DCD710

DeWalt DCD710 käyttöohjeet

DCD710

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCD710 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 168 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
Sivu: 1
SUOMI 116 10,8 V LANGATON PORA/RUUVINVÄÄNNIN DCD710 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DCD710 Jännite VDC 10,8 Tyyppi 1 Akkutyyppi Li-Ion Kuormittamaton nopeus: 1. vaihde väh-1 0–400 2. vaihde väh-1 0–1500 Vääntö enintään Nm 24 Antoteho (MWO) W 180 Istukan kapasiteetti mm 10 Enimmäisporauskapasiteetti: Puu mm 20 Metalli mm 10 Paino (ilman akkuyksikköä) kg 0,91 LPA (äänenpaine) dB(A) 65 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 76 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s² < 2,5 Vaihtelu = m/s² 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Akku DCB121 DCB123 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Jännite VDC 10,8 10,8 Kapasiteetti Ah 1,3 1,5 Paino kg 0,2 0,2 Latauslaite DCB100 DCB105 Verkkojännite VAC 230 230 Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Latausaika vähintään 40 40 30 30 (1,3 Ah:n (1,5 Ah:n (1,3 Ah:n (1,5 Ah:n akut) akut) akut) akut) Paino kg 0,3 0,49 Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara!
Sivu: 2
SUOMI 117 Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DCD710 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 15.04.2010 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
Sivu: 3
SUOMI 118 kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIISTÄ HUOLEHTIMINEN a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Lisäturvasääntöjä porille/ ruuvinvääntimille • Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu työkalun mukana. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon. • Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai työkalun omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Sivu: 4
SUOMI 119 Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2011 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB100 ja DCB105 -akkulatureille. • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun. HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita. HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosyöttöön, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi. • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Sivu: 5
SUOMI 120 • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DCB100 ja DCB105 -latureissa voi ladata 10,8 V:n Li-Ion-akkuja. Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää. Lataaminen (kuva [fig.] 2) 1. Työnnä latauslaitteen (j) virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista ladattavaksi. 2. Aseta akku (g) latauslaitteeseen. Punainen latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on alkanut. 3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAUTUS: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila lataaminen – – – – täyteen ladattu ––––––––––– liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata –– – –– – vaihda akku ••••••••••• Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. VAIN LI-ION-AKUT Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai purkautumasta kokonaan. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten. HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Sivu: 6
SUOMI 121 LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akkuyksikkö AKUN TYYPPI DCD710 toimii 10,8 voltin akkuyksiköillä. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAUTUS: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. 100% Akkua ladataan. 100% Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Käytettäväksi vain ulkona. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 pora/ruuvinväännin 1 laturi 2 akkua 1 laukku 1 käyttöohje 1 poikkileikkauspiirros HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja eikä latauslaitetta. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Säädettävä nopeuden liipaisukytkin b. Suunnanvaihtopainike c. Väännön säätörengas
Sivu: 7
SUOMI 122 d. Vaihde e. Pikaistukka f. Akun vapautuspainike g. Akkuyksikkö h. Työvalo KÄYTTÖTARKOITUS Pora/ruuvinväännin on suunniteltu kevyisiin kiinnitys- ja poraussovelluksiin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä pora/väännin on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Irrota akku aina ennen laitteen kokoamista ja säätämistä. Katkaise laitteesta virta aina ennen akun irrottamista tai asettamista paikoilleen. VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja -latauslaitteita. Akkuyksikön asentaminen ja poistaminen työkalusta (kuva 3) VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi aseta suunnanvaihtopainike lukitusasentoon tai katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. HUOMAUTUS: Varmista, että akkuyksikkö on (g) täysin ladattu. AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akkuyksikkö kahvan sisällä oleviin kiskoihin. 2. Liu’uta akkuyksikkö paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. AKKUYKSIKÖN POISTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina vapautuspainiketta (f) ja vedä akkuyksikkö ulos työkalun kahvasta. 2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi aseta suunnanvaihtopainike lukitusasentoon tai katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Käsien oikea asento (kuvat 1, 8) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä pääkahvassa (i). Säädettävä nopeuden liipaisukytkin (kuva 1) Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a). Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
Sivu: 8
SUOMI 123 Työkalussa on jarru. Istukka pysähtyy, kun liipaisukytkin vapautetaan kokonaan. Säädettävän nopeuden liipaisukytkimen avulla voit valita parhaan nopeuden kuhunkin sovelluksen. Mitä enemmän puristat kytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Jotta työkalun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, käytä säädettävää nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille. HUOMAUTUS: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei suositella. Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä tulee välttää. Suunnanvaihtopainike (kuva 1) Suunnanvaihtopainike (b) määrittää työkalun suunnan ja toimii myös lukituspainikkeena. Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina alas suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella. Kiinniruuvausta varten paina alas suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella. Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento lukitsee työkalun off-asentoon. Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että liipaisin on vapautettu. HUOMAUTUS: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä kilahduksen. Tämä on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta. Työvalo (kuva 1) Istukan holkin (c) alapuolella on työvalo (h). Työvalo aktivoituu, kun liipaisukytkintä puristetaan. HUOMAUTUS: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna. Väännön säätörengas (kuva 1) Väännön säätörengas (c) on merkitty selkeästi numeroilla ja poran terän symbolilla. Rengasta tulee kiertää, kunnes haluttu asetus sijaitsee työkalun päällä. Renkaassa on paikantimet, jotka poistavat arvailun kiinnitysvääntöä valittaessa. Mitä suurempi numero renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan kiinnittää. Kun haluat lukita kytkimen poraustoimintoja varten, siirry poran terän asentoon. HUOMAUTUS: Kun käytät poraa/ruuvinväännintä reikien poraamiseen, varmista, että väännön säätökaulus on asetettu niin, että poran kuva on kohdistettu työkalun päällä olevan keskiviivan kanssa. Jos et tee niin, kytkin luisuu poraamisen aikana. Nopeuskytkin (kuvat 1, 4) Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit vaihtaa vaihteista monipuolisesti. Kun haluat valita alhaisen nopeuden ja korkean vääntöasetuksen, sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu’uta nopeuskytkintä (d) eteenpäin (istukkaa kohti). Kun haluat valita korkean nopeuden ja alhaisen vääntöasetuksen, sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu’uta nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin istukasta). HUOMAUTUS: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on käynnissä. Jos vaihteiden vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin tai kokonaan taaksepäin. Pikaistukka (kuva 5) Työkalussa on pikaistukka, joka mahdollistaa istukan käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti. 1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon, kuten edellä kuvattiin. 2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä ja pidä toisella kädellä työkalusta. Kierrä holkkia vastapäivään, jotta haluttu lisävaruste mahtuu. 3. Laita lisävaruste noin 19 mm:n (3/4") istukkaan ja kiristä tiukasti kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua toisella. Työkalussa on automaattinen karan lukitus. Sen avulla voit avata ja lukita istukan yhdellä kädellä. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista vaihe 2 yllä. VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä (tai muita lisävarusteita) tarttumalla istukan etuosaan ja käynnistämällä työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja aiheuttaa henkilövahingon. Lukitse aina liipaisinkytkin, kun vaihdat lisävarusteita. Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden. ISTUKAN POISTO (KUVA 6) Käännä säätörengas pora-asentoon ja nopeuskytkin asentoon 1 (alhainen nopeus). Kiristä istukka 6,35 mm:n (1/4") tai suuremman kuusiokulma- avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään ympärille. Lyö pidempää päätä puisella vasaralla tai vastaavalla myötäpäivään kuten kuvassa. Näin ruuvi istukan sisällä irtoaa. Avaa istukan leuat kokonaan, laita ruuvimeisseli (tai tarvittaessa Torx-työkalu) istukan eteen leukojen väliin ruuvinkannan kiinnittämiseksi. Irrota ruuvi kääntämällä myötäpäivään (vasenkätinen kierre). Laita kuusiokulma-avain istukkaan ja kiristä, kuten kuvassa 6 näytetään. Lyö avainta puisella vasaralla tai vastaavalla napakasti vastapäivään. Näin istukka irtoaa niin, että sen voi ruuvata auki käsin.
Sivu: 9
SUOMI 124 ISTUKAN ASENNUS (KUVA 7) Ruuvaa istukka käsin niin pitkälle kuin se menee ja laita ruuvi (vasenkätinen kierre). Kiristä ruuvi huolellisesti. Kiristä istukka 6,35 mm:n (1/4") tai suuremman kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään ympärille ja lyö pidempää päätä puisella vasaralla myötäpäivään kuten kuvassa. Kiristä ruuvi uudelleen kääntämällä vastapäivään. Poraus VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: Jotta vähennät henkilöloukkaantumisen riskiä, varmista AINA, että työkalu on kiinnitetty tai puristettu paikalleen tiukasti. Jos poraat ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta, joka estää materiaalin vahingoittumisen. Käännä rengas poranteräkuvan kohdalle porausta varten. Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/ vääntö nopeuskytkimen avulla. 1. Käytä vain teräviä poranteriä. Käytä PUULLE kierteisporanteriä, talttateriä tai reikäsahoja. Käytä METALLILLE pikateräksestä (HSS) valmistettuja kierteisporanteriä tai reikäsahoja. 2. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin, mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa sakata tai terä taipua. 3. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta hallitset poran vääntymisen. VAROITUS:Pora saattaa sakata, jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu aina sakkaukseen. Tartu poraan vakaasti molemmilla käsillä, jotta hallitset työkalun vääntymisen ja vältät loukkaantumisen. 4. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti ylikuormituksesta tai väärästä käytöstä. VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI, irrota terä työstä ja määritä sakkauksen syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA – TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA PORAA. 5. Jotta minimoit sakkauksen tai materiaalin läpi murtumisen, paina poraa vähemmän ja hivuta terä reiän viimeisen osan läpi. 6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää poratun reiän läpi. Tämä estää juuttumisen. 7. Säädettävän nopeuden porissa ei ole tarvetta merkitä porattavaa reikää naskalilla. Aloita reikä hitaalla nopeudella ja kiihdytä puristamalla liipaisinta kovempaa, kun reikä on tarpeeksi syvä, ilman että terä hyppää ulos. Käyttö ruuvinvääntimenä Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/vääntö työkalun päällä olevan nopeuskytkimen avulla. Laita haluttu kiinnitinvaruste istukkaan samalla tavalla kuin tavallinen poranterä. Harjoittele muutaman kerran jätepaloille tai piilossa oleviin kohtiin, jotta voit määrittää kytkinrenkaan oikean asennon. SUOSITELLUT ENIMMÄISKAPASITEETIT Alhainen–1 Korkea–2 Terät, Metallin Poraus 6,35 mm (1/4") 3,18 mm (1/8") Puu, Tasainen Poraus 19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2") Reikäsahat 19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8") KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi aseta suunnanvaihtopainike lukitusasentoon tai katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
Sivu: 10
SUOMI 125 VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com. Ladattava akku Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. • Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku laitteesta. • Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein.
Sivu: 11
SUOMI 126 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCD710, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCD710 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCD710 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCD710

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCD710 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Porakoneet
 • Malli/nimi: DCD710
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka