DCE088D1G-QW

DeWalt DCE088D1G-QW käyttöohjeet

DCE088D1G-QW

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCE088D1G-QW kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 124 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
Sivu: 1
88 FIN Käyttöohje Sisältö •Turvallisuus •Tuotteenesittely •Akutjavirta •Käyttö •Tarkkuudentarkistusjakalibrointi •Teknisettiedot Käyttäjäturvallisuus VAROITUS: Lue ja varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet. Ellei kaikkia alla mainittuja ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövamma. VAROITUS: Altistuminen lasersäteilylle. Älä pura tai muokkaa lasertasainta. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Tällöin voi aiheutua vakava silmävamma. VAROITUS: Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen säätimien tai säätöjen tai toimintatapojen käyttö voi aiheuttaa vaarallisen lasersäteilylle altistumisen. HUOMIO: LASERSÄTEILY – ÄLÄ TUIJOTA LASERSÄTEESEEN. Luokan 2 lasertuote. • Työkalussasi oleva tarra voi sisältää seuraavia symboleita. V volttia mW milliwattia Ah ampeerituntia laservaroituksen symboli nm aallonpituus nanometreinä 2 luokan 2 laser Älä tuijota lasersäteeseen. Varoitustarrat Seuraavat tarrat ovat laserissa sinun mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi.  VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän täytyy lukea tämä käyttöohje.  VAROITUS: LASERSÄTEILY. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN. Luokan 2 lasertuote • Älä käytä laseria, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkölaitteen kipinät voivat sytyttää pölyn tai höyryt. • Käytä laseria vain erityisesti suunniteltujen akkujen kanssa. Muiden paristojen käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran. • Säilytä laser lasten tai muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä. • Käytä ainoastaan lisävarusteita, joita valmistaja suosittelee kyseiseen malliin. Johonkin toiseen laserlaitteeseen sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laserlaitteessa käytettyinä. • Laitteen saa huoltaa ainoastaan pätevä korjauspalvelu. Jos laitetta huoltavat muut henkilöt, on olemassa henkilövahinkovaara. Katso sinua lähinnä oleva DeWALT- huoltopiste osoitteesta http://www.dewalt.com. • Älä käytä optisia työkaluja, kuten teleskooppia tai kulmamittaria, lasersäteen katseluun. Tällöin voi aiheutua vakava silmävamma. • Älä aseta laseria asentoon, joka voi aiheuttaa sen, että joku tuijottaa tarkoituksella tai tarkoituksettomasti lasersäteeseen. Tällöin voi aiheutua vakava silmävamma. • Sammuta laser, kun se ei ole käytössä. Laserin jättäminen päälle lisää lasersäteeseen katsomisen riskiä. • Älä pura sähkötyökalua. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. • Älä koskaan tee laseriin mitään muutoksia. Työkalun muokkaaminen voi aiheuttaa vaarallisen lasersäteilylle altistumisen.
Sivu: 2
89 • Älä käytä laseria lasten lähellä tai älä anna lasten käyttää laseria. Tällöin voi aiheutua vakava silmävamma. • Älä irrota tai vahingoita varoitustarroja. Tarrojen poistaminen lisää säteilylle altistumisen vaaraa. • Sijoita laser turvallisesti tasaiselle pinnalle. Laser voi vahingoittua tai vakava loukkaantuminen voi tapahtua, jos laser putoaa Tietojalaserista • DCE088R. ja DCE088G-lasertasaimet ovat luokan 2 lasertuotteita. • DCE088R- ja DCE088G-laserit ovat itsestään tasapainottuvia lasertyökaluja, joita voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa (vesivaaka), pystysuoriin ja luotisuoriin kohdistusprojekteihin.  VAROITUS: Lue ja varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet. Ellei kaikkia alla mainittuja ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövamma. Työalue • Pidä työalue puhtaana ja varmista sen hyvä valaistus. Jos työalue on epäsiisti tai sen valaistus huono, onnettomuusvaara on suurempi. • Älä käytä lasertyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. • Pidä sivulliset, lapset ja ulkopuoliset henkilöt kaukana lasertyökalua käytettäessä. Häiriöt voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. Sähköturvallisuus • Käytä akkukäyttöistä työkalua vain erityisesti suunniteltujen akkujen kanssa. Muiden paristojen käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran. Tuotteenesittely VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Laser voi vahingoittua tai voi tapahtua henkilöloukkaantuminen. Kuva 3 – Akun käyttöliittymä A Kuva 2 – Heilurin lukitus B Kuva 2 – Näppäimistö C Kuva 5B – ON/OFF-painike: vaakasuuntainen laserlinja D Kuva 5B – ON/OFF-painike: pystysuuntainen laserlinja E Kuva 5B – Akkumittari F Kuva 3 – Magneettinen kääntyvä teline G Kuva 3 – Avaimenreikä H Kuva 5A – Kolmijalan kierrettävä kiinnitys (1/4 - 20” & 5/8-11) I Kuva 5A – Kattokiinnitys J Kuva 5A – Kiinnike K Kuva 5A – Ruuvin reikä M Akutjavirta • Tätä työkalua käytetään seuraavilla 10.8 V:n DeWALT- akkuyksiköillä: DCB120, DCB127 tai sitä voi myös käyttää DEWALT AA -aloituspaketilla, jossa käyttää 4 x AA-paristoa/akkua. Huomaa: AA-aloituspakettia suositellaan käytettäväksi vain punaisen laserin kanssa Akun asentaminen / poistaminen (Katso kuva 3 ) AA-aloituspaketin käyttäminen: HUOMIO: AA-aloituspaketti on suunniteltu erityisesti käytettäväksi vain DeWALTin 10.8 V:n yhteensopivien lasertuotteiden kanssa ja sitä ei voi käyttää muiden työkalujen kanssa. Älä yritä muokata tuotetta. Akkujen/paristojen asentaminen: • Nosta akkuyksikön kansi, kuten kuvassa 4 näytetään. • Laita neljä uutta AA-paristoa/akkua koteloon ja aseta paristot/akut (+)- ja (–)-merkkien mukaan kotelon sisällä. • Aseta AA-aloitusakkupaketti kuten kuvassa 3 näytetään. Uudelleenladattavan 10.8 V:n DEWALT- akun käyttäminen: • Aseta 10.8 V:n akkupaketti kuten kuvassa 3 näytetään. VAROITUS: Paristot voivat räjähtää, vuotaa ja aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon. Voit vähentää riskejä seuraavilla tavoilla:
Sivu: 3
90 FIN Käyttöohje • Noudata tarkasti kaikkia akun/pariston tarrassa olevia ohjeita ja varoituksia • ja mukana toimitettavan akkuturvallisuusesitteen ohjeita. • Aseta paristot/akut aina oikein akkuun/paristoon ja laitteeseen merkittyjen napaisuuksien (+ ja -) mukaan. • Älä aiheuta oikosulkua akkujen/paristojen napojen välille. • Älä lataa paristoja. • Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja/paristoja. Vaihda kaikki akut/paristot samaan aikaan uusiin samanmerkkisiin ja -tyyppisiin akkuihin/paristoihin/akkuihin. • Poista tyhjät akut/paristot välittömästi ja hävitä ne paikallisten määräyksien mukaisesti. • Älä hävitä akkuja/paristoja tulessa. • Pidä akut/paristot lasten ulottumattomissa. • Poista akut/paristot, kun laite ei ole käytössä • Käytä vain uudelleenladattaville akuillesi tarkoitettua laturia. Henkilökohtainen turvallisuus • Kun käytät lasertyökalua, pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkölaitteen aikana pienikin epähuomio voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon. • Älä kurkottele. Säilytä aina hyvä jalansija ja tasapaino. Hyvä jalansija ja tasapaino mahdollistaa paremman hallinnan tai työkalun hallitsemisen odottamattomassa tilanteessa. • Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaa, liukumattomia suojajalkineita, kypärää tai kuulonsuojaimia tulee käyttää tarvittaessa. Laitteen käyttö ja ylläpito • Älä käytä laitetta, jos kytkin ei kytkeydy päälle tai pois päältä. Jos laitetta ei voida hallita kytkimellä, se on vaarallinen ja korjattava. • Pidä käytössä olevia laitteita lasten tai muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä. • Käytä ainoastaan lisävarusteita, joita valmistaja suosittelee kyseiseen malliin. Johonkin toiseen laitteeseen sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laitteessa käytettyinä. Huolto • Laitteen saa huoltaa ainoastaan pätevä korjauspalvelu. Jos laitetta huoltavat muut henkilöt, on olemassa henkilövahinkovaara. • Laitteen huollossa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Noudata näiden ohjeiden ylläpito-ohjeita. Jos laitteessa käytetään osia, joita ei ole hyväksytty, tai jos ylläpito-ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun ja henkilövahingon vaara. Katso sinua lähinnä oleva DeWALT-huoltopiste osoitteesta http://www.dewalt.com. Käyttövinkkejä • Käytä vain uusia, korkealaatuisia AA-paristoja tai määritettyjä uudelleenladattavia 10.8 V:n DEWALT- litiumioniakkuja parhaiden tulosten varmistamiseksi. • Varmista, että akut/paristot ovat hyvässä kunnossa. Jos alhaisen akkutason punainen merkkivalo vilkkuu, akut/ paristot täytyy vaihtaa. • Pidennä akkujen/paristojen käyttöikää sammuttamalla laser, kun sädettä ei käytetä. • Jotta varmistat työskentelyn tarkkuuden, varmista, että laser kalibroidaan usein. Katso Kalibrointitarkistus. • Varmista, ennen laserin käyttöä, että se on sijoitettu turvallisesti sileälle, tasaiselle pinnalle. • Merkitse aina laserin luoman säteen keskikohta. • Äärimmäiset lämpötilamuutokset voivat aiheuttaa sisäisten osien liikkumisen, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista tarkkuus usein työskentelyn aikana. Katso Kalibrointitarkistus. • Jos laser putoaa, tarkista, että laser on yhä kalibroitu. Katso Kalibrointitarkistus. • Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on tasainen molemmissa suunnissa. Alhaisen akkutason osoitin DCE088R- ja DCE088G-laserit on varustettu kuvan 5B mukaisella akkumittarilla. Akkumittari osoittaa jäljellä olevan tehon ja jokainen LED-merkkivalo osoittaa 25 %. Alimmainen LED syttyy ja vilkkuu, mikä osoittaa, että taso on alhainen (alle 12,5 %) ja että akut/paristot täytyy vaihtaa. Laser saattaa jatkaa toimintaansa lyhyen aikaa samalla, kun akut/paristot tyhjenevät, mutta säde/säteet himmenevät nopeasti. Kun tuoreet paristot/akut on asennettu ja laser on käynnistetty uudelleen, lasersäde/-säteet palaavat täyteen kirkkauteen ja akkutason osoitin osoittaa täyttä kapasiteettia. (Alhaisen tehon akut/paristot eivät aiheuta vilkkuvaa lasersädettä, katso Kallistusalueen ulkopuolella -osoitin.) Jos kaikki neljä LED-merkkivaloa akkumittarin LED-merkkivaloista vilkkuvat jatkuvasti, se ei osoita alhaista akkutasoa, katso Akkumittarin LED-merkkivalojen vilkkuminen, kohdassa Vianetsintä.
Sivu: 4
91 Käyttö Lasereiden käynnistäminen ja sammuttaminen (katso kuva 2 , 5 ) Kun laser on sammutettu, aseta se litteälle pinnalle. Tässä mallissa on heilurin lukituskytkin B ja näppäimistö C lasersäteiden aktivointia varten kahdella ON/OFF- painikkeella: toinen vaakatasoiselle laserlinjalle D ja toinen pystysuuntaiselle laserlinjalle E . Jokainen laserlinja käynnistetään siirtämällä heilurin lukituskytkin B LUKITSEMATON/ON-asentoon ja painamalla vaadittua ON/ OFF-painiketta näppäimistöllä. Laserlinjat voi käynnistää yksi kerrallaan tai kaikki samaan aikaan. Laserlinjat otetaan pois päältä painamalla ON/OFF-painikkeita uudelleen. Heilurin lukituskytkin ottaa laserit pois päältä ja lukitsee heilurin. Kytkimen tulee aina olla LUKITTU/OFF-asennossa, kun laser ei ole käytössä. Jos heilurin lukituskytkintä ei ole asetettu lukitusasentoon, kaikki neljä LED-valoa vilkkuvat jatkuvasti akkumittarissa. Lasereiden käyttäminen Poissa TASOSTA alueen osoitin Laserit on suunniteltu tasaamaan itse itsensä. Jos laser on kallistunut niin paljon, että se ei voi tasata itseään (> 4°), lasersäde vilkkuu. Poissa tasosta -tilaan on liitetty kaksi vilkkuvaa sekvenssiä: (i) Välillä 4–10° säteet välkkyvät jatkuvasti vilkkuvassa syklissä, (ii) yli 10°:en kulmissa säteet välkkyvät kolmen vilkunnan syklissä. Kun säteet vilkkuvat, laser ei ole tasassa (tai vaakasuorassa) ja sitä ei tulisi käyttää tasauksen tai vaakasuoruuden määrittämiseen. Kokeile laserin uudelleenkohdistamista tasaisemmalla pinnalla. Kääntyvän telineen käyttäminen (katso kuva 3 ) Lasereissa on magneettinen kääntyvä teline G , joka on kiinteänä yksiköissä. Tämän telineen avulla yksikkö voidaan asentaa mihin tahansa pystysuoraan pintaan, joka on valmistettu teräksestä tai raudasta. Tavallisia esimerkkejä sopivista pinnoista ovat teräksiset pystypuut, teräksiset ovenpuitteet ja rakenteiden teräspalkit. Telineessä on myös avaimenreikä H , joka mahdollistaa yksikön ripustamisen naulasta tai ruuvista mille tahansa pinnalle. Sijoita laser ja/ tai seinäkiinnike vakaalle pinnalle. Laserin putoaminen voi aiheuttaa vakavan henkilöloukkaantumisen tai laserin vaurioitumisen. Laserin käyttäminen KATTOKIINNIKKEEN kanssa (katso kuva 5 ) Laserin kattokiinnike J (jos toimitettu) tarjoaa enemmän laserin asennusvaihtoehtoja. Kattokiinnikkeessä on toisessa päässä puristin K , joka voidaan kiinnittää seinäkulmaan akustisia kattoasennuksia varten. Kattokiinnikkeen kummassakin päässä on ruuvinreikä M , joka mahdollistaa kattokiinnikkeen kiinnittämisen kaikkiin pintoihin naulalla tai ruuvilla. Kun kattokiinnike on kiinnitetty, sen teräslevy tarjoaa pinnan, johon magneettisen kääntyvän telineen G voi kiinnittää. Laserin asentoa voi sitten hienosäätää liu’uttamalla magneettista kääntyvää telinettä ylös tai alas seinäkiinnikkeessä. Lasereiden käyttäminen lisävarusteiden kanssa Laserit on varustettu 1/4 - 20 ja 5/8 -11 naaraskierteillä yksikön pohjassa. Kierre mahdollistaa nykyisten ja tulevien DeWALT- lisävarusteiden käytön. Käytä vain DeWALT-lisävarusteita, jotka on määritetty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Noudata lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita. HUOMIO: Muiden kuin tämän työkalun kanssa suositeltujen lisävarusteiden käyttö voi olla vaarallista. Jos tarvitset apua lisävarusteen löytämisessä, ota yhteyttä lähimpään DeWALT-huoltopisteeseen tai käy osoitteessa http:// www.dewalt.com. Lasereiden tasaaminen Niin kauan kuin laserit on kalibroitu oikein, laserit ovat tasapainottuvia. Jokainen laser kalibroidaan tehtaalla löytämään tasapaino, niin kauan kuin se on sijoitettu tasaiselle pinnalle ± 4°:een rajoissa. Mitään manuaalisia säätöjä ei saa tehdä. Kunnossapito • Jotta työn tarkkuus säilyy, tarkista laser usein ja varmista, että se on kalibroitu oikein. Katso Kalibrointitarkistus. • DeWALT-huoltopisteet voivat suorittaa kalibrointitarkistukset ja muut huoltokorjaukset. • Kun laser ei ole käytössä, säilytä sitä laitteen mukana toimitetussa laatikossa. Älä säilytä laseria alle -20 ˚C:een tai yli 60 ˚C:een lämpötilassa. • Älä säilytä laseria sen laatikossa, jos laser on märkä. Laser tulee kuivata pehmeällä kuivalla kankaalla ennen säilytystä.
Sivu: 5
92 FIN Käyttöohje Puhdistus Ulkoiset muoviosat voi puhdistaa kostealla kankaalla. Vaikka nämä osat ovat liuottimen kestäviä, ÄLÄ KOSKAAN käytä liuottimia. Käytä pehmeää, kuivaa kangasta ja poista kosteus työkalusta ennen säilytystä. Tarkkuudentarkistusjakalibrointi Tarkkuuden tarkistaminen –vaakasuora säde, skannauksen suunta (katso kuva 6 ) Laserin vaakasuoran skannauksen tarkastaminen vaatii kaksi seinää, jotka ovat noin 9 metrin päässä toisistaan. On tärkeää suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä etäisyyttä, joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten etäisyys, jolle työkalua käytetään. 1. Kiinnitä laser seinään kääntyvällä telineellä. Varmista, että laser on kohdistettu suoraan eteenpäin. 2. Käynnistä laserin vaakasuora säde ja käännä laseria noin 45˚ niin, että laserlinjan oikeanpuolimmaisin pää osuu vastapäiseen seinää vähintään 9 metrin päähän. Merkitse aina säteen a keskikohta. 3. Käännä laseria noin 30˚ tuodaksesi laserlinjan vasemmanpuolimmaisen pään vaiheessa 2 tehdyn merkin lähelle. Merkitse aina säteen b keskikohta. 4. Mittaa pystysuuntainen etäisyys merkkien välillä. 5. Jos mitta on suurempi kuin alla näytetyt arvot, laser täytyy huollattaa valtuutetussa huoltopisteessä. Etäisyys seinien välillä Sallittu etäisyys merkkien välillä 9 m 3,0 mm 12 m 4,0 mm 15 m 5,0 mm Tarkkuuden tarkistaminen –vaakasuora säde, kallistuksen suunta (katso kuva 7 ) Laserin vaakasuoran kallistuksen tarkastaminen vaatii yhden seinän, joka on vähintään 9 metriä pitkä. On tärkeää suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä etäisyyttä, joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten etäisyys, jolle työkalua käytetään. 1. Kiinnitä laser seinän toiseen päähän kääntyvällä telineellä. 2. Käynnistä laserin vaakasuora säde ja kohdista laser seinän vastakkaiseen päähän ja suunnilleen samansuuntaisesti viereiseen seinään. 3. Merkitse säteen keskikohta kahdessa paikassa c , d vähintään 9 metrin etäisyydelle toisistaan. 4. Kohdista laser uudelleen seinän vastakkaiseen päähän. 5. Käynnistä laserin vaakasuora säde ja käännä laser takaisin ensimmäisen seinän päähän ja suunnilleen samansuuntaisesti viereiseen seinään. 6. Säädä laserin korkeus niin, että säteen keskikohta kohdistuu lähimmän merkin kanssa d . 7. Merkitse säteen keskikohta e suoraan kauimman merkin ylä- tai alapuolelle c . 8. Mittaa etäisyys näiden kahden merkin c , e välillä. 9. Jos mitta on suurempi kuin alla näytetyt arvot, laser täytyy huollattaa valtuutetussa huoltopisteessä. Tarkkuuden tarkistaminen –pystysuora säde (katso kuva 8 ) Laserin pystysuoran (luotisuora) kalibroinnin tarkistaminen voidaan tehdä täsmällisimmin, kun käytettävissä on huomattavasti pystysuoraa korkeutta ihanteellisesti 9 m niin, että toinen henkilö lattialla kohdistaa laseria ja toinen henkilö lattian lähellä merkitsee säteen sijainnin. On tärkeää suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä etäisyyttä, joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten etäisyys, jolle työkalua käytetään. 1. Aloita merkitsemällä 1,5 metrin linja lattialle. 2. Käynnistä laserin pystysuora säde ja sijoita yksikkö linjan toiseen päähän linjaa kohti. 3. Säädä yksikkö niin, että sen säde on kohdistettu ja keskitetty lattiassa olevaan linjaan. 4. Merkitse sijainti, missä säteet risteävät katossa f . Merkitse lasersäteen keskikohta suoraan lattialla olevan linjan keskikohdan yläpuolelle. 5. Sijoita laser uudelleen linjan toiseen päähän lattialle. Säädä yksikkö uudelleen niin, että sen säde on kohdistettu ja keskitetty lattiassa olevaan linjaan. 6. Merkitse lasersäteen sijainti katossa g suoraan ensimmäisen merkin f viereen. 7. Mittaa etäisyys näiden kahden merkin välillä. 8. Jos mitta on suurempi kuin alla näytetyt arvot, laser täytyy huollattaa valtuutetussa huoltopisteessä.
Sivu: 6
93 Etäisyys seinien välillä Sallittu etäisyys merkkien välillä 9 m 6,0 mm (1/4”) 12 m 8,0 mm (5/16”) 15 m 10,0 mm (13/32”) Vianetsintä Laser ei käynnisty • Varmista, että AA-paristot/akut (jos niitä käytetään) on asennettu oikein (+)- ja (–)-merkkien mukaan akkuluukun sisäpuolella. • Varmista, että akut/paristot tai uudelleen ladattavat akut ovat toimintakuntoisia. Jos olet epävarma, kokeile uusien paristojen/akkujen asentamista. • Varmista, että akun liittimet ovat puhtaat ja ruosteettomat. Pidä lasertasain kuivana ja käytä vain uusia, korkealaatuisia, tunnetun merkkisiä akkuja/paristoja, jotta vähennetään akkujen vuotamismahdollisuutta. • Jos laseryksikkö kuumenee yli 50 ˚C:seen, yksikkö ei käynnisty. Jos laseria on säilytetty erittäin kuumassa lämpötilassa, anna sen jäähtyä. Lasertasain ei vahingoitu, jos on/off-painiketta painetaan ennen kuin se on jäähtynyt sopivaan käyttölämpötilaan. Lasersäteen välähdys DCE088R ja DCE088G on suunniteltu tasapainottumaan itsestään keskimäärin 4°:seen kaikissa suunnissa, kun ne on sijoitettu kuvassa 3 näytetyllä tavalla. Jos laseria kallistetaan niin paljon, että sisäinen mekanismi ei voi tasapainottaa itseään, lasersäde alkaa vilkkua, mikä osoittaa, että kallistusalue on ylitetty. Laserin luomat vilkkuvat säteet ei ole tasassa tai luotisuorassa ja sitä ei tulisi käyttää tasauksen tai luotisuoruuden määrittämiseen. Kokeile laserin uudelleenkohdistamista tasaisemmalla pinnalla. Lasersäteet eivät lakkaa liikkumasta DCE088R ja DCE088G ovat tarkkuuslaitteita. Tämän vuoksi jos laseria ei ole asetettu vakaalle (ja liikkumattomalle) pinnalle, laser jatkaa tasapainon etsimistä. Jos säde ei lakkaa liikkumasta, kokeile laserin sijoittamista vakaammalle pinnalle. Yritä myös varmistaa, että pinta on suhteellisen tasainen, jotta laser on vakaa. Akkumittarin LEDin vilkkuminen Kun kaikki neljä LED-merkkivaloa vilkkuvat jatkuvasti akkumittarissa, se osoittaa, että yksikköä ei ole täysin sammutettu heilurin lukituskytkimellä B . Heilurin lukituskytkin tulee aina LUKITTU/OFF-asennossa, kun laser ei ole käytössä. Huolto ja korjaukset • Huomaa: Lasertasaimen purkaminen mitätöi kaikki tuotteen takuut. Jotta varmistat tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN, valtuutetun huoltopisteen tulee suorittaa korjaukset, huolto ja säädöt. Jos laitetta huoltavat muut henkilöt, on olemassa henkilövahinkovaara. Katso sinua lähinnä oleva DeWALT-huoltopiste osoitteesta http://www.dewalt.com.
Sivu: 7
94 FIN Käyttöohje Teknisettiedot Lasertyökalu Valonlähde Laserdiodit Laserin aallonpituus 630–680 nm (PUNAINEN) | 515–535 nm (VIHREÄ) Laserteho ≤1,5 mw (jokainen säde) LUOKAN 2 LASERTUOTE Työskentelyalue 20 m (PUNAINEN) 35 m VIHREÄ 50 m tunnistimella 50 m tunnistimella Tarkkuus (tasain): ± 3 mm 9 metrillä Merkkivalot Alhainen akkuteho 1 x LED vilkkuu akkumittarissa Yksikköä ei ole sammutettu heilurin lukituskytkimellä 4 x LEDiä vilkkuu akkumittarissa Vilkkuvat lasersäteet Kallistuksen alue ylitetty / yksikkö ei ole tasossa Virtalähde 4 AA-kokoista (1,5 V) akkua/paristoa (6,0 V DC) tai 10.8 uudelleenladattavaa DEWALT-litiumioniakkua Käyttölämpötila -10–45 °C Säilytyslämpötila -20–60 °C Kosteus Suhteellinen kosteus enintään 80 % 31 °C:een lämpötiloihin saakka vähenee lineaarisesti 50 %:iin suhteellinen kosketus 40 °C:ssa Ympäristö Veden ja pölynkestävyys IP65:n mukaisesti
Sivu: 8
95 1 vuoden rajoitettu takuu DeWalt korjaa maksutta viallisista materiaaleista tai valmistuksesta johtuvat viat yhden vuoden ajan ostopäivästä laskien. Takuu ei kata osien normaalista kulumisesta tai työkalun väärinkäytöstä johtuvaa hajoamista. Jos haluat lisätietoja takuun kattavuudesta ja takuun korjaustietoja, käy osoitteessa www.dewalt.com. Takuu ei koske lisävarusteita tai vaurioita, jotka johtuvat ulkopuolisten tekemistä korjauksista tai yrityksistä korjata laitetta. Takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia ja sinulla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain tai alueittain. Takuun lisäksi DeWALT-työkaluilla on: 1 vuoden maksuton huolto DeWalt ylläpitää työkalua ja korvaa normaalin käytön aiheuttamat kuluneet osat maksutta milloin tahansa ensimmäisen vuoden aikana ostosta. 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ilman riskejä Jos et ole täysin tyytyväinen DeWalt-laserisi suorituskykyyn, voit palauttaa sen 30 päivän kuluessa ostopäivästä, kun esität kuitin täyden palautuksen saamista varten – mitään kysymyksiä ei esitetä. Maksuton varoitustarran vaihto: Jos laitteesi varoitustarrat 1 ovat tulleet lukukelvottomiksi tai ne puuttuvat, käy osoitteessa www.dewalt.com ja pyydä maksuton tarra tilalle. Huomautuksia

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCE088D1G-QW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCE088D1G-QW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCE088D1G-QW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCE088D1G-QW

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCE088D1G-QW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Käsityökalut
 • Malli/nimi: DCE088D1G-QW
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka