DCK654P3T

DeWalt DCK654P3T käyttöohjeet

DCK654P3T

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCK654P3T kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 152 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
Sivu: 1
106 Suomi Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Harjaton, johdoton kompakti porakone- ruuvinväännin/iskuporakone DCD791, DCD796 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 22.06.2017 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT- työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCD791 DCD796 Jännite VDC 18 18 Tyyppi 1/10 1/10 Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion Virransyöttö W 460 460 Kuormittamaton nopeus 1. vaihde min-1 0–550 0–550 2. vaihde min-1 0–2000 0–2000 Iskutaajuus 1. vaihde min-1 — 0–9,350 2. vaihde min-1 — 0–34,000 Maksimivääntö (suuri/pieni) Nm 70/27 70/27 Istukka mm 1,5–13,0 1,5–13,0 Maksimi porauskapasiteetti Puu mm 40 40 Metalli mm 13 13 Betoni mm — 13 Paino (ilman akkupakkausta) kg 1,1 1,2 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 76 89 LWA (äänitehotaso) dB(A) 87 100 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 Poraus metalliin Tärinäpäästöarvo ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 Epävarmuus K = m/s2 1,5 1,5 Poraus betoniin Tärinäpäästöarvo ah,ID = m/s2 — 11,5 Epävarmuus K = m/s2 — 1,6 Ruuvien kiinnittäminen Tärinäpäästöarvo ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 Epävarmuus K = m/s2 1,5 1,5 HARJATON, JOHDOTON KOMPAKTI 13 mm PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN, DCD791 HARJATON, JOHDOTON KOMPAKTI 13 mm PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN/ISKUPORAKONE, DCD796
Sivu: 2
107 Suomi Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina) Kat. # VDC Ah Paino (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90 Paino
Sivu: 3
108 Suomi pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) Akkukäyttöisten Työkalujen Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) Huolto a) Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena. Lisäturvasääntöjä porille/ruuvinvääntimille/ iskuporille • Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa. Altistuminen melulle voi aiheuttaa kuulovaurioita. • Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu työkalun mukana. Otteen menettäminen voi aiheuttaa tapaturman. • Pitele sähkötyökalua eristetyistä tartuntapinnoista, kun teet työtä, jossa työkalu voi joutua kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen kanssa. Työkalun kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen. • Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia. Iskuporaus ja poraaminen voivat aiheuttaa lastujen lentämisen. Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. • Lisävarusteet ja työkalu voivat kuumentua käytön aikana. Käytä suojakäsineitä niiden käsittelyn aikana, jos käytät työkalua lämpöä tuottaviin toimintoihin, kuten metallien iskuporaukseen ja poraukseen. • Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan. Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle pitämällä taukoja. • Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: • Kuulovauriot • Sormien puristuminen lisävarusteita vaihdettaessa • Puun työstöstä muodostuvan pölyn hengittämisestä aiheutuvat vaarat
Sivu: 4
109 Suomi • Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot • Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.  VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.  HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.  HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B) 1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun paikoilleen. 2. Aseta akku 10 laturiin ja varmista, että akku on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun vapautuspainiketta 11 . HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Laturin toiminta Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Sivu: 5
110 Suomi Laturin merkkivalot lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive* *Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta. Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Akun kuuma-/kylmäviive Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten. Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä. Elektroninen suojausjärjestelmä XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. Asennus seinään Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin 5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin. Laturin puhdistusohjeet  VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen. Akkuyksikkö Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.  VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille.  VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.  VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin, tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
Sivu: 6
111 Suomi  HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Kuljetus  VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin. Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin, jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin (Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/ merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. FLEXVOLTTM -akun kuljetus DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö ja kuljetus. Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM -akkua käytetään sellaisenaan tai se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun FLEXVOLTTM -akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa, se toimii 54 V akkuna. Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM -akkuun, se on kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten. Kuljetustilassa kennosarjat on katkaistu akussa sähköisesti, jolloin ne vastaavat kolmea alhaisemman Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää. Kuljetuksen Wh-arvo voi esimerkiksi ilmoittaa 3 x 36 Wh, toisin sanoen kolme 36 Wh:n paristoa. Käytön Wh-arvo voi ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa). Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta merkinnästä
Sivu: 7
112 Suomi Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo). KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla). Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh:n paristoa). Akun Tyyppi DCD791 ja DCD796 toimivat 18 Voltin akulla. Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 pora/ruuvinväännin tai 1 pora/ruuvinväännin/vasarapora 1 Laturi 1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit) 2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit) 3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit) 1 laukku 1 käyttöohje 1 Tool ConnectTM -sovelluksen käyttöohje (B-mallit) HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin. Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat Bluetooth®-akut. HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A) Päivämääräkoodi 16 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2017 XX XX Valmistusvuosi Kuvaus (kuva A)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Liipaisinkytkin 2 Suunnanvaihtopainike 3 Vääntömomentin säätökartio 4 Vaihde 5 Työvalo 6 Huoltovapaa istukka 7 Vyökoukku 8 Asennusruuvi 9 Terän pidike 10 Akku 11 Akun vapautuspainike 12 Työvalon kytkin Käyttötarkoitus Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet/iskuporakoneet on suunniteltu ammattimaiseen poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvaukseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet/iskuporakoneet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.  VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun Asentaminen ja Poistaminen Työkalusta (kuva B) HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku 10 on ladattu täyteen. Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan 1. Kohdista akku 10 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. Akun Poistaminen Työkalusta 1. Paina akun vapautuspainiketta 11 ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Sivu: 8
113 Suomi Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B) Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Säädettävä nopeuden liipaisukytkin (Kuva A) Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 . Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalu on varustettu jarrulla. Istukka pysähtyy heti, kun liipaisukytkin vapautetaan kokonaan. HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei suositella. Kytkin saattaa vahingoittua. Suunnanvaihtopainike (Kuva A) Suunnanvaihtopainike 2 määrittää työkalun suunnan ja toimii myös lukituspainikkeena. Valitse eteenpäin pyörintä vapauttamalla liipaisukytkin ja painamalla työkalun oikealla puolella sijaitsevaa suunnanvaihtopainiketta. Valitse taaksepäin pyörintä painamalla työkalun vasemmalla puolella sijaitsevaa suunnanvaihtopainiketta. Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento lukitsee työkalun off- asentoon. Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että liipaisin on vapautettu. HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä kilahduksen. Tämä on normaalia eikä ole merkki ongelmasta. Vääntömomentin säätörengas (Kuva A) Työkalussa on säädettävän momentin ruuvausmekanismi muodoltaan ja kooltaan erilaisten kiinnittimien ruuvaamiseen ja poistamiseen ja joissakin malleissa työkalussa on vasaramekanismi kivimateriaaliin porausta varten. Säätörenkaan 3 ympärillä on numeroita, poranterän kuvake ja joissakin malleissa vasaran kuvake. Kyseisiä numeroita käytetään vääntömomentin asettamiseen. Mitä suurempi numero renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan kiinnittää. Valitse jokin numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu numero kohdistuu nuoleen. HUOMAA: Väännön säätörengas on käytössä vain ruuvinvääntötilassa eikä pora- ja vasaraporatiloissa. Nopeuskytkin (Kuva A) Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit vaihtaa vaihteista monipuolisesti. 1. Kun haluat valita nopeusasetuksen 1 (korkea vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu´uta nopeuskytkintä 4 eteenpäin (istukkaa kohti). 2. Kun haluat valita nopeusasetuksen 2 (alhainen vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu'uta nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin istukasta). HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on käynnissä. Anna poran pysähtyä aina kokonaan ennen varusteiden vaihtamista. Jos vaihteiden vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin tai kokonaan taaksepäin. LED-työvalo (Kuva A) LED-työvalo 5 ja työvalon kytkin 12 sijaitsevat laitteen jalustassa. Työvalo aktivoituu, kun liipaisukytkintä painetaan. Valon voimakkuutta voidaan muuttaa heikon 13 , keskinkertaisen 14 ja kohdevalon 15 välillä laitteen jalustassa sijaitsevalla kytkimellä. Jos liipaisukytkintä pidetään alhaalla, työvalon kaikki voimakkuudet ovat päällä. Heikossa 13 ja keskinkertaisessa(N) voimakkuudessa säde kytkeytyy automaattisesti pois päältä 20 sekunnin kuluttua sen jälkeen kun liipaisukytkin on vapautettu. Kohdevalo Kohdevalo 15 on voimakkain valo. Kohdevalo palaa 20 minuuttia sen jälkeen kun liipaisukytkin on vapautettu. Kaksi minuuttia ennen sammumista valo vilkkuu kaksi kertaa ja himmenee. Jos haluat estää kohdevaloa sammumasta, napauta kevyesti liipaisukytkintä.  VAROITUS: Kun käytät keskinkertaista voimakkuutta tai kohdevaloa, älä katso suoraan valoon tai aseta poraa sellaiseen asentoon, jossa joku voisi katsoa suoraan valoon. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman.  HUOMIO: Jos käytät laitetta kohdevalona, aseta se tukevalle alustalle, josta se ei pääse kaatumaan tai tippumaan alas.  HUOMIO: Poista kaikki varusteet istukasta ennen kuin käytät poraa kohdevalona. Muutoin seurauksena voi olla henkilö- tai ainevahingon riski. Varoitus akun alhaisesta varauksesta Jos akun varaus on melkein lopuillaan kohdevalon palaessa, valo vilkkuu kaksi kertaa ja himmenee. Kahden minuutin kuluttua akku on tyhjä ja pora sammuu välittömästi. Vaihda tyhjä akku ladattuun akkuun.  VAROITUS: Jotta pienennät loukkaantumisen vaaraa, pidä aina vara-akku tai toinen valonlähde varalla, jos tilanne sitä vaatii. Yksivaippainen avaimeton istukka (Kuvat G–I)  VAROITUS: Älä kiristä poranterää (tai muuta tarviketta) tarttumalla istukan etuosaan ja kytkemällä työkaluun virta. Se voi vahingoittaa istukkaa ja aiheuttaa henkilövahingon. Vapauta aina liipaisukytkin ja irrota työkalu virtalähteestä lisävarusteita vaihdettaessa.
Sivu: 9
114 Suomi  VAROITUS: Varmista aina ennen työkalun käynnistämistä, että terä on hyvin kiinni. Löysä terä voi irrota työkalusta ja aiheuttaa henkilövammoja. Työkalussa on avaimeton istukka 6 , joka mahdollistaa istukan käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti. 1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä. 2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä ja pidä toisella kädellä työkalusta. Kierrä holkkia vastapäivään, jotta haluttu lisävaruste mahtuu. 3. Työnnä lisävarustetta noin 19 mm (3/4") istukkaan kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään toisella kädellä ja pitämällä työkalusta kiinni toisella kädellä. Työkalussa on automaattinen karan lukitus. Sen avulla voit avata ja lukita istukan yhdellä kädellä. HUOMAA: Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu vaihe 1 ja 2. Vyökoukku ja terän pidike (Kuva A)  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi ÄLÄ ripusta työkalua pään yläpuolelle tai ripusta esineitä vyökoukusta. VAIN työkalun vyökoukun saa ripustaa vyöhön.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon välttämiseksi varmista, että vyökoukkua kiinnittävä ruuvi on tukevasti kiinni. TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua tai terän pidikettä, käytä siihen vain mukana toimitettua ruuvia 8 . Kiristä ruuvi huolellisesti. Vyökoukku 7 ja terän pidike 9 voidaan kiinnittää työkalun molemmille puolille mukana toimitetulla ruuvilla 8 , mikä mahdollistaa sekä oikea- että vasenkätisen käytön. Jos koukkua tai terän pidikettä ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta. Irrota vyökoukku tai terän pidike poistamalla ruuvi 8 , joka pitää sen paikallaan, ja kokoa sitten uudelleen vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvi huolellisesti. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käsien oikea asento (kuva C)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä poran 17 päällä ja toisen käden pitämistä pääkahvassa. 18 . Porakoneen käyttö (Kuvat A, D)  VAROITUS: HENKILÖVAHINGON VÄLTTÄMISEKSI VARMISTA AINA, että työkalu on kiinnitetty tukevasti tai kiristetty tiukalle. Jos poraat ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää materiaalin vahingoittumisen. 1. Käännä säätörengas 3 poran kuvakkeen kohdalle. 2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella 4 suunnitellun käytön nopeutta ja vääntömomenttia vastaavaksi. 3. Puuta poratessa käytä kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä tai reikäsahoja. Metallia poratessa käytä pikateräksestä valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä leikkuujäähdytysnestettä metalleja poratessasi. Poikkeuksia ovat valurauta ja messinki, joita tulisi porata kuivina. 4. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin, mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa sakata tai terä taipua. 5. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta hallitset poran vääntymisen. Jos mallissa ei ole sivukahvaa, pidä poraa yhdellä kädellä kahvasta ja toisella akkuyksiköstä.  HUOMIO: Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu aina sakkaukseen. Pidä porasta tukevasti kiinni, jotta hallitsisit pyörimisliikkeen ja välttäisit loukkaantumisen. 6. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti ylikuormituksesta tai väärästä käyttötavasta. VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI, irrota poranterä työstä ja määritä sakkauksen syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA – TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA PORAA. 7. Jotta minimoisit sakkauksen tai materiaalin läpi murtumisen, paina poraa vähemmän ja hivuta terä reiän viimeisen osan läpi. 8. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää poratun reiän läpi. Tämä estää juuttumisen. 9. Muuttuvanopeuksista poraa käytettäessä porattavan kohdan keskipistettä ei tarvitse lävistää. Aloita reiän poraaminen pienellä nopeudella ja lisää nopeutta painamalla liipaisinta voimakkaammin, kun reikä on niin syvä, ettei terä enää luiskahda ulos. Iskuporan käyttö (vain DCD796) (Kuvat A, E) 1. Käännä säätörengas 3 iskuporan kuvakkeen kohdalle. 2. Valitse pika-asetus 2 liu´uttamalla vaihdetta 4 taaksepäin (istukasta poispäin). TÄRKEÄÄ: Käytä vain karbidikärkisiä teriä tai betoniteriä.
Sivu: 10
115 Suomi 3. Poraa riittävällä voimalla, jotta estäisit poraa ponnahtelemasta liikaa tai terän nousemista. Liiallinen voiman käyttö johtaa porausnopeuden hidastumiseen ja ylikuumenemiseen. 4. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa työhön nähden. Älä paina terää liikaa poratessasi sivuttaissuunnassa, koska tämä johtaa terän urien tukkeutumiseen ja porausnopeuden hidastumiseen. 5. Kun poraat syviä reikiä ja iskunopeus alkaa hidastua, vedä terä osittain ulos reiästä poran yhä pyöriessä, jolloin reikä puhdistuu porausjätteestä. HUOMAA: Porausnopeus on sopiva, kun pölyn virtaus reiästä on tasainen. Ruuvinvääntimen käyttö (Kuvat A, F) 1. Käännä vääntömomentin säätörengas 3 haluttuun asentoon. 2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella 4 suunnitellun käytön nopeutta ja vääntömomenttia vastaavaksi. HUOMAA: Käytä alinta vääntöasetusta asettaaksesi kiinnikkeen halutulle syvyydelle. Mitä alhaisempi numero, sitä pienempi vääntö. 3. Laita haluttu kiinnitinvaruste istukkaan samalla tavalla kuin tavallinen poranterä. 4. Harjoittele muutaman kerran jätepaloilla tai piilossa oleviin kohtiin, jotta voisit määrittää kytkinrenkaan oikean asennon. 5. Aloita aina alhaiseksi säädetyllä vääntömomentilla, nosta sitten momenttia, niin että työkappale tai kiinnitin eivät vahingoitu. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCK654P3T, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCK654P3T käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCK654P3T suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCK654P3T

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCK654P3T allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: DCK654P3T
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka