DeWalt DCR017 T 1 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCR017 T 1 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 148 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
Sivu: 1
SUOMI 99 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-laitteen. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCR017 Virtalähde AC/DC Verkkojännite VAC 230 Akun jännite VDC 10,8–18 Akkutyyppi Li-ion Latausaika minuuttia 45–120 Latausvirta A 2,0 Paino kg 5,7 Sulakkeet: Eurooppa 230 V 16 ampeerin sulake LATAUSLAITE/RADIO DCR017 Akku DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 10,8 10,8 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18 Kapasiteetti Ah 1,3 1,5 3,0 1,5 4,0 3,0 1,5 4,0 2,0 Paino kg 0,2 0,2 0,53 0,30 0,54 0,64 0,35 0,61 0,40 Latauslaite DCR017 Verkkojännite VAC 230 V Akun tyyppi Li-Ion Latausaika min 45 60 90 120 (1,5 Ah:n akut) (2,0 Ah:n akut) (3,0 Ah:n akut) (4,0 Ah:n akut) Laturin/radioiden turvallisuusohjeet • Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan kanna radiota/laturia sen johdosta. Älä koskaan kanna radiota sen johdosta. Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja terävistä reunoista. • Poista akkuyksikkö. Kytke laite pois päältä ennen kuin jätät sen ilman valvontaa. Irrota akkuyksikkö, kun tuotetta ei käytetä, ennen tuotteen lisävarusteiden tai lisälaitteiden vaihtamista ja ennen huoltoa. • Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi lauhkean ilmaston alueilla.
Sivu: 2
SUOMI 100 poissa akulle varatusta paikasta. Irrota latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta, kun akkua ei ladata. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista. • ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa/ radiossa. Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan yhdessä. • Nämä latauslaitteet/radiot on suunniteltu vain ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle. • Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa. • Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä johto vaurioidu. • Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä aseta latauslaitteen/radion päälle mitään esineitä. Älä aseta latauslaitetta/ radiota pehmeälle alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Laite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. • Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Korjauta ne heti. • Älä käytä latauslaitetta/radiota, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Älä pura latauslaitetta/radiota. Vie se valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskun vaaraa. • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta toisiinsa. • Latauslaite/radio DCR017 on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske autolatauslaitetta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Laturia/radiota ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Sen päälle ei saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. • Radion/laturin päälle ei saa asettaa paljasta tulen lähdettä, kuten sytytettyjä kynttilöitä. • Pistoketta käytetään virran katkaisuun. Virrankatkaisun (pistokkeen) tulee olla helposti ulottuvissa. Latauslaitteen/radion merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät latauslaitteessa/ radiossa: Lue käyttöohje. Tärkeitä latauslaitteita/radioita koskevia turvallisuusohjeita SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCR017-laturille/ radiolle. • Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä latauslaitteen sisään mitään nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. VAROITUS: Palovamman vaara. Lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman vaaran vähentämiseksi. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMIO: Jos sisäinen akku vaihdetaan virheellisesti, on olemassa räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan akkuun. HUOMAUTUS: Tietyissä tilanteissa vieras esine voi aiheuttaa oikosulun latauskoskettimiin, kun latauslaitteen pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä johtavat materiaalit, kuten teräsvilla, alumiinifolio ja metallinkappaleet,
Sivu: 3
SUOMI 101 HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen (kuva 1) Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Laturin merkkivalo (o) osoittaa akkuyksikön tilan, kun akkua ladataan. Lataustila Valon merkkikuvio lataaminen –– –– –– –– täyteen ladattu ––––––––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– • –– • –– • –– • x ongelma akussa tai laturissa • • • • • • • • • • • • Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenesi. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Maadoitusohjeet Latauslaite/radio DCR017 (230 V) on maadoitettava. Jos siihen tulee vika tai se särkyy, maadoitus johtaa virran pois. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Latauslaitteen/radion johdossa ja pistokkeessa on maadoitus. Pistoke on yhdistettävä oikein asennettuun ja määräysten mukaan maadoitettuun pistorasiaan. VAARA: Jos laitetta ei yhdistetä maadoitettuun pistorasiaan, saattaa aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara. Vihreä keltaisilla raidoilla varustettu johdin on maadoitusjohdin. Jos johto tai pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä yhdistä maadoitusjohtoa jännitteiseen koskettimeen. Korjaukset on teetettävä DEWALT-huoltokorjaamossa. Älä tee muutoksia latauslaitteen/ radion pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, vaihdata se DEWALT- huoltokeskuksessa. MAADOITETTU JOHDOLLA 230 VOLTIN JA 16 AMPEERIN PISTORASIAAN YHDISTETTÄVÄ LATAUSLAITE/RADIO Tämä latauslaite/radio on tarkoitettu käytettäväksi 230 voltin jännitteellä. Siinä on seuraavassa kuvassa näkyvä maadoitettu pistoke. DCR017-LX DCR017-GB DCR017-BD, -QW Latauslaitteet Latauslaitteessa/radiossa DCR017 voidaan käyttää 10,8–18 voltin Li-ion-akkuja. Tämä radio/laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoks. Lataaminen (kuva [fig.] 3) 1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. 2. Aseta akku (s) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
Sivu: 4
SUOMI 102 LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akkuyksikkö AKKUTYYPPI DCR017 toimii 10,8 voltin, 14,4 voltin ja 18 voltin XR Li-Ion -akkuyksiköillä. DCB121-, DCB123-, DCB140-, DCB141-, DCB142-, DCB180-, DCB181-, DCB182- ja DCB183-akkuyksiköitä voidaan käyttää. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita noudattaa. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai höyryt. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Älä altista akkuja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle jne. • Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti.
Sivu: 5
SUOMI 103 Kuvaus (kuvat 1–3) VAROITUS: Älä koskaan muuta radiota tai mitään sen osaa. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtapainike b. Äänenvoimakkuuden säätö c. Nuolipainikkeet d. Tilapainike e. Valikkopainike f. Muistipainikkeet g. Enter-/Display-näyttöpainike h. LCD-näyttö i. Akkuosaston salpa j. Akun pistorasia k. Lisäportti l. Kolikkopariston luukku m. Kolikkoparisto n. Pistorasiat o. Latausvalo p. Antotehon USB-portti Sähköturvallisuus Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä vain kuivissa paikoissa. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. x Ongelma akussa tai laturissa. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. CR017 Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Lataa Litium-ioniakkuja. Latausajan tiedot ovat Tekniset tiedoissa. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 laturi/radio 1 käyttöohje 1 poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko radiossa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Sivu: 6
SUOMI 104 4. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki. 5. Aseta nappiparisto (m) paikalleen paristokoteloon merkityllä tavalla. 6. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi. 7. Sulje paristokotelo tiukasti. HUOMAA: Voit nollata LCD-näytön, kellon ja radiokanavien ohjelmoinnit irrottamalla nappipariston ja asettamalla sen uudelleen paikalleen. Toimi näin, jos näyttö jumiutuu. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Älä altista latauslaitetta/ radiota myöskään nesteroiskeille. Käyttäminen verkkovirralla (kuva 4) Kelaa sähköjohto auki ja yhdistä pistoke 110 tai 230 voltin vaihtovirtaa syöttävään pistorasiaan. Radion käyttö (kuva 1) VIRTA / ÄÄNEN SÄÄTÖ 1. Käynnistä radio painamalla virtapainiketta (a). HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se siirtyy DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia. Se asettaa sitten ajan ja alkaa soittaa ensimmäistä löytämäänsä asemaa. Jos aikasignaalia ei ole, katso kohdasta Kellon ohjelmointi ohjeet ajan asettamiseen manuaalisesti. 2. Käännä valitsinta (b) myötäpäivään, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta. Pienennä äänenvoimakkuutta kääntämällä valitsinta vastapäivään. TILAN VALINTA Valitse yksin tiloista (DAB, FM tai AUX) painamalla tilapainiketta (d), kunnes haluttu toiminto löytyy. Jos esimerkiksi radio on DAB-tilassa, joka näkyy LCD-näytön vasemmassa yläosassa (h), paina tilapainiketta kaksi kertaa ja radio vaihtaa AUX-tilaan. DAB-TILA - VIRITYS Kun yksikkö kytketään päälle DAB/DAB+ -tilassa, radio etsii automaattisesti lähetysasemia paikalliselta alueelta. Käytä vasenta tai oikeaa nuolipainiketta (c) ja selaa asemia. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN Akun asettaminen paikalleen (kuva 1, 3) VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja -latauslaitteita. HUOMAA: Varmista, että akku on ladattu täyteen. Jos akku ei tuota tarpeeksi virtaa, lataa akku latauslaitteen käyttöohjeen mukaisesti. HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akkua tulee ladata vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. 1. Vapauta salpa (i) ja avaa akkuosaston kansi. 2. Laita akkuyksikkö (s) pistorasiaan (j), kunnes se on täysin paikallaan. 3. Sulje ja salpaa akkuyksikön kansi. TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 3) Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (t) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Nappipariston Asettaminen Paikoilleen (kuva 1, 2) VAROITUS: Vaihda pariston tilalle aina samanlainen paristo. Kun vaihdat pariston, varmista, että sen navat tulevat oikein päin. Älä säilytä tai kuljeta paristoja siten, että metalliesineet voivat osua pariston napoihin. Radiossasi on muistikapasiteettia, jotta voit tallentaa ajan ja valitsemasi muistikanavat. Kun radio on pois käytöstä, yksi radion mukana toimitettava kolikkoparisto antaa virtaa muistikapasiteetille. 1. Katkaise radiosta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Avaa paristokotelo nostamalla sen salpaa (i). 3. Irrota paristokotelon (r) ruuvi (l).
Sivu: 7
SUOMI 105 FM/AM-TILA – VIRITYS Virittäminen: Viritä taajuuskaistaa ylöspäin painamalla oikeaa nuolta. Viritä taajuuskaistaa alaspäin painamalla vasenta nuolta. Haku: Paina ja pidä painettuna oikeaa nuolipainiketta (c) kerran ja vapauta. Virittimen taajuus suurenee, kun haetaan ensimmäistä radioasemaa, jonka tarkkuus on hyväksyttävä, ja viritin pysähtyy tämän aseman kohdalle. Oikeaa nuolipainiketta voidaan painaa uudelleen ja jatkaa radioaseman hakua korkeammilta taajuuksilta. Vasenta nuolipainiketta voidaan painaa uudelleen ja jatkaa radioaseman hakua alhaisemmilta taajuuksilta. Hakutoiminto on käytettävissä AM- ja FM-tiloissa. MUISTI-PAINIKKEIDEN OHJELMOINTI Kymmenen DAB- ja kymmenen FM-radioasemaa voidaan asettaa itsenäisesti. Kun painikkeet on ohjelmoitu, painikkeiden 1, 2, 3, 4 tai 5 painaminen muuttaa välittömästi taajuuden esiasetetulle asemalle. 1. Aseta radio halutulle asemalle (katso Viritys). 2. Paina ja pidä painettuna haluttua muistipainiketta (f), kunnes esiasetettu numero alkaa vilkkua LCD-näytössä (h). Vapauta painike ja odota, että esiasetettu näyttö lakkaa vilkkumasta. 3. Jokaiseen muistipainikkeeseen voidaan tallentaa kaksi esiasetettua asemaa. Toista vaihe 1. toisen esiasetuksen tallentamiseksi. 4. Paina ja pidä painettuna haluttua muistipainiketta (f), kunnes esiasetettu numero alkaa vilkkua LCD-näytössä (h). Paina esiasetettua painiketta toisen kerran niin, että seuraava esiasetettu numero tulee näkyviin. Vapauta painike ja odota, että esiasetettu näyttö lakkaa vilkkumasta. KELLON OHJELMOINTI Aika ja päivämäärä voidaan päivittää manuaalisesti tai synkronisoida automaattisesti kansallisten aikasignaalien kanssa DAB:llä (missä käytettävissä). Kellon synkronointi automaattisesti: (VAIN DAB-tila) HUOMAA: Kun radiota käytetään ensimmäistä kertaa, se siirtyy DAB-tilaan ja etsii automaattisesti asemia. 1. Paina Valikko-painiketta (e). 2. Selaa nuolipainikkeilla (c) kohtaan Clock Adjust (Kellon säätö) ja paina Enter-/Display- näyttöpainiketta (g). HUOMAA: Jos vaihdat paikkaa tai vastaanotto on huono alkuperäisessä haussa (mahdollista, jos antenni ei ole ylhäällä), sen tuloksena voi olla tyhjä tai epätäydellinen asemien luettelo. Kaikki käytettävissä olevat lähetysasemat saadaan suorittamalla automaattinen haku manuaalisesti. Automaattisen haun suorittaminen: 1. Paina valikkopainiketta (e), selaa vaihtoehtoja painamalla oikeaa nuolipainiketta (c), kunnes pääset kohtaan Auto Scan (Automaattinen haku) . Valitse tämä vaihtoehto painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta (g). 2. Valitse Kyllä painamalla oikeaa nuolipainiketta. 3. Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta (g) ja suorita automaattinen haku. Kun automaattinen haku on valmis, radio soittaa ensimmäistä löytämäänsä asemaa. Kun haluat käyttää esiasetettuja asemia, katso kohtaa Muistipainikkeiden ohjelmointi. DAB-TILA – ASEMIEN KARSIMINEN Jotkut radion aikaisemmin vastaanottamat asemat, jotka eivät enää ole saatavissa, saattavat näkyä merkinnällä ? aseman nimen jäljessä. Poista nämä asemat asemaluettelosta Karsinta- toiminnon avulla: 1. Paina Valikko (e) ja selaa oikealle Karsinta- vaihtoehtoon. 2. Paina Enter-/Display-näyttöpainiketta (g) ja valitse. 3. Selaa oikealle Yes (Kyllä) -vaihtoehtoon ja paina sitten Enter-/Display-näyttöpainiketta (g) -painiketta asemien karsimiseksi. DAB-TILA – DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) Tämä toiminto vähentää lähetettävän lähetyksen äänekkäimmän ja hiljaisimman äänen välistä eroa. Toiminto tekee hiljaisista äänistä suhteessa voimakkaampia ja voimakkaista äänistä suhteessa hiljaisempia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: • 0 - lähetyksen DRC jätetään huomiotta • 1/2 - asettaa DRC:n puoleen lähetettävästä tasosta • 1 - käyttää lähetettyä DRC-tasoa • 2 - kaksinkertaistaa lähetetyn DRC-tason HUOMAA: DRC toimii vain, jos ohjelman lähettäjä on ottanut sen käyttöön.
Sivu: 8
SUOMI 106 5. Voit käyttää Aux-liitäntää (k) yhdistämällä CD-soittimen, iPodin® * tai MP3-soittimen tähän liitäntään (kuva 1). Ulkoisen lähteen lähettämä ääni kuuluu DCR017-laitteen kaiuttimista. 6. Voit yhdistää USB-virransyöttöliitäntään (p) vain vähän virtaa kuluttavan laitteen, kuten matkapuhelimen tai CD- tai MP3-soittimen. *iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. HUOLTO DEWALT-radio on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan oikein. Huoltotiedot Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Latauslaitteen/ radion sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Se on toimitettava huollettavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta sen staattiselle sähkölle herkät sisäosat eivät vaurioidu. Puhdistaminen VAROITUS: Älä koskaan puhdista latauslaitteen/radion muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä latauslaitteen/radion sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. LATAUSLAITTEEN/RADION PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan latauslaitteen/radion ulkopinnasta pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- LISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 3. Selaa kohtaan Sync Time Now (Synkronoi aika nyt) ja valitse painamalla Enter-/ Display-näyttöpainiketta. Tämä synkronoi automaattisesti kellon kansallisilla aikasignaaleilla. Kellon säätäminen manuaalisesti: (FM- ja DAB-tila) 1. Paina Menu (Valikko) -painiketta (e). 2. Selaa nuolipainkkeilla (c) kohtaan Clock Adjust (Kello säätö) LCD-näytöllä ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta (g). 3. Selaa kohtaan Date & Time (Päivämäärä ja aika) ja paina Enter-/Display-näyttöpainiketta (g). 4. Aseta päivämäärä ja aika vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella (c). 5. Kun haluttu aika on asetettu paina Enter-/ Display-näyttöpainiketta (g) ja vahvista. Muut Clock Adjust (Kellon säätö) -valikon vaihtoehdot: • Time format (Ajan muoto): Valitsee 12 tunnin tai 24 tunnin ajan näyttömuodon • Date format (Päivämäärän muoto): Valitsee päivämäärän näyttömuodon, KK/PP/VVVV, VVVV/KK/PP tai PP/KK/VVVV. EQ:N SÄÄTÖ Ääntä voidaan säätää muuttamalla radion basson tai diskantin tasausta. 1. Paina Menu (Valikko) -painiketta (e) ja selaa vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä (c) ja valitse Sound EQ (Äänen EQ). Valitse painamalla Enter-/Display-näyttöpainiketta (g). 2. Lisää bassoa painamalla oikeaa nuolinäppäintä ja pienennä sitä painamalla vasenta näppäintä. 3. Kun haluttu säätö on saavutettu, paina Enter-/ Display-näyttöpainiketta (g). 4. Toista vaiheet 2 ja 3 diskantin säätämiseksi. Tärkeitä huomautuksia radiosta 1. Radio toimii enintään 8 tuntia täyteen ladatulla 4,0 ampeeritunnin akulla. Alhaisemman jännitteen tai kapasiteetin akuilla käyttöaika on lyhyempi. 2. Vastaanoton laatu voi vaihdella alueittain ja radiosignaalin voimakkuuden mukaan. 3. Tietyt generaattorit voivat aiheuttaa taustaääntä. 4. AM-lähetykset kuuluvat selkeämmin, kun radio saa virtaa akusta.
Sivu: 9
SUOMI 107 Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Ladattava akku Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. • Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku latauslaitteesta/radiosta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan kierrätykseen.
Sivu: 10
SUOMI 108 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCR017 T 1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCR017 T 1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCR017 T 1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCR017 T 1

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCR017 T 1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Radiot
 • Malli/nimi: DCR017 T 1
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka