DCS331

DeWalt DCS331 käyttöohjeet

DCS331

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCS331 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 184 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
Sivu: 1
SUOMI 128 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Technical data DCS332 DCS331 Jännite VDC 14,4 18 Tyyppi 1 1 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Luovutusteha (max) W 340 400 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0–2500 0–3000 Iskun pituus mm 26 26 Leikkaussyvyys: – puu mm 135 135 – alumiini mm 25 25 – teräs mm 10 10 Vinokulman säätäminen (v/o) ˚ 0–45 0–45 Paino (ilman akkua) kg 2,4 2,4 LPA (äänenpaine) dB(A) 89 89 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 LWA (ääniteho) dB(A) 100 100 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah Levyä sahatessa ah,B = m/s² 10,5 10,5 Epävarmuus K= m/s² 3,0 3,0 Tärinäpäästöarvo ah Peltiä leikatessa ah,M = m/s² 5,5 5,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Akku DCB140 DCB141 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 14,4 14,4 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 Paino kg 0,53 0,30 Akku DCB180 DCB181 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 Paino kg 0,64 0,35 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 V Akun tyyppi Li-Ion Latausaika min 30 60 (1,5 Ah:n (3,0 Ah:n akkupakkaukset) akkupakkaukset) Paino kg 0,49 Varokkeet Eurooppa 230 V työkalut 10 ampeeria, verkkovirran varoke AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA DCS331, DCS332
Sivu: 2
SUOMI 129 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea vamma. HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Tulenvaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DCS331, DCS332 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 10.02.2012 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon
Sivu: 3
SUOMI 130 koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
Sivu: 4
SUOMI 131 pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. Kuviosahojen lisäturvaohjeet • Pidä työskentelyn aikana kiinni ainoastaan moottorityökalun eristetyistä tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste voi joutua kosketuksiin piilossa olevan sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. • Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa hallinnan menetykseen. • Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen muodostama aukko). Liikkuvan terän siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen, työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon. • Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun paremman hallinnan. • Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen paineen alla. • Puhdista työkalu usein, erityisesti vaativan käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran. • Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja rajoita päivittäistä käyttöä. Muut mahdolliset vaarat • Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: – kuulovammat. – katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva onnettomuusvaara – terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara – Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn hengittäminen voi olla vahingollista. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2012 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105- akkulaturille. • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT akkuja. Muut akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja, joita ei voi ladata uudelleen. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
Sivu: 5
SUOMI 132 HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. • Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja 18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 ja DCB181). Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen (kuva [fig.] 3) 1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. 2. Aseta akku (b) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • x ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • • ongelma virransyötössä •• •• •• •• •• ••
Sivu: 6
SUOMI 133 Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai höyryt. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akkuyksikkö AKKUTYYPPI DCS332 toimii 14,4 voltin akulla. DCS331 toimii 18 voltin akulla.
Sivu: 7
SUOMI 134 DCB140, DCB141, DCB180 tai DCB181 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. x Ongelma akussa tai laturissa. Ongelma virransyötössä. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Lataa Litium-ioniakkuja. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Käytettäväksi vain ulkona. Pakkauksen sisältö 1 Langaton kuviosaha 1 Naarmusuojalla varustettu sahausjalka 1 Pölynpoistoportti 2 Akkua 1 Laturi 1 Säilytyskotelo 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin. • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva 1, 2, 6, 10, 11) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja. a. Akun vapautuspainike b. Akku c. Liipaisukytkin d. Liipaisimen lukituspainike e. Terän vapautusvipu f. Viistevipu g. Kenkä h. Kiertovipu i. Pölypuhaltimen säädin j. Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
Sivu: 8
SUOMI 135 k. Kiinnitysmekanismi l. Ohjainrulla m. Takakieleke n. Murusuoja p. Pääkahva q. Yläkahva KÄYTTÖTARKOITUS DCS332- ja DCS331-kuviosahat on suunniteltu ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keramiikan leikkaamiseen eri työympäristöissä (ts. rakennuskohteissa). ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten moottorityökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOONPANO JA SÄÄTÖ VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi paina liipaisimen lukituspainiketta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT- akkuja ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuva 4) HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen. Valo sammuu, kun akku on täysin purkautunut. Varoitusta ei ole. AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akku (b) kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva 4). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina akun vapautuspainiketta (a) ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. Terän asentaminen ja poistaminen (kuva 6) TERÄN ASENTAMINEN HUOMAA: Tähän kuviosahaan sopivat vain T-karan kuviosahan terät. HUOMAA: Umpinaisen leikkauksen DT2074-terä sopii vain DEWALT DCS331, DCS332, DW331 ja DC330 -kuviosahoihin. HUOMAA: Kun asennat tasaisia teriä (DT2074), murusuoja tulee poistaa ja kenkä on oltava 0° positiivisessa pysäytysasennossa. 1. Nosta avaimetonta terän vapautusvipua (e) kuvan 6 mukaisesti. 2. Laita T-karan terä kiinnitysmekanismiin (k) ohjaamalla terän selkä ohjainrullien (l) uraan. 3. T-karan on oltava kokonaan kiinnitysmekanismin sisällä kuvan 6 mukaisesti. 4. Vapauta avaimeton terän vapautusvipu.
Sivu: 9
SUOMI 136 TERÄN IRROTTAMINEN HUOMIO: Älä kosketa käytettyihin teriin, ne voivat olla kuumia. Se voi aiheuttaa henkilövahingon. 1. Nosta avaimeton terän vapautusvipu (e). 2. Terä putoaa pois, kun ravistat laitetta kevyesti. Kengän viisteytys (kuva 7) Vapauta kenkä vetämällä avaimeton viistevipu (f) sivuun. Lukitse kenkä painamalla avaimeton viistevipu takaisin kuviosahan rungon alapuolelle. KENGÄN VIISTEYTYS 1. Vapauta kenkä. 2. Liu’uta kenkää (g) eteenpäin sen vapauttamiseksi 0° positiivisesta pysäytysasennosta. 3. Kenkä voidaan viisteyttää vasemmalle tai oikealle ja sen lukituskohdat ovat 15°, 30° ja 45°. Kenkä voidaan manuaalisesti pysäyttää mihin tahansa kulmaan välillä 0° - 45°. 4. Kun haluttu viistekulma on saavutettu, lukitse kenkä paikoilleen. KENGÄN ASETTAMINEN TAKAISIN ASENTOON 0° 1. Vapauta kenkä. 2. Kierrä kenkä takaisin asentoon 0°. 3. Liu’uta kenkä takaisin 0° positiiviseen pysäytysasentoon. 4. Lukitse kenkä. Leikkaaminen – Kiertävä tai suora (kuva 8) Tässä kuviosahassa on neljä leikkaustoimintoa, kolme kiertävää ja yksi suora. Kiertoleikkauksessa on voimakkaampi terän liike ja se on tarkoitettu pehmeiden materiaalien, kuten puun tai muovin, leikkaamiseen. Kiertotoiminto leikkaa nopeammin, mutta leikkaustulos ei ole yhtä tasainen. Kiertotoiminnossa terä liikkuu eteenpäin leikkaussykäyksen aikana ylä- ja alaliikkeen lisäksi. HUOMAA: Metallia tai kovaa puuta ei saa koskaan leikata kiertotoiminnolla. Leikkaustoiminnon säätämiseksi kiertovipua (h) tulee siirtää neljän leikkausasennon välillä: 0, 1, 2, ja 3. Asento 0 on suora leikkaus. Asennot 1, 2, ja 3 ovat kiertotoimintoja. Leikkauksen voimakkuus lisääntyy, kun vipua säädetään yhdestä kolmeen. Asento 3 on voimakkain leikkaus. Pölypuhallin (kuva 9) Pölypuhallin auttaa puhdistamaan leikkausalueen terän tuottamilta jäämiltä. HUOMAA: Metallia leikatessa pölypuhallin tulee kytkeä pois päältä niin, etteivät leikkausnesteet siirry pois terästä. Pölypuhallin voidaan kytkeä päälle liu’uttamalla pölypuhalitimen säädin (i) kokonaan yläasentoon. Pölypuhallin voidaan kytkeä pois päältä liu’uttamalla pölypuhalitimen säädin kokonaan ala-asentoon. Irrotettava naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja (kuva 10) Naarmuuntumisen estävää kenkäsuojaa (j) tulee käyttää helposti naarmuuntuvia pintoja leikatessa, kuten laminaattia, vaneria tai maalia leikatessa. Kiinnitä naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja (j) asettamalla alumiinikengän (g) etuosa naarmuuntumisen estävän kenkäsuojan etuosaan ja laskemalla kuviosaha. Naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja napsahtaa paikoilleen alumiinikengän takaosaan. Poista naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja tarttumalla naarmuuntumisen estävään kenkäsuojaan alaosasta, pitämällä sitä kahdesta takakielekkeestä (m) ja poistamalla naarmuuntumisen estävän kenkäsuojan. Murusuoja (kuva 11) HUOMAA: Älä käytä murusuojaa tasaisen leikkausterän kanssa. Murusuojaa (n) tulee käyttää vain minimoidessa repeytymät, erityisesti vaneria, laminaattia tai pintakäsiteltyjä pintoja, kuten maalipintoja leikatessa. Murusuoja tulee asentaa naarmuuntumisen estävään kenkäsuojaan (j). Jos suojaa ei käytetä, asenna murusuoja kenkään (g). Ennen käyttämistä • Varmista, että akut ovat (täyteen) KÄYTTÖ VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi paina liipaisimen lukituspainiketta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Sivu: 10
SUOMI 137 VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää. • Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden. • Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi. • Älä käytä konetta ilman sahanterää. • Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti. • Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti. Käsien oikea asento (kuva 1, 14) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut yläkahvaan (q) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (p). Liipaisukytkin (kuva 1) Käynnistä kuviosaha painamalla liipaisukytkintä (c). Hidasta ja pysäytä kuviosaha vapauttamalla liipaisukytkin. SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 5) Kun liipaisukytkintä painetaan, sykäykset minuuttia kohti lisääntyvät, mutta eivät kuitenkaan ylitä työkalun maksiminopeutta. Kun kytkin vapautetaan, terän sykäykset minuuttia kohti vähenevät. Liipaisimen lukituspainiketta (d) tulee painaa, kun työkalua ei käytetä ja sen käynnistyminen vahingossa halutaan estää. Leikkaaminen VAROITUS: Kuviosahaa ei saa käyttää kengän ollessa pois paikoiltaan, muutoin voi tapahtua vakavia henkilövahinkoja. TASKULEIKKAUS (KUVA 12) Taskuleikkaus on helppo tapa suoritta sisäleikkaus. Saha voidaan asettaa suoraan paneeliin tai levyyn poraamatta ensin suuntaus- tai ohjausreikää. Taskuleikkauksessa tulee leikattava pinta mitata ja merkitä selkeästi kynällä. Kallista sitten sahaa eteenpäin, kunnes kengän etureuna on työstettävää pintaa vasten ja terä läpäisee kokonaan työstökappaleen sykäyksen aikana. Kytke työkalu päälle ja anna sen saavuttaa maksiminopeus. Tartu sahaan hyvällä otteella ja laske sen takareunaa hitaasti, kunnes terä saavuttaa koko syvyyden. Pidä kenkää tasaisesti puuta vasten ja aloita leikkaaminen. Älä poista terää leikkauksesta sen ollessa edelleen liikkeessä. Terän on pysähdyttävä kokonaan. UMPINAISEN KOHTEEN LEIKKAAMINEN (KUVA 13) Umpinaisen kohteen leikkaus on tarpeen viimeistellessä seinän tai esteen leikkauksia, kuten takakuorta viimeistellessä. Yksi helpoimmista tavoista leikata umpinaista kohdetta on käyttää umpinaisen leikkauksen terää (DT2074). Umpinaisen leikkauksen terä tarjoaa vaaditun ulottuvuuden kuviosahan kengän etuosassa leikkaamiseksi. Poista murusuoja ja palauta kenkä 0° positiiviseen pysäytysasentoon ennen umpinaisen leikkausterän asentamista ja käyttämistä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi umpinaisen leikkauksen terää tulee käyttää 0 tai 1 kiertoasetuksessa. Umpinaisen leikkauksen terää ei saa käyttää leikkauksen aloittamiseen, koska umpinaisen leikkauksen terä estää työkappaleen tarjoaman tuen kengälle. Käytä puun leikkausmenetelmää, joka on kuvattu alla. PUUN LEIKKAAMINEN Tue työstökappaletta aina asianmukaisesti. Käytä puun leikkaamiseen korkeaa nopeusasetusta. Älä yritä kytkeä laitetta päälle, kun terä on leikattavaa materiaalia vasten. Muutoin moottori voi leikkautua kiinni. Aseta kengän etuosa leikattavaan materiaaliin ja pidä kuviosahaa tiukasti puuta vasten leikkauksen aikana. Älä kohdista työkaluun voimaa, anna terän leikata omalla nopeudella. Kun leikkaus on suoritettu, kytke kuviosaha pois päältä. Anna terän pysähtyä kokonaan ja aseta saha sivuun ennen työstökappaleen löysäämistä.
Sivu: 11
SUOMI 138 METALLIN LEIKKAAMINEN Kun leikkaat ohuita peltimetalleja, puukappale kannattaa kiinnittää pellin alapuolelle, jotta leikkaustulos olisi puhdas eikä metallin tärinä- tai repeytymisvaaraa ole. Muista aina käyttää ohuempaa terää rautapitoisia metalleja (suuri rautapitoisuus) leikatessa, käytä karkeampaa terää ei-rautapitoisia metalleja (ei sisällä rautaa lainkaan) leikatessa. Käytä suurta nopeusasetusta pehmeiden metallien (alumiini, kupari, messinki, mieto teräs, sinkitty putki, johtava metallipelti, jne.) leikkaamiseen. Käytä pienempää nopeusasetusta muovin, tiilin, laminaatin, kovametallien ja valuraudan leikkaamiseen. HUOLTO Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi paina liipaisimen lukituspainiketta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Voitelu OHJAUSRULLAN VOITELU (KUVA 6) • Voitele ohjausrulla (l) säännöllisesti tipalla öljyä, ettei rulla jumiudu. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Näitä ovat: – DE3241 Samansuuntainen ohjain – DE3242 Pidäketanko – 581281-00 Pölynpoistosovitin – 581239-01 Pölynpoistokotelo – 402140-00 Murusuoja kenkään – 581268-00 Naarmuuntumisen estävä suoja kenkään Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Sivu: 12
SUOMI 139 Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCS331, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCS331 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCS331 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCS331

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCS331 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DCS331
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, -