DCR019

DeWalt DCR019 käyttöohjeet

DCR019

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCR019 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 132 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
Sivu: 1
90 SUOMI RADIO DCR019 VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-laitteen. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCR019 Virtalähde AC/DC Verkkojännite VAC 230 Akun jännite VDC 10,8–18 Akkutyyppi Li-ion Paino kg 2,9 Sulakkeet: Eurooppa 230 V 16 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: Akku DCB125 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 10,8 14,4 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18 Kapasiteetti Ah 1,3 3,0 1,5 4,0 2,0 3,0 1,5 4,0 2,0 Paino kg 0,2 0,53 0,30 0,54 0,3 0,64 0,35 0,61 0,40 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 V Akun tyyppi Li-Ion Akkujen min 25 30 40 55 70 keskimääräinen latausaika (1,3 Ah:n) (1,5 Ah:n) (2,0 Ah:n) (3,0 Ah:n) (4,0 Ah:n) Paino kg 0,49 Turvallisuusohjeet radiolle • Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan kanna radiota sen johdosta. Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja terävistä reunoista. • Poista akkuyksikkö. Kytke laite pois päältä ennen kuin jätät sen ilman valvontaa. Irrota akku, kun tuotetta ei käytetä, ennen tuotteen lisävarusteiden tai lisälaitteiden vaihtamista ja ennen huoltoa. • Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi lauhkean ilmaston alueilla.
Sivu: 2
91 SUOMI mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. • Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. • Radiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Sen päälle ei saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. • Radion päälle ei saa asettaa paljasta tulen lähdettä, kuten sytytettyjä kynttilöitä. • Pistoketta käytetään virran katkaisuun. Virrankatkaisun (pistokkeen) tulee olla helposti ulottuvissa. Radion merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät radiossa: Lue käyttöohje. Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105- akkulaturille. • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT akkuja. Muut akkutyypit voivat ylikuumentua ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja, joita ei voi ladata uudelleen. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMIO: Jos sisäinen akku vaihdetaan virheellisesti, on olemassa räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan akkuun. HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
Sivu: 3
92 SUOMI Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai höyryt. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle jne. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja 18 V -litiumioniakkuja (DCB125, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 ja DCB183). Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen (kuva [fig.] 4) 1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. 2. Aseta akku (i) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • x ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • • ongelma virransyötössä •• •• •• •• •• •• Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Sivu: 4
93 SUOMI sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen kahdessa eri tilanteessa:: 1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja), ja 2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. Akkuyksikkö AKKUTYYPPI DCR019 toimii 10,8 voltin, 14,4 voltin ja 18 voltin XR Li-Ion -akkuyksiköillä. DCB125-, DCB140-, DCB141-, DCB142-, DCB143-, DCB180-, DCB181-, DCB182- ja DCB183-akkuyksiköitä voidaan käyttää. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. • Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Kuljetus DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
Sivu: 5
94 SUOMI 1 käyttöohje • Tarkista, onko radiossa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuvat 1–4) VAROITUS: Älä koskaan muokkaa radiota tai mitään sen osaa. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtapainike b. Äänenvoimakkuuden säädin c. Nuolipainikkeet d. Tilapainike e. Kellopainike f. Antenni g. Esivalintapainike h. LCD-näyttö i. Akku j. Polttoainemittarin painike k. Akun pistorasia l. Aux-portti m. Akkukotelon luukun ruuvi n. Kolikkoparisto o. Kolikkoparistokotelon luukku Sähköturvallisuus Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä vain kuivissa paikoissa. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. 100% Akkua ladataan. 100% Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DEWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DEWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DEWALT- akkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 radio
Sivu: 6
95 SUOMI HUOMAA: Voit nollata LCD-näytön, kellon ja radiokanavien ohjelmoinnit irrottamalla nappipariston ja asettamalla sen uudelleen paikalleen. Toimi näin, jos näyttö jumiutuu. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Älä laita radiota paikkaan, jossa se voi altistua pisaroille tai roiskeille. Käyttö vaihtovirralla Avaa virtajohto ja liitä 230 V AC:n seinäpistorasiaan. Radion käyttäminen (kuvat 1, 3) VIRTA / ÄÄNEN SÄÄTÖ 1. Laita radio päälle painamalla virtapainiketta (a). 2. Voit lisätä äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä (b) myötäpäivään. Voit vähentää äänenvoimakkuutta kääntämällä sitä vastapäivään. TILAN VALITSEMINEN Valitse yksin tiloista (FM, AM, tai AUX) painamalla tilapainiketta (d), kunnes haluttu toiminto löytyy. Jos radio on esimerkiksi FM-tilassa, joka näkyy LCD-näytön (h) vasemmassa yläreunassa, paina tilapainiketta kaksi kertaa ja radio vaihtaa AM-tilaan. VIRITTÄMINEN TAI ETSIMINEN Halutun taajuuden löytämiseksi on kaksi tapaa. Virittäminen: Viritä taajuuskaistaa ylöspäin painamalla oikeaa nuolta. Viritä taajuuskaistaa alaspäin painamalla vasenta nuolta. Etsiminen: Paina oikealle osoittavaa nuolipainiketta (c) kerran ja vapauta se. Radio ryhtyy etsimään kanavia ja pysähtyy ensimmäisen riittävän hyvin kuuluvan radiokanavan kohdalle. Voit jatkaa radiokanavien etsimistä painamalla oikealle osoittavaa nuolipainiketta uudelleen. Voit etsiä radiokanavia alemmilta taajuuksilta painamalla vasemmalle osoittavaa nuolipainiketta. Etsimistoiminto on käytettävissä kuunneltaessa FM- tai AM-lähetyksiä. ESIASETUKSIEN OHJELMOINTI Kymmenen FM- ja viisi AM-radioasemaa voidaan ohjelmoida yksittäin radion muistiin. Ohjelmoimisen jälkeen muistipainikkeella voidaan nopeasti asettaa haluttu esiasetettu asema. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN Akun asettaminen paikalleen (kuva 4) VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja -latauslaitteita. HUOMAA: Varmista, että akku on ladattu täyteen. Jos akku ei tuota tarpeeksi virtaa, lataa akku latauslaitteen käyttöohjeen mukaisesti. HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akkua tulee ladata vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Asenna akku asettamalla akku (i) asennustilaan, kunnes se on kokonaan paikallaan. TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 4) Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (j) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Kolikkopariston asennus (kuva 2) VAROITUS: Kun vaihdat paristoa, korvaa se samanmerkkisellä ja -tyyppisellä paristolla. Huomioi oikea polaarisuus (+ ja –), kun vaihdat paristoja. Älä varastoi tai kanna akkuja/ paristoja niin, että metalliesineet pääsevät kontaktiin akun/pariston napojen kanssa. Radiossasi on muistikapasiteettia, jotta voit tallentaa ajan ja valitsemasi muistikanavat. Kun radio on pois käytöstä, yksi radion mukana toimitettava kolikkoparisto antaa virtaa muistikapasiteetille. 1. Sammuta radio ja irrota se virtalähteestä. 2. Irrota paristokotelon (m) ruuvi (o). 3. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki. 4. Aseta nappiparisto (n) paikalleen paristokoteloon merkityllä tavalla. 6. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
Sivu: 7
96 SUOMI *iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. HUOLTO DEWALT-radio on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan oikein. Huoltoilmoitukset Tuote ei ole käyttäjän huollettavissa. Radion sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Tarvitaan huolto valtuutetussa huoltokeskuksessa, jotta estetään staattiselle sähkölle herkkien sisäisten komponenttien vaurioituminen. Puhdistaminen VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä radion sisään. Älä upota mitään radion osaa nesteeseen. LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva voidaan poistaa radion ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- LISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän radion kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTIN suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 1. Kytke radio päälle painamalla virtapainiketta (a). 2. Aseta radio haluamaasi asemaan osion Virittäminen tai etsiminen ohjeiden mukaisesti. 3. Paina ja pidä alhaalla esivalintapainiketta (g), kunnes muistin numero alkaa vilkkua LCD- näytössä (h). 4. Kun muistin numero vilkkuu, valitse haluamasi muistinumero nuolipainikkeilla. 5. Kun haluamasi muistinumero näkyy, paina ja pidä alhaalla esivalintapainiketta, kunnes vilkkuminen loppuu. Esivalinta on nyt tallennettu. 6. Toista vaiheet 2 - 5 lisäasemien asettamiseksi muistiin. KELLON OHJELMOINTI 1. Kytke virta päälle (katso osio Virta / äänen säätö). 2. Paina ja pidä alhaalla kellopainiketta (e), kunnes LCD-näyttö (h) alkaa vilkkumaan. 3. Paina vasenta nuolipainiketta toistuvasti, kun haluat lisätä näytetyn ajan tuntia tai paina ja pidä painiketta alhaalla lisätäksesi jatkuvasti. Säädä minuutit oikealla nuolipainikkeella samalla tavalla. HUOMAA: Jos et paina painiketta 5 sekunnin kuluessa, kellon ohjelmointitoiminto palaa automaattisesti edelliseen asetukseen. 4. Kun aika on asetettu, paina ja pidä kellopainiketta painettuna, kunnes LCD- näytössä näkyvä aika lakkaa vilkkumasta. AUDION TOISTAMINEN ULKOISESTA LAITTEESTA Voit kuunnella audiota laitteesta radion kaiuttimia käyttäen liittämällä laitteen aux-porttiin (l) 3,5 mm:n lisäaudiokaapelilla ja asettamalla AUX-tilan. Katso osio Tilan valitseminen. Tärkeitä huomautuksia radiosta 1. Radio toimii enintään 8 tuntia täyteen ladatulla 4,0 ampeeritunnin akulla. Alhaisemman jännitteen tai kapasiteetin akuilla käyttöaika on lyhyempi. 2. Vastaanoton laatu voi vaihdella alueittain ja radiosignaalin voimakkuuden mukaan. 3. Tietyt generaattorit voivat aiheuttaa taustaääntä. 4. AM-lähetykset kuuluvat selkeämmin, kun radio saa virtaa akusta. 5. Voit käyttää Aux-liitäntää (l) yhdistämällä CD-soittimen, iPodin®* tai MP3-soittimen tähän liitäntään (kuva 3). Ulkoisen lähteen lähettämä ääni kuuluu DCR019-laitteen kaiuttimista.
Sivu: 8
97 SUOMI Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU. com. Ladattava akku Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. • Anna akkuyksikön tyhjentyä kokonaan ja poista se sitten radiosta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan kierrätykseen.
Sivu: 9
98 SUOMI TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCR019, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCR019 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCR019 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCR019

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCR019 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Radiot (rakennustyömaalle)
 • Malli/nimi: DCR019
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka