DCE0825D1G-QW

DeWalt DCE0825D1G-QW käyttöohjeet

DCE0825D1G-QW

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCE0825D1G-QW kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 128 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
Sivu: 1
91 FIN Sisältö • Laseria koskevat tiedot • Käyttöturvallisuus • Akun turvallisuus • Laserin virransyöttö • Laserin kytkeminen päälle • Laserin tarkkuuden tarkistaminen • Laserin käyttö • Huolto • Vianmääritys • Huolto ja korjaus • Tekniset tiedot Laseria koskevat tiedot DCE0825R ja DCE0825G 5 Dot Cross -linjalaserit ovat luokan 2 lasertuotteita. Laserit ovat itsetasaavia laserlaitteita, joita voidaan käyttää vaaka- (taso) ja pystysuuntaisissa (kohtisuora) kohdistuksissa. Käyttöturvallisuus Turvallisuusohjeet Alla olevat määritykset kuvaavat kunkin varoitussanan tärkeystason. Lue ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin merkkeihin. VAARA: Ilmoittaa välittömästä vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.  VAROITUS: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä. HUOMIO: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaisen vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Ilmoittaa toimenpiteestä, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon, mikäli sitä ei vältetä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautuksia tästä tai muusta DeWALT-työkalusta, avaa verkkosivusto http://www.dewalt.eu. VAROITUS: Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärrettävä. Mikäli tämän ohjekirjan varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAROITUS: Lasersäteelle altistuminen. Lasertasoa ei saa purkaa tai muuttaa. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vakavan silmävamman vaara. VAROITUS: Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä määritettyjen säätöjen tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen. Laserissa oleva merkki voi sisältää seuraavat symbolit. Symboli Merkitys V Volttia mW Milliwattia Laserin varoitus nm Aallonpituus nanometreinä 2 Luokan 2 laser Varoitusmerkit Laser sisältää seuraavat merkit käyttömukavuutta ja turvallisuutta varten.  VAROITUS: Käyttäjän on luettava ohjekirja henkilövahinkovaaran välttämiseksi. VAROITUS: LASERSÄTEILY. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. Luokan 2 lasertuote
Sivu: 2
92 FIN • Laseria ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasun tai pölyn lähettyvillä. Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. • Säilytä käyttämätöntä laseria lasten ja muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä. • Työkalua SAAVAT huoltaa vain pätevät korjaajat. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin DeWALT-huoltopalvelu osoitteessa http://www.dewalt.eu. • Älä käytä lasersäteen katselemiseen optisia välineitä kuten teleskooppia tai välilaitteita. Vakavan silmävamman vaara. • Laseria ei saa asettaa asentoon, jossa henkilöt voivat tarkoituksellisesti tai vahingossa katsoa lasersäteeseen. Vakavan silmävamman vaara. • Laseria ei saa asettaa heijastavien pintojen lähelle, sillä pinnat voivat heijastaa lasersäteen muiden silmiin. Vakavan silmävamman vaara. • Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä. Jos laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsomisen vaara on suurempi. • Laseria ei saa muuttaa millään tavalla. Työkalun muuttaminen voi johtaa vaaralliseen lasersäteilyyn altistumiseen. • Laseria ei saa käyttää lasten lähellä eikä lasten saa antaa käyttää laseria. Vakavan silmävamman vaara. • Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai turmella. Jos merkit poistetaan, käyttäjä tai muut henkilöt voivat altistua vahingossa säteilylle. • Aseta laser tukevasti tasaiselle alustalle. Jos laser putoaa, laser voi vaurioitua tai seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. Henkilöturvallisuus • Pysy valppaana, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä laseria terveellä maalaisjärjellä. Älä käytä laseria väsyneenä tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin epähuomio laserin käytön aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojan, turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimien käyttö voi vähentää henkilövahinkovaaraa työskentelyolosuhteista riippuen. Työkalun käyttö ja hoito • Laseria ei saa käyttää, jos Virran/kuljetuksen lukituskytkin ei kytke laseria päälle ja pois päältä. Laitteet, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava. • Noudata tämän ohjekirjan osion Huolto ohjeita. Hyväksymättömien osien käyttö tai Huolto-osion ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai henkilövahinkoon. Paristojen turvallisuus VAROITUS: Akut voivat räjähtää tai vuotaa sekä aiheuttaa henkilövammoja tai tulipalon. Toimi seuraavasti riskien välttämiseksi: • Noudata kaikkia akun etikettiin ja pakkaukseen sekä akun turvallisuusohjeisiin merkittyjä ohjeita ja varoituksia. • Aseta akut/paristot aina oikein akun ja laitteiston napaisuusmerkintöjä (+ ja –) noudattaen. • Älä aiheuta oikosulkua akun napojen välillä. • Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja. • Älä sekoita uusia ja vanhoja akkuja/paristoja. Vaihda kaikki paristot samaan aikaan saman merkkisiin ja tyyppisiin paristoihin. • Poista tyhjät paristot heti ja hävitä ne paikallisten määräyksien mukaan. • Älä hävitä akkuja/paristoja tulessa. • Pidä paristot aina lasten ulottumattomissa. • Poista akku/paristot, kun laitetta ei käytetä. • Käytä ainoastaan määritettyä laturia ladattavan akun/pariston kanssa. Laserin virransyöttö Tätä laseria voidaan käyttää jollakin seuraavista akuista/ paristoista: • A DeWALT 10.8V -litiumioniakku (DCB121, DCB123 tai DCB127). • DeWALT AA Starter Pack 4 AA-paristolla. Huomaa: AA Starter Packin käyttö on suositeltavaa vain punaisessa laserissa. Muiden akkujen/paristojen käyttö voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
Sivu: 3
93 FIN DeWALT-litiumioniakun lataaminen 1. Jos 10,8V MAX litiumioniakku liitetään laseriin, poista se (kuva D ). • Kierrä laseria niin, että akkuun päästään helpommin (kuva D #1). • Paina akun vapautuspainiketta (kuva D #2) ja vedä akkua ylöspäin sen irrottamiseksi laserista (kuva D #3). • Vedä akku kokonaan ylös ja laserista irti (kuva D #4). 2. Liitä laturin johto pistorasiaan. 3. Liu’uta akku laturiin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (kuva F #1). Laturin vasen merkkivalo vilkkuu ilmoittaen akun käynnissä olevasta latauksesta (kuva F #2). 4. Kun akku on ladattu täyteen (laturin merkkivalo ei enää vilku), paina ja pidä alhaalla akun vapautuspainiketta (kuva F #3) ja liu’uta akku pois laturista (kuva F #4). 5. Liu’uta akku laseriin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (kuva F #5). Uusien AA-paristojen asennus HUOMIO: AA Starter Pack on tarkoitettu käytettäväksi DeWALT 10.8V -yhteensopivien lasertuotteiden kanssa, sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa. Tuotetta ei saa muuttaa mitenkään. 1. Jos AA Starter Pack on liitetty laseriin, poista se (kuva D ). • Kierrä laseria niin, että Starter Packiin päästään helpommin (kuva D #1). • Paina Starter Packin vapautuspainiketta (kuva D #2) ja vedä Starter Packia ylöspäin sen irrottamiseksi laserista (kuva D #3). • Vedä Starter Pack kokonaan ylös ja laserista irti (kuva D #4). 2. Nosta AA Starter Packin lukitus ylös paristokotelon kannen avaamiseksi (kuvat E #1 ja #2). 3. Aseta koteloon neljä korkealaatuista ja tunnettua tuotemerkkiä edustavaa AA-paristoa ja varmista, että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva E #3). 4. Paina paristokotelon kantta alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen. 5. Liu’uta Starter Pack laseriin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (kuva E #4). Virtatason mittarin tarkistaminen näppäimistössä Näppäimistön virtatason mittari (kuva A #3) ilmoittaa jäljellä olevan virtatason laserin ollessa päällä. Kukin virtatason mittarin neljästä LED-merkkivalosta vastaa 25 % virtatasoa. • Alin LED-merkkivalo syttyy ja vilkkuu, kun akun virtataso on alhainen (alle 12,5 %). Laserin käyttöä voidaan jatkaa lyhyen aikaa virtatason laskiessa, mutta säteen(säteiden) voimakkuus heikkenee nopeasti. • Kun AA Starter Packiin asennetaan uudet paristot tai 10,8 V litiumioniakku vaihdetaan ja laser kytketään takaisin päälle, lasersäteen(-säteiden) voimakkuus palautuu ja virtatason merkkivalot ilmoittavat täydestä virtatasosta. • Jos virtatason kaikki 4 LED-merkkivaloa palavat, laseria ei ole kytketty kokonaan pois päältä. Kun laseria ei käytetä, varmista että Virran/kuljetuksen lukituskytkin on asetettu VASEMMALLE lukitus-/OFF-asentoon (kuva A #1a). Laserin kytkeminen päälle 1. Aseta laser tasaiselle alustalle. 2. Liu’uta virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle Auki/ ON-asentoon (kuva A #1b). 3. Paina näppäimistön kutakin painiketta (kuva A #3) kunkin lasersäteen asetuksen testaamiseksi. • Paina painiketta kerran nähdäksesi vaakasuoran laserlinjan (kuva A #3a), toisen kerran nähdäksesi kohtisuoran laserlinjan (kuva A #3b), kolmannen kerran nähdäksesi vaaka- ja kohtisuoran linjan (kuva A #3c) ja neljännen kerran laserlinjojen kytkemiseksi pois päältä. • Paina kerran painiketta nähdäksesi pisteet laserin ylä-, etu- ja alapuolella (kuva A #3d), toisen kerran nähdäksesi kaksi lisäpistettä laserin sivuilta (kuva A #3e), ja kolmannen kerran pisteiden näyttämisen lopettamiseksi. • Voit käyttää painikkeita ja samanaikaisesti laserpisteiden ja -linjojen näyttämiseksi. Jos esimerkiksi painat painiketta kolme kertaa ja painiketta kaksi kertaa, laser näyttää ristilinjat ja viisi pistettä (kuva A #3f).
Sivu: 4
94 FIN 4. Tarkista lasersäteet. Laser on itsetasoittuva. Jos laser on kallistunut niin paljon, ettei se voi itsetasoittua (> 4°), lasersäde vilkkuu. • Jos laser on kallistunut 4° - 10°, säteet vilkkuvat tauotta. • Jos laser on kallistunut yli 10°, säteet vilkkuvat tauotta 3 kertaa. 5. Jos lasersäteet vilkkuvat, laser ei ole vaakasuorassa (tai kohtisuorassa) EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ vaaka- tai pystytason määrittämiseen tai merkitsemiseen. Sijoita laser uudelleen tasaiselle alustalle. 6. Jos JOKIN seuraavista kohdista PÄTEE, jatka kohtaan Laserin tarkkuuden tarkistaminen ENNEN LASERIN KÄYTTÖÄ projektissa. • Käytät laseria ensimmäistä kertaa (jos laser on altistunut äärilämpötiloille). • Laserin tarkkuutta ei ole tarkistettu pitkään aikaan. • Laser on voitu pudottaa. Laserin tarkkuuden tarkistaminen Laserlaitteet on tiivistetty ja kalibroitu tehtaalla. Tarkkuus on suositeltavaa tarkistaa ennen laserin ensimmäistä käyttökertaa (jos laser on altistunut äärilämpötiloille) ja sen jälkeen säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi. Noudata seuraavia ohjeita tässä ohjekirjassa kuvattujen tarkkuustarkastuksien aikana: • Käytä suurinta mahdollista aluetta/etäisyyttä, joka on lähinnä käyttöetäisyyttä. Mitä suurempi alue/etäisyys, sitä helpompaa laserin tarkkuuden mittaaminen on. • Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on tasainen molemmissa suunnissa. • Merkitse lasersäteen keskikohta. Vaakasuoran linjan tarkkuus - kaltevuus Laserin vaakasuoran linjan kaltevuuden tarkistaminen edellyttää vähintään 30’ (9 m) leveää tasaista pystysuoraa pintaa. 1. Aseta laser kuvan G #1 mukaisesti ja kytke se päälle. 2. Paina painiketta 3 kertaa nähdäksesi vaaka- ja kohtisuoran linjan. 3. Kohdista laserin pystysuora linja ensimmäiseen nurkkaan tai viitepisteeseen (kuva G #1). 4. Mittaa puolet etäisyydestä seinässä (D1/2) (kuva G #1). 5. Merkitse piste P1 kohtaan, jossa vaakasuora laserlinja kulkee puolivälin pisteen yli (D1/2) (kuva G #1). 6. Kierrä laser toiseen nurkkaan tai viitepisteeseen (kuva G #2). 7. Merkitse piste P2 kohtaan, jossa vaakasuora laserlinja kulkee puolivälin pisteen yli (D1/2) (kuva G #2). 8. Mittaa pystysuora etäisyys P1 ja P2 (kuva G #3). 9. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P2 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavan etäisyyden D1 välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Etäisyys (D1) Sallittu etäisyys Välillä P1 - P2 30’ (9 m) 7/32” (5,5 mm) 40’ (12 m) 9/32” (7,2 mm) 50’ (15 m) 11/32” (9 mm) Vaakasuoran linjan tarkkuus - tasainen Laserin vaakasuoran linjan tasaisuuden tarkistaminen edellyttää vähintään 30’ (9 m) leveää tasaista pystysuoraa pintaa. 1. Aseta laser seinän yhteen päähän kuvan H #1 mukaisesti ja kytke se päälle. 2. Paina painiketta kerran nähdäksesi vaakasuoran linjan. 3. Merkitse kaksi pistettä (P1 ja P2) seinään vähintään 30’ (9 m) etäisyydelle toisistaan laserin vaakasuoralla linjalla (kuva H #1). 4. Siirrä laser seinän toiseen päähän ja kohdista laserin vaakasuora linja pisteeseen P2 (kuva H #2). 5. Merkitse piste P3 laserlinjaan pisteen P1 lähelle (kuva H #2). 6. Mittaa pisteiden P1 ja P3 välinen kohtisuora etäisyys (kuva H #2). 7. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P3 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavien pisteiden P1 & P2 välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.
Sivu: 5
95 FIN Pisteiden P1 & P2 välinen etäisyys Sallittu etäisyys Välillä P1 - P3 30’ (9 m) 7/32” (5,5 mm) 40’ (12 m) 9/32” (7,2 mm) 50’ (15 m) 3/8” (9 mm) Pystysuoran linjan tarkkuus - kohtisuora Laserin pystysuoran linjan tasaisuuden tarkistaminen. 1. Mittaa ovenkarmin (tai viitepisteen ja katon välinen) korkeus korkeuden D1 saavuttamiseksi (kuva I #1). 2. Aseta laser kuvan I #1 mukaisesti ja kytke se päälle. 3. Paina painiketta kaksi kertaa nähdäksesi kohtisuoran linjan. 4. Kohdista laserin pystysuora linja ovenkarmiin tai katon viitepisteeseen (kuva I #1). 5. Merkitse pisteet P1, P2 ja P3 kuvan I #1 mukaisesti. 6. Siirrä laser pisteen P3 vastakkaiselle puolelle ja kohdista laserin vaakasuora linja pisteeseen P2 (kuva I #2). 7. Kohdista kohtisuora linja pisteeseen P2 ja P3, merkitse piste P4 (kuva I #2). 8. Mittaa pisteiden P1 ja P4 välinen etäisyys (kuva I #3). 9. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P4 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavan kohtisuoran etäisyyden D1 välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Kohtisuoran etäisyyden korkeus (D1) Sallittu etäisyys Välillä P1 - P4 8’ (2,5 m) 1/16" (1,5 mm) 16′ (5 m) 1/8” (3,0 mm) 20’ (6 m) 9/64” (3,6 mm) 30′ (9 m) 9/32” (5,5 mm) Kohtisuoran pisteen tarkkuus Laserin kohtisuoran kalibroinnin tarkistaminen voidaan suorittaa tarkimmin, kun käytettävissä on huomattava pystysuuntainen korkeus (ihanteellisesti 25’ (7,5 m). Yhden henkilön tulee pitää laseria lattialla, toisen henkilön tulee olla katon lähellä säteen osoittaman pisteen merkitsemiseksi kattoon. 1. Merkitse piste P1 lattiaan (kuva J #1). 2. Kytke laser päälle ja paina kerran painiketta nähdäksesi pisteet laserin ylä-, etu- ja alapuolella. 3. Aseta laser niin, että alapiste keskittyy pisteeseen P1 ja merkitse yläpisteen keskikohta kattoon kohdan P2 (kuva J #1) mukaisesti. 4. Käännä laseria 180° ja varmista, että alapiste on edelleen keskittynyt lattiassa olevaan pisteeseen P1 (kuva J #2). 5. Merkitse yläpisteen keskikohta kattoon pisteen P3 mukaisesti (kuva J #2). 6. Mittaa pisteiden P2 ja P3 välinen etäisyys. 7. Jos mittaustulos on sallittua P2 - P3 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavan katon ja lattian välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Katon ja lattian välinen etäisyys Sallittu etäisyys välillä P2 & P3 15′ (4,5 m) 7/64”(2,6 mm) 20′ (6 m) 9/64” (3,3 mm) 30′ (9 m) 7/32” (5,4 mm) 40′ (12 m) 9/32” (7,2 mm) Tason pisteen tarkkuus - taso Laserlaitteen tason kalibroinnin tarkistukseen vaaditaan kaksi samansuuntaista seinää, jotka ovat vähintään 20’ (6 m) etäisyydellä toisistaan. 1. Kytke laser päälle ja paina painiketta kaksi kertaa nähdäksesi pisteet laserin ylä-, etu- ja alapuolella sekä sen oikealla ja vasemmalla puolella. 2. Aseta laser 5–8 cm (2”–3”) etäisyydelle ensimmäisestä seinästä. Testaa etulaserin piste varmistamalla, että laserin etuosa osoittaa seinään (kuva K #1). 3. Merkitse laserpisteen sijainti ensimmäisessä seinässä kohdan P1 mukaan (kuva K #1). 4. Käännä laseria 180˚ ja merkitse laserpisteen sijainti toiseen seinään kohdan P2 mukaisesti (kuva K #1). 5. Aseta laser 5–8 cm (2”–3”) etäisyydelle toisesta seinästä. Testaa etulaserin piste varmistamalla, että laserin etuosa osoittaa seinään (kuva K #2) ja säätämällä laserin korkeutta, kunnes laserpiste osuu kohtaan P2.
Sivu: 6
96 FIN 6. Käännä laseria 180˚ ja kohdista laserpiste kohdan P1 lähelle ensimmäiseen seinään, merkitse kohta P3 (kuva K #2). 7. Mittaa pisteiden P1 ja P3 välinen kohtisuora etäisyys ensimmäisessä seinässä. 8. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P3 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavien seinien välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Seinien välinen etäisyys Sallittu etäisyys välillä P1 & P3 20′ (6,0 m) 9/64” (3,6 mm) 30′ (9,0 m) 7/32” (5,4 mm) 50′ (15,0 m) 11/32” (9 mm) 75′ (23,0 m) 9/16” (13,8 mm) 9. Toista vaiheet 2 - 8 tarkistaaksesi oikean- ja vasemmanpuoleisen pisteen tarkkuuden. Varmista, että testattava laserpiste on kuhunkin seinään osoittava laserpiste. Tason pisteen tarkkuus - neliö Laserlaitteen tason kalibroinnin tarkistukseen vaaditaan vähintään 35’ (10 m) pitkä tila. Kaikki merkinnät voidaan tehdä lattiaan asettamalla kohde tasaisen tai neliösäteen eteen ja siirtämällä kohde lattiaan. HUOMAA: Tarkkuuden varmistamiseksi etäisyyden (D1) on oltava yhtä suuri välillä P1 - P2, P2 - P3, P2 - P4 ja P2 - P5. 1. Merkitse piste P1 lattiaan tilan toiseen päähän kuvan L #1 mukaisesti. 2. Kytke laser päälle ja paina kerran painiketta nähdäksesi pisteet laserin ylä-, etu- ja alapuolella. 3. Aseta laser niin, että alapiste keskittyy pisteeseen P1 ja varmista, että etupiste osoittaa huoneen kaukana olevaan päähän (kuva L #1). 4. Käytä kohdetta siirtääksesi etutason pisteen sijainnin seinästä lattiaan, merkitse piste P2 lattiaan ja kohdistat P3 sitten lattiaan (kuva L #1). 5. Siirrä laser pisteeseen P2 ja kohdista etutason piste uudelleen pisteeseen P3 (kuva L #2). 6. Käytä kohdetta etutason pisteen sijainnin siirtämiseksi seinästä lattiaan, merkitse kahden neliösäteen sijainti pisteiden P4 ja P5 mukaisesti lattiaan (kuva L #2). 7. Käännä laseria 90° niin, että etutason piste kohdistuu pisteeseen P4 (kuva L #3). 8. Merkitse ensimmäisen neliösäteen sijainti pisteen P7 mukaisesti lattiaan mahdollisimman lähelle pistettä P1 (kuva L #3). 9. Mittaa pisteiden P1 ja P6 välinen etäisyys (kuva L #3). 10. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P6 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavan etäisyyden D1 välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Etäisyys (D1) Sallittu etäisyys välillä P1 & P6 25’ (7,5 m) 3/32” (2,2 mm) 30’ (9 m) 7/64” (2,7 mm) 50’ (15 m) 3/16”(4,5 mm) 11. Käännä laseria 180° niin, että etutason piste kohdistuu pisteeseen P5 (kuva L #4). 12. Merkitse toisen neliösäteen sijainti kohdan P7 mukaisesti lattiaan mahdollisimman lähelle pistettä P1 (kuva L #4). 13. Mittaa pisteiden P1 ja P7 välinen etäisyys (kuva L #4). 14. Jos mittaustulos on sallittua P1 - P7 välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavan etäisyyden D1 välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon. Etäisyys (D1) Sallittu etäisyys välillä P1 & P7 25’ (7,5 m) 3/32” (2,2 mm) 30’ (9 m) 7/64” (2,7 mm) 50’ (15 m) 3/16”(4,5 mm) Laserin käyttö Käyttövinkkejä • Merkitse aina lasersäteen keskikohta. • Äärimmäiset lämpötilavaihtelut voivat liikuttaa sisäosia, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista tarkkuus usein käytön aikana. • Jos laser putoaa, tarkista sen virheetön kalibrointi.
Sivu: 7
97 FIN • Laser on itsetasoittuva oikein kalibroituna. Laserit on kalibroitu tehtaalla löytämään taso, tämä edellyttää laserin asettamista tasaiselle alustalle keskimäärin ± 4° tasalle. Laite ei vaadi manuaalista säätöä. Laserin kytkeminen pois päältä Liu’uta Virran/kuljetuksen lukituskytkin OFF-/lukitusasentoon (kuva A #1a), kun laseria ei käytetä. Jos kytkintä ei aseteta lukitusasentoon, kaikki 4 LED-merkkivaloa palavat näppäimistön virtatason mittarissa ( A #3). Ohjaustuen käyttäminen Laserissa on magneettinen ohjaustuki (kuva B #3, kuva D #1), joka on kiinnitetty yksikköön pysyvästi. VAROITUS: Aseta laser ja/tai seinäteline vakaalle alustalle. Jos laser putoaa, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai laserin vaurioituminen. • Tuessa on magneetteja (kuva B #2), joiden avulla laite voidaan kiinnittää kohtisuoriin teräs- tai rautapintoihin. Esimerkiksi teräksisiin tankoihin, ovenkarmeihin ja rakenteellisiin teräspalkkeihin. • Tuessa on kiinnitysreikä (kuva B #1), jonka avulla se voidaan ripustaa naulasta tai ruuvista kaikenlaisiin pintoihin. Laserin käyttö lisävarusteilla VAROITUS: Koska muiden kuin DeWALT-lisävarusteiden sopivuutta ei ole testattu tässä laserissa, niiden käyttö tässä laserissa voi olla vaarallista. Käytä ainoastaan tähän malliin suositeltuja DeWALTin lisävarusteita. Tiettyyn lasermalliin sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laserissa käytettyinä. Laserin alaosassa on 1/4-20 ja 5/8-11 sisäkierteet (kuva C ), joihin voidaan kiinnittää nykyisiä ja tulevia DeWALT- lisävarusteita. Käytä ainoastaan tähän laseriin tarkoitettuja DeWALTin lisävarusteita. Noudata lisävarusteen mukana toimitettuja ohjeita. Tähän laseriin suositeltuja lisävarusteita on saatavilla lisämaksusta paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltopalvelusta. Jos tarvitset apua lisävarusteiden löytämisessä, ota yhteyttä lähimpään DeWALT-huoltopalveluun tai vieraile verkkosivustolla: http://www.dewalt.eu. Laserin käyttö kattotuella Laserin kattotuki (jos kuuluu pakkaukseen) tarjoaa useita eri asennusvalintoja. Kattotuen yhdessä päässä on pidike, joka voidaan kiinnittää seinän nurkkaan akustista kattoasennusta varten. Kattotuen päissä on reikä ruuvausta varten, se voidaan täten ripustaa naulasta tai ruuvista kaikenlaisista pinnoista. Kun kattotuki on kiinnitetty, sen teräslevy tarjoaa pinnan, johon magneettinen ohjaustuki voidaan kiinnittää. Laserin asentoa voidaan tämän jälkeen säätää liu’uttamalla magneettista ohjaustukea ylös tai alas seinäasennuksessa. Huolto • Kun laser poistetaan käytöstä, puhdista sen ulkopinnat kostealla liinalla ja pyyhi laser kuivaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Aseta se sitten säilöön toimitetussa pakkauksessa. • Vaikka laserin ulkopinnat kestävät liuottimet, ÄLÄ KOSKAAN käytä liuottimia laserin puhdistamisessa. • Älä säilytä laseria alle -20 ˚C (-5 ˚F) tai yli 60 ˚C (140 ˚F) lämpötilassa. • Varmista laserin tarkkuus tarkistamalla sen virheetön kalibrointi. • DeWALT-huoltopalvelut voivat suorittaa kalibrointitarkistuksia ja muita huollon aikaisia korjauksia. Vianmääritys Laser ei käynnisty • Jos olet asentanut AA-paristot, varmista että: • Kaikki paristot on asennettu oikein paristokotelon napaisuusmerkintöjen (+) ja (–) mukaisesti. • Paristojen navat ovat puhtaita ja ettei niissä ole ruostetta tai korroosiota. • Paristot ovat uusia, korkealaatuisia ja edustavat tunnettua tuotemerkkiä vuotovaarojen vähentämiseksi. • Varmista, että AA-paristojen tai ladattavan litiumioniakun hyvä kunto. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, kokeile asentaa uudet paristot. • Varmista, että laser on kuiva.
Sivu: 8
98 FIN • Jos laser on kuumentunut yli 50 ˚C (120 ˚F) lämpötilaan, laite ei käynnisty. Jos laseria on säilytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa, anna sen jäähtyä. Lasertaso ei vaurioidu käyttäessä Virran/kuljetuksen lukituskytkintä ennen sen jäähtymistä oikeaan käyttölämpötilaan. Lasersäteet vilkkuvat Laserit on tarkoitettu itsetasoittuviksi korkeintaan noin 4° keskimäärin kaikissa suunnissa. Jos laser on kallistunut niin, että sisäinen mekanismi ei voi tasoittua itsestään, lasersäteet vilkkuvat ilmoittaen kallistusvälin ylittymisestä. VILKKUVAT LASERSÄTEET EIVÄT OLE VAAKASUORASSA TAI KOHTISUORASSA EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAAKA- TAI PYSTYTASON MÄÄRITTÄMISEEN TAI MERKITSEMISEEN. Sijoita laser uudelleen tasaisemmalle alustalle. Lasersäteiden liike ei lopu Laser on tarkkuusväline. Jos sitä ei aseteta vakaalle (ja liikkumattomalle) pinnalle, laser pyrkii jatkuvasti löytämään tasoa. Jos säteen liike ei lopu, kokeile asettaa laser vakaammalle alustalle. Varmista myös, että alusta on suhteellisen tasainen laserin vakauden takaamiseksi. Huolto ja korjaus Huomaa: Jos lasertaso puretaan, tuotteen takuut mitätöityvät. Varmista tuotteen TURVALLISUUS ja LUOTETTAVUUS viemällä se korjattavaksi, huollettavaksi ja säädettäväksi valtuutettuun huoltopalveluun. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin DeWALT-huoltopalvelu osoitteessa http://www.dewalt.eu.
Sivu: 9
99 FIN Tekniset tiedot DCE0825R DCE0825G Valonlähde Laserdiodit Laserin aallonpituus 630–680 nm näkyvissä 510–530 nm näkyvissä Laserteho ≤1,0 m W LUOKAN 2 LASERTUOTE Käyttöväli 15 m (50’) 50 m (165’) tunnistimella 30 m (100’) 50 m (165’) tunnistimella Tarkkuus - kaikki linjat ja pisteet alapistettä lukuun ottamatta ±3 mm per 10 m (±1/8” per 33’) Tarkkuus - alapiste ±4 mm per 10 m (±5/32” per 33’) Virtalähde 4 AA (1,5V) paristot (6V DC) tai 10,8V DeWALT -akku Käyttölämpötila -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) Säilytyslämpötila -20 °C - 60 °C (-5 °F - 140 °F) Ympäristö Luokan IP65 veden- ja ruosteenkestävyys Tunnistin DW0892 DW0892-G

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCE0825D1G-QW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCE0825D1G-QW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCE0825D1G-QW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCE0825D1G-QW

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCE0825D1G-QW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Käsityökalut
 • Malli/nimi: DCE0825D1G-QW
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka