DCE074R

DeWalt DCE074R käyttöohjeet

DCE074R

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCE074R kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 146 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
Sivu: 1
102 Suomi Laserlaitteiden turvallisuusohjeet  VAROITUS! Lue ohjeet ja ymmärrä ne. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET • Älä käytä laseria, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. • Käytä laserlaitteessa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muutoin voi aiheutua tulipalo. • Säilytä laserlaite poissa lasten ja kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta. Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. • Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Yhdelle laserlaitteelle soveltuvat lisävarusteet voivat aiheuttaa onnettomuuden vaaran käytettynä yhdessä toisen laserlaitteen kanssa. • VAIN koulutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa tämän laitteen. Kouluttamattoman henkilöstön tekemät korjaus- tai huoltotyöt voivat aiheuttaa onnettomuuden. Lähimmän valtuutetun DeWALT- huoltokorjaamon tiedot ovat valtuutettujen DeWALT- huoltokorjaamoiden luettelossa tämän käyttöohjeen lopussa tai Internet-sivustossa www.2helpU.com . • Älä käytä teleskoopin kaltaista optista välinettä lasersäteen siirtämiseksi. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Älä aseta lasersädettä lähelle heijastavaa pintaa, joka voi heijastaa säteen jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä virta. Jos jätät laserlaitteeseen virran kytketyksi, säteen silmään osumisen vaara kasvaa. • Älä käytä laserlaitetta lähellä lapsia äläkä anna lasten käyttää sitä. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio. • Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos ne poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi altistua säteilylle. • Aseta laserlaite vakaasti tasaiselle alustalle. Jos laserlaite kaatuu, se voi vaurioitua tai aiheuttaa vakavan henkilövahingon. • Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset kiinni. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. On vältettävä ilmanvaihtoaukkojen peittämästä liikkuvia osia. Onneksi olkoon! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DCE074R DCE079R DCE079G Jännite VDC 18 18 18 Tyyppi 1 1 1 Laserteho mW < 1 < 1 < 1 Laserluokka 2 2 2 Aallonpituus nm 630 ~ 680 630 ~ 680 515 ~ 530 630 ~ 680 Kiertonopeus kierr./min 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 Näkyvyys sisätilassa m (halkaisija) 45 60 80 Väli tunnistimella m (halkaisija) 450 600 600 Tasoitustarkkuus ± 3 mm etäisyydellä 30 m ± 1,5 mm etäisyydellä 30 m ± 1,5 mm etäisyydellä 30 m Itsetasoitusväli ° ± 5 ± 5 ± 5 Käyttölämpötila °C -5 °C – 50 °C -5 °C – 50 °C -5 °C – 50 °C Säilytyslämpötila -20 °C – 70 °C -20 °C – 70 °C -20 °C – 70 °C Liitännän kierteet TPI 5/8“-11 5/8“-11 5/8“-11 Paino (ilman akkupakkausta) kg 4,5 4,5 4,5 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. PYÖRIVÄ LASER DCE074R, DCE079R, DCE079G
Sivu: 2
103 Suomi  VAROITUS: Käyttäminen oppaassa esitettyjen ohjeiden vastaisesti saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.  VAROITUS! ÄLÄ PURA LASERIA. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Laserin purkaminen mitätöi kaikki tuotteen takuut. Älä muokkaa tuotetta millään tavalla. Tuotteen muokkaaminen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen lasersäteilylle.  HUOMIO: Tulipalovaara! Vältä poistettujen paristojen kontaktipintojen koskemista toisiinsa, se saattaa aiheuttaa oikosulun. Laserlaitteiden turvaohjeet • Tämä laserlaite täyttää IEC/EN 60825-1:2014 vaatimusten 2-luokan ehdot. Laser-diodia ei tule korvata toisen tyyppisellä. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla korjaajalla. • Älä käytä laserlaitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin laserjuovien heijastamiseen. • 2-luokan lasersäteen katsomista paljaalla silmällä pidetään turvallisena korkeintaan 0,25 sekunnin ajan. Normaalit silmäluomen refleksit antavat yleensä riittävän suojan. • Älä koskaan katso tarkoituksella suoraan lasersäteeseen. • Älä käytä optisia välineitä lasersäteen katsomiseen. • Älä aseta laitetta asentoon, jossa lasersäde voi kulkea pään korkeudelta jonkun henkilön ohitse. • Älä anna lasten olla tekemisissä laserin kanssa. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä tätä laitetta: • Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat vammat. Laitteen merkit Koneessa on seuraavat piktogrammit: Lue käyttöohje. Laservaroitus. Älä katso lasersäteeseen. Päivämääräkoodin sijainti Päivämääräkoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu tuotteen koteloon. Esimerkki: 2016 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Katso laturien ja akkujen yhteensopivuudet tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET Akut ja virransyöttö • Tämä pyörivä DeWALT-laser toimii kaikilla DeWALTin 18 V litiumioniakuilla, mutta se kestää pudotessa parhaiten seuraavia akkuja käyttäessä: Kaikki 1,5 Ah ja 2 Ah DeWALT 18 V litiumioniakut. • Katso laturien ja akkujen yhteensopivuudet tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta. • Katso turvallisuusohjeet osiosta Akun turvallisuusohjeet . Akun asentaminen, irrottaminen ja lataaminen Akun asentaminen (kuva A) Ladattavan 18 V DeWALT-akun käyttö: • Asenna ladattava 18 V DeWALT-akku kuvan A mukaisesti. 1. Paina akun vapautuspainiketta 14 . 2. Liu’uta akku takaisin kiskoon. 3. Vapauta akun vapautuspainike. Akun irrottaminen 1. Paina akun vapautuspainiketta. 2. Liu’uta akku irti kiskosta. 3. Vapauta akun vapautuspainike. 4. Lataa akku uudelleen asettamalla se laturiin osion Akun turvallisuusohjeet ohjeiden mukaisesti.  VAROITUS: Akut voivat räjähtää tai vuotaa sekä aiheuttaa henkilövammoja tai tulipalon. Toimi seuraavasti riskien välttämiseksi. Katso turvallisuusohjeet osiosta Akun turvallisuusohjeet .
Sivu: 3
104 Suomi Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa olosuhteissa 5 vuotta tai pidempäänkin. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVIA KÄYTTÖKERTOJA VARTEN Laturit Työkalusi käyttää DeWALTin 18 V laturia. Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laturin käyttämistä. Katso laturien ja akkujen yhteensopivuudet tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.  VAROITUS: • Älä lataa akkua, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut. • Noudata kaikkia akun etikettiin ja pakkaukseen sekä akun turvallisuusohjeisiin merkittyjä ohjeita ja varoituksia. Henkilöturvallisuus • Pysy valppaana, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä laseria terveellä maalaisjärjellä. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin epähuomio laserin käytön aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. • Käytä asianmukaisia suojavarusteita (esim. suojalaseja) rakennusalueella työskennellessä. Työkalun käyttö ja hoito • Älä käytä laitetta, jos sen kytkin ei kytkeydy päälle tai pois päältä. Laitteet, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava. • Säilytä käyttämättömiä laserlaitteita lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laserlaitetta, jotka eivät tunne sitä ja sen käyttöohjeita. Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä. • Käytä ainoastaan tuotemalliisi valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Tiettyyn malliin sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laitteessa käytettyinä. Huolto • Anna pätevän korjaajan huoltaa laserlaite alkuperäisiä varaosia käyttäen. Täten taataan laserlaitteen turvallisuus. Kuvaus  HUOMIO: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. Laser (kuvat A–D) 1 Virtapainike 2 Tilapainike 3 Nopeuspainike (kierr./min) 4 Skannaustilan painike 5 Akselin valintapainike 6 Suuntapainike 7 Nostopainike 8 Hi-tilan LED-merkkivalo 9 Tehon LED-merkkivalo 10 Kaltevuustila (kallistus) 11 Kaltevuustila (suora) 12 Y-akselin LED-merkkivalo 13 X-akselin LED-merkkivalo 14 Akun vapautuspainike 15 Jalustan sovitin 16 Luotaustila 17 Tasaustila Kaukosäätö (kuva E) 18 Skannaustilan painike (kaukosäätö) 19 Nopeuspainike (kaukosäätö) 20 Akselin valintapainike (kaukosäätö) 21 Tilapainike (kaukosäätö) 22 Ylös/vastapäivään-painike 23 Alas/myötäpäivään-painike Käyttötarkoitus Pyörivä laserlaite DCE074R/DCE079R/DCE079G on tarkoitettu laserviivojen heijastamiseen. Sitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa pysty- ja vaakasuoruuden tarkistamiseen. Tämä laite pystyy myös heijastamaan paikoillaan pysyvän lasersäteen esimerkiksi merkitsemiseksi. Käyttökohteet vaihtelevat alakattojen ja seinäpinnoitteiden asentamisesta perustusten ja terassien suoruuden tarkistamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä laserlaite on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. ASENNUS JA SÄÄDÖT  VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään. Laserlaitteen ottaminen käyttöön Laserlaitetta voidaan säätää monella tavalla erilaisia käyttökohteita varten. Pään kierto manuaalisesti Laserin kiertävän päällä oleva suoja metalliseoksesta suojaa sitä vahingoilta työmaalla käytettäessä. Voit edelleen suunnata
Sivu: 4
105 Suomi säteen merkin luomiseksi tai siirtämiseksi painamalla kerran skannaustilaa ja siirtämällä pistettä myötä-/vastapäivään- painikkeilla. Seinäkiinnitys (Kuvat C, M) Laserlaite voidaan kiinnittää seinään esimerkiksi alakattoa asennettaessa.  HUOMIO: Jos kiinnität laserlaitteen seinään, varmista, että se pysyy tukevasti paikoillaan. 1. Aseta laser asennusalustalle 37 kohdistamalla laserin alaosassa olevan jalustan sovittimen ( 15 , kuva C) 5/8–11 ruuvireikä asennusalustan reikään 39 . Käännä asennusnuppia 40 laserin kiinnittämiseksi. 2. Kun mitta-asteikko ( 41 ) osoittaa itseesi päin, löysennä kiinnitysnuppia ( 42 ) leukojen avaamiseksi. 3. Aseta kiinnitysleuat seinän tai katon kulmamitan ympärille ja kiristä kiinnitysnuppia ( 42 ) leukojen sulkemiseksi. Varmista ennen jatkamista, että lukitusnuppi on tiukasti kiinnitetty.  HUOMIO: Kun kiinnität laserlaitteen seinää, tue se aina myös ripustamalla kattoon. Pujota ripustusvaijeri laserlaitteen kahvan läpi. ÄLÄ pujota vaijeria suojaavan metallihäkin läpi. Voit myös kiinnittää seinätelineen ruuvien avulla. Ruuvien aukot ( 43 ) sijaitsevat seinätelineen yläosassa. 4. Säädä asento seinään nähden alustan tasauspainikkeen ( 44 ) avulla. 5. Voit säätää laserlaitetta ylös- tai alaspäin oikealle työskentelykorkeudelle. Voit säätää korkeutta löysentämällä lukitusnupin ( 45 ) seinätelineen vasemmalta puolelta. 6. Käännä seinätelineen oikealla puolella näkyvää säätönuppia ( 45 ). Siirrä laserlaitetta ylös- tai alaspäin oikealle korkeudelle. Tee merkki käyttämällä seinätelineen asteikkoa ( 41 ). HUOMAA: Virran kytkemisestä ja pyörivän pään kääntämisestä sellaiseen asentoon, että laserasteikolle tulee piste, voi olla apua. DeWALT-kohdistinkortissa on merkki 38 mm:n kohdalla. Siksi voi olla helpointa säätää laserlaitteen siirtymäksi 38 mm linjan alapuolelle. 7. Kun laserlaite on oikealla korkeudella, kiristä lukitusnuppi ( 45 ). Kolmijalan käyttäminen (Kuva C) 1. Aseta kolmijalka turvalliseen paikkaan ja säädä se halutulle korkeudelle. 2. Varmista, että kolmijalan yläosa on suunnilleen suorassa. Laserlaite oikaisee itsensä vain, jos kolmijalan yläosa poikkeaa suorasta tasosta enintään ± 5˚. Jos laserlaite on liian vinossa, siitä kuuluu äänimerkki, kun se saavuttaa oikaisemisrajan. Laserlaite ei vahingoitu, mutta se ei toimi ollessaan liian vinossa. 3. Kiinnitä laser jalustaan kiinnittämällä jalustan sovitin 15 laserin runkoon kuvan C mukaisesti. Sovitin voidaan asentaa alaosaan tasaustilaa 17 varten tai sivuun luotaustilaa 16 varten. Asenna kokoonpano jalustaan ja ruuvaa jalustan kierteinen nuppi jalustan sovittimen sisäkierteisiin. HUOMAA: Varmista, että käytettävässä kolmijalassa on 5/8"–11 -kierre. 4. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus haluamallasi tavalla. Käyttäminen lattialla (Kuva D) Laserlaitetta voidaan käyttää suoraan lattialla tehtäessä esimerkiksi seinäasennuksia. 1. Aseta laserlaite suhteellisen tasaiselle ja suoralla alustalle paikkaan, missä se ei ole tiellä. 2. Aseta laserlaite kyljelleen 17 tai vaakasuoraan 16 . 3. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus haluamallasi tavalla. HUOMAA: Laserlaitetta on helpompi käyttää seinäasennustöissä, jos pyörimisliike pysäytetään ja lasersäde kohdistetaan ohjausmerkkeihin kaukosäätimen avulla. Kaukosäädintä käytettäessä riittää, että laserlaitetta käyttää yksi henkilö. KÄYTTÄMINEN  VAROITUS! Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua vakava silmävaurio säteen osumisesta silmään. Käyttöohjeet  HUOMIO: Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä virta. Akku kestää tällöin pidempään. • Tarkista laserlaitteen kalibrointi säännöllisesti, jotta tarkkuus pysyy työskenneltäessä tarvittavalla tasolla. Lisätietoja on Laserlaitteen kunnossapito -kohdan Kalibroiminen-osassa. • Ennen laserlaitteen käyttämistä varmista, että se on suhteellisen tasaisella ja varmalla alustalla. • Merkitse aina laserviivan tai -pisteen keskusta. Jos merkitset eri kerroilla säteen eri osat, mittauksiin tulee virheitä. • Voit parantaa tarkkuutta ja laajentaa työskentelyaluetta asettamalla laserlaitteen työskentelyalueen keskelle. • Jos kiinnität laserlaitteen kolmijalkaan tai seinään, kiinnitä laite tukevasti. • Jos työskentelet sisätiloissa, hitaasti pyörivä pää saa aikaan kirkkaamman viivan. Nopeammin pyörivä pää tuottaa yhtenäisen viivan. • Säde näkyy paremmin, kun käytät lasersäteen vahvistuslaseja ja/tai laser-kohdistinkorttia. • Voimakkaat lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa muodonmuutoksia esimerkiksi rakenteissa tai metallisissa kolmijaloissa. Tämä voi heikentää tarkkuutta. Tarkista tarkkuus säännöllisesti työskentelyn aikana. • Jos käytössä on digitaalinen DeWALT- lasertunnistin, säädä laserlaitteen pyörintänopeus mahdollisimman suureksi.
Sivu: 5
106 Suomi • Jos laserlaite putoaa tai saa voimakkaan iskun, tarkistuta kalibrointijärjestelmä valtuutetussa huoltokorjaamossa ennen laserlaitteen käyttämistä. Laserlaitteen ohjauspaneeli (kuva B) 1. Laseria säädetään pääosin virtapainikkeella 1 , tilapainikkeella 2 , nopeuspainikkeella 3 sekä skannaustilan painikkeella 4 . Kyseisiä toimintoja voidaan muuttaa sen jälkeen akselin valintapainikkeella 5 (vain DCE079R/G) ja kahdella suunnan/noston säätöpainikkeilla 6 ja 7 . Suunnan/noston säätöpainikkeilla säädetään laserin pään kiertosuuntaa sekä säteen nousua laitteen ollessa kaltevuustilassa. Ohjauspaneeli sisältää neljä LED-merkkivaloa: virta 9 , X-akselin tasaus 13 (vain DCE079R/G),Y-akselin tasaus 12 (vain DCE079R/G) ja Hi-tila (liikkeenesto) 8 . Laserin kytkeminen toimintaan (kuvat A, B) 1. Asenna täyteen ladattu 18 V akku kuvan A mukaisesti. 2. Paina virtapainiketta 1 kevyesti laserin kytkemiseksi päälle. - - Virran LED-merkkivalo 9 syttyy ja laite tasoittuu itsestään. Tasatussa laserissa säde pyörii myötäpäivään 600 kierr./min oletusasetuksilla. - - Itsetasoitustila aktivoituu automaattisesti, kun laite on kytketty toimintaan. - - Hi-tila (liikkeenesto) aktivoituu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. Hi LED-merkkivalo 8 palaa tilan ollessa päällä. - - Säädä kiertonopeus painamalla nopeus-/kiertopainiketta 3 . Suuntaa voidaan vaihtaa painikkeilla 6 ja 7 . - - Säde voidaan asettaa skannaamaan 0°, 15°, 45° tai 90° asteen tilassa painikkeella 4 . Laserin kytkeminen pois päältä Sammuta laser painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Virran LED-merkkivalo sammuu. Laserin ohjauspaneelin painikkeet (kuvat B, J) Virtapainike Sammuta laserlaite kokonaan painamalla sen ohjauspaneelissa olevaa virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Laserlaite sammuu automaattisesti, jos se jätetään unitilaan 8 tunnin ajaksi. HUOMAA: Voit asettaa laserin unitilaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta. Unitilassa kaikki laserin toiminnot ovat pois päältä, virran LED-merkkivalo kuitenkin vilkkuu ajoittain laserlaitteen ohjauspaneelissa. Voit käynnistää laserlaitteen painamalla uudelleen kaukosäätimen virtapainiketta. Nopeus-/kiertopainike Nopeuspainikkeella 3 säädetään lasersäteen pyörimisnopeutta, esiasetettuja nopeuksia on neljä. Pään nopeus vaihtuu sarjassa neljään eri nopeuteen ja sarja toistuu nopeus-/kiertopainiketta painettaessa. HUOMAA: Nopeus-/kiertopainike toimii kuin kaukosäätimen nopeus-/kiertopainike. Skannaustilan painike 15˚/45˚/90˚ Skannaustilan painikkeella 4 laserin pää voidaan asettaa siirtymään edestakaisin lyhyen ja kirkkaan laserlinjan luomiseksi. Tämä lyhyt linja on huomattavasti kirkkaampi ja näkyvämpi laitteen ollessa täydessä kiertotilassa. Skannaustilan käyttö: • Siirry skannaustilaan painamalla skannaustilan painiketta 4 ja vapauttamalla se. Voit selata skannauskulmia painamalla painiketta edelleen, kunnes saavutat haluamasi kulman. Voit muuttaa kulmaa toistamalla sarjan. • Skannausalueen suuntaa voidaan säätää laserlaitteen ohjauspaneelin tai kaukosäätimen nuolipainikkeilla 6 ja 7 . Kaltevuustila-painike • Voit aktivoida kaltevuustilan painamalla laserin näppäimistön kaltevuustila-painiketta 2 . • Voit palata itsetasoitustilaan ja kytkeä täyden itsetasoituksen uudelleen päälle painamalla ja pitämällä alhaalla tilapainiketta 2 . Kaltevuussuunnan asettaminen Kun kaltevuustila on päällä, laite kytkee automaattisesti X-akselin. Tämä mahdollistaa laserin kallistamisen X-akselin suuntaan kaaren “tähtäimien” osoittamalla tavalla. Laserlaitteen ohjauspaneelin LED-merkkivalo (kuva B, 10 , 11 ) osoittaa valitun kaltevuussuunnan. LED-merkkivalot 12 , 13 ilmoittavat valitun akselin. Vain DCE079R/G: Joissakin tilanteissa laser voi olla tarpeen kallistaa Y-akseliin. Kaltevuustilan suuntaa voidaan vaihtaa Y- ja X-akselin välillä painamalla näppäimistön X-Y-akselin painiketta 5 . Kaltevuuskulman asettaminen Kun kaltevuustila on päällä ja haluttu akseli on valittu, kaltevuuskulmaa voidaan säätää seuraavasti: • Kallista laserin roottorin päätä ylös- ja alaspäin painamalla laserin ohjauspaneelin ylä- ja alanuolipainikkeita (kuva B, 6 , 7 ). Nuolipainikkeet (kuva J) Nuolipainikkeilla 6 ja 7 voidaan säätää eri toimintoja laserlaitteen käyttötilasta riippuen. Itsetasoittuvassa vaakatilassa: nuolipainikkeilla säädetään lasersäteen suuntaan myötä- tai vastapäivään kierto- tai skannaustilassa. Itsetasoittuvassa pystytilassa: nuolipainikkeilla siirretään lasersädettä vasemmalle ja oikealle. Kaltevuustilassa: nuolipainikkeilla säädetään laserpään kaltevuutta.
Sivu: 6
107 Suomi Instrumentin korkeus -hälytys Malleissa DCE074R ja DCE079R/G on sisäänrakennettu hälytystoiminto, joka ilmoittaa laitteen mahdollisista häiriöistä itsetasoituksen jälkeen. Laserlaitteen kierto loppuu, ohjauspaneelin LED-merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu. Laserlaitteen nollaaminen jatkuvaa käyttöä varten • Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle laserlaitteen ohjauspaneelin virtapainikkeella. HUOMAA: Tarkista laserin asetukset aina, kun Instrumentin korkeus -hälytys (Hi-tila) on aktivoitunut. Kaukosäätimen käyttö (kuvat B, E) (DCE079R/G) Kaukosäätimen avulla voidaan säätää laserin toimintoja ja asetuksia etäkohteesta. Kaukosäätimessä on virran/ kaltevuustilan painike 21 , kaksi nuolipainiketta (kiertosuunta ja kaltevuuskulma) 22 ja 23 , skannauskulman säätöpainike 18 , nopeuspainike 19 ja akselin valintapainike 20 . LED-merkkivalo ilmoittaa välitetystä signaalista. Kaukosäädin: Tilapainike Voit asettaa laserin skannaustilaan painamalla kaukosäätimen tilapainiketta 18 . Skannaustilassa kaikki laserin toiminnot ovat pois päältä, virran LED-merkkivalo 9 kuitenkin vilkkuu ajoittain laserlaitteen ohjauspaneelissa. Voit käynnistää laserlaitteen painamalla uudelleen kaukosäätimen virtapainiketta. HUOMAA: Voit sammuttaa laserlaitteen kokonaan painamalla laserlaitteen ohjauspaneelin virtapainiketta. Laserlaite sammuu myös silloin, kun se jätetään unitilaan 8 tunnin ajaksi. Kaukosäädin: Tilapainikkeet Pyörivä laser palauttaa 360° kierron myötäpäivään 600 kierr./min nopeudella, kun se kytketään päälle. Nopeutta voidaan muuttaa saatavilla oleviin kierr./min -valintoihin NOPEUS-painiketta 19 käyttäen. Kaukosäädin: Kaltevuustilan painike (kuvat B, E) Voit aktivoida kaltevuustilan painamalla kaukosäätimen tilapainiketta 21 . Voit palata itsetasoitustilaan ja kytkeä täyden itsetasoituksen uudelleen päälle painamalla ja pitämällä alhaalla tilapainiketta 21 . Kaltevuussuunnan asettaminen: Kun kaltevuustila on päällä, laite kytkee automaattisesti X-akselin. Tämä mahdollistaa laserin kallistamisen X-akselin suuntaan kaaren“tähtäimien”osoittamalla tavalla. Joissakin tilanteissa laser voi olla tarpeen kallistaaY-akseliin. Kaltevuustilan suuntaa voidaan vaihtaaY- ja X-akselin välillä painamalla X-Y-akselin painiketta 20 . Laserlaitteen ohjauspaneelin LED-merkkivalo (kuva B, 10 ja 11 ) osoittaa valitun kaltevuussuunnan. LED-merkkivalot 12 ja 13 ilmoittavat valitun akselin. Kaltevuuskulman asettaminen: Kun kaltevuustila on päällä ja haluttu akseli on valittu, kaltevuuskulmaa voidaan säätää seuraavasti: • Kallista laserin roottorin päätä ylös- ja alaspäin kaukosäätimen ylä- ja alanuolipainikkeilla (kuva E, 22 ja 23 ) Kaukosäädin: Nuolipainikkeet Nuolipainikkeilla 22 ja 23 voidaan säätää eri toimintoja laserlaitteen käyttötilasta riippuen. Itsetasoittuvassa vaakatilassa: • Ylä- ja alanuolipainikkeilla 23 säädetään laserlinjan pituutta skannaustilassa. • Vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeilla 22 säädetään lasersäteen suuntaa skannaustilassa tai osoitustilassa (0 kierr./min). Itsetasoittuvassa pystytilassa: • Nuolipainikkeilla 22 ja 23 säädetään laserlinjan sijaintia skannaustilassa ja siirretään lasersädettä vasemmalle tai oikealle. Kaltevuustilassa: • Nuolipainikkeilla 22 ja 23 kallistetaan laserin päätä ylös- tai alaspäin X- tai Y-akselin suuntaan laserlaitteen suojakaaren merkintöjen mukaan. Kaukosäädin: pyörimisnopeuden säätöpainike Voit säätää pyörintänopeutta pyörintänopeuden säätöpainikkeen 19 avulla. Vaihtoehtoja on 4. HUOMAA: Pyörintänopeuden säätöpainike toimii samalla tavalla kuin laserlaitteen pyörintänopeuden säätöpainike. KaukosÄÄdin: Skannaustilapainike 15˚/45˚/90˚ Skannaustilapainiketta 18 käytetään laserpään siirtämiseksi edestakaisin. Tällöin syntyy lyhyt ja kirkas laserviiva. Lyhyt viiva on paljon kirkkaampi ja näkyvämpi kuin laitteen pyöriessä normaalisti. Skannaustilan käyttäminen • Voit siirtää laitteen skannaustilaan painamalla ja vapauttamalla skannaustilapainikkeen. Voit poistua skannaustilasta painamalla skannaustilapainiketta ja vapauttamalla sen uudelleen. • Voit säätää skannaustilan kokoa ja suuntaa laserlaitteen tai kaukosäätimen nuolipainikkeiden avulla. Lisätietoja on Laserlaitteen ohjauspaneelin painikkeet -kohdan Nuolipainikkeet-osassa. LASERIN LISÄVARUSTEET  VAROITUS: Koska muiden kuin DeWALT-lisävarusteiden sopivuutta ei ole testattu tässä tuotteessa, niiden käyttö tässä laitteessa voi olla vaarallista. Käytä tuotteessa ainoastaan DeWALTin suosittelemia lisävarusteita henkilövahinkojen välttämiseksi. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoa yhteensopivista lisävarusteista.
Sivu: 7
108 Suomi Lisätietoa lisävarusteiden paikantamisesta on saatavilla osoitteessa www.DeWALT.com Lasersäteen vahvistuslasit (kuva F) Nämä punalinssiset lasit parantavat lasersäteen näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa tai katseltaessa sitä kaukaa sisätiloissa. Laserlaitteen käyttäminen ei edellytä näitä laseja.  VAARA: Vakavan henkilövahingon vaaran välttämiseksi älä koskaan tuijota suoraan lasersäteeseen laseja käyttäessäsi tai ilman niitä.  HUOMIO: Näitä laseja ei ole hyväksytty suojalaseiksi. Älä käytä niitä käyttäessäsi muita työkaluja. Nämä lasit eivät estä lasersädettä pääsemästä silmiisi. Digitaalinen lasertunnistin: DW0743R (punainen säde) ja DW0743G (vihreä säde) (kuvat H, I) Joissakin lasersarjoissa on DeWALTin digitaalinen lasertunnistin. DeWALTin digitaalisen lasertunnistimen avulla voit paikantaa pyörivän laserin tuottaman lasersäteen kirkkaassa valossa tai pitkillä etäisyyksillä. Tunnistinta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, kun lasersäteen tunnistaminen on vaikeaa. Tunnistinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden kuin pyörivien laserien kanssa. Sitä voidaan käyttää useimpien pyörivien punaisen säteen (DW0743R) ja vihreän säteen (DW0743G) laserien kanssa. Se voidaan asettaa osoittamaan säteen sijainti joko lähimpään 3 mm tai lähimpään 1 mm tarkkuuteen. Tunnistin ilmoittaa lasersäteen sijainnin sekä visuaalisesti näyttöikkunan 24 avulla että äänimerkein kaiuttimella 25 . DeWALTin digitaalista lasertunnistinta voidaan käyttää tunnistimen pidikkeen kanssa tai sitä ilman. Pidikkeen kanssa käytettynä tunnistin voidaan asettaa mittavarteen, tasoituspylvääseen, tukeen tai pylvääseen. Akut (kuva H) Digitaalinen lasertunnistin toimii 9 V akulla. Asenna pakkaukseen kuuluva akku nostamalla akkukotelon 30 kantta. Aseta 9 V akku koteloon ja kohdista se kuten kuvassa . Tunnistimen säädöt (kuva I) Tunnistinta säädetään virtapainikkeella 26 ja tarkkuustilan painikkeella 27 . Tunnistin kytketään toimintaan painamalla kerran virtapainiketta. Näyttöikkunan yläosassa näkyy tarkkuuskuvake 27 sekä äänenvoimakkuuden kuvake 28 . Voit laskea tunnistimen äänenvoimakkuutta lasersäteen tunnistuksen yhteydessä painamalla painiketta uudelleen.Yksi äänitorven kuvakkeen vieressä olevista puoliympyröistä häviää. Voit kytkeä äänimerkin pois päältä painamalla painiketta kolmannen kerran. Äänenvoimakkuuden kuvake häviää. DeWALTin digitaalinen lasertunnistin sisältää myös automaattisen sammutustoiminnon. Jos pyörivä lasersäde ei osu säteen tunnistusikkunaan tai mitään painiketta ei paineta, tunnistin sammuu automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua. Kun tunnistin on päällä, ikkunan yläosassa näkyy tarkkuustilan kuvake. Näkyviin tulee joko ±1 mm tarkkuustilan kuvake 53 tai ±3 mm tarkkuustilan kuvake 54 . Kun ±1 mm tarkkuustilan kuvake tulee näkyviin, se ilmoittaa, että tunnistin tuottaa vain “tasossa” lukeman lasersäteen ollessa tasossa tai korkeintaan 1 mm sen ylä- tai alapuolella. Kun 3 mm tarkkuustilan kuvake tulee näkyviin, se ilmoittaa, että tunnistin tuottaa “tasossa” lukeman lasersäteen ollessa tasossa tai likimäärin 3 mm sen ylä- tai alapuolella. Voit muuttaa tarkkuustilaa painamalla kerran tarkkuustilan painiketta 27 . Tunnistimen käyttö (kuva I) 1. Aseta käyttämäsi pyörivän laserin asetukset ja sijainti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kytke laser päälle ja varmista, että laser pyörii ja tuottaa lasersäteen. HUOMAA: Tämä tunnistin on tarkoitettu käytettäväksi vain pyörivällä laserilla. Tunnistin ei toimi pysyvän lasersäteen kanssa. 2. Kytke tunnistin päälle painamalla virran/ äänenvoimakkuuden painiketta 26 . 3. Säädä äänenvoimakkuutta osion Tunnistimen säätäminen ohjeiden mukaisesti. 4. Aseta tunnistin niin, että tunnistimen ikkuna 24 osoittaa pyörivän laserin tuottamaan lasersäteeseen. Siirrä tunnistinta ylös- tai alaspäin säteen likimääräisellä alueella, kunnes olet keskittänyt tunnistimen. Katso lisätietoa näyttöikkunan merkkivaloista ja äänimerkeistä taulukosta Ilmaisimet. 5. Merkitse lasersäteen sijainti tarkoin merkintäurilla 29 . MERKKIVALOT Tason yläpuolella Hiukan tason yläpuolella Oikealla tasolla Hiukan tason alapuolella Tason alapuolella äänimerkit nopea äänimerkki nopea äänimerkki tasainen äänimerkki hidas äänimerkki hidas äänimerkki näytön kuvakkeet Mittavarteen asentaminen (kuva K) Voit kiinnittää tunnistimen mittavarteen kiinnittämällä tunnistimen ensin pidikkeeseen käyttäen pidikkeen takana olevaa 1/4”-20 kierteistä nuppia 31 . Liu’uta pidikkeen kiskot 32 mittavarren kiskon 33 ympärille. 1. Aseta tunnistin tarvitulle korkeudelle ja kierrä pidikkeen nuppia myötäpäivään pidikkeen puristimien kiinnittämiseksi mittaan ja pidikkeen kiinnittämiseksi varteen. 2. Voit säätää korkeutta löysäämällä hiukan pidikettä, sijoittamalla ja kiristämällä sen uudelleen. Tunnistimen puhdistus ja säilytys • Liat ja epäpuhtaudet voidaan poistaa tunnistimen ulkopinnoista liinalla tai pehmeällä ei-metallisella harjalla. • DeWALTin digitaalinen lasertunnistin on vedenkestävä. Jos tunnistin putoaa mutaan, märkään betoniin tai vastaavaan
Sivu: 8
109 Suomi aineeseen, puhdista se suihkuttamalla siihen letkusta vettä. Älä käytä suurpaineista vettä (esim. painepesuria). • Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja liialliselta kuumuudelta tai kylmyydeltä. Ilmaisimen huolto Paristoja lukuun ottamatta digitaalisessa laserilmaisimessa ei ole huollettavissa olevia osia. Älä pura yksikköä. Valtuuttamaton laserilmaisimen käsittely mitätöi kaikki takuut. Ilmaisimen vianmääritys Ilmaisin ei kytkeydy päälle. • Paina ja vapauta virtapainike. • Tarkista, että akku on paikoillaan ja oikeassa asennossa. • Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa. • Vaihda 9-voltin akku. Kytke laite päälle. • Jos ilmaisin ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun. Ilmaisimen kaiuttimesta ei kuulu mitään. • Varmista, että ilmaisin on kytketty päälle. • Paina äänenvoimakkuuden painiketta Se kytkeytyy päälle ja pois päältä. • Varmista, että laser on kytketty päälle ja että siitä tulee lasersäde. • Jos ilmaisimesta ei vieläkään kuulu ääntä, vie se DeWALT- huoltopalveluun. Ei vastaa toisesta laseryksiköstä tulevaan säteeseen. • DeWALTin digitaalinen lasertunnistin on tarkoitettu toimimaan vain pyörivissä lasereissa. Ilmaisimesta kuuluu äänimerkki, mutta nestekidenäyttö ei toimi. • Jos ilmaisin on erittäin kylmä, anna sen lämmetä lämpimässä tilassa. • Jos nestekidenäyttö ei vieläkään kytkeydy päälle, vie ilmaisin DeWALT-huoltopalveluun. Rakennusalan mittavarsi (kuva L)  VAARA: ÄLÄ KOSKAAN yritä käyttää mittavartta myrskyn aikana tai ylhäällä olevien sähkölinjojen lähettyvillä. Kuoleman ja vakavan henkilövahingon vaara. Jotkin lasersarjat sisältävät mittavarren. DeWALTin mittavarressa on mitta-asteikko molemmilla puolilla ja se on valmistettu teleskooppiosioista. Jousikuormitteinen painike kytkee lukituksen mittavarren pituuden säilyttämiseksi. Mittavarren etuosan mitta-asteikko alkaa alaosasta. Voit käyttää sitä maasta ylöspäin mittaamiseen tasoitustehtävissä. Mittavarren takaosa on tarkoitettu mittaamaan kattojen, kannatinpalkkien jne. korkeuksia. Pidennä mittavarren yläosa kokonaan, kunnes painike lukittuu edelliseen osioon. Pidennä osiota, kunnes se lukittuu lähellä olevaan osioon tai kunnes mittavarsi koskettaa kattoa tai kannatinpalkkia. Korkeus voidaan lukea kohdasta, jossa viimeinen pidennetty osio poistuu alaosiosta kuvan L mukaisesti. HUOLTO-OHJEITA DeWALT-laserlaite on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja puhdistetaan säännöllisesti. Laserin huolto • Joissakin olosuhteissa lasilinsseihin voi kertyä likaa tai epäpuhtauksia. Tämä vaikuttaa säteen laatuun ja käyttöväliin. Linssit tulee puhdistaa veteen kostutetulla vanupuikolla. • Joustava kumisuojus voidaan puhdistaa märällä ja nukkaamattomalla liinalla (esim. puuvillapyyhe). KÄYTÄ AINOASTAAN VETTÄ — ÄLÄ käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Anna laitteen kuivua ennen sen asettamista säilöön. • Tarkista laserin kalibrointi lyhyin aikavälein tarkkuuden takaamiseksi. Katso kohta Kenttäkalibrointitarkistus. • DeWALT-huoltopalvelut suorittavat kalibrointitarkistuksia ja muita huollon aikaisia korjauksia. DeWALTin yhden vuoden ilmainen huoltosopimus sisältää kaksi ilmaista kalibrointitarkistusta. • Säilytä laseria toimitetussa laatikossa, kun sitä ei käytetä. • Älä säilytä laseria laatikossa, jos se on märkä. Kuivaa ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna laserin kuivua. • Älä säilytä laseria alle -18 °C tai yli 41 °C lämpötilassa.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista laitteen ei-metallisia osia liuottimilla tai muilla voimakkailla kemikaaleilla. Kyseiset kemikaalit voivat heikentää osissa käytettyjen materiaalien kuntoa. Käytä vain veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa. Älä koskaan päästä nestettä laitteen sisälle; älä koskaan upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Älä koskaan puhdista laseria paineilmalla. Kenttäkalibrointitarkistus (kuvat O, P) Kenttäkalibrointitarkistukset tulee suorittaa säännöllisesti. Tämä osio antaa ohjeet pyörivän DeWALT-laserin yksinkertaisiin kenttäkalibrointitarkistuksiin. Kenttäkalibrointitarkistukset eivät kalibroi laseria. Ne eivät täten korjaa laserin tasoitusvirheitä tai luotausta. Tarkistukset ilmoittavat sen sijaan, ovatko laserin taso ja luotauslinja virheettömiä. Nämä tarkistukset eivät korvaa DeWALT-huoltopalvelun suorittamaa kalibrointia. X-akselin kalibroimisen tarkistaminen 1. Aseta kolmijalka kahden toisistaan vähintään 15 metrin päässä sijaitsevan seinän puoliväliin. Tarkalla sijainnilla ei ole merkitystä. 2. Kiinnitä laserlaite kolmijalkaan siten, että X-akseli osoittaa suoraan toista seinää kohden. 3. Käynnistä laserlaite ja anna sen oikaista itsensä. 4. Merkitse ja mittaa A- ja B-pisteet kuvassa O esitetyllä tavalla. 5. Käännä laserlaitetta 180 astetta, jotta X-akseli kääntyy. 6. Anna laserlaitteen oikaista itsensä. Merkitse ja mittaa AA- ja BB-pisteet kuvassa P esitetyllä tavalla. 7. Laske kokonaisvirhe seuraavan kaavan avulla:
Sivu: 9
110 Suomi Kokonaisvirhe = (AA – A) – (BB – B) 8. Vertaa kokonaisvirhettä seuraavan taulukon arvoihin. Seinien välinen etäisyys Sallittu virhe L = 15 m 3 mm L = 25 m 5 mm L = 50 m 10 mm Y-akselin kalibroimisen tarkistaminen Toista edelliset toimet siten, että laserlaitteen Y-akseli osoittaa seiniin. Pystysuoruusvirheen tarkistaminen (Kuva Q) 1. Tee seinän ylä- ja alaosaan merkit käyttämällä tavallista luotilankaa. Tee merkinnät seinään, ei kattoon ja lattiaan. 2. Aseta pyörivä laserlaite tukevalle lattialle noin 1 metrin päähän seinästä. 3. Käynnistä laserlaite ja osoita pisteellä seinän alaosaan tehtyä merkkiä. Käännä tämän jälkeen piste ylösalaisin käyttämällä kaukosäätimen ylä- ja alanuolia. Jos pisteen keskusta osuu seinän yläosaan tehtyyn merkkiin, laserlaite on oikein kalibroitu. HUOMAA: Tässä tarkistuksessa käytettävän seinä ei saa olla matalampi kuin korkein seinä, jonka tarkistamiseen tätä laserlaitetta käytetään. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Paristot • Hävitä paristot ympäristöystävällisesti. Toimita ne kierrätykseen. Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina) Kat. # VDC Ah Paino kg DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB413 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X X DCB497 36 7,5 1,92 X X X X X X 150 DCB496 36 6,0 1,88 X X X X X X 120 DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 X DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 X DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 X DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 X DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X X TAKUU DeWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DeWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DeWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DeWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DeWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DeWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DeWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DeWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DeWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCE074R, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCE074R käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCE074R suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCE074R

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCE074R allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Laserosoittimet
 • Malli/nimi: DCE074R
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka