sahan karaan (s) suuri tasainen pinta terää (t) vasten viistepuoli ulospäin. 4. Kierrä terän lukitusruuvi (f) sahan karaan käsin. (Ruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä tulee kääntää vastapäivään sen kiristämiseksi. Katso nuoli kuvassa 7A.) 5. Paina karan lukituspainiketta (d) sahan karaa kääntäessä kuusiokulma-avaimella (l, kuva 1), kunnes karan lukitus lukittuu ja terä pysähtyy. 6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulma- avaimella. HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke karan lukitusta päälle sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää työkalua. Älä koskaan käännä sahaa, kun karan lukitus on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti. TERÄN VAIHTAMINEN 1. Löysää terän lukitusruuvia (f) painamalla karan lukituspainiketta (d) ja kääntämällä sahan karaa (s) kuusiokulma-avaimella (l), kunnes karan lukitus kytkeytyy ja terä pysähtyy. Kun karan
Sivu: 11
SUOMI 164 lukitus on päällä, käännä terän lukitusruuvia myötäpäivään kuusiokulma-avaimella. (Ruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet ja sitä tulee kääntää myötäpäivään sen löysäämiseksi. Katso nuoli kuvassa 7B.) 2. Poista terän lukitusruuvi (f) ja ulkoisen kiristimen aluslaatta (r). Poista vanha terä. 3. Puhdista mahdolliset metallisirut/lastut, jotka ovat voineet kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä aluetta. 4. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan (ks. Terät). Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen ja muotoinen keskusreikä sahan karan asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä suurempi. 5. Noudata kohtien 2 - 6 ohjeita osiossa Terän asentaminen ja varmista, että terä kiertää oikeaan suuntaan. ALEMPI TERÄSUOJUS VAROITUS: joissakin käyttöolosuhteissa metallisiruja voi jäädä kiinni alasuojuksen pintoihin, jolloin alasuojus hankaa yläsuojukseen. Tarkista alasuojuksen toiminta ennen jokaista käyttökertaa ja poista mahdolliset kiinni jääneet sirut. VAROITUS: Terän alasuojus on turvalaite, joka vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei toimi oikein. Älä luota terän alasuojuksen suojaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi riippuu seuraavien varoituksien ja varotoimenpiteiden noudattamisesta sekä sahan oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista terän alasuojuksen virheetön sulkeutuminen ennen jokaista käyttökertaa osion Pyörösahojen lisäturvaohjeet ohjeiden mukaisesti. Jos terän alasuojus puuttuu tai toimii virheellisesti, saha tulee huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi tuotteen korjaamisen, huollon ja säädön saa suorittaa valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä huolto-organisaatio samanlaisia varaosia käyttäen. TERÄT VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet, kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina puhdasta ja terävää terää. Terä Halkaisija Hampaat Sovellus DT1212-QZ 140 mm 30 Yleiskäyttöinen (5-1/2") rautametallin leikkaaminen Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen DEWALT-jälleenmyyjään. TAKAISINISKU Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua materiaalin yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin seuraavissa tilanteissa. 1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN A. Leikatun palan painuminen tai virheellinen nosto voi aiheuttaa terän kiinnittymisen ja johtaa takaisiniskuun (kuva 9). B. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain ulkoisista päistä, saha voi iskeytyä takaisin. Sahatessa materiaali painuu, uurros sulkeutuu ja terä kiinnittyy (kuva 9). C. Jos materiaalin ulokekannatettu tai ulokepala leikataan pois alhaalta ylöspäin pystysuuntaan, takaisinisku voi aiheutua. Putoava kappale voi puristaa terää. D. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen voi aiheuttaa takaisiniskun. Leikattava kaistale voi painua tai vääntyä ja sulkea uurroksen ja puristaa terää. E. Kun alasuojusta painetaan leikattavan materiaalin pinnan alapuolelle, käyttäjän hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha voi nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin terän vääntymisen riski on suurempi.
Sivu: 12
SUOMI 165 2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi terän tulee tulla ulos ainoastaan yhden hampaan verran kuten kuvassa 8. Tämän avulla kenkä voi tukea terää ja minimoida materiaalin vääntymisen ja puristumisen. Katso osio Syvyyden säätö. 3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN KOHDISTUS LEIKKAUKSEEN) A. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin, terä voi vääntyä. B. Jos sahaa yritetään kääntää leikkauskohdassa (merkittyyn linjaan takaisin siirtymiseksi), terä voi vääntyä. C. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa heikolla kehon tasapainolla, terä voi vääntyä. D. Jos käden otetta tai kehon asentoa käytetään leikkauksen aikana, terä voi vääntyä. E. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän irrottamiseksi, se voi vääntyä. 4. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi käyttäjä painaa yleensä kovemmin, jolloin laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen vaaraa. 5. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN ALOITTAMINEN TERÄN HAMPAIDEN OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava ennen leikkauksen aloittamista tai leikkauksen uudelleen aloittamista, kun laite on pysäytetty terän ollessa uurroksessa. Ellei näin tehdä, seurauksena voi olla laitteen pysähtyminen tai takaisinisku. Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän puristuminen, kiinni jääminen, taittuminen tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa vähentäviä menettelytapoja ja tekniikoita kohdista Kaikkien sahojen lisäturvaohjeet ja Terät. Syvyyden säätö (kuva 8) VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Metallisahassa on ohjauskenkä, jonka avulla käyttäjä voi asettaa leikkaussyvyyden. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi tulee syvyyden säädin asettaa niin, että yksi terän hammas on leikattavan materiaalin alapuolella. Välimatka on hampaan päästä hammasvälin alaosaan hampaan etuosassa. Tämä pitää terän kitkan minimaalisena, poistaa metallisirut leikkauskohdasta ja mahdollistaa viileämmän ja nopeamman sahauksen sekä vähentää takaisiniskun vaaraa. LEIKKAUSSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN 1. Aseta leikattava materiaali terän viereen kuvan mukaisesti. 2. Huomaa, miten paljon hammasta tulee näkyviin materiaalin yli. 3. Löysää syvyyden säätövipua (c) ja siirrä kenkää leikkaussyvyyden muuttamiseksi. 4. Kiristä syvyyden säätövipu tiukasti. Työkappaletuki (kuva 9) METALLIPELTIEN LEIKKAAMINEN Kuva 9 osoittaa oikeaoppisen ja virheellisen tavan tukea suurta levyä. Takaisiniskun välttämiseksi materiaalia tulee tukea leikkauskohdan läheltä. Älä tue sitä kaukana leikkauskohdasta. Jos materiaalia tuetaan kaukana leikkauskohdasta, terä taittuu ja se aiheuttaa takaisiniskun. Ohuita kaitaleita leikatessa tulee terää pitää vähintään 1/2" (noin 13 mm) päässä materiaalin reunasta. Kaistaleet voivat taittua ja aiheuttaa takaisiniskun sekä lisätä henkilövahingon riskiä. SUORAKULMAISEN METALLIKAPPALEEN LEIKKAAMINEN Kiinnitä leikattava materiaali työpöytään tai muuhun työtasoon yllä olevan kuvan mukaisesti. Sahaaminen (kuva 10, 11) 1. Pidä sahaa tiukasti molemmilla käsillä. Kuva 10 osoittaa oikeaoppisen käden asennon. Pidä keho leikkauslinjan toisella puolella. Tämä suojaa sinut mahdolliselta takaisiniskun aiheuttamalta henkilövammalta. 2. Kun leikkaat suorakulmaisten metallikappaleiden päitä, aseta kengän laajin osa materiaalin osaan, joka on kiinnitetty työpöytään tai muuhun tukeen, sitä ei saa kiinnittää materiaalin osaan, joka putoaa leikkauksen aikana. 3. Paina liipaisukytkintä ja anna sahan saavuttaa täysi nopeus ennen kuin terä koskettaa leikattavaan materiaaliin (kuva 11).
Sivu: 13
SUOMI 166 4. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin terä leikkaa vaivatta. 5. Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista työkappaleesta. Kun nostat sahan, suojus sulkeutuu automaattisesti terän alapuolelle. LEIKKAUKSEN KORJAAMINEN Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää sitä takaisin voimalla. Voimalla suoritettu korjaus voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun. Vapauta sen sijaan kytkin ja anna terän pysähtyä kokonaan. Siirrä saha sitten pois leikkauskohdasta. Käynnistä saha uudelleen ja aseta se takaisin leikkauskohtaan haluttua leikkauslinjaa pitkin. HUOMIO: Älä leikkaa pultteja metallisahalla. Se voi vahingoittaa sahaa ja aiheuttaa henkilövahingon. Terän käyttöiän maksimoiminen Toimi seuraavasti terän käyttöiän maksimoimiseksi: • Älä paina terää voimalla metallin läpi. Sahan on leikattava omalla tahdilla ja pysyvällä nopeudella. • Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu liikaa lämpöä. • Pidä sahan perusta tiukasti metallia vasten leikkauksen aikana. • Jos leikkaamasi metalli tärisee tai heiluu, kiinnitä materiaali mahdollisimman lähelle leikkausta ja laske leikkausnopeutta. KÄYTTÖ VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. • Varmista, että sahattava materiaali on kiinnitetty turvallisesti paikalleen. • Kohdista työkaluun vain kevyt paine äläkä kohdista sivupainetta sahanterään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan siten, että sahakenkä on painettuna työstettävää kappaletta vasten. Tämä ehkäisee terän vaurioitumisen ja estää työkalun nykimisen ja tärinän. • Vältä ylikuormitusta. • Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen sahauksen aloitusta. Käsien oikea asento (kuva 10) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Oikeaoppinen käden asento edellyttää, että yksi käsi on pääkahvassa (n) ja toinen käsi lisäkahvassa (o) kuten kuvassa 10 sahan ohjaamiseksi oikein. KUNNOSSAPITO DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Ikkunan vaihtaminen (kuva 1) VAROITUS: Älä käytä sahaa, jos ikkuna on vaurioitunut tai puuttuu. Jos ikkuna on vaurioitunut tai se puuttuu, anna valtuutetun huoltopalvelun huoltaa saha. Jos sahaa käytetään ilman ikkunaa, metallisiruja voi lentää suojan läpi ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Ikkunan (j) saa vaihtaa vain valtuutettu DEWALT- huoltopalvelu. HUOMIO: Älä käytä puhdistusnesteitä ikkunaan sen huurtumisen ja sahan käyttöturvallisuuden heikentymisen välttämiseksi. Poista kertynyt pöly paineilmalla ikkunan sisältä. Käytä turvalaseja tämän toimenpiteen aikana.
Sivu: 14
SUOMI 167 Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä. Käytä vain metallin leikkaukseen tarkoitettuja 140 mm (5-1/2”) DEWALT-teriä, joissa on 20 mm:n kara. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.
Sivu: 15
SUOMI 168 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCS373, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCS373 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCS373 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCS373

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCS373 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DCS373
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka