DCC018

DeWalt DCC018 käyttöohjeet

DCC018

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DCC018 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Sivu: 1
95 Suomi nesteitä, kaasuja tai pölyä. Painepumpusta syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. • Pidä lapset ja sivulliset loitolla painepumpusta. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. • Painepumppu tulee asettaa tasaiselle alustalle, kun sitä käytetään. Painepumpun tärinä voi liikuttaa sitä, joten älä käytä laitetta sen ollessa korkealla hyllyllä tai muulla vastaavalla alustalla. Käytä laitetta vain sen ollessa maassa tai muulla vastaavalla tasolla. Sähköturvallisuus • Painepumpun pistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa painepumpuissa mitään pistorasiasovittimia. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. • Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. • Älä altista painepumppua / ulkoista virtalähdettä sateelle tai kosteudelle. Painepumppuun / ulkoiseen virtalähteeseen menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. • Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna painepumppua / ulkoista virtalähdettä sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. • Jos painepumppua / ulkoista virtalähdettä on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. • Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneiden virtajohtojen vaihto on annettava yksinomaan valmistajan tai asiantuntevan sähköasentajan vastuulla. Olemassa on sähköiskun vaara! Henkilökohtainen turvallisuus • Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä painepumpun käytössä. Älä käytä painepumppua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus painepumppua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. • Käytä aina kuulonsuojaimia painepumpun käytön aikana. • Painepumpun käytön aikana tulee käyttää suojalaseja, jotta silmiin ei pääse ilman mukana kulkeutuvia vieraita aineita. • Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT- työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DCC018 Tulo (akku) VDC 18 AC-sovitin/12 V DC -liitin VDC 12–13,8 Tyyppi 1 Akku-/paristotyyppi Litiumioni Maks. syöttöteho (ulkoinen virransyöttö) W 150 Paine (maksimi) bar (kPa) 11 (1100) Käyttölämpötilan vaihtelualue -18 / +40 ˚C Paino (ilman akkua/paristoa) kg 2,3 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Yleisiä turvallisuutta koskevia varoituksia  VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Työalueen turvallisuus • Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. • Älä käytä painepumppua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä PAINEPUMPPU DCC018
Sivu: 2
96 Suomi osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. • Älä avaa laitteen koteloa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia. Käyttö ja hoito • Älä käytä painepumppua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Painepumppu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen, ja se täytyy korjata. • Tarkista paine heti renkaiden täyttämisen jälkeen käyttämällä sopivaa painemittaria (esim. täyttöaseman luona). • Käytä aina kahvaa painepumpun siirtämisen aikana. • Varastoi painepumppua lasten ulottumattomissa. Älä anna painepumppuihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää painepumppua. Painepumput ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. • Painepumppuja tulee ylläpitää. Tarkista paineenalaisten osien kohdistus ja suoruus, osien eheys ja muut toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta painepumppu ennen sen käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt työkalut aiheuttavat onnettomuuksia. • Käytä ainoastaan käyttöohjeissa tai valmistajan suosittelemia tai määrittämiä lisävarusteita ja lisälaitteita turvallisuuden takaamiseksi. Muiden kuin käyttöohjeissa tai katalogissa määritettyjen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita. Akun käyttö ja huolto • Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen tyyppisellä akulla. • Käytä painepumpussa ainoastaan kyseiseen laitteeseen tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. • Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja. Huolto • Korjauta painepumppu koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että painepumppu säilyy turvallisena. PAINEPUMPUN LISÄTURVALLISUUSVAROITUKSET  VAROITUS: HENGITYSVAARA. • Painepumpusta tulevaa paineilmaa ei saa hengittää. Älä koskaan hengitä painepumpusta tai painepumppuun liitetystä hengityslaitteesta tulevaa ilmaa.  VAROITUS: PURSKAUTUMISVAARA. • Liian suuri ilmanpaine aiheuttaa vaarallisen räjähdysvaaran. Tarkista täytettävän esineen valmistajan antama enimmäispainesuositus. • Älä jätä käytössä olevaa painepumppua ilman valvontaa. Rengas tai muu esine saattaa räjähtää. • Käytä kalibroitua ilmamittaria rengaspaineiden tarkistamiseksi ennen jokaista käyttökertaa ja renkaiden täyttämisen aikana. Katso oikea rengaspaine renkaan sivuseinämästä.  VAROITUS: VOI JOHTAA VAARATILANTEISIIN. • Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Älä koskaan poraa tai hitsaa painepumppua tai sen lisäosia, tai tee niihin mitään muutoksia. • Käytä ainoastaan pakkaukseen kuuluvilla lisävarusteilla tai hyväksyttävillä ilmankäsittelyosilla vähintään 11 baarin paineella. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita ei ole suositeltu käytettäväksi laitteen kanssa, saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina) Kat. # VDC Ah Paino (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X DCB187 18 3,0 0,48 140 70 45 45 45 90 Paino
Sivu: 3
97 Suomi • Älä koskaan “pilaile” laitteella. Korkeapaineilma on vaarallista. Älä suuntaa ilmavirtaa itseäsi tai muita ihmisiä kohti. • Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa henkilöitä, eläimiä tai omaa kehoa vasten. • Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa itseesi päin millään tavalla.  VAROITUS: TULIPALOVAARA. Painepumppu voi kuumentua käytön aikana. Anna painepumpun jäähtyä 30 minuutin ajan ennen varastointia.  VAROITUS: Käyttäessä FLEXVOLTTM -akkua tulee varmistaa, että painepumppu toimii tasaisella alustalla näyttö ylöspäin. NESTEKIDNÄYTÖN NESTE (ENSIAPUTOIMENPITEET) Jos nestekidenäytön sisällä olevaa nestettä pääsee iholle: • Pese alue huolellisesti runsaalla vedellä. Riisu vaatteet, joihin nestettä on päässyt. Jos nestettä pääsee silmiin: • Huuhtele silmiä puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos nestettä niellään: • Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Juo runsaasti vettä ja oksenna. Ota yhteyttä lääkäriin. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: • Kuulon heikkeneminen. • Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. • Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. • Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot). • Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.  VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.  HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.  HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä. • Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen. • Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä. • Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta. • Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta. • Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Sivu: 4
98 Suomi • Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon. • Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin. • Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi. • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. • ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen. • Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia. Akun lataaminen (Kuva [Fig.] A) 1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun paikoilleen. 2. Aseta akku 12 laturiin ja varmista, että akku on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut. 3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun vapautuspainiketta 11 . HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Laturin toiminta Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista. Laturin merkkivalot lataus käynnissä ladattu täyteen kuuma-/kylmäviive* *Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta. Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa. Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun. Akun kuuma-/kylmäviive Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän. Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi. DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten. Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä. Elektroninen suojausjärjestelmä XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta. Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut. Asennus seinään Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin 5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin. Laturin puhdistusohjeet  VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen. Akkuyksikkö Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun. • Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion. • Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Sivu: 5
99 Suomi • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.  VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille.  VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.  VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin, tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia, jne.  HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin. Kuljetus  VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun. DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin. Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin, jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin (Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh. Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/ merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä. Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista. FLEXVOLTTM -akun kuljetus DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö ja kuljetus. Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM -akkua käytetään sellaisenaan tai se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun FLEXVOLTTM -akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa, se toimii 54 V akkuna. Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM -akkuun, se on kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten. Kuljetustilassa kennosarjat on katkaistu akussa sähköisesti, jolloin ne vastaavat kolmea alhaisemman Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää. Kuljetuksen Wh-arvo voi esimerkiksi ilmoittaa 3 x 36 Wh, toisin sanoen kolme 36 Wh:n paristoa. Käytön Wh-arvo voi ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa). Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista. HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä. Latauslaitteen ja akun tarrat Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit: Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta merkinnästä
Sivu: 6
100 Suomi Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C. Käytettäväksi vain ulkona. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALT-latureilla. Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita vaaratilanteita. Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla. KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo). KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla). Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh:n paristoa). Akun Tyyppi DCC018 toimii 18 voltin akulla. Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 DCC018 Painepumppu 1 Litiumioniakku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 mallit) 2 Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 mallit) 3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 mallit) 1 Käyttöohje HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malleihin. Akut ja laturit eivät kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat Bluetooth®-akut. HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG, Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita DeWALT käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien omistajien omaisuutta. • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon. Suojaa painepumppu sateelta ja suurelta kosteudelta. Älä jätä laitetta ilman valvontaa. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A) Päivämääräkoodi 21 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2018 XX XX Valmistusvuosi Kuvaus (Kuva A)  VAROITUS: Älä koskaan tee painepumppuun / ulkoiseen virtalähteeseen tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 LED-valo 2 Virtakytkin 3 Painepumpun tilakytkin 4 LED-valokytkin 5 Suuritilavuuksinen letku 6 Paineensäädin 7 Täytön käynnistys-/ keskeytyspainiketta 8 Paineen asetus / tilanäyttö 9 Painemittarin näyttö 10 Suuripaineinen letku 11 Akun vapautuspainike 12 Akku 13 Suuritilavuuksinen suippeneva suutin 14 Syöttö-/tyhjennysaukko 15 Suuripaineinen suippeneva suutin 16 Painepumpun neula 17 Presta-venttiilin sovitin 18 Poisto-/täyttöaukko 19 12 V DC ajoneuvon sovitin ja johto 20 Ulkoinen virransyöttöliitin (12V DC tai AC-sovitin) 21 Päivämääräkoodi Käyttötarkoitus DeWALT-painepumppu on tarkoitettu käytettäväksi langattomana useimmissa ajoneuvoissa tavallisesta 12V DC -pistokkeesta tai DeWALT 13,8 V ulkoisesta virtalähteestä auton tai pyörän renkaiden, pallojen, lauttojen, ilmapatjojen ja uima- altaan kellukkeiden jne. täyttämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
Sivu: 7
101 Suomi ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. ÄLÄ käytä painepumppua alueella, jossa suihkutetaan maalia. Tämä painepumppu on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku tai ulkoinen virtalähde ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.  VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkuja ja‑latureita. Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta (Kuva A) HUOMAA: Varmista, että akku 12 on täysin ladattu. Asenna akku 12 painepumppuun kohdistamalla akku painepumpun akkuportin sisällä oleviin uriin ja liu’uttamalla sen porttiin, kunnes akku on hyvin paikoillaan. Varmista, että akku pysyy paikoillaan. Voit poistaa painepumpun akun painamalla vapautuspainiketta 11 ja vetämällä akun ulos akkuportista. Laita se laturiin noudattamalla käyttöohjeen laturiosion ohjeita. Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva A) Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason. Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava. HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan. Letkun ja isävarusteen säilytyslokero (Kuva A) 12 V DC ajoneuvon liitin ja johto • 12 V DC ajoneuvon liitintä 19 voidaan säilyttää säilytyskotelossa painepumpun sivussa. Suuripaineinen letku • Suuripaineinen letku 10 sijaitsee säilytyskanavassa laitteen sivussa. Kääri suuripaineinen letku kanavan sisään ja kiinnitä se kahdella kiinnikkeellä. Suuritilavuuksinen letku • Suuritilavuuksinen letku 5 sijaitsee säilytyskanavassa laitteen sivussa. Kääri suuritilavuuksinen letku kanavan sisään ja kiinnitä se kahdella kiinnikkeellä. Lisävarusteet • Lisävarusteita 15 , 16 ja 17 säilytetään painepumpun sivussa olevissa kiinnittimissä. Lisävarusteiden kiinnitys (Kuva A) Suuritilavuuksinen letku 5 sisältää vakiona suippenevan suuttimen 13 . Suuripaineiseen letkuun 10 voidaan asentaa seuraavat liitososat, jotka ovat sivusssa olevan säilytyskotelon paneelissa: • painepumpun neulaventtiili 16 , • suuripaineinen suippeneva suutin 15 ja • Presta-venttiilin sovitin 17 . HUOMAA Varmista, että kaikki sovittimet ovat lukittuneet hyvin paikoilleen ennen painepumpun kytkemistä toimintaan. Suuritilavuuksisen letkun asentaminen (Kuva B) • Poista suuritilavuuksinen letku 5 säilytyskotelosta. • Kohdista letkun urat suuritilavuuksisen pumpun poisto-/ täyttöaukossa 18 oleviin nuppeihin 22 . Liu’uta letku paikoilleen ja kierrä vastapäivään sen kiinnittämiseksi. • Irrota kiertämällä letkua myötäpäivään ja liu’uttamalla letku irti. Monissa ilmalla täytettävissä esineissä, etenkin ilmapatjoissa, on sisäinen läppä, joka estää ilman poistumisen täytön aikana. Jos suutin ei siirrä läppää, täytettävä esine ei täyty ilmalla. Paina suutin tukevasti kiinni venttiiliin, jotta läppä siirtyy pois tieltä. LED-työvalaistus (Kuva A) LED-työvalo 1 sijaitsee painepumpun kahvassa. Kytke työvalo päälle kytkemällä laitteeseen virta painamalla virtakytkintä 2 , paine sitten valokytkintä 4 painepumpun etuosassa. Painepumppu kytkeytyy pois päältä, jos sitä ei käytetä kahteen minuuttiin, valo mukaan lukien. Sammuta työvalo painamalla valokytkintä 4 uudelleen. HUOMAA: Valo ei sammu ennen kuin koko laitteen virta katkeaa. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku tai ulkoinen virtalähde ennen säätämistä tai
Sivu: 8
102 Suomi varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Käynnistäminen (Kuva A)  VAROITUS: Purskautumisvaara. Älä jätä käytössä olevaa laitetta ilman valvontaa. Renkaiden ja muiden esineiden liiallinen täyttö voi johtaa vakaviin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. HUOMAA Painepumppu saa virtaa 12 V ajoneuvon liittimellä, 18 V akulla tai ulkoisella virtalähteellä (valinnainen lisävaruste), LCD-näyttö jää palamaan noin 2 minuutin ajaksi ennen kuin näyttö sammuu / siirtyy unitilaan. Näin käy, kun laitetta ei käytetä. Järjestelmä voidaan käynnistää painamalla virtakytkintä 2 . LCD-näyttö syttyy tällöin ja painepumppu on valmis käyttöä varten. Ennen painepumpun päälle kytkemistä tulee päättää käytetty virtalähde: 18 V akku 12 , 12 V DC ajoneuvon liitin 19 tai ulkoinen virtalähde (valinnainen lisävaruste) ja liitä ne seuraavia ohjeita noudattaen. Voit sen jälkeen painaa laitteen etuosassa olevaa AC/DC-virtakytkintä 2 . Virransyöttö 18 V akulla Käytä 18 V akkua noudattamalla ohjeita Akun asentaminen ja poistaminen. Virransyöttö 12 V DC ajoneuvon liittimellä Voit käyttää 12 V DC ajoneuvon liitintä 19 liittämällä sen ajoneuvon 12 V DC -lisävarustepistokkeeseen. Vedä 12 V DC johto aina täyteen pituuteensa ennen kutakin käyttökertaa. Ajoneuvon lisävarustepistokkeen nimellisarvon on oltava vähintään 12 A. Virransyöttö ulkoisella virtalähteellä (Kuva C)  VAROITUS: Käytä ainoastaan tähän tuotteeseen suositeltua ulkoista virtalähdettä. Muiden ulkoisten virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita painepumppuun tai virtalähteeseen. Käytä ulkoista virtalähdettä liittämällä DC-lähtöjohto ulkoisesta virransyötöstä ulkoisen virtalähteen liittimeen 20 laitteen sivussa. Liitä sitten 220 V–240 V AC -johdon pää pistorasiaan tai verkkovirtaan liitettyyn oikean kokoiseen jatkojohtoon. Vedä johto aina täyteen pituuteensa ennen kutakin käyttökertaa. Täyttäminen/tyhjentäminen suurella tilavuudella (Kuvat A, B) Suuritilavuuksinen letku on tarkoitettu käytettäväksi sellaisiin esineisiin, jotka sisältävät suuria määriä ilmaa (esim. ilmapatjat, lautat ja uima-altaan kellukkeet). HUOMAA Suuritilavuuksinen tile EI sisällä automaattista sammutustoimintoa. Täyttäminen 1. Poista suuritilavuuksinen letku 5 säilytyskanavasta. Kiinnitä suuritilavuuksinen letku suuritilavuuksiseen poisto-/ täyttöaukkoon 18 osion Suuritilavuuksisen letkun asentaminen mukaisesti. 2. Aseta suuritilavuuksinen letku 5 tai sen suippeneva suutin 13 täytettävään esineeseen. 3. Paina virtakytkintä 2 . 4. Paina sitten painetilan kytkintä. Täytön/tyhjennyksen symboli näkyy paineen asetus / tilanäytössä 8 . 5. Paina sitten täytön käynnistys-/keskeytyspainiketta 7 pumpun kytkemiseksi päälle. 6. Sammuta painamalla täytön käynnistys-/ keskeytyspainiketta 7 . Tyhjentäminen Noudata yllä olevassa osiossa Täyttäminen kuvattuja vaiheita 1 - 6, mutta kiinnitä suuritilavuuksinen letku täyttö-/ tyhjennysaukkoon 14 , Kuva A. Täyttäminen suurella paineella (Kuvat A, B)  VAROITUS: Purskautumisvaara. Liian suuri ilmanpaine voi aiheuttaa vaarallisen räjähdyksen tai tapaturman vaaran. Tarkista täytettävän esineen valmistajan antama enimmäispainesuositus.  VAROITUS: Suuripaineisen letkun saa vaihtaa vain DeWALT-huoltopalvelu. Suuripaineinen letku 10 on tarkoitettu käytettäväksi esineissä, jotka vaativat enemmän ilmanpainetta (esim. renkaat ja koripallot). 1. Poista suuripaineinen letku 10 säilytyskanavasta. 2. Liitä suutin osion Lisävarusteiden kiinnitys ohjeita noudattaen. Liitä istukka renkaan tyveen renkaan täyttämiseksi tai liitä lisävaruste pallon tai muun täytettävän esineen täyttämiseksi. 3. Liitä tai aseta suutin täytettävään esineeseen. 4. Paina virtakytkintä 2 . Painepumppu palaa oletuksena suuripaineiseen täyttötilaan. HUOMAA: Painemittarin näyttö 9 näyttää täyttöpaineet, kun painepumppu on suuripaineisessa tilassa. HUOMAA: Voit vaihtaa kohdetta painamalla ja pitämällä alhaalla täyttötilan kytkintä 3 ja LED-valokytkintä 4 kiertämällä samalla paineensäädintä 6 . 5. Kierrä paineensäädintä 6 haluamasi paineen asettamiseksi. 6. Paina täytön käynnistys-/keskeytyspainiketta 7 täyttämisen aloittamiseksi. 7. Voit pysäyttäö painepumpun milloin tahansa painamalla täytön käynnistys-/keskeytyspainiketta 7 . 8. Kun täytettävän esineen paine saavuttaa esiasetetun arvon, laite sammuu automaattisesti. HUOMAA Todellinen painelukema voi laskea muutaman sekunnin kuluttua. Tämä on normaalia. HUOMAA Jos virtakytkin 2 on kytketty pois päältä, kaikki asetukset menetetään ja ne on syötettävä uudelleen. Tämä turvatoiminto estää kohteiden LIIALLISEN TÄYTTÄMISEN. Painepumpun käyttäminen painemittarina  HUOMIO: Tarkista paine käyttämällä sopivaa painemittaria (esim. täyttöaseman luona). 1. Liitä suuritilavuuksinen letku 10 tarkistettavaan esineeseen. 2. Paina virtakytkintä 2 . 3. Painemittarin näyttö 9 näyttää esineen paineen.
Sivu: 9
103 Suomi HUOLTO DeWALT-painepumppu on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku tai ulkoinen virtalähde ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Korjaus Laturia, akkua ja ulkoista virtalähdettä ei voida huoltaa. Jos painepumppu ei käynnisty, tarkista akku, kaikki liitännät ja sulake 12 V DC ajoneuvon liittimessä 19 . Painepumpun näyttö näyttää virhekoodin tietyissä olosuhteissa. Katso Virhekoodien vianmääritys -taulukko. Säilytysohjeet Säilytä painepumppua sisätilassa. Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä paikka, suojaa laite suoralta auringonvalolta ja liialliselta lämmöltä tai kylmyydeltä. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai hävitetään oikein. VIRHEKOODIEN VIANMÄÄRITYS Virhekoodi Merkitys Ratkaisu LoP Ajoneuvon tai ulkoisen virtalähteen jännite liian matala tai korkea Ajoneuvon teho – Käynnistä ajoneuvon moottori jännitteen lisäämiseksi Ulkoinen virtalähde –Vaihda virtalähde bLo 18V akku purkautunut Lataa tai vaihda akku bAt 18V akun lämpötila liian matala tai korkea Anna akun olla ja jäähtyä ympäristölämpötilaan Er S Paineanturin vika Ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun. OL Pumpun virta liian suuri Tarkista letkun ja liitäntöjen rajoitukset Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun. OP Paine on yli 11 baaria Tarkista letkun ja liitäntöjen rajoitukset

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DCC018, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DCC018 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DCC018 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DCC018

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DCC018 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kompressorit
 • Malli/nimi: DCC018
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka