DCH333

DeWalt DCH333 käyttöohjeet

DCH333

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCH333 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 160 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
Sivu: 1
109 Suomi Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. SUURITEHOINEN LANGATON ISKUPORA DCH323, DCH333, DCH334 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCH323 DCH333 DCH334 Jännite VDC 54 54 54 Tyyppi 1 1 1 Kuormittamaton nopeus min-1 0–980 0–1000 0–1000 Kuormittamaton iskunopeus bpm 0–4390 0–4480 0–4480 Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009) J 2,8 3,5 3,5 Maksimaalinen teräksen/puun/betonin porausväli mm 13/30/28 13/30/30 13/30/30 Työkalupidike SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus Holkin läpimitta mm 54 54 54 Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion Paino (ilman akkua) kg 3,6 3,7 3,9 Ääni- ja tärinäarvot yhteensä (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 94 94 94 LWA (äänitehotaso) dB(A) 105 105 105 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 3 Poraus betoniin Tärinäpäästöarvo ah, HD = m/s² 7,5 7,5 7,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Piikkaus Tärinäpäästöarvo ah,Cheq = m/s² 8,5 8,5 8,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Poraus metalliin Tärinäpäästöarvo ah,D = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Ruuvaus Tärinäpäästöarvo ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5
Sivu: 2
110 Suomi EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Suuritehoinen langaton iskupora DCH323, DCH333, DCH334 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekninen päällikkö DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 11.08.16 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina) Kat. # VDC Ah Paino kg DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB547 18/54 3,0/9,0 1,25 420 220 140 85 140 X DCB546 18/54 2,0/6,0 1,05 270 140 90 60 90 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X Paino
Sivu: 3
111 Suomi kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) Akkukäyttöisten Työkalujen Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Muut iskuporakoneen turvallisuusohjeet • Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. • Käytä työkalun mukana toimitettuja kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahingon. • Tartu kiinni koneiden eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen” johtoon, sen suojaamattomat metalliosat tulevat “jännitteenalaisiksi”,jolloin on olemassa sähköiskuvaara.
Sivu: 4
112 Suomi • Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen alustaan kiinnittimien tai muiden käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai -laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä kuulonsuojaimia. • Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa. Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla ennen käyttämistä. • Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista pitämällä taukoja säännöllisesti. • Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun ja varusteiden paljaat metalliosat voivat kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä. • Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä. Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa loukkaantumisen. • Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa hiomalla. • Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä. Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan menetyksen. Muut mahdolliset vaarat Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät poravasaria: • Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai kuumien osien koskettamisesta. Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: • Kuulon heikkeneminen. • Sormien jääminen puristuksiin lisävarusteita vaihdettaessa. • Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.  VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.  HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.  HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
Sivu: 5
113 Suomi lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B) 1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun paikoilleen. 2. Aseta akku 6 laturiin ja varmista, että akku on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun vapautuspainiketta 7 . HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Laturin toiminta Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista. Laturin merkkivalot lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive* *Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta. Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Akun kuuma-/kylmäviive Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten. Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä. Elektroninen suojausjärjestelmä XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. Asennus seinään Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin 5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin. Laturin puhdistusohjeet  VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen. Akkuyksikkö Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
Sivu: 6
114 Suomi LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.  VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille.  VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.  VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin, tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia, jne.  HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Kuljetus  VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin. Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin, jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin (Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/ merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. FLEXVOLTTM -akun kuljetus DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö ja kuljetus. Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM -akkua käytetään sellaisenaan tai se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun FLEXVOLTTM -akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa, se toimii 54 V akkuna. Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM -akkuun, se on kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten. Kuljetustilassa kennosarjat on katkaistu akussa sähköisesti, jolloin ne vastaavat kolmea alhaisemman Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää. Esimerkiksi kuljetuksen Wh-arvo voi olla 3 x 36 Wh, mikä tarkoittaa kolmea 36 Wh akkua kuhunkin yksikköön. Käytön Wh-arvo voi olla 108 Wh (yksi akku). Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta merkinnästä
Sivu: 7
115 Suomi Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo on 108 Wh (yksi 108 Wh akku). KULJETUS (integroidulla kuljetussuojalla). Esimerkki: Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua). Akun Tyyppi DCH323, DCH333, DCH334 toimii 54 Voltin akulla. Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546, DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Langaton iskupora 1 Sivukahva ja syvyystanko 1 Laturi 1 Akku (T1, X1) 2 Akkua (T2, X2) 3 Akkua (T3, X3) 1 pikaistukka (DCH334) 1 Laukussa 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon. Päivämääräkoodin Sijainti Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2017 XX XX Valmistusvuosi Kuvaus (kuva A)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Säädettävä nopeuskytkin 2 Suunnanvaihtopainike 3 Toimintatilan valintakytkin 4 Toimintatilan valintapainike 5 Sivukahva 6 Akku 7 Vapautuspainike 8 Pääkahva 9 SDS-Plus -työkalupidike 10 Laippa 11 Syvyyden säätötanko 12 Syvyyden säätötangon vapautuspainike 13 Työvalo 14 Ripustuskoukku
Sivu: 8
116 Suomi Käyttötarkoitus Langaton iskuporakoneesi on tarkoitettu poraukseen ja iskuporaukseen ammattikäytössä, sekä ruuvaamiseen ja talttaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Langaton iskuporakoneesi on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Ylikuormituksen kytkin Jos poranterä jää kiinni, voimansiirto poran karaan keskeytyy. Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa. Vapauta ja paina liipaisinta ylikuormituksen jälkeen voimansiirron uudelleen kytkemiseksi. Mekaaninen kytkin Näissä työkaluissa on mekaaninen kytkin. Kytkimen aktivoinnista ilmoittaa hammastuksen ääni sekä lisääntyvä tärinä. Kierronestojärjestelmä (kuva E) Kytkimen lisäksi kierronestojärjestelmä tarjoaa paremman käyttömukavuuden ja turvallisuuden kierron estävällä tekniikalla, joka havaitsee vasaran hallinnan menetyksen. Kun kiinni leikkautuminen havaitaan, vääntö ja nopeus laskee välittömästi. Tämä toiminto estää työkalun kiertämisen itsestään ja se vähentää rannevammojen esiintyvyyttä. Kierronestojärjestelmän merkkivalo 18 syttyy ja ilmoittaa tilasta. Merkkivalo Vianmääritys Ratkaisu POIS Työkalu toimii normaalisti Noudata varoituksia ja ohjeita työkalua käyttäessä. KIINTEÄ Kierronestojärjestelmä on aktivoitunut (PÄÄLLÄ) Tue työkalua oikeaoppisesti ja vapauta liipaisin.Työkalu toimii normaalisti, kun liipaisinta painetaan uudelleen ja merkkivalo sammuu. Aktiivinen tärinän hallinta Parhaan tärinän vähentäminen, pidä työkalusta kuvatun Käsien oikea asento. Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi iskuporamekanismin aiheuttaman tärinän. Se vähentää käden ja käsivarren tärinää ja mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön pitempien aikajaksojen ajan. Se pidentää myös laitteen käyttöikää. Iskuporaan tulee kohdistaa sen verran painetta, että aktiivinen tärinänhallinta kytkeytyy päälle. Jos työkaluun kohdistetaan liikaa painetta, se ei poraa tai ruuvaa nopeammin eikä aktiivinen tärinänhallinta aktivoidu. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Henkilövahinkovaaraa voidaan vähentää kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla akku ennen säätöjä tai liitososien/ lisävarusteiden irrottamista/asentamista tai ennen korjaustoimenpiteitä. Vahingossa käynnistyvä työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja.  VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita. Akun Asentaminen ja Poistaminen Työkalusta (kuva B) HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku 6 on ladattu täyteen. Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan 1. Kohdista akku 6 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B). 2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa. Akun Poistaminen Työkalusta 1. Paina akun vapautuspainiketta 7 ja vedä akku ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. Tasomittarilla Varustetut Akut Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta 19 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Sivukahva (kuva A)  VAROITUS: Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi käytä työkalua AINA sivukahva oikein asennettuna. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen työkalun käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. Pidä työkalua molemmilla käsillä hallinnan maksimoimiseksi. Sivukahva 5 kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan ja sitä voidaan kääntää 360 astetta, jotta sitä voidaan käyttää sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Sivukahva tulee kiristää riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman, jos lisävaruste juuttuu kiinni tai lukittuu. Varmista, että tartut sivukahvan päähän työkalun hallitsemiseksi sen lukittuessa. Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään.
Sivu: 9
117 Suomi Syvyyden säätötangon säätäminen (kuva C) 1. Työnnä ja pidä painettuna syvyyden säätötangon vapautuspainiketta 12 sivukahvassa. 2. Siirrä syvyyden säätötankoa 11 niin, että etäisyys tangon pään ja terän pään välillä on sama kuin haluttu poraussyvyys. 3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat syvyyden säätötangolla, pysäytä kun tangon pää saavuttaa materiaalin pinnan. Ripustuskoukku (kuvat A, D) Ripustuskoukku 14 on asennettu pääkahvan 8 alapuolelle työkalun vasemmalle puolelle. Avaa ripustuskoukku vetämällä se ulos työkalun sivulta. Aseta ripustuskoukku säilöön painamalla se tasaisesti työkalun sivuun. Jos koukkua ei haluta käyttää lainkaan, sen voi irrottaa kokonaan. Ripustuskoukun irrottaminen ja/tai asentaminen 1. Aseta ripustuskoukku avattuun asentoon ja poista kuusioruuvi pääkahvan alapuolelta. 2. Vedä ripustuskoukku ulos, kunnes se irtoaa laitteesta. 3. Asenna ripustuskoukku takaisin pääkahvan alapuolella olevaan asennusaukkoon. Terä ja työkalupidike  VAROITUS: Palovamman vaara. Käytä AINA suojakäsineitä terien vaihtamisen aikana. Työkalun metalliosat ja terät voivat kuumeta huomattavasti käytön aikana. Pienet irronneet materiaaliosat voivat vahingoittaa paljaita käsiä. Iskuporaan voidaan asentaa erilaisia teriä käyttötarkoituksen mukaan. Käytä vain teräviä poranteriä. Teriä koskevat suositukset • Käytä puumateriaalissa kierteisteriä, kouruteriä, kierreteriä tai reikäsahoja. • Käytä metallissa pikateräksestä valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja. Käytä leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat metalleja. Poikkeuksia ovat valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina. • Käytä iskuporaukseen tarkoitettuja karbiditeriä, kun käsittelet muurauksia, kuten tiiliä, sementtiä jne. SDS-Plus -työkalupidike (kuva F) HUOMAA: Erityiset sovittimet ovat tarpeen, kun SDS- plus -työkalupidikettä käytetään suoravartisten terien ja kuusiokantaisten ruuvauskärkien kanssa. Katso Valinnaiset lisävarusteet. Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti: 1. Aseta terän varsi noin 19 mm SDS-Plus -työkalupidikkeeseen. 2. Paina ja kierrä terää, kunnes se lukittuu paikoilleen. Terä kiinnittyy hyvin paikoilleen. 3. Vapauta terä vetämällä laippaa 10 taakse ja poistamalla terä. Pikaistukka (kuva F, G) DCH334 Joissakin malleissa avaimeton istukka voidaan asentaa SDS-Plus -teräpidikkeen paikalle.  VAROITUS: Älä koskaan käytä standardeja istukoita iskuporatilassa. Avaimettoman istukan asentaminen SDS-Plus -työkalupidikkeen paikalle 1. Valitse vain isku -tila (ks. Käyttötilat), tällöin kara lukittuu eikä se voi pyöriä irrotettavan työkalupidikkeen vapauttamisen aikana. 2. Käännä lukitusrengas 15 auki ja vedä asennettu työkalupidike pois. 3. Paina avaimeton istukka 16 karaan 17 ja käännä lukitusrengas lukittuun asentoon. 4. Vaihda avaimeton istukka SDS-Plus -työkalupidikkeeseen poistamalla ensin avaimettoman istukan samalla tavalla kuin SDS-Plus -työkalupidike poistettiin. Asenna sitten SDS-Plus -työkalupidike paikoilleen samalla tavalla kuin avaimeton istukka. Asenna poranterä tai muu lisävaruste avaimettomaan istukkaan seuraavasti: 1. Tartu istukan laippaan 16 yhdellä kädellä ja tartu toisella kädellä istukan pohjaan. 2. Kierrä holkkia vastapäivään (edestä katsottuna), jotta haluttu lisävaruste mahtuu. 3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä tiukasti kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua toisella kädellä. Kierrä istukan vaippaa edelleen, kunnes kuulet useita räikän napsahduksia täydellisen kiinnityksen varmistamiseksi. Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu vaihe 1 ja 2. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Henkilövahinkovaaraa voidaan vähentää kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla akku ennen säätöjä tai liitososien/ lisävarusteiden irrottamista/asentamista tai ennen korjaustoimenpiteitä. Vahingossa käynnistyvä työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käsien oikea asento (kuva E)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Sivu: 10
118 Suomi Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä pääkahvassa 8 ja toisen käden pitämistä sivukahvalla 5 . Käyttötilat (kuva A)  VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa työkalun ollessa käynnissä. Työkalussa on tilavalitsin 3 , jolla voit valita käyttötilan käyttötarkoituksen mukaan. Symboli Tila Sovellus Kiertokairaus Ruuvaus Poraus teräkseen, puuhun ja muoviin Iskuporaus Poraus betoniin ja muuraukseen Vain isku Kevyt haketus Käyttötilan valitseminen: 1. Paina tilavalitsimen vapautuspainiketta 4 . 2. Kierrä tilavalitsinta niin, että nuoli osoittaa haluamasi tilan symbolia. HUOMAA: Tilavalitsin 3 on oltava aina porauksen, iskuporauksen tai vasaroinnin kohdalla. Niiden välillä ei ole muita asetuksia. Moottoria voi olla tarpeen käyttää lyhyen aikaa hammaspyörien kohdistamiseksi, kun olet siirtynyt ’vain isku’ tilasta ’ruuvaus’-tilaan. Toimenpiteen suorittaminen (kuva A)  VAROITUS: HENKILÖVAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI TYÖKAPPALE TULEE AINA ankkuroida tai kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos poraat ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää materiaalin vahingoittumisen.  VAROITUS: Odota aina kunnes moottori on pysähtynyt kokonaan ennen kuin vaihdat kiertosuuntaa. 1. Valitse ja asenna työkaluun sopiva istukka, sovitin ja/tai terä. Katso Terä ja työkalupidike. 2. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva käyttötila tilavalitsimella 3 . Katso Käyttötilat. 3. Säädä sivukahvaa 5 tarpeen mukaan. 4. Aseta poran/taltan terä haluamaasi kohtaan. 5. Valitse kiertosuunta suunnanvaihtopainikkeella 2 . Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että liipaisin on vapautettu. - - Valitse kiinniruuvaus painamalla suunnanvaihtopainiketta työkalun oikealla puolella. - - Valitse ruuvin avaus painamalla suunnanvaihtopainiketta työkalun vasemmalla puolella. HUOMAA: Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento lukitsee työkalun off-asentoon. 6. Paina liipaisukytkintä 1 . Mitä enemmän painat liipaisukytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Jotta työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, käytä säädettävää nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille. HUOMAA: Työkalusta riippuen liipaisinkytkintä painaessa työvalo 13 syttyy työkappaleen valaisemiseksi. Katso Kuvaus. Työvalaistus sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua liipaisukytkimen vapauttamisesta.  VAROITUS: • Älä käytä tätä työkalua palavien tai räjähdysherkkien nesteiden (bensiini, alkoholi, jne.) sekoittamiseen tai pumppaamiseen. • Älä sekoita syttyviä nesteitä, joissa on vastaava merkintä. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Henkilövahinkovaaraa voidaan vähentää kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla akku ennen säätöjä tai liitososien/ lisävarusteiden irrottamista/asentamista tai ennen korjaustoimenpiteitä. Vahingossa käynnistyvä työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Lisävarusteena on saatavilla erilaisia poran ja taltan SDS- Plus-teriä. Käytetyt lisävarusteet ja liitososat tulee voidella säännöllisesti SDS-Plus -työkalun tarpeen mukaan. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Sivu: 11
119 Suomi Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCH333, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCH333 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCH333 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCH333

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCH333 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: DCH333
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka