DCM563P1-QW

DeWalt DCM563P1-QW käyttöohjeet

DCM563P1-QW

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCM563P1-QW kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 164 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
Sivu: 1
113 Suomi Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCM563 Jännite VDC 18 Tyyppi 1 Akkutyyppi Li-Ion Terän sykäykset (ilman kuormitusta) min-1 1400 Terän pituus cm 55,8 Teräväli mm 19 Terän taukoaika s <1 Paino (ilman akkupakkausta) kg 2,9 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin 2006/42/EY, 2004/108/EY, EN60745mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 80,5 LWA (äänitehotaso) dB(A) 98 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 6,5 Tärinäpäästöarvo ah = m/s2 2 Vaihtelu K = m/s2 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. PENSASAITATRIMMERI DCM563 Akku DCB180 DCB181 DCB182 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 Paino kg 0,64 0,35 0,61 Akku DCB183/B DCB184/B DCB185 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3 Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35 Latauslaite DCB115 Verkkojännite VAC 230 Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion Akkujen keskimääräinen latausaika min 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah) 45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah) Paino kg 0,5 Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara. Tulipalon vaara.
Sivu: 2
114 Suomi EY-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI ULKOMELUDIREKTIIVI PENSASAITATRIMMERI DCM563 DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er udformet i overensstemmelse med: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN 60745-2-15:2009 + A1:2010 2000/14/EY, Puhallin, Liite VI DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Alankomaat Ilmoitetun laitoksen tunnusnro: 0344 Äänitehon taso 2000/14/EY:n mukaan (artikkeli 13, liite III): LWA (mitattu ääniteho) 91,5 dB(A) Epävarmuus = 3 dB(A) LWA (taattu ääniteho) 98 dB(A) Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EU (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany DD.MM.2015 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
Sivu: 3
115 Suomi henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIISTÄ HUOLEHTIMINEN a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset VAROITUS: Pensasleikkureiden lisäturvavaroitukset ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
Sivu: 4
116 Suomi puutteellista työkalua tai työkalua, johon on tehty luvattomia muutoksia. • Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua. • Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreunoja. • Pidä aina kiinni työkalun kahvoista molemmin käsin. MUIDEN TURVALLISUUS Laitetta saa käyttää vain sen mukana tulleen virtalähteen kanssa. • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. Jäännösriskit Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua käytettäessä eikä näitä ole välttämättä mainittu turvallisuusvaroituksissa. Riskit voivat aiheutua mm. väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat: • Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat. • Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta aiheutuvat vammat. • Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun käytät työkalua pitkiä aikoja kerrallaan, muista pitää taukoja säännöllisesti. • Kuulon heikkeneminen. • Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat terveysvaarat (esim. puupöly, erityisesti tammi, pyökki ja MDF). Tärinä Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitetut tärinäpäästöarvot on mitattu standardin EN60745testausmenetelmän mukaisesti, ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin. VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan • Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää. Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materiaalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimellä, kun poistat jumiutunutta materiaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. • Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä on pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen pensasleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien aiheuttamien vammojen riskiä. • Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapinnoista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle. • Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. • Älä kanna työkalua siten, että kätesi on etukahvassa, kytkimellä tai liipaisinkytkimellä, ellei akku on irrotettu. • Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä käytännön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyttöoppaan ohjeiden lisäksi. • Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä. • Älä jarruta terän pysähtymisliikettä. • Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat pysähtyneet kokonaan. • Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoittuneet tai kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät ovat vioittuneet. • Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaiteita) leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen vahingossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot. • Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise työkalun virta heti, irrota akku ja tarkista vauriot. • Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota akku, ennen kuin yrität poistaa esteet. • Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana. • Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan työkalua käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää
Sivu: 5
117 Suomi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT- akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua tasoa suurempi. Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä direktiivin 2002/44/ EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaaditaan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat. Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. 98 Käytä kuulosuojaimia. 98 Käytä suojalaseja. 98 Älä altista työkalua sateelle tai runsaalle kosteudelle äläkä jätä sitä ulos vesisateeseen. 98 Sammuta työkalu. Ennen kun huollat työkalua, poista sen akku. 98 Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 6 metrin päässä työskentelyalueesta. 98 Pidä sivustakatsojat loitolla. 98 Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänenvoimakkuus. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 12) Päivämääräkoodi (L) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2015 XX XX Valmistusvuosi
Sivu: 6
118 Suomi 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Latausprosessi Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta. Laturin merkkivalot: DCB115 lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive* *DCB115: Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta. Yhteensopiva(T) laturi(T) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/ kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. VAIN LITIUMIONIAKUT XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet Laturissa DCB115 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185). DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen (kuva 2) 1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista ladattavaksi. 2. Aseta akku (I) latauslaitteeseen. Punainen latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on alkanut.
Sivu: 7
119 Suomi ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Kuljetus DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen kahdessa eri tilanteessa:: 1. Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja), ja 2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
Sivu: 8
120 Suomi Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT- akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Pensasaitatrimmeri 1 Litiumioniakku (P1 mallit) 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 2) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. A. Liipaisukytkin B. Lukituksen vapautuskytkin C. Kytkinkahva D. Terän suojus E. Lisäkahva F. Terä G. Suojus H. Akkukotelo I. Akku J. Akun vapautuspainike KÄYTTÖTARKOITUS Pensasaitatrimmeri on suunniteltu ammattimaisiin trimmauksiin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. Akkuyksikkö AKUN TYYPPI DCM563 toimii 18 voltin akulla. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B tai DCB185 -akut soveltuvat käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset tiedoissa. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti.
Sivu: 9
121 Suomi AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akku (l) työkalun akkukotelon (H) sisällä oleviin uriin. 2. Liu’uta pensasaitatrimmeri yksikköön, kunnes akku on hyvin paikoillaan työkalussa ja varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen. AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina vapautuspainiketta (J) ja vedä akku ulos työkalusta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 5) Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (K) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käsien oikea asento (kuva 6) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden pitämistä kytkinkahvassa (C) ja toisen käden pitämistä lisäkahvassa (E). ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuvat 3–4) HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku (I) on ladattu täyteen.
Sivu: 10
122 Suomi • EI SAA KÄYTTÄÄ KOSTEISSA OLOSUHTEISSA. HUOMIO: TERÄ VOI LIIKKUA SAMMUTTAMISEN JÄLKEEN. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Voiteleminen (kuva 11) 1. Puhdista terät varoen käytön jälkeen hartsipitoisella liuottimella. 2. Levitä puhdistuksen jälkeen näkyvissä olevaan terään ohut kerros voiteluainetta. 3. Käännä trimmeri pystyasentoon terät maahan päin ja käytä trimmeriä muutaman sekunnin ajan voiteluaineen levittämiseksi. 4. Liu’uta suojus (G) terän päälle, kunnes se napsahtaa paikoilleen kuvan 11 mukaisesti. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen Käynnistäminen (kuva 7) 1. Purista lisäkahvaa (E) ja pidä sitä yhdellä kädellä niin, että lisäkahvan etuosa vetäytyy takaisin lisäkahvan runkoon. 2. Paina lukituskytkintä (B) eteenpäin ja paina liipaisukytkintä (A). Kun laite on toiminnassa, lukituskytkin voidaan vapauttaa. Pidä laite käynnissä pitämällä liipaisukytkintä alhaalla. Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. VAROITUS: Älä koskaan yritä lukita kytkintä ON-asentoon. VAROITUS: Laitteella ei saa leikata yli 19 mm:n (3/4 tuumaa) varsia. Pensasaitatrimmerillä voidaan ainoastaan leikata normaaleja rakennusten ympärillä olevia pensaita. Trimmausohjeet TYÖASENTO (KUVA 6) Varmista hyvä jalansija ja tasapaino, vältä kurkottelua. Käytä trimmauksen aikana suojalaseja ja tukevia jalkineita. Pidä laitteesta hyvin kiinni molemmilla käsillä ja käynnistä laite. Pidä trimmeristä aina kiinni kuvan 6 mukaisesti pitämällä yhtä kättä kytkinkahvassa (C) ja toista kättä lisäkahvassa (E). Älä koskaan pidä kiinni laitteen terän suojuksesta (D). UUDEN KASVUN TRIMMAUS (KUVA 8) Tehokkain tapa käyttää trimmeriä on liikuttaa terän hampaita laajoin pyyhkivin liikkein. Paras leikkaustulos saavutetaan, kun terää kallistetaan hiukan alaspäin liikkeen suuntaan. PENSAIDEN TASOITUS (KUVA 9) Erittäin tasaisten lopputuloksien saavuttamiseksi suuntaa antava lanka voidaan asettaa koko pensaan pituudelta. PENSAIDEN SIVUJEN LEIKKAUS (KUVA 10) Suuntaa trimmeri kuvan mukaisesti ja liikuta sitä alhaalta ylöspäin. VAARA: PIDÄ KÄDET POISSA TERÄN ULOTTUVILTA. VAROITUS: Noudata seuraavia ohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi: • LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÄMISTÄ. SÄILYTÄ OHJEKIRJA. • Tarkista pensas vieraiden kohteiden varalta (esim. langat tai aidat) ennen jokaista käyttökertaa. • PIDÄ KÄDET KAHVOISSA. VÄLTÄ KURKOTTELUA.
Sivu: 11
123 Suomi puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DeWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCM563P1-QW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCM563P1-QW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCM563P1-QW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCM563P1-QW

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCM563P1-QW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Pensasleikkurit
 • Malli/nimi: DCM563P1-QW
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka