DeWalt DC515 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC515 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 120 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
Sivu: 1
84 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DC515 Jännite VDC 18 Tyyppi 1 Luovutusteha (max) W 150 Säiliön tilavuus l 1,9 Suurin ilmavirtaus l/s 15,9 Letkun suuttimen halkaisija mm 32 Turvaluokka IPX4 Paino kg 2,2 LPA (äänenpaine) dB(A) 78 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 89 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s2 < 2,5 Vaihtelu K = m/s2 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60335 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien PÖLYNIMURI DC515 S U O M I
Sivu: 2
85 S U O M I nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Sivu: 3
86 5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIISTÄ HUOLEHTIMINEN a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Lisäturvaohjeet pölynimureille • Tämä työkalu on kokonaan roiskevesisuojattu IPX4:n mukaisesti. Älä upota työkalua veteen! • Älä käytä työkalua asbestin imurointiin. • Älä käytä työkalua silikaattien imurointiin. • Älä käytä työkalua tulenarkojen nesteiden imurointiin. • Älä käytä työkalua kuumien aineiden imurointiin. Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Sormien puristuksiin jäämisen tai murskautumisen vaara. – Myrkyllisten kaasujen hengitysvaara sideaineita käyttäessä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2010 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa akkua, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut. • Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa. • ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle vettä. • Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C, esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa kesällä. VAARA: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Jos akun kotelo on haljennut tai vahingoittunut, älä aseta akkua latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua tai latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta tai päälleastumisesta. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi kierrätykseen. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. S U O M I
Sivu: 4
87 ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH) • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. • Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta. Jos ulompi sinetti on murtunut a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan. b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista natriumhydroksidia.) Akkuyksikkö AKUN TYYPPI Tuote DC515 toimii 18 voltin NiCd- ja NiMH-akuilla. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa olosuhteissa jopa 5 vuotta. Latauslaitteen ja akun tarrat Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Akkua ladataan. Akku on ladattu. Akku on viallinen. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Älä lataa vaurioitunutta akkua. Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä altista vedelle. Vaihdata vialliset akut heti. Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C. Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä NiMH- tao NiCd- polttamalla. Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja. Latausajan tiedot ovat teknisissä tiedoissa. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Pölynimuri 1 Leveä suutin 1 Rakosuulake 1 Käyttöohje • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) 1 Virtakytkin 2 Letku 3 Suutin 4 Imurin tuloliitäntä 5 Säiliö 6 Akkupaketti (ei sisälly) KÄYTTÖTARKOITUS Johdoton DC515 pölynimurisi on suunniteltu kuivien ja märkien materiaalien imurointiin ammattikäytössä. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Pölynimuri on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkölaite. S U O M I
Sivu: 5
88 ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akuston jännite vastaa luokituskilvessä mainittua jännitettä. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Irrota akku aina ennen laitteen kokoamista ja säätämistä. Katkaise laitteesta virta aina ennen akun irrottamista tai asettamista paikoilleen. VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja ja -latauslaitteita. Akkupaketti (kuva B) Akkutyyppi Työkalu toimii 18 voltin akuilla. Työkalun kanssa käytettäviksi sopivat akkupaketit löytyvät takana olevasta taulukosta. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT- akku ja -latauslaite. Akkupaketin asentaminen ja poistaminen • Kiinnitä akkupaketti (6) työkaluun siten, että se naksahtaa paikoilleen. • Kun irrotat akun, paina kahta vapautuspainiketta (7) samanaikaisesti, ja irrota akku työkalusta. Akkupaketin kunto • Varmista, että akut ovat (täyteen) Jos akkupaketti ei tuota riittävästi virtaa, lataa akkupaketti laturissa olevien ohjeiden mukaisesti. Letkun irrottaminen ja asentaminen takaisin (kuva C) Irrotus • Ota letkun suutin (9) pois liittimestä (10). • Käännä kytkentäosaa (8) vastapäivään. • Vedä letku irti imuliitännästä (4) kytkentäosan kohdalta. Asennus takaisin • Asenna kytkentäkappale (8) imurin aukkoon (4). • Käännä kytkentäkappaletta myötäpäivään, jotta letku kiinnittyy paikalleen. • Asenna letkun suutin (9) liittimeen (10). TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) • Työkalun käynnistämiseksi käännä virrankatkaisija (1) asentoon I. • Sammuta työkalu painamalla virrankatkaisija (1) asentoon O. Imuroiminen (kuva A) • Tyhjennä ja puhdista säiliö (5) ennen käyttöä. • Varmista, että letku (2) on asennettu oikein. • Siirrä suutin (3) puhdistettavan pinnan päälle. Tarvittaessa letkua (2) voidaan käyttää ahtaissa tiloissa. • Emme suosittele märkien ja kuivien aineiden sekoittamista. Kun aine vaihtuu, tyhjennä ja puhdista säiliö ensin. VAROITUS: Käytä työkalua aina pystyasennossa. Älä kallista työkalua. Näin estät säiliöön kertyneitä nesteitä pääsemästä moottorikoteloon. VAROITUS: Käytä työkalua aina niin, että pölysuodatin on paikallaan. Lisävarusteet Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Säiliön tyhjentäminen Säiliö on tyhjennettävä, kun imuteho laskee merkittävästi. Kuivien aineiden tyhjentäminen (kuva D) • Vapauta salpa (11) ja irrota säiliö (5). • Tyhjennä säiliön sisältö jäteastiaan. • Puhdista suodatin (12) alla kuvatulla tavalla. • Asenna säiliö takaisin ja kiinnitä salpa. Märkien aineiden tyhjentäminen (kuva D) • Vapauta salpa (11) ja irrota säiliö (5). • Hävitä neste ympäristöystävällisellä tavalla. S U O M I
Sivu: 6
89 • Puhdista suodatin (12) alla kuvatulla tavalla. • Asenna säiliö takaisin ja kiinnitä salpa. Puhdistaminen • Irrota akku ennen kuin puhdistat kotelon pehmeällä liinalla. • Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla kankaalla. Säiliön puhdistaminen (kuva D) Säiliö on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen tai, kun imuroitava aine muuttuu käytön aikana. • Tyhjennä säiliö (5). • Puhdista säiliö käyttämällä mietoa saippuaa ja kosteaa kangasta. • Kuivaa säiliö huolellisesti käyttämällä pehmeää kangasta. Pölysuodattimen puhdistaminen (kuva E) Pölysuodatin on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen. Jos suodatin vaurioituu tai ei toimi enää kunnolla, se on vaihdettava. • Irrota pölysuodatin (12) kiertämällä sitä vastapäivään ja irrottamalla imuaukko (13). • Ravista ylimääräinen pöly pois napauttamalla suodatinta jätesäiliötä vasten. • Huuhtele suodattimen ulkopuoli haalean veden alla suodattimen kunnosta riippuen. • Kiinnitä suodatin paikalleen asettamalla se imuaukon päälle ja kääntämällä sitä myötäpäivään. VAROITUS: Älä pese suodattimen sisäpuolta. Anna suodattimen kuivua kunnolla, jos sisäpuoli kastuu. VAROITUS: Älä käytä suodattimen puhdistamiseen harjaa. Imuaukon suodattimen puhdistaminen (kuva E) • Irrota suodatin (14) imuaukosta. • Huuhtele suodatin haalean, juoksevan veden alla. • Kuivaa suodatin ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen. Lisävarusteet Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Näitä ovat: – DC5151H-vaihtosuodatin Katso myös alla olevat taulukot. Akkua Jännite NiCd NiMH 18 DE9095 DE9039 18 DE9096 Latauslaite Jännite NiCd NiMH 9–18 DE9116 DE9116 KUNNOSSAPITO DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Latauslaitetta ei voi huoltaa. Latauslaitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Voiteleminen Tätä pölynimuria ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. S U O M I
Sivu: 7
90 LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Voit poistaa lian ja rasvan latauslaitteen ulkopinnasta pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla pehmeällä muulla kuin metallista valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka- aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com. Ladattava akku Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla. • Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku laitteesta. • NiCd- ja NiMH-kennot voidaan kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan kierrätykseen. S U O M I
Sivu: 8
91 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa: www.2helpU.com. S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC515, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC515 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC515 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC515

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC515 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: DC515
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka