DeWalt DC547 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC547 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 176 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
Sivu: 1
Suomi 118 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DeWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DC540 DC542 DC547 DC548 Työntövoima N 2900 2900 2900 2900 kg 295 295 295 295 Työntönopeus mm/min 25-584 25-584 50-635 50-635 Jännite VDC 12 12 18 18 Paino (ilman akkua) kg 1,67* 1,77* 1,70* 1,80* * patruunan tai kalvopakkauksen kotelo ei sisälly painoon LpA (äänenpaine) dB(A) 67 67 68 68 KpA (äänenpaineen epävarmuus dB(A) 2,8 2,8 2,8 2,8 LWA (akustinen teho) dB(A) 78 78 79 79 KWA (akustisen tehon epävarmuus) dB(A) 2,8 2,8 2,8 2,8 Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Värinäarvo ah = = m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 Epävarmuus K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Suurtehoinen, johdoton liimapistooli DC540, DC542, DC547, DC548 Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Akkuyksikkö DE9501 DE9503 Akkutyyppi NiMH NiMH Jännite VDC 12 18 Kapasiteetti Ah 2,6 2,6 Paino kg 0,7 1,0 Laturi DE9116 Verkkojännite VAC 230 Akkutyyppi NiCd/NiMH Arvioitu latausaika min 60 Paino kg 0,52 Varokkeet Eurooppa 230 V:n työkalut 10 ampeeria, verkkovirran varoke Iso-Britannia 230 V:n työkalut ja Irlanti 13 ampeeria, pistokkeen varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeita Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Ilman vaarasymbolia ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli sitä ei voida välttää, voi seurauksena olla omaisuuden vahingoittuminen. Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Sivu: 2
Suomi 119 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus DC540, DC542, DC547, DC548 DeWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset tiedot” kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien dokumenttien mukaisesti: 98/37/ETY (28.12. 2009 saakka), 2006/42/EY (alk. 29.12. 29, 2009), 2004/108/EY, 2006/95/EY, EN 55014-1, EN 61000-4-2, EN 60745-1. Lisätietoja saat DeWALTilta alla olevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DeWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11, D-65510, Idstein, Saksa 30.05.2008 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) Työalueen turvallisuus a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
Sivu: 3
Suomi 120 sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja huolto a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. Tämä varmistaa moottoroidun työkalun turvallisuuden. Lisäturvallisuusohjeet Liimapistoolit • Pidä työkalua eristetystä tartuntapinnasta työn aikana, jos leikkaava työkalu voi koskea piilossa olevaan johdotukseen tai laitteen omaan johtoon. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. • Pidä kädet poissa liimapistoolin männästä ja männänvarren alueelta. Sormet voivat musertua putkilon kotelon ja männän väliin.
Sivu: 4
Suomi 121 • Jos työskentelet ylöspäin, älä pidä männänvartta silmiesi tai pääsi tasalla. Männänvarsi voi luiskahtaa taaksepäin käyttäjää kohti. Pidä aina silmäsuojaimia liimapistoolia käyttäessäsi. • Työskentele aina kunnolla ilmastoidussa tilassa ja käytä tarvittaessa asianmukaista hengityssuojaa. Jotkut kitit ja liimat voivat olla myrkyllisiä. • Kytke laite pois päältä ja irrota akkuyksikkö ennen lisälaitteiden asentamista tai irrottamista sekä säätöjen että korjauksen ajaksi. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. • Käytä ainoastaan työkalun valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Jonkin toisen työkalun lisälaitteet voivat olla vaarallisia toisessa työkalussa käytettyinä. Työkaluun sopimattomien lisälaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. • Lukitse liipaisin (OFF-asento), kun työkalu ei ole käytössä, jotta ainetta ei pursotu esiin vahingossa. • Huolehdi, että kittiä tai liimaa ei joudu akun kosketuspisteisiin. • Lue aina kittiä ja liimaa koskevat valmistajan käyttöohjeet ja noudata niitä. Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinkoja. Vaara: Pidä kädet poissa männästä ja männänvarren alueelta. Varoitus: Älä käytä työkalua tikapuilla. Muut mahdolliset vaarat Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: – Sormien puristuminen tai murskautuminen – Höyryjen sisäänhengittäminen liimoja käytettäessä. Työkalun merkinnät Päiväyskoodin kohta Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan. Esimerkki: 2008 XX XX Valmistusvuosi Kaikkia akkulatureita koskevat tärkeät turvallisuusohjeet SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää tärkeitä DE9116-/DE9135-akkulatureita koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. • Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen laturin käyttämistä. VAARA: tappavan sähköiskun vaara. Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan. VAROITUS: sähköiskun vaara. Älä päästä laturin sisään nestettä. Seurauksena voi olla sähköisku. HUOMio: palovammavaara. Estä henkilövahingot lataamalla vain uudelleen ladattavia DeWALT-akkuja. Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. HUOMio: Kun laturi on kytkettynä virtalähteeseen, vieras materiaali voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa oikosulun laturin sisällä olevissa paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi, ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa, alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi pistorasiasta ennen puhdistusta. • ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä. • Näitä latureita saa käyttää ainoastaan DeWALTin ladattavien akkujen kanssa. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan. • Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle. • Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu. • Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin vaurioidu tai kuormitu. • Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
Sivu: 5
Suomi 122 • Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat kotelon päällä ja pohjassa. • Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin. • Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova isku tai jos se on pudonnut tai muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan. • Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Tämä vähentää sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskuvaaraa. • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia toisiinsa. • Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä. Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske ajoneuvojen latureita. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Laturit DE9116 latureissa voi ladata DeWALT NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2 - 18 V. DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-, NiMH- tai Li-ioniakkuja. Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Lataus (kuva 2) VAARA: tappavan sähköiskun vaara. Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Sähköiskun ja tappavan sähköiskun vaara. 1. Kytke laturi (o) sopivaan pistokkeeseen, ennen kuin asetat akkupakkauksen laturiin. 2. Työnnä akkupakkaus l (d) aturiin. Punainen (latauksen) (p) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä siitä, että latausprosessi on alkanut. 3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää laturiin. Latausprosessi Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila. Lataustila lataa – – – – – – täysin latautunut ––––––––––– kuuman/kylmän akun viive ––– – ––– – vaihda akku ••••••••••• ongelma •• •• •• •• Automaattinen virkistys Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi tunniksi. Liian kuuman tai kylmän akun latausviive Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/ kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä ominaisuus maksimoi akun käyttöiän. Syväpurkaussuoja Akku on suojattu syväpurkautumista vastaan, kun sitä käytetään työkalussa. Kaikkia akkuja koskevat tärkeät turvallisuusohjeet Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta. Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita. Lue kaikki ohjeet • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa sytyttää pölyn tai kaasun. • Lataa akku vain DeWALT-laturilla. • ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin päälle äläkä upota sitä nesteeseen. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa, jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai metallisissa rakennuksissa kesällä).
Sivu: 6
Suomi 123 Vaara: tappavan sähköiskun vaara. Älä koskaan yritä avata akkua mistään syystä. Älä liitä säröytynyttä tai vaurioitunutta akkua laturiin. Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan. Vaurioituneet akut on vietävä huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi. VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkua mistään syystä. Älä liitä säröytynyttä tai vaurioitunutta akkua laturiin. Älä murskaa, pudota tai vahingoita akkua. Älä käytä akkua tai laturia, johon on kohdistunut kova isku, joka on pudonnut, jonka päälle on ajettu tai joka on muutoin vaurioitunut (esimerkiksi lävistetty naulalla, lyöty vasaralla tai astuttu päälle). Vahingoittuneet akut on vietävä huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi. HUOMio: Kun työkalua ei käytetä, se tulee asettaa kyljelleen vakaalle alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai putoamisvaaraa. Jos työkalussa on suuri akku, se pysyy pystyasennossa, mutta se voidaan helposti töytäistä kumoon. Nikkelikadmiumakkuja (NiCd) ja nikkelimetallihy- dridiakkuja (NiMH) koskevat erityisturvaohjeet. • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut. Akku voi räjähtää tulessa. • Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä nestettä äärimmäisessä käytössä tai äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika. Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki: a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa välittömästi saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan. b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja käänny välittömästi lääkärin puoleen. (Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on 25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.) Litium-ioniakkujen (Li-ioni) erityiset turvallisuusohjeet • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut. Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja materiaaleja. • Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon kanssa, pese alue välittömästi miedolla saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä 15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu. Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seoksesta. • Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin. VAROITUS: palovammavaara. Akun neste voi syttyä, jos sen lähellä on kipinöitä tai liekkejä. Akun kansi (kuva 2) Akun suojakansi (q) peittää irrotetun akkuyksikön liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun liittimiin, aiheuttaa tulipalon vaaran ja vaurioittaa akkuyksikköä. 1. Irrota suojakansi (q) ennen akkuyksikön (d) asettamista laturiin tai työkaluun. 2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun akkuyksikkö on poistettu laturista tai työkalusta. Varoitus: Varmista ennen irrotetun akkuyksikön varastointia tai toiseen paikkaan siirtämistä, että akun suojakansi on paikallaan. Akku (kuva 1) Akkutyypit laitteille DC540, DC542, DC547 ja DC548 Työkalut DC540 ja DC542 toimivat 12 voltin akuilla. Työkalut DC547 ja DC548 toimivat 18 voltin akuilla. Varastointisuositukset 1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka, joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä. 2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia. Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida vähintään viideksi vuodeksi. Laturin ja akkupakkauksen kuvakkeet Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat kuvakkeet: Lue käyttöohje ennen käyttöä. O-tiiviste on voideltava säännöllisesti Akku latautuu.
Sivu: 7
Suomi 124 Akku on latautunut. Akku on viallinen. Liian kuuman/kylmän akun latausviive. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Älä lataa vaurioituneita akkuja. Käytä ainoastaan DeWALT-akkujen kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Älä altista akkuja vedelle. Vaihdata vialliset johdot välittömästi. Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa. Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön kannalta tarpeellista huolellisuutta. Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja. Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja. Lataa Li-ioniakkuja. Katso latausaika teknisistä tiedoista. Pakkauksen sisältö Pakkauksessa on: 1 kittipistooli 1 laturi (vain välinepakkauksen sisältäville malleille) 1 akku (vain välinepakkauksen sisältäville malleille) 1 310 ml patruunan kotelo (DC540, DC548) 1 600 ml kalvopakkauksen kotelo (vain mallit DC542 ja DC547) 1 mäntä 1 männän ruuvi 1 voiteluaineputkilo Suutin (suuttimet) (DC542, DC547) O-tiivisterengas (tiivisterenkaat) (DC542, DC547) 1 ohjekirja 1 rakennekaavio • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Vaurioita tai henkilövahinkoja saattaa tapahtua. KÄYTTÖTARKOITUS Johdottomia liimapistooleja DC540, DC542, DC547 ja DC548 käytetään levittämään useita erilaisia liima- ja kittilaatuja. Älä käytä laitetta kosteissa olosuhteissa äläkä tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Johdottomat liimapistoolit DC540, DC542, DC547 ja DC548 ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkökäyttöisiä työkaluja.Älä anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. 12 V:n DC540-laitteeseen ja 18 V:n DC548- laitteeseen käy vain 310 ml patruuna. 12 V:n DC542- laitteeseen ja 18 V:n DC547-laitteeseen käy vain 600 ml kalvopakkaus. a. Männänvarren liipaisin b. Liipaisukytkin c. Liipaisukytkimen lukitsin d. Akku e. Säädettävä nopeusasteikko f Männänvarren kahva g Männänvarsi h. Mäntä i Irrotuspainikkeet j. Patruunan kotelo k. Pakkauksen puhkaisin l. Kalvopakkauksen kotelo m. Suuttimen suojus n. Suutin Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä.
Sivu: 8
Suomi 125 DeWALT-laturilla on EN 60335-standardin mukainen kaksinkertainen eristys. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DeWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. Kokoonpano ja säätö Varoitus: Poista akkuyksikkö aina ennen kokoonpanoa ja säätöä. Kytke työkalu aina pois päältä ennen akkuyksikön asentamista tai poistamista. Varoitus: Käytä ainoastaan DeWALT- akkuyksikköä ja -laturia. Akkuyksikön asentaminen ja poistaminen 1. Työnnä akkuyksikkö (d) koteloonsa, kunnes se naksahtaa kiinni. 2. Poista akkuyksikkö painamalla kahta irrotuspainiketta (i) samanaikaisesti ja vetämällä yksikkö ulos kotelostaan. Elektroninen toiminnonohjaus Työkalu levittää useita erilaisia liima- ja kittilaatuja ja tunnistaa, toimiiko annostelu tai toimiiko se liian hitaasti. Lisäksi työkalu ei voi annostella ainetta kunnolla esimerkiksi jähmeän liiman, pistoreikien, jäätyneen aineen tms. takia. Tällaisissa tapauksissa integroitu elektroninen voimaohjausmoduuli sammuttaa laitteen. Vältä putkilolle tai pakkaukselle aiheutuva riski noudattamalla aina valmistajan suosituksia, jotka koskevat jähmeää liimaa, pistoreikiä, jäätynyttä ainetta tms. Poista akkuyksikkö ja vaihda putkilo/pakkaus valmistajan ohjeen mukaan sekä ohjeen Pursoteaineen lataaminen mukaan. Jos työkalu ei vieläkään toimi, vie se DeWALT-huoltopaikkaan. Vakionopeus Vakionopeudella aine virtaa samalla nopeudella riippumatta säädettävästä asetusnopeudesta tai patruunassa olevan aineen määrästä. Elektroninen suunnanvaihto Tässä työkalussa on automaattinen suunnanvaihto, joka kääntää männän suunnan, käytettävän materiaalin ja työkalun nopeuden mukaan. Kokoaminen Johdottomat DC540-, DC542-, DC547- ja DC548- liimapistoolit ovat valmiiksi koottuja. Käyttöohjeet Varoitus: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asianmukaisia säädöksiä. Varmista ennen käyttöä, että akkuyksikkösi on (täyteen) ladattu. Käyttö Varoitus: Kytke laite pois päältä ja irrota akkuyksikkö ennen lisälaitteiden asentamista ja irrottamista sekä säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna. Liipaisukytkin (kuva 1) Kytke työkalu päälle puristamalla liipaisukytkintä (b). Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalussa on liipaisukytkimen lukitsin (c), joka estää pursoteaineen vapautumisen vahingossa. Liipaisukytkimen lukitsin (kuva 1) 1. Lukitse liipaisukytkin painamalla kytkimen lukitsin (c) ylös. Työkalu ei toimi, kun kytkin on lukitusasennossa. 2. Avaa lukitus painamalla liipaisukytkimen lukitus alas. Säädettävä nopeusasteikko (kuva 1) 1. Käännä säädettävä nopeusasteikko (e) vastapäivään, jos haluat kitin tai liiman pienimmälle pursotusnopeudelle. Suurimman pursotusnopeuden saat kääntämällä asteikkoa myötäpäivään.
Sivu: 9
Suomi 126 2. Aloita aineen levitys liipaisukytkintä (b) painamalla. Pyörivä patruunan kotelo Patruunan kotelo pyörii 360˚ levittäen ainetta joka kulmassa. Männänvarren kahva (kuva 1) Varoitus: Kytke työkalu pois päältä ja irrota akkuyksikkö ennen laitteen ripustamista tai varastoimista. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna. Varoitus: Vähennät vakavien henkilövahinkojen riskiä, kun ET koskaan käytä männänvarren kahvaa minkään esineen ripustamiseen. Se voi johtaa vakaviin henkilövammoihin. Männänvarren kahvaa voidaan käyttää työkalun ripustamiseen vakaassa paikassa, kun työkalu ei ole käytössä, tai säilytyksen aikana. Männänvarren kahvan säätö (kuva 1) 1. Säädä käsin männänvarsi (g) ja pidä männänvarren liipaisin (a) painettuna. 2. Työnnä ja vedä männänvarren kahvaa (f), kunnes saavutat haluamasi asennon. Vapauta sitten männänvarren liipaisin. Pursoteaineen lataaminen Varoitus: Purkautumisvaara. Patruunan/pakkauksen koteloon jäänyt aine voi kuivua, ellei siitä huolehdita. Alenna henkilövahinkojen riskiä noudattamalla kitin ja liiman käytössä valmistajan ohjeita. Patruunan kotelo (kuva 1) 1. Varmista, että patruunan kotelo on oikea ja että se on asennettu kunnolla. 2. Lukitse liipaisukytkin (b) lukitsimella (c). 3. Säädä kitti/liimaputkilon suuttimen pää. Pienet aukot vaativat enemmän voimaa materiaalin työntämiseen, mikä vaikuttaa mahdollisesti akun käyttöikään. Materiaalin koostumus ja levitysnopeus vaikuttavat materiaalin sileyteen ja virtaukseen. 4. Riko kittiputkilon tai liimapakkauksen sisäkalvo pakkauksen puhkaisimella (K), joka sijaitsee patruunan kotelon alla. Huomio: Työkalun vaurioitumisen vaara. Jos sisäkalvoa ei puhkaista, pursotettava aine voi paineen takia tulla ulos putkilon takaosasta ja vaurioittaa työkalua. Huomio: Työkalun vaurioitumisen vaara. Pidä männänvarsi, patruunan kotelo ja patruuna puhtaina pursoteaineesta. Kun männänvarsi, johon on kuivunut kittiä tai liimaa, vedetään sisään, se saattaa vaurioittaa työkalun sisäosia ja aiheuttaa putkilon väärää kohdistumista. 5. Pidä työkalu vakaasti paikoillaan ja vapauta männänvarsi (g) painamalla männänvarren vapautusliipaisinta (a). Vedä männänvarsi (g) taaksepäin männänvarren kahvan (f) avulla, jotta saat kitti/liimaputkilon patruunan kotelon sisään. 6. Aseta kitti/liimaputkilo sisään. 7. Paina männänvarren vapautusliipaisinta (a) ja pidä se painettuna. Työnnä samalla männänvarren kahvaa (f) eteenpäin, kunnes mäntä (h) on putkilon sisäpuolta vasten. 8. Päästä männänvarren vapautusliipaisin. 9. Pyöritä patruunan kotelo haluttuun kulmaan. Kalvopakkauksen kotelo (kuva 1) Tärkeää: Aseta kalvopakkaus koteloon ja leikkaa pakkaus auki (suutinta lähinnä oleva pää) valmistajan ohjeen mukaan. Tämä kalvopakkauksen kotelo on tarkoitettu käytettäväksi vain kalvopakkausten kanssa. Älä poista kittiä/liimaa pakkauksesta. Älä koskaan kasta suuttimen kärkeä minkäänlaiseen aineeseen. Huomio: Työkalun vaurioitumisen vaara. Älä käytä laitetta pakkauksen kotelon ollessa tyhjä, sillä mäntä saattaa osua päätysuojukseen ja rikkoutua. 1. Kierrä suuttimen suojus (m) irti ja poista suutin (n). 2. Paina männänvarren liipaisin (a) ja pidä se painettuna. Vedä männänvarsi (g) taaksepäin männänvarren kahvan (f) avulla, jotta saat kitti-/ liimapakkauksen kotelon (l) sisään. 3. Aseta kalvopakkaus koteloon ja leikkaa pakkaus valmistajan ohjeiden mukaan. 4. Ruuvaa suuttimen suojus takaisin kalvopakkauksen koteloon siten, että suuttimen kärki osoittaa poispäin työkalusta. 5. Säädä suuttimen suojuksen kärki vaadittavalla tavalla.
Sivu: 10
Suomi 127 Kotelon vaihtaminen (kuvat 3 ja 4) Varoitus: Kytke laite pois päältä ja irrota akku ennen lisälaitteiden asentamista ja irrottamista sekä säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna. Patruunan kotelon poistaminen (kuva 3) 1. Irrota männän ruuvi (r) ja patruunan mäntä (s) patruunan kotelon (j) sisältä. 2. Paina männänvarren liipaisinta (a) ja pidä se painettuna. Vedä männänvarren kahvaa (f) taaksepäin, jotta pääset käsiksi holkkimutteriin (t). Vapauta männänvarren liipaisin. 3. Poista holkkimutteri (t) 13 mm (1/2”) nelikulmavääntiöllä kääntämällä sitä vastapäivään. 4. Takapäätylevy (x), välilevy (u) ja patruunan kotelo (j) ovat nyt helposti irrotettavissa. Kalvopakkauksen kotelon asentaminen (kuva 4) 1. Aseta takasuojuksen välilevy (v) ja takapäätysuojus (w) [hienokierteet] työkalun kärkeen. HUOMAUTUS: Takasuojuksen välilevy asetetaan siten, että kaksinkertaiset olakkeet tulevat poispäin työkalusta. 2. Aseta takimmainen päätylevy (x) takapäätysuojuksen (w) päälle ja kierrä holkkimutteri (t) työkalun kärkeen. Kiristä ja varmista holkkimutteri 13 mm (1/2”) nelikulmavääntiöllä. Tämä kittipistooli on suunniteltu siten, että takasuojus pystyy pyörimään vapaasti. 3. Paina männänvarren vapautusliipaisinta ja pidä se painettuna. Työnnä männänvarsi (g) kokonaan eteen. Vapauta liipaisin. 4. Kierrä kalvopakkauksen kotelo (l) takasuojukseen (w). 5. Kokoa mäntä (y) männänvarteen (g) ja kierrä männän ruuvi (aa) männänvarteen kuvan 4 mukaisesti. Tämä varmistaa männän (y) paikalleen. Kiristä huolellisesti. Huomautus: Varmista ennen kalvopakkauksen kotelon (l) kokoamista, että o-tiivisterengas (z) on kauttaaltaan voideltu. Ellei näin ole, voitele tiivisterengas huolellisesti ennen kokoonpanoa. Männän tiivisterenkaan (z) säännöllinen voitelu saattaa olla tarpeen kittipistoolin käyttöiän ajan. Levitä kevyt kerros mukana toimitettua voiteluainetta tiivisterenkaan ulkopinnalle, jotta materiaalin levitys tapahtuisi tasaisesti. Tärkeää! • Normaalikäytössä kittipistoolin mukana toimitetun voiteluaineen ei pitäisi ärsyttää silmiä. Silmät voivat ärsyyntyä suoran kosketuksen seurauksena tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa. • Voiteluaineen ei uskota aiheuttavan ärsytystä iholle lyhytaikaisen kosketuksen seurauksena. Suora, toistuva tai pitkittynyt altistuminen saattaa aiheuttaa iholle ärsytystä tai punoitusta. 6. Paina männänvarren liipaisinta ja pidä se painettuna. Vedä männänvarren kahvaa taaksepäin ennen pursotinaineen asettamista. Männänvarren taakse vetäminen voitelee kalvopakkauksen kotelon (l) sisäpuolta. Männänvartta taaksepäin vedettäessä tuntuu aluksi vastusta, kunnes mäntä on vedetty täysin taakse. 7. Aseta suutin (n) kalvopakkauksen koteloon (l) ja kierrä suuttimen suojus (m) suuttimen päälle. Irrota kalvopakkauksen kotelo suorittamalla edellä mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. HUOMAUTUS: Holkkimutterin (t) ajoittainen kiristys saattaa olla tarpeen, jotta työkalu toimisi kunnolla. Jos työntöosan holkkimutteri löystyy, kiristä se 13 mm (1/2”) nelikulmavääntiöllä. Ylläpito Moottoroitu DeWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä ylläpitohuollolla. Laite toimii jatkuvasti vaadittavalla tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. Voitelu Tämä työkalu ei vaadi voitelua. HUOMAUTUS: Männän o-tiiviste (z) saattaa vaatia ajoittaista voitelua kittipistoolin käyttöiän aikana. Levitä kevyt kerros mukana toimitettu voiteluainetta tiivisterenkaan ulkopinnalle, jotta materiaalin levitys tapahtuisi tasaisesti Huomio: Älä voitele tätä työkalua, sillä voitelu vaurioittaa työkalun sisäosia.
Sivu: 11
Suomi 128 Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. . Jos huomaat DeWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DeWALT tarjoaa mahdollisuuden DeWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DeWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DeWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla tavalla. Puhdistus Huomio: Työkalun vaurioitumisen vaara. Patruunan/pakkauksen koteloon jäänyt aine voi kuivua, ellei siitä huolehdita. Älä yritä levittää pursotetta, jos se on kuivunut koteloon. Vähennät henkilövahinkojen riskiä noudattamalla kitin ja liiman käytössä valmistajan ohjeita. Kun puhdistat patruunan kotelon, noudata suuttimen, männän ja männänvarren puhdistusta koskevia valmistajan suosituksia. Kun puhdistat kalvopakkauksen kotelon, kierrä suuttimen suojus (m) ja pakkauksen kotelo (l) auki ja irrota ne työkalusta. Noudata suuttimen, männän, männänvarren ja kalvopakkauksen puhdistuksessa valmistajan suosituksia. Laturin puhdistusohjeet VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet Varoitus: Koska muita kuin DeWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, sellaisten lisävarusteiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi vain DeWALTin suosittelemia lisävarusteita tulisi käyttää tämän tuotteen kanssa. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista.
Sivu: 12
Suomi 129 TAKUU • 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DeWALT-työkalusi toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa. Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen. Ostotodistus on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS • Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa DeWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun valtuutetussa DeWALT-korjausliikkeessä. Ostotodistus on esitettävä. Palveluun sisältyy työ ja moottoroidun työkalun varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen huoltosopimukseen. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DeWALT-tuote vikaantuu väärien materiaalien tai virheellisen työn takia 12 kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai harkintamme mukaan vaihdamme laitteen uuteen, jos: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta. • Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Etsi lähin valtuutettu DeWALT-korjauspaikka soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut DeWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC547, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC547 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC547 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC547

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC547 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Liimapyssyt
 • Malli/nimi: DC547
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka