DCM562

DeWalt DCM562 käyttöohjeet

DCM562

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCM562 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 160 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
Sivu: 1
110 Suomi Akku DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 18 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3 Paino kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 Akun tyyppi 18 Li-Ion Akkujen keskimääräinen latausaika min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Paino kg 0,49 Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCM562 Jännite VDC 18 Tyyppi 1 Virransyöttö W 270 CFM 400 Km/h 145 Äänen voimakkuus 95 Paino (ilman akkupakkausta) kg 3,23 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin 2006/42/EY, 2004/108/EY, EN60335 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 80 LWA (äänitehotaso) dB(A) 94 KWA (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 1,17 Tärinäpäästöarvo ah = m/s2 1,5 Vaihtelu K = m/s2 3 Lehtipuhallin DCM562 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.
Sivu: 2
111 Suomi Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. huomio: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EY-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi ULKOMELUDIREKTIIVI Lehtipuhallin DCM562 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EY, 2004/108/EY EN60335 -1:2012 + A11:2014 2000/14/EY, puhallin, liite VI DEKRA-sertifikaatti B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Alankomaat Ilmoituksen saaneen viranomaisen tunnusnumero: 0344 Akustinen tehokkuus direktiivin 2000/14/EY (13 artiklan, III liitteen) mukaisesti: LWA (mitattu äänenvoimakkuus) 94 dB(A) Epävarmuus = 1,17 dB(A) LWA (taattu äänenvoimakkuus) 95 dB(A) Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoissa ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 20.03.2015 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Yleisiä työkalujen turvallisuutta koskevia varoituksia VAROITUS! Seuraavia perusturvallisuusohjeita on noudatettava käytettäessä verkko-/akkuvirralla toimivia laitteita, jotta tulipalo-, sähköisku-, henkilövahinko- ja materiaalivaurioriski olisi mahdollisimman vähäinen. • Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tutustu sen hallintalaitteisiin ja oikeanlaiseen käyttötapaan. • Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahinkovaaran. Termi "laite" kaikissa seuraavissa varoituksissa viittaa verkkovirralla (sähköjohdollinen) tai akkuvirralla (sähköjohdoton) toimiviin laitteisiin. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten Laitteen käyttö • Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta. • Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. • Käytä laitetta vain päivänvalossa tai riittävän hyvässä keinovalaistuksessa. • Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. • Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjeita tuntemattomien käyttää laitetta. Paikalliset säädökset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää. • Älä anna lasten tai eläinten tulla työskentelyalueen lähelle tai koskea virtajohtoon. • Pidä lapset, sivustaseuraajat ja eläimet loitolla käyttäessäsi laitetta. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi leluna. • Älä upota laitetta veteen.
Sivu: 3
112 Suomi • Älä koskaan yritä poistaa tai korvata osia muihin kuin tässä ohjekirjassa mainittuihin. Sähköturvallisuus • Laitteen pistokkeen on oltava yhteensopiva pistorasian kanssa. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua laitetta jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. • Älä altista laitetta vesisateelle äläkä märille olosuhteille. Laitteen sisään pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. • Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. • Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. • Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Käytön jälkeen • Kun laite ei ole käytössä, sitä on säilytettävä kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa pois lasten ulottuvilta. • Lasten ei pitäisi päästä käsiksi varastoituihin laitteisiin. • Kun laite on varastoituna tai sitä kuljetetaan ajoneuvossa, se on sijoitettava lattialle tai muuhun tukevaan paikkaan, jossa se ei pääse liikkumaan äkkinäisten nopeuden- tai suunnanvaihdosten takia. Akkutyökalun käyttö ja huolto • Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen tyyppisellä akulla. • Käytä työkaluja vain erityisesti niille suunniteltujen akkuyksiköiden kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipaloriskin. • Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muista metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit tai muut pienet metalliesineet, jotka voivat muodostaa kytkennän yhdestä kennon pinnestä toiseen. Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. • Älä avaa laitteen kotelointia. Sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Henkilökohtainen turvallisuus • Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä työkalua käyttäessäsi. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • Käytä tarvittaessa henkilönsuojaimia. Suojalasien, hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen oikeissa olosuhteissa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. • Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Laitteen kantaminen sormi virtakytkimellä tai virran syöttäminen laitteeseen, jonka virtakytkin on ON-asennossa lisää onnettomuusvaaraa. • Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita laitteen käytön odottamattomissa tilanteissa. • Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. Laitteen käyttö ja huolto • Tarkista ennen käyttöä, että laitteessa ei ole vaurioituneita tai viallisia osia. Tarkista osien rikkoutuminen, kytkinten vauriot ja muut kohdat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. • Älä käytä laitetta, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Jos laitetta ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. • Irrota laite pistorasiasta tai irrota akku ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai laitteen asettamista säilytykseen. Nämä ehkäisevät turvatoimet vähentävät vahingossa käynnistymisen vaaraa. • Pidä leikkaustyökalut tarvittaessa terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. • Älä käytä laitetta, jos mikään sen osa on vaurioitunut tai viallinen. • Anna valtuutetun huollon vaihtaa tai korjata vaurioituneet tai vialliset osat.
Sivu: 4
113 Suomi • Laitteen käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai vaaratilanteista. • Älä kanna laitetta johdosta. • Osoita johto aina poispäin laitteesta sen takaosaa kohti. VAROITUS: Jos virtajohto vahingoittuu käytön aikana, irrota se virtalähteestä välittömästi. Älä koske virtajohtoon ennen kun olet katkaissut virransyötön. • Älä käytä liuottimia tai puhdistusnesteitä laitteesi puhdistamiseen. Käytä tylsää kaavinta poistamaan ruoho ja lika. • Vaihtotuulettimia saa DeWALTin huoltopalvelusta. Käytä DeWALTin hyväksymiä varaosia ja lisäosia. • Huolehdi, että mutterit ja ruuvit ovat aina kireällä, jotta laite toimisi turvallisesti. Muiden turvallisuus Laitetta saa käyttää vain sen mukana tulleen virtalähteen kanssa. • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. Jäännösriskit Lisäjäännösriskejä saattaa esiintyä työkalua käytettäessä eikä näitä ole välttämättä mainittu turvallisuusvaroituksissa. Riskit voivat aiheutua mm. väärinkäytöstä tai liian pitkästä käytöstä. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat: • Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat. • Osien, terien tai lisälaitteiden vaihdosta aiheutuvat vammat. • Työkalun liian pitkästä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun käytät työkalua pitkiä aikoja kerrallaan, muista pitää taukoja säännöllisesti. • Kuulon heikkeneminen. • Työkalusi aiheuttaman pölyn aiheuttamat terveysvaarat (esim. puupöly, erityisesti tammi, pyökki ja MDF). • Epäsuotuisissa olosuhteissa akusta saattaa ruiskuta ulos nestettä, jota tulee välttää. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja. Huolto • Anna työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan, että laitteen turvallisuus säilyy. Lehtipuhaltimien lisäturvasääntöjä Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahinkovaaran ja/ tai omaisuusvahingon. • Suojele jalkojasi laitetta käyttäessäsi turvajalkineilla ja pitkillä housuilla. • Sammuta laite, odota tuulettimen pysähtymistä ja irrota pistoke pistorasiasta aina kun: • Virtajohto on vahingoittunut tai solmussa. • Jätät laitteen vartioimatta. • Tarkistat, säädät, puhdistat tai huollat tuotettasi. • Jos laite värähtelee epänormaalisti. • Älä vie laitteen sisään- tai ulostuloa lähelle silmiä tai korvia sen ollessa käynnissä. Älä koskaan puhalla roskia sivustaseuraajien päälle. • Älä käytä vesisateella äläkä jätä laitetta ulos sateeseen. • Älä kulje sorapolkujen tai -teiden yli laitteen puhaltaessa. Kävele laitetta käyttäessäsi. Älä koskaan juokse. • Älä koskaan jätä laitetta päälle, jos joudut jättämään sen soran päälle. • Ole varovainen kulkiessasi laitteen kanssa, erityisesti mäkisessä ympäristössä. Älä kurottele liikaa ja pidä hyvä tasapaino. • Älä laita mitään esineitä aukkojen päälle. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen aukot ovat tukossa. Poista hiukset, nukka, pöly ja mitkä tahansa ilmavirtausta heikentävät esteet. VAROITUS: Käytä aina laitetta näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Laite on tarkoitettu käytettäväksi pystyssä, ja sen käyttö muulla tavoin voi johtaa loukkaantumiseen. Älä ikinä käytä laitetta, kun se on kyljellään tai ylösalaisin.
Sivu: 5
114 Suomi Huomio: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. 95 Käytä kuulosuojaimia. 95 Käytä suojalaseja. 95 Älä altista työkalua sateelle tai runsaalle kosteudelle äläkä jätä sitä ulos vesisateeseen. 95 Sammuta työkalu. Ennen kun huollat työkalua, poista sen akku. 95 Pidä muut ihmiset ja eläimet vähintään 6 metrin päässä työskentelyalueesta. 95 Pidä sivustakatsojat loitolla. 95 Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänenvoimakkuus. PÄiväMÄÄRÄkoodin sijainti (Kuva [Fig.] 9) Päivämääräkoodi (m) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2015 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedoissa). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Sivu: 6
115 Suomi Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Akun kuuma-/kylmäviive Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/ kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. Vain litiumioniakut XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI ohjeet • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB105 latureissa voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185). DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen (kuva 2) 1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista ladattavaksi. 2. Aseta akku (f) latauslaitteeseen. Punainen latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Latausprosessi Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta. Laturin merkkivalot: DCB105 lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive aseta akku uudelleen paikoilleen
Sivu: 7
116 Suomi aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen kahdessa eri tilanteessa:: 1. Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja), ja 2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. Akkuyksikkö Akun tyyppi DCM562 toimii 18 V:n akulla. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedoissa. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). varoitus: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. Huomio: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Litium-IonIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Kuljetus DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
Sivu: 8
117 Suomi 1 laturi 1 Käyttöohje HUOMAA: Akut ja laturit eivät kuulu N-malliin. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Säädettävä nopeuskytkin b. Nopeuden lukitusvipu c. Kahva d. Pakkauksen sisältö
 e. Akun kotelo f. Akkuyksikkö g. Akun vapautuspainike KÄYTTÖTARKOITUS Lehtipuhaltimesi on suunniteltu ammattimaisiin lakaisu- ja puhallustarpeisiin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto- organisaation kautta. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Tekniset tiedoissa. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT- akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Puhallinmoottorin kotelointi 1 Puhallinputki 1 Akku
Sivu: 9
118 Suomi Putken kokoonpano (kuva 6) HUOMIO: Varmista, että akku on irti ennen putken (d) poistamista tai liittämistä. Putki on liitettävä kotelointiin (i) ennen käyttöä. • Liittääksesi putken puhaltimeen, kohdista tapit (j) putken alaosassa koteloinnin alaosan loven (k) kanssa. Paina putki puhaltimen kotelointiin, kunnes lukko kiinnittää putken, ja kuulet napsauksen. • Vedä putkea varmistaaksesi, että se on tukevasti paikoillaan. • Poista putki käyttämällä ruuvimeisseliä avausreiässä (l) koteloinnin sivulla. Nosta kielekettä, ja vedä putki ulos. Toiminta Käyttöohjeet Varoitus: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Älä käytä puhallinta ellei sen putki ole tukevasti paikoillaan. Älä koskaan yritä päästä käsiksi kotelointiin putken reiän kautta. VAROITUS: Poista akku aina kun: • Jätät puhaltimen vartioimatta ja kun varastoit sen. Käsien oikea asento (kuva 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Oikea käden asento vaatii ainakin yhden käden kahvassa (c) aina laitetta käytettäessä. Päälle kytkentä (kuvat 1, 7–8) Huomio: Älä osoita yksikön poistoaukkoa itseäsi tai sivustaseuraajia kohti. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Kokoaminen ja säädöt VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Varoitus: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuva 3–4) HuomaA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku (f) on ladattu täyteen. Akun asentaminen työkalun kahvaan 1. Kohdista akku (f) uriin akkukotelon (e) sisällä. 2. Liu'uta se puhaltimeen, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, että kuulet lukon napsahtavan paikalleen. Akun poistaminen työkalusta 1. Paina akun vapautuspainiketta (g) ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. Tasomittarilla varustetut akut (kuva 5) Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (h) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Sivu: 10
119 Suomi Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. Varoitus: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Laturin puhdistusohjeet VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet Varoitus: Muita kuin DeWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DeWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista Huomio: Käytä aina suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Käytä hengityksensuojainta, jos toiminto nostaa pölyä. Suosittelemme käsineiden, pitkien housujen ja turvakenkien käyttöä. Pidä pitkät hiukset ja löysät vaatteet kaukana kaikista liikkuvista osista. Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla säädettävää nopeuskytkintä (a). Vapauta liipaisin sammuttaaksesi puhaltimen. Voit lukita puhaltimen päälle vetämällä nopeudenlukitusvipua (b) taaksepäin, kuten kuvassa 7 esitetään. Puhallin toimii suuremmalla nopeudella, kun vipua liikutetaan eteenpäin. Nopeudenlukitusvipua voidaan myös vetää taaksepäin puhalluksen aloittamiseksi eikä tuolloin tarvitse ensin vapauttaa liipaisinkytkintä. Sammuttaaksesi puhaltimen nopeuslukitusvipua käytettäessä paina vipua eteenpäin puhaltimen etuosaa kohti. • Pitele puhallinta yhdellä kädellä kuvassa 8 esitetyllä tavalla, ja lakaise puolelta toiselle putken (d) ollessa ainakin kymmenen senttimetriä kovan pinnan yläpuolella. Liiku hitaasti pitäen kertynyt roskakasa edessäsi. KUNNOSSApito DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen Varoitus: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Sivu: 11
120 Suomi DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCM562, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCM562 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCM562 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCM562

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCM562 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Lehtipuhaltimet
 • Malli/nimi: DCM562
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka