DCM561P1-QW

DeWalt DCM561P1-QW käyttöohjeet

DCM561P1-QW

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCM561P1-QW kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 176 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
Sivu: 1
122 Suomi Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN50636-2-91:2014 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCM561 Jännite VDC 18V Tyyppi 1 Antoteho W 400 RPM 0–4600 / 0–6000 Niitoksen leveys mm 330 Paino (ilman akkupakkausta) kg 3,64 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN50636-2- 91:2014 mukaisesti LPA (äänenpainetaso) dB(A) 76 LWA (äänitehotaso) dB(A) 90 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 1,7 Tärinäpäästöarvo ah = m/s2 < 2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 Siimaleikkuri DCM561 Akku DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 18 18 18 Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3 Paino kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35 Latauslaite DCB105 Verkkojännite VAC 230 Akun tyyppi 18 Li-Ion Akkujen keskimääräinen latausaika min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Paino kg 0,49 Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Sivu: 2
123 Suomi Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. huomio: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EY-yhdenmukaisuusilmoitus KoneDIREKTIIVI Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskeva direktiivi Siimaleikkuri DCM561 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EY, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014. 2000/14/EY, Nurmikon viimeistelyleikkuri, L ≤ 50 cm, Liite VIII DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Alankomaat Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnro: 0344 Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänitehotaso (12 artikla, Liite III, L ≤ 50 cm): LPA (mitattu ääniteho) 76 dB(A) epävarmuus (K) = 1,7 dB (A) LWA (taattu äänitehon taso) 92 dB(A) Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoissa ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 09.03.2015 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Turvaohjeet VAROITUS: Käyttäessäsi verkkovirtakäyttöisiä laitteita on aina noudatettava perusturvallisuusvarotoimia, seuraavat toimenpiteet mukaan luettuina, jotta vähennetään tulipalon, sähköiskun, henkilövahingon ja omaisuusvahinkojen riskiä. VAROITUS: Turvallisuusohjeita on noudatettava laitetta käytettäessä. Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä oman sekä sivullisten turvallisuuden takaamiseksi. Pidä käyttöohjeet tallessa myöhempää tarvetta varten. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti kokonaan ennen laitteen käyttöä. • Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä ohjeessa. Muun kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai lisävarusteen käyttö tai laitteen käyttö muuhun kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran. • Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten. TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Turvalliset käyttötavat Perehtyminen a) Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen hallintalaitteisiin ja sen oikeaan käyttöön. b) Älä koskaan anna lasten tai näitä ohjeita tuntemattomien käyttää laitetta. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
Sivu: 3
124 Suomi Siimaleikkureiden lisäturvasääntöjä VAROITUS: Leikkaavat osat jatkavat pyörimistään vielä moottorin sammuttamisen jälkeen. • Käytä pitkiä housuja suojaamaan jalkojasi. • Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että leikkausalueellasi ei ole keppejä, kiviä, rautalankoja tai muita esteitä. • Käytä laitetta vain pystyasennossa siten, että leikkauslinja kulkee lähellä maata. Älä vaihda laitteen asentoa toisenlaiseksi. • Liiku hitaasti käyttäessäsi laitetta. Huomioi, että vasta leikattu ruoho on kosteaa ja liukasta. • Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Etene rinteessä vaakasuuntaisesti edestakaisin, ei ylhäältä alas. • Älä ylitä sorateitä tai -polkuja, kun laite on käynnissä. • Älä koskaan kosketa leikkaussiimaa, kun laite on käynnissä. • Älä laske laitetta alas ennen kuin leikkaussiima on pysähtynyt kokonaan. • Käytä vain laitteeseen soveltuvaa leikkaussiimaa. Älä koskaan käytä metallisiimaa tai kalastussiimaa. • Varo koskemasta siiman katkaisuterään. • Pidä kädet ja jalat poissa leikkaussiiman tieltä kaikkina aikoina, etenkin moottoria käynnistettäessä. • Ennen kuin käytät laitetta törmäyksen jälkeen, tarkasta ettei laitteessa ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä ja korjaa tarvittaessa. • Huolehdi, että mistään langan pituuden leikkaamiseen tarkoitetusta laitteesta ei aiheudu vammoja. Uuden leikkaussiiman vetämisen jälkeen palauta laite aina normaaliin toiminta- asentoon ennen päälle laittamista. • Tarkka valvonta on tarpeen, jos laitetta käytetään lasten lähellä. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai vajaakuntoisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. • Laitetta ei saa käyttää leluna. • Käytä vain kuivissa paikoissa. Älä anna laitteen kastua. • Älä upota laitetta veteen. • Laitteen koteloa ei saa avata. Sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia • Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. c) Muista, että käyttäjä on vastuussa muille henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheutuvista onnettomuuksista tai vaaroista. Valmistelut a) Ennen käyttöä tarkasta aina laite silmämääräisesti vaurioiden sekä puuttuvien tai väärin sijoitettujen ohjainten tai suojien varalta. b) Älä koskaan käytä laitetta jos ihmisiä, erityisesti lapsia, tai lemmikkieläimiä on lähistöllä. Käyttäminen a) Käytä aina koko laitteen käytön ajan silmäsuojaimia ja tukevia kenkiä. b) Vältä laitteen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, erityisesti tilanteissa, joissa on olemassa salamoinnin vaara. c) Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. d) Älä koskaan käytä laitetta, jonka ohjaimet tai suojaukset ovat vaurioituneet tai ne eivät ole paikallaan. e) Käynnistä moottori vain kun kädet ja jalat ovat poissa leikkausteristä. f) Irrota laite aina virtalähteestä (ts. irrota johto pistorasiasta, poista estolaite tai irrotettava akku) 1) kun laite jää ilman valvontaa, 2) ennen tukoksen selvittämistä, 3) ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai muuta laitteelle tehtävää työtä, 4) kun laite on osunut vieraaseen esineeseen, 5) kun laite alkaa täristä tavallisesta poikkeavalla tavalla. g) Varo, etteivät leikkuuterät aiheuta käsien tai jalkojen loukkaantumista. h) Varmista aina, että tuuletusaukot pysyvät vapaana roskista. Huolto ja varastointi a) Irrota laite virtalähteestä (ts. irrota johto pistorasiasta, poista estolaite tai irrotettava akku) ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista. b) Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja tarvikkeita. c) Tarkasta ja huolla laite säännöllisesti. Anna laite vain valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi. d) Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Sivu: 4
125 Suomi 95 Käytä suojalaseja. Sammuta työkalu. Poista akku työkalusta ennen kuin teet sille mitään huoltotoimenpiteitä. 92 Varo lentäviä kappaleita. Pidä sivulliset poissa leikkausalueelta. 92 Älä altista laitetta vesisateelle tai runsaalle ilmankosteudelle. 92 Direktiivin 2000/14/EY takaama ääniteho. PÄiväMÄÄRÄkoodin sijainti (Kuva [Fig.] 19) Päivämääräkoodi (ff) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2015 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedoissa). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Huomio: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja • Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, se on laitettava tavaratilaan tai kiinnitettävä niin, ettei se pääse liikkumaan vauhdin- tai suunnanmuutosten seurauksena. • Kun laite ei ole käytössä, se on säilytettävä kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa lasten ulottumattomissa. • Laite on säilytettävä lasten ulottumattomissa. Muiden turvallisuus • Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää. • Lapsia on valvottava, ja on varmistettava, että he eivät leiki laitteella. Jäännösriskit Laitteen käytöstä voi seurata muita lisäriskejä, joita ei ole huomioitu näissä turvallisuusvaroituksissa. Riskit voivat johtua väärinkäytöstä, pitkittyneestä käytöstä jne. Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat muun muassa: • Työkalun pyörivien/liikkuvien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat. • Työkalun osien, terien tai lisävarusteiden vaihtamisesta aiheutuvat vammat. • Työkalun pitkittyneestä käytöstä aiheutuvat vammat. Kun käytät mitä tahansa työkalua pitkään, pidä huolta säännöllisten taukojen pitämisestä. • Kuulon heikkeneminen. • Työkalun muodostaman pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysriskit (esimerkiksi: puun, erityisesti tammen, pyökin ja MDF-levyn kanssa työskennellessä) Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia.
Sivu: 5
126 Suomi • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet Laturissa DCB105 voidaan ladata 18 V:n litiumioniakkuja (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185). DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Lataaminen (kuva 2) 1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista ladattavaksi. 2. Aseta akku (j) latauslaitteeseen. Punainen latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Latausprosessi Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta. laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. HUOMAUTUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisen toimintakyvyn, henkisen toimintakyvyn tai aistien toimintakyvyn rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja tietotaso, jos he ovat saaneet turvallisen perehdytyksen laitteen käyttöön ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä tehdessä vaaditaan aina aikuisen valvontaa. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Sivu: 6
127 Suomi tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). varoitus: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. Huomio: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Litium-IonIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Laturin merkkivalot: DCB105 lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive aseta akku uudelleen paikoilleen Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Akun kuuma-/kylmäviive Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/ kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. Vain litiumioniakut XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI ohjeet • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään
Sivu: 7
128 Suomi tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Tekniset tiedoissa. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT- akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Kuljetus DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen kahdessa eri tilanteessa:: 1. Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja), ja 2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. Akkuyksikkö Akun tyyppi DCM561 toimii 18 V:n akulla. Laitteeseen sopivat akkumallit DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedoissa. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
Sivu: 8
129 Suomi • Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetulla virtalähteellä. Sähköturvallisuus Tuote toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Kokoaminen ja säädöt VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Varoitus: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuvat 3–5) HuomaA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku (j) on ladattu täyteen. Akun asentaminen työkalun kahvaan 1. Kohdista akku (j) kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva 3). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. Akun poistaminen työkalusta 1. Paina akun vapautuspainiketta (k) ja vedä akku ulos työkalun kahvasta (kuva 4). 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Siimaleikkuri 1 Akku 1 laturi 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Nopeussäädön liipaisin b. Lukitusvipu c. Nopeudensäädön kytkin d. Apukahva e. Moottorin kotelo f. Leikkurin varsi g. Suojus h. Puolakotelo i. Akun kotelo j. Akkuyksikkö k. Akun vapautuspainike l. Kahva KÄYTTÖTARKOITUS Siimaleikkurisi on suunniteltu ammattimaiseen leikkauskäyttöön. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisen toimintakyvyn, henkisen toimintakyvyn tai aistien toimintakyvyn rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja tietotaso, jos he ovat saaneet turvallisen perehdytyksen laitteen käyttöön ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä tehdessä vaaditaan aina aikuisen valvontaa.
Sivu: 9
130 Suomi Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä pääkahvassa (l) ja toisen käden pitämistä apukahvalla (d). Leikkurin käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Käynnistä laite puristamalla lukitusvipua (b) ja sitten nopeussäädön liipaisinta (a). Sammuta laite vapauttamalla nopeussäädön liipaisin ja lukitusvipu. Nopeuden säätökytkin (kuva 1) Tällä siimaleikkurilla on mahdollista säätää nopeutta leikkausajan pidentämiseksi suurikokoisissa töissä tai kiihdyttää leikkurin nopeutta korkeatehoiseen leikkaamiseen. Pidentääksesi leikkausaikaa paina säätökytkintä (c) eteenpäin kohti apukahvaa (d) asentoon "LO". Tila soveltuu parhaiten suurten, enemmän aikaa vievien projektien tekemiseen. Kiihdytä laitteen nopeutta vetämällä nopeuden säätökytkintä taaksepäin kohti akun koteloa (i) asentoon "HI". Tila soveltuu parhaiten tiheämmän kasvuston läpi leikkaamiseen ja käyttöön, jossa vaaditaan suurempaa kierrosnopeutta. HUOMAA: "HI"-tilassa käyttöaika lyhenee "LO"- tilaan verrattuna. Leikkaaminen (kuvat 7, 8) Aseta leikkuri oikeaan kulmaan sen ollessa päällä ja liikuta sivulta toiselle kuvan 7 mukaisesti. Pidä vähintään 610 mm väli suojuksen ja jalkojesi välillä kuvan 8 mukaisesti. VAROITUS: Pidä pyörivät siimat karkeasti ottaen maan kanssa saman suuntaisina (korkeintaan 30 asteen kulmaan käännettynä). Tämä siimaleikkuri ei ole reunaleikkuri. ÄLÄ KALLISTA LEIKKURIA siten, että siima pyörii lähestulkoon kohtisuoraan maata kohti. Lentävä leikkausjäte voi aiheuttaa vakavia vammoja. Leikkaussiiman törmäyssyöttö Leikkurissa käytetään läpimitaltaan 2,032 mm nailonsiimaa. Leikkaussiima kuluu nopeammin ja vaatii enemmän syöttöä, kun leikataan kävelytien reunaa tai muita kuluttavia materiaaleja pitkin tai leikataan paksumpia kasveja. Leikkuria käytettäessä siima kuluu lyhyemmäksi. Siimaa syötetään lisää törmäämällä leikkurilla varovasti maahan leikkurin käydessä normaalilla nopeudella. Tasomittarilla varustetut akut (kuva 5) Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta (m) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Suojuksen kiinnittäminen 1. Katso Puolakotelon vaihtaminen -osiosta ohjeet kelakotelon (h) poistamiseen (kuva 1). 2. Kun kela on poistettu, katso Suojuksen vaihtaminen -osiosta ohjeet suojuksen (g) kiinnittämiseen ja kelakotelon vaihtamiseen. Lisäkahvan säätäminen (kuva 6) Leikkuri toimitetaan täysin koottuna. Apukahva (d) on sijoitettu maksimoimaan tasapaino. Jos kahvan säätäminen on tarpeen, löysää neljä pulttia (n) kuusioavaimella ja liu'uta apukahvaa ylös tai alas leikkurin vartta (f) pitkin. Toiminta Käyttöohjeet Varoitus: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käsien oikea asento (kuvat 1, 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Sivu: 10
131 Suomi Leikkaussiiman vaihtaminen (kuvat 9–12) HUOMIO: Välttääksesi laitteen vaurioitumisen, leikkaa siima ulottumaan juuri terään saakka, jos siima ulottuu katkaisuterän ulkopuolelle. 1. Irrota akku 2. Käännä puolaa (o) myötäpäivään, kunnes lukitus aukeaa kuvan 9 mukaisesti. Valkoinen läppä (u) puolan sisällä kiertyy pois puolan ikkunasta (p), mikä tarkoittaa että lukitus on auki. 3. Vedä puola suoraan irti. 4. Poista lika ja ruoho puolasta ja kotelosta. 5. Kelaa ensiksi uutta siimaa pitouria (s) lähinnä olevaan puolan kanavaan kuvan 10 mukaisesti. 6. Aseta siiman pää (q) jäljelle jäävään reikään (r). 7. Kelaa siima puolaan puolan pohjassa olevan nuolen suuntaisesti. 8. Leikkaa siima noin 106 mm pituiseksi, kun kelattu siima on pitourien alun (s) kohdalla. 9. Työnnä siima toisen puolen pitouriin siksi aikaa, että saat toisen siiman puolattua. 10. Toista yllä oleva menettely toiselle siimalle puolan alaosaan. HUOMIO: Ennen leikkaamisen aloittamista käytä vain soveltuvan tyyppistä siimaa. Varmista, että siimaa on puolan molemmissa osissa kuvan 11 mukaisesti. 11. Kun molemmat siimat on kelattu puolaan (o) aseta peukalosi ja sormesi pitourien päälle pitääksesi siima oikealla paikallaan ja syötä kummankin siiman pää kahden aukon (t) läpi puolakotelon (h) kummallakin puolella kuvan 12 mukaisesti. 12. Kohdista puolakotelon sisällä olevat valkoiset läpät (u) puolan lovien (v) kanssa. Kohdista pitourat (s) kahden reiän (t) kanssa mahdollisimman tarkasti. 13. Työnnä puola puolakoteloon ja käännä vastapäivään lukitaksesi se paikoilleen. Varmista, että valkoinen läppä (u) näkyy puolan ikkunassa (p). Varmista, että siima ei purkaudu eikä kierry puolan alapuolella olevan karan ympärille. 14. Vedä siiman molemmista päistä vapauttaaksesi ne pitourista. Jos siima ulottuu suojuksen katkaisuterän ulkopuolelle, leikkaa siima lyhyemmäksi siten, että se yltää juuri terään. HUOMAA: Nailonsiiman syöttäminen yli 330 mm levyiseksi vaikuttaa heikentävästi leikkurin suorituskykyyn, käyttöaikaan ja käyttöikään moottorille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta johtuen. Se voi mitätöidä takuun. Leikkausvinkkejä • Käytä leikkaamiseen siiman kärkeä; älä pakota siiman kantaa leikkaamattomaan nurmeen. • Lanka- ja lauta-aidat aiheuttavat ylimääräistä siiman kulumista ja voivat jopa rikkoa sen. Kivi- ja tiiliseinät, reunakiveykset ja puu voivat kuluttaa siimaa nopeasti. • Älä anna puolan kannen viistää pitkin maata tai muita pintoja. • Kun leikkaat korkeaa kasvustoa, leikkaa ylhäältä alas äläkä leikkaa korkeampaa kuin 30 cm kasvustoa. • Pidä leikkuri kallistettuna kohti leikattavaa aluetta; tämä on paras leikkausalue. • Leikkuri leikkaa, kun yksikköä liikutetaan vasemmalta oikealle. Tällöin käyttäjän päälle ei lennä leikkuujätettä. • Vältä puita ja pensaita. Puun kaarna, puiset listat, ulkovuoraukset ja aidanpylväät voivat helposti vaurioitua leikkurin siimasta. Vaihto-osat VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja poista akku ennen säätämistä tai varusteiden tai lisälaitteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita DeWALT ei ole suositellut tämän laitteen kanssa käytettäväksi, voi olla vaarallista. VAROITUS: Älä käytä minkäänlaisia teriä tai mitään lisälaitteita tai lisävarusteita, joita DeWALT ei ole suositellut tämän laitteen kanssa käytettäväksi. Siitä voi aiheutua vakavia vammoja tai laitteen rikkoutuminen. Käytä DeWALTin vaihtosiimaa mallinro DWO1DT801 tai DWO1DT802. • Kun vaihdat siimaa, käytä vain läpimitaltaan 2,032 mm siimaa (suositellaan mallinumeroita DWO1DT801 ja DWO1DT802). Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä käytä 2,413 mm siimaa. Muun kokoiset siimat voivat heikentää suorituskykyä ja vaurioittaa leikkuria.
Sivu: 11
132 Suomi 4. Kiinnitä uusi suojus liu'uttamalla uuden suojuksen kieli (dd) moottorin kotelon (e) reunan (ee) alle ja laske sitten suojuksen takaosa paikoilleen kuvan 18 mukaisesti. 5. Laita 4 ruuvia (cc) takaisin paikoilleen ja kiristä hyvin. 6. Laita puolakotelo takaisin paikalleen Puolakotelon vaihtaminen -osiossa kuvatulla tavalla. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen Varoitus: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. Varoitus: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Laturin puhdistusohjeet VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet Varoitus: Muita kuin DeWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. KUNNOSSApito DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. 1. Pidä kuvassa 13 näkyvät ilmanottoaukot (w) puhtaina, jotta vältytään ylikuumenemiselta. 2. Leikkurin siima voi kuivua ajan myötä. Pidä siima hyvässä kunnossa säilyttämällä sitä suljettavassa muovipussissa, jossa on ruokalusikallinen vettä. 3. Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla saippualiuoksella ja kostealla liinalla. 4. Suojuksen reunassa oleva siiman katkaisija voi tylsyä ajan myötä. On suositeltavaa teroittaa terä aika ajoin viilalla. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Puolakotelon vaihtaminen (kuvat 14, 15) 1. Pyöritä puolakoteloa (h) kunnes karan (y) aukko (x) on linjassa suojuksen (g) loven (z) kanssa. Kolmas aukko moottorin kotelossa (aa) on näkyvissä kuvan 14 mukaisesti. Työnnä ruuvinväännin kaikkien kolmen aukon läpi, jotta puolakotelo ei pääse kääntymään. 2. Käännä puolakoteloa myötäpäivään kuvan 15 mukaisesti. 3. Työnnä ruuvinväännin uudestaan kolmen aukon (x, z, ja aa) läpi ja kierrä uutta puolakoteloa vastapäivään ja kiristä hyvin leikkurista ulkonevaan pulttiin (bb). Suojuksen vaihtaminen (kuvat 16–18) VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta, kun suojus ei ole kunnolla paikoillaan. 1. Irrota puolakotelo Puolakotelon vaihtaminen -osiossa kuvatulla tavalla. 2. Irrota suojuksen 4 ruuvia (cc) kuvan 16 mukaisesti. 3. Nosta suojus irti kuvassa 17 näkyvässä kulmassa.
Sivu: 12
133 Suomi Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DeWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCM561P1-QW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCM561P1-QW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCM561P1-QW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCM561P1-QW

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCM561P1-QW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Ruohotrimmerit
 • Malli/nimi: DCM561P1-QW
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka