DeWalt DCS332 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DCS332 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DCS332
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 129
SUOMI
128
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Technical data
DCS332 DCS331
Jännite VDC 14,4 18
Tyyppi 1 1
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Luovutusteha (max) W 340 400
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0–2500 0–3000
Iskun pituus mm 26 26
Leikkaussyvyys:
– puu mm 135 135
– alumiini mm 25 25
– teräs mm 10 10
Vinokulman säätäminen (v/o) ˚ 0–45 0–45
Paino (ilman akkua) kg 2,4 2,4
LPA (äänenpaine) dB(A) 89 89
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0
LWA (ääniteho) dB(A) 100 100
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma)
määritelty standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Levyä sahatessa
ah,B
= m/s² 10,5 10,5
Epävarmuus K= m/s² 3,0 3,0
Tärinäpäästöarvo ah
Peltiä leikatessa
ah,M
= m/s² 5,5 5,5
Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akku DCB140 DCB141
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite VDC 14,4 14,4
Kapasiteetti Ah
3,0 1,5
Paino kg 0,53 0,30
Akku DCB180 DCB181
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite VDC 18 18
Kapasiteetti Ah
3,0 1,5
Paino kg 0,64 0,35
Latauslaite DCB105
Verkkojännite VAC 230 V
Akun tyyppi Li-Ion
Latausaika min 30 60
(1,5 Ah:n (3,0 Ah:n
akkupakkaukset) akkupakkaukset)
Paino kg 0,49
Varokkeet
Eurooppa 230 V työkalut
10 ampeeria, verkkovirran varoke
AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA
DCS331, DCS332
Sivu: 130
SUOMI
129
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai
vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DCS331, DCS332
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
Sivu: 131
SUOMI
130
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
Sivu: 132
SUOMI
131
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Kuviosahojen lisäturvaohjeet
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon
kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon
tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja
saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
• Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen
kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen
muodostama aukko). Liikkuvan terän
siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan
menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon.
• Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä
ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun
paremman hallinnan.
• Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa
sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen
paineen alla.
• Puhdista työkalu usein, erityisesti vaativan
käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita
sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein
sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran.
• Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti. Työkalun käytön aiheuttama
tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja
käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja
ja rajoita päivittäistä käyttöä.
Muut mahdolliset vaarat
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
– kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn
hengittäminen voi olla vahingollista.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105-
akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Sivu: 133
SUOMI
132
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB180 ja DCB181).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva [fig.] 3)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
2. Aseta akku (b) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen –– –– –– ––
täyteen ladattu –––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata –– • –– • –– • –– •
x
ongelma akussa
tai laturissa • • • • • • • • • • • •
ongelma
virransyötössä •• •• •• •• •• ••
Sivu: 134
SUOMI
133
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCS332 toimii 14,4 voltin akulla.
DCS331 toimii 18 voltin akulla.
Sivu: 135
SUOMI
134
DCB140, DCB141, DCB180 tai DCB181 -akkuja
voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset
tiedot.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Pakkauksen sisältö
1 Langaton kuviosaha
1 Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
1 Pölynpoistoportti
2 Akkua
1 Laturi
1 Säilytyskotelo
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen
sisällön.
Kuvaus (kuva 1, 2, 6, 10, 11)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata
vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Akun vapautuspainike
b. Akku
c. Liipaisukytkin
d. Liipaisimen lukituspainike
e. Terän vapautusvipu
f. Viistevipu
g. Kenkä
h. Kiertovipu
i. Pölypuhaltimen säädin
j. Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
Sivu: 136
SUOMI
135
k. Kiinnitysmekanismi
l. Ohjainrulla
m. Takakieleke
n. Murusuoja
p. Pääkahva
q. Yläkahva
KÄYTTÖTARKOITUS
DCS332- ja DCS331-kuviosahat on suunniteltu
ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin
ja keramiikan leikkaamiseen eri työympäristöissä (ts.
rakennuskohteissa).
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten
moottorityökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOONPANO JA SÄÄTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-
akkuja ja -latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (kuva 4)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi
on varmistettava, että akku on ladattu täyteen. Valo
sammuu, kun akku on täysin purkautunut. Varoitusta
ei ole.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (b) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 4).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (a) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
Terän asentaminen ja poistaminen
(kuva 6)
TERÄN ASENTAMINEN
HUOMAA: Tähän kuviosahaan sopivat vain T-karan
kuviosahan terät.
HUOMAA: Umpinaisen leikkauksen DT2074-terä
sopii vain DEWALT DCS331, DCS332, DW331 ja
DC330 -kuviosahoihin.
HUOMAA: Kun asennat tasaisia teriä (DT2074),
murusuoja tulee poistaa ja kenkä on oltava 0°
positiivisessa pysäytysasennossa.
1. Nosta avaimetonta terän vapautusvipua (e)
kuvan 6 mukaisesti.
2. Laita T-karan terä kiinnitysmekanismiin (k)
ohjaamalla terän selkä ohjainrullien (l) uraan.
3. T-karan on oltava kokonaan kiinnitysmekanismin
sisällä kuvan 6 mukaisesti.
4. Vapauta avaimeton terän vapautusvipu.
Sivu: 137
SUOMI
136
TERÄN IRROTTAMINEN
HUOMIO: Älä kosketa käytettyihin teriin,
ne voivat olla kuumia. Se voi aiheuttaa
henkilövahingon.
1. Nosta avaimeton terän vapautusvipu (e).
2. Terä putoaa pois, kun ravistat laitetta kevyesti.
Kengän viisteytys (kuva 7)
Vapauta kenkä vetämällä avaimeton viistevipu (f)
sivuun.
Lukitse kenkä painamalla avaimeton viistevipu
takaisin kuviosahan rungon alapuolelle.
KENGÄN VIISTEYTYS
1. Vapauta kenkä.
2. Liu’uta kenkää (g) eteenpäin sen
vapauttamiseksi 0° positiivisesta
pysäytysasennosta.
3. Kenkä voidaan viisteyttää vasemmalle tai
oikealle ja sen lukituskohdat ovat 15°, 30° ja
45°. Kenkä voidaan manuaalisesti pysäyttää
mihin tahansa kulmaan välillä 0° - 45°.
4. Kun haluttu viistekulma on saavutettu, lukitse
kenkä paikoilleen.
KENGÄN ASETTAMINEN TAKAISIN ASENTOON 0°
1. Vapauta kenkä.
2. Kierrä kenkä takaisin asentoon 0°.
3. Liu’uta kenkä takaisin 0° positiiviseen
pysäytysasentoon.
4. Lukitse kenkä.
Leikkaaminen – Kiertävä tai suora
(kuva 8)
Tässä kuviosahassa on neljä leikkaustoimintoa,
kolme kiertävää ja yksi suora. Kiertoleikkauksessa
on voimakkaampi terän liike ja se on tarkoitettu
pehmeiden materiaalien, kuten puun tai
muovin, leikkaamiseen. Kiertotoiminto leikkaa
nopeammin, mutta leikkaustulos ei ole yhtä
tasainen. Kiertotoiminnossa terä liikkuu eteenpäin
leikkaussykäyksen aikana ylä- ja alaliikkeen lisäksi.
HUOMAA: Metallia tai kovaa puuta ei saa koskaan
leikata kiertotoiminnolla.
Leikkaustoiminnon säätämiseksi kiertovipua (h)
tulee siirtää neljän leikkausasennon välillä: 0, 1, 2,
ja 3. Asento 0 on suora leikkaus. Asennot 1, 2, ja
3 ovat kiertotoimintoja. Leikkauksen voimakkuus
lisääntyy, kun vipua säädetään yhdestä kolmeen.
Asento 3 on voimakkain leikkaus.
Pölypuhallin (kuva 9)
Pölypuhallin auttaa puhdistamaan leikkausalueen
terän tuottamilta jäämiltä.
HUOMAA: Metallia leikatessa pölypuhallin tulee
kytkeä pois päältä niin, etteivät leikkausnesteet siirry
pois terästä.
Pölypuhallin voidaan kytkeä päälle liu’uttamalla
pölypuhalitimen säädin (i) kokonaan yläasentoon.
Pölypuhallin voidaan kytkeä pois päältä liu’uttamalla
pölypuhalitimen säädin kokonaan ala-asentoon.
Irrotettava naarmuuntumisen estävä
kenkäsuoja (kuva 10)
Naarmuuntumisen estävää kenkäsuojaa (j) tulee
käyttää helposti naarmuuntuvia pintoja leikatessa,
kuten laminaattia, vaneria tai maalia leikatessa.
Kiinnitä naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja
(j) asettamalla alumiinikengän (g) etuosa
naarmuuntumisen estävän kenkäsuojan etuosaan
ja laskemalla kuviosaha. Naarmuuntumisen estävä
kenkäsuoja napsahtaa paikoilleen alumiinikengän
takaosaan.
Poista naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja
tarttumalla naarmuuntumisen estävään
kenkäsuojaan alaosasta, pitämällä sitä kahdesta
takakielekkeestä (m) ja poistamalla naarmuuntumisen
estävän kenkäsuojan.
Murusuoja (kuva 11)
HUOMAA: Älä käytä murusuojaa tasaisen
leikkausterän kanssa.
Murusuojaa (n) tulee käyttää vain minimoidessa
repeytymät, erityisesti vaneria, laminaattia tai
pintakäsiteltyjä pintoja, kuten maalipintoja leikatessa.
Murusuoja tulee asentaa naarmuuntumisen estävään
kenkäsuojaan (j). Jos suojaa ei käytetä, asenna
murusuoja kenkään (g).
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
KÄYTTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Sivu: 138
SUOMI
137
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia,
henkilökohtaisia kuulosuojia.
Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen
käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa
kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa
olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla
paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet
työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa
terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa
työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka
ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai
taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä
käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä
sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun
sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä
muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin
irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen
terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (kuva 1, 14)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
yläkahvaan (q) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (p).
Liipaisukytkin (kuva 1)
Käynnistä kuviosaha painamalla liipaisukytkintä (c).
Hidasta ja pysäytä kuviosaha vapauttamalla
liipaisukytkin.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 5)
Kun liipaisukytkintä painetaan, sykäykset minuuttia
kohti lisääntyvät, mutta eivät kuitenkaan ylitä
työkalun maksiminopeutta. Kun kytkin vapautetaan,
terän sykäykset minuuttia kohti vähenevät.
Liipaisimen lukituspainiketta (d) tulee painaa, kun
työkalua ei käytetä ja sen käynnistyminen vahingossa
halutaan estää.
Leikkaaminen
VAROITUS: Kuviosahaa ei saa käyttää
kengän ollessa pois paikoiltaan, muutoin
voi tapahtua vakavia henkilövahinkoja.
TASKULEIKKAUS (KUVA 12)
Taskuleikkaus on helppo tapa suoritta sisäleikkaus.
Saha voidaan asettaa suoraan paneeliin tai levyyn
poraamatta ensin suuntaus- tai ohjausreikää.
Taskuleikkauksessa tulee leikattava pinta mitata
ja merkitä selkeästi kynällä. Kallista sitten
sahaa eteenpäin, kunnes kengän etureuna on
työstettävää pintaa vasten ja terä läpäisee kokonaan
työstökappaleen sykäyksen aikana. Kytke työkalu
päälle ja anna sen saavuttaa maksiminopeus. Tartu
sahaan hyvällä otteella ja laske sen takareunaa
hitaasti, kunnes terä saavuttaa koko syvyyden. Pidä
kenkää tasaisesti puuta vasten ja aloita leikkaaminen.
Älä poista terää leikkauksesta sen ollessa edelleen
liikkeessä. Terän on pysähdyttävä kokonaan.
UMPINAISEN KOHTEEN LEIKKAAMINEN (KUVA 13)
Umpinaisen kohteen leikkaus on tarpeen
viimeistellessä seinän tai esteen leikkauksia, kuten
takakuorta viimeistellessä. Yksi helpoimmista
tavoista leikata umpinaista kohdetta on käyttää
umpinaisen leikkauksen terää (DT2074). Umpinaisen
leikkauksen terä tarjoaa vaaditun ulottuvuuden
kuviosahan kengän etuosassa leikkaamiseksi.
Poista murusuoja ja palauta kenkä 0° positiiviseen
pysäytysasentoon ennen umpinaisen leikkausterän
asentamista ja käyttämistä. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi umpinaisen leikkauksen terää
tulee käyttää 0 tai 1 kiertoasetuksessa. Umpinaisen
leikkauksen terää ei saa käyttää leikkauksen
aloittamiseen, koska umpinaisen leikkauksen terä
estää työkappaleen tarjoaman tuen kengälle. Käytä
puun leikkausmenetelmää, joka on kuvattu alla.
PUUN LEIKKAAMINEN
Tue työstökappaletta aina asianmukaisesti. Käytä
puun leikkaamiseen korkeaa nopeusasetusta. Älä
yritä kytkeä laitetta päälle, kun terä on leikattavaa
materiaalia vasten. Muutoin moottori voi leikkautua
kiinni. Aseta kengän etuosa leikattavaan materiaaliin
ja pidä kuviosahaa tiukasti puuta vasten leikkauksen
aikana. Älä kohdista työkaluun voimaa, anna
terän leikata omalla nopeudella. Kun leikkaus on
suoritettu, kytke kuviosaha pois päältä. Anna terän
pysähtyä kokonaan ja aseta saha sivuun ennen
työstökappaleen löysäämistä.
Sivu: 139
SUOMI
138
METALLIN LEIKKAAMINEN
Kun leikkaat ohuita peltimetalleja, puukappale
kannattaa kiinnittää pellin alapuolelle, jotta
leikkaustulos olisi puhdas eikä metallin tärinä- tai
repeytymisvaaraa ole. Muista aina käyttää ohuempaa
terää rautapitoisia metalleja (suuri rautapitoisuus)
leikatessa, käytä karkeampaa terää ei-rautapitoisia
metalleja (ei sisällä rautaa lainkaan) leikatessa.
Käytä suurta nopeusasetusta pehmeiden metallien
(alumiini, kupari, messinki, mieto teräs, sinkitty
putki, johtava metallipelti, jne.) leikkaamiseen. Käytä
pienempää nopeusasetusta muovin, tiilin, laminaatin,
kovametallien ja valuraudan leikkaamiseen.
HUOLTO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
OHJAUSRULLAN VOITELU (KUVA 6)
• Voitele ohjausrulla (l) säännöllisesti tipalla öljyä,
ettei rulla jumiudu.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DEWALTin suosittelemia
lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Näitä ovat:
– DE3241 Samansuuntainen ohjain
– DE3242 Pidäketanko
– 581281-00 Pölynpoistosovitin
– 581239-01 Pölynpoistokotelo
– 402140-00 Murusuoja kenkään
– 581268-00 Naarmuuntumisen estävä suoja
kenkään
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Sivu: 140
SUOMI
139
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DCS332 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCS332

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCS332, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCS332 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCS332 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.