DeWalt DC390 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC390 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 188 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
Sivu: 1
SUOMI 128 AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA DC390 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DC390 Jännite VDC 18 Tyyppi 1 Suurin lähtöteho W 390 Joutokäyntinopeus min-1 3.700 Terän halkaisija mm 165 Maksimileikkaussyvyys mm 55 Teräkeskiön halkaisija mm 20 Vinokulman säätäminen 0–50˚ Paino (ilman akkupakkausta) kg 3,15 DC390 LPA (äänenpaine) dB(A) 93 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0 LWA (ääniteho) dB(A) 104 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0 Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Tärinäarvo ah = m/s² 1,6 Epävarmuus K = m/s² 1,9 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Akkupakkaus DE9096 DE9503 DE9180 Akkutyyppi NiCd NiMH Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 Kapasiteetti Ah 2,4 2,6 2,0 Paino kg 1,0 1,0 0,68 Laturi DE9116 DE9130 DE9135 Verkkojännite VAC 230 230 230 Akkutyyppi NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/ NiMH NiMH Li-Ion Arvioitu min 60 30 40 latausaika (2,0 Ah:n (2,0 Ah:n (2,0 Ah:n akkupakkaukset) akkupakkaukset akkupakkaukset) Paino kg 0,4 0,52 0,52 Varokkeet Eurooppa 230 V työkalut 10 ampeeria, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea vamma.
Sivu: 2
SUOMI 129 HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DC390 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC (29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 15.09.2009 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
Sivu: 3
SUOMI 130 tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus.
Sivu: 4
SUOMI 131 LISÄTURVALLISUUSOHJEET Turvallisuusohjeet kaikille sahoille a) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse koskettamaan terää. b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella. c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden hampaan mitta. d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen. e) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen. h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen. Takaiskun syyt ja ehkäiseminen – Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; – Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti; – Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä: a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet. b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. c) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha käynnistetään. d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa. e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja. f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun. g) DC390-sahassa ei ole potussahaustoimintoa! Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on kääntyvä teränsuojus a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus
Sivu: 5
SUOMI 132 liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa. b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista. c) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti. d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen. Pyörösahan käyttöä koskevia lisäturvallisuusohjeita • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. • Varmista, että halkaisukiila on säädetty siten, että kiilan ja sahanterän reunan väli on enintään 5 mm ja että terän reuna on enintään 5 mm ylempänä kuin halkaisukiilan alareuna. Muita turvallisuusohjeita kaikille halkaisukiilalla varustetuille sahoille a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta terän hammasasetusta ohuempi. b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen. c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa. d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen sulkeutumisnopeutta. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Suurin sahaussyvyys. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9116/DE9130/ DE9135-latureita varten. • Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset.
Sivu: 6
SUOMI 133 VAARA: Sähköiskun vaara. Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä latauslaitteen sisään mitään nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman vaaran vähentämiseksi. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. HUOMIO: Tietyissä tilanteissa vieras esine voi aiheuttaa oikosulun latauskoskettimiin, kun latauslaitteen pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä johtavat materiaalit, kuten teräsvilla, alumiinifolio ja metallinkappaleet, poissa akulle varatusta paikasta. Irrota latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta, kun akkua ei ladata. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista. • ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa. Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan yhdessä. • Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle. • Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa. • Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä johto vaurioidu. • Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä aseta latauslaitteen päälle mitään esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta. • Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Korjauta ne heti. • Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskun vaaraa. • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta toisiinsa. • Latauslaite on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske autolatauslaitetta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Laturit DE9116/DE9130-latureissa voidaan käyttää DEWALT NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V. DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-, NiMH- tai Li-ioniakkuja. Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Lataus VAARA: tappavan sähköiskun vaara. Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Sähköiskun ja tappavan sähköiskun vaara. 1. Kytke laturi (16) sopivaan pistokkeeseen, ennen kuin asetat akkupakkauksen laturiin. 2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen (latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä siitä, että latausprosessi on alkanut. 3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää laturiin. HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMH- tai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.
Sivu: 7
SUOMI 134 Latausprosessi Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila. Lataustila lataa – – – – – – täysin latautunut ––––––––––– kuuman/kylmän akun viive ––– – ––– – vaihda akku ••••••••••• ongelma •• •• •• •• Automaattinen virkistys Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin ainakin 10 tunniksi. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. VAIN LI-ION-AKUT Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai purkautumasta kokonaan. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa akkua, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut. • Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa. • ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle vettä. • Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C, esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa kesällä. VAARA: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Jos akun kotelo on haljennut tai vahingoittunut, älä aseta akkua latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua tai latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta tai päälleastumisesta. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi kierrätykseen. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH) • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. • Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta. Jos ulompi sinetti on murtunut a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan. b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista natriumhydroksidia.) LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Sivu: 8
SUOMI 135 • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akun kansi (kuva B) Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa akkua. 1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun (18) laturiin tai työkaluun. 2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet ottanut akun pois laturista tai työkalusta. VAROITUS: Varmista ennen irrotetun akun varastointia tai toiseen paikkaan siirtämistä, että akun suojakansi on paikallaan. Akkupakkaus (kuva A) AKKUTYYPIT Työkalut DC390 toimivat 18 voltin akuilla. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen ennen niiden asettamista säilytykseen. 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa olosuhteissa jopa 5 vuotta. Laturin ja akkupakkauksen kuvakkeet Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat kuvakkeet: Lue käyttöohje ennen käyttöä. Akku latautuu. Akku on latautunut. Akku on viallinen. Liian kuuman/kylmän akun latausviive. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Älä lataa vaurioituneita akkuja. Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Älä altista akkuja vedelle. Vaihdata vialliset johdot välittömästi. Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa. Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön kannalta tarpeellista huolellisuutta. Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja. Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja. Lataa Li-ioniakkuja. Katso latausaika teknisistä tiedoista. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 akkupyörösaha 1 sahanterä 1 kuusiokoloavain 2 akkupakkausta NiCd (DC390KA) 2 akkupakkausta NiMH (DC390KB) 2 akkupakkausta, Li-Ion (DC390KL) 1 laturi (DC390KA/DC390KB/DC390KL) 1 työkalulaatikko (DC390KA/DC390KB/DC390KL) 1 ohjekirja 1 rakennekaavio
Sivu: 9
SUOMI 136 HUOMIO: Akkupakkaukset ja laturit eivät sisälly N-malleihin. • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva A) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja. 1 Virtakytkin 2 Käynnistyksen vapautinkytkin 3 Etukahva 4 Karalukko 5 Purunpoistoaukko 6 Sahan pohja 7 Halkaisuveitsi 8 Alasuojuksen palautusvipu 9 Alasuojus 10 Terä 11 Vinosahauksen säätönuppi 12 Sahausuran osoitin 13 Syvyydensäätönuppi 14 Akkupaketti 15 Vapautinpainikkeet 16 Latauslaite 17 Latausvalo (punainen) KÄYTTÖTARKOITUS Akkukäsipyörösaha DC390 on suunniteltu ammattikäyttöön. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä. DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. KOKOONPANO JA SÄÄTÖ AROITUS: Poista akku aina ennen kokoonpanoa ja säätöä. Kytke työkalu aina pois päältä ennen akun asentamista tai poistamista. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT- akkuja ja -latureita. Akun irrottaminen ja asettaminen paikoilleen (kuva A, B) VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Varmista, että akku (14) on ladattu täyteen. AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN 1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan tappiin (kuva B). 2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa paikalleen. AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA 1. Paina vapautuspainikkeita (15) ja vedä akku ulos kahvasta. 2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat lataamisesta kertovassa kohdassa. Sahaussyvyyden säätö (kuva A, C) • Löysää syvyydensäätönuppi (13). • Siirrä pohjalevyä (6) niin, että saat oikean sahaussyvyyden.
Sivu: 10
SUOMI 137 • Kiristä syvyydensäätönuppi (13). • Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi anna sahanterän ulottua n. 3 mm työstökappaleen takareunan yli (ks. kuvan C lisäkuvaa). Vinosahauskulman säätö (kuva D) Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 50°. • Löysää vinosahauksen säätönuppi (11). • Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä (6), kunnes asteikolta näkyy haluttu kulma. • Kiristä vinosahauksen säätönuppi (11). Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva D) • Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma. • Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (8) ja aseta saha kyljelleen sahanterä vaaka- asennossa. • Löysää vinosahauksen säätönuppi (11). • Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten 90°:n säätöä varten. Sahan terän vaihtaminen (kuva E) • Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota sahanterän lukitusruuvi (19) kiertämällä sitä vastapäivään kuusiokoloavaimella. • Vedä terän alasuojusta (9) taaksepäin vivusta (8) ja vaihda sahanterä (10). Laita aluslevyt (20 & 21) paikoilleen oikeassa järjestyksessä. • Tarkista sahanterän pyörimissuunta. • Kierrä sahanterän lukitusruuvia (19) käsin jotta aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä myötäpäivään. • Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä samalla karaa kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy. • Kiristä sahanterän lukitusruuvi kuusiokoloavaimella. Jakoveitsen asentaminen (kuva E) Katso kuvan E liitekuvaa, jossa esitetään halkaisuveitsen (7) oikea säätö. Säädä halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut sahanterän tai aina tarvittaessa. • Löysää ruuvia (22) ja vedä halkaisuveistä ulos mahdollisimman pitkälle. • Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi. Ennen käyttämistä • Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut. • Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava suljettuasennossa. • Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaisesti. • Älä käytä tylsyneitä sahanteriä. KÄYTTÖ VAROITUS: Kytke laite pois päältä ja irrota akku ennen lisälaitteiden asentamista ja irrottamista sekä säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna. VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. • Varmista, että sahattava materiaali on kiinnitetty turvallisesti paikalleen. • Kohdista työkaluun vain kevyt paine äläkä kohdista sivupainetta sahanterään. Työskentele mahdollisuuksien mukaan siten, että sahakenkä on painettuna työstettävää kappaletta vasten. Tämä ehkäisee terän vaurioitumisen ja estää työkalun nykimisen ja tärinän. • Vältä ylikuormitusta. • Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen sahauksen aloitusta. Käsien oikea asento (kuva A) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Tartu sahan pääkahvaan (22) ja etukahvaan (3), jotta voit ohjata sahaa oikein. Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) Turvallisuussyistä sähkötyökalusi on varustettu käynnistyksen varmistinnupilla (2). • Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
Sivu: 11
SUOMI 138 • Käynnistä kone virtakytkimestä (1). Heti kun vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin aktivoituu ja estää sahan tahattoman uudelleen käynnistyksen. HUOMAUTUS: Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos sahanterä koskettaa työkappaletta tai jotain muuta materiaalia. Työkalun ohjaaminen (kuva A) • Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen selkäpuoli sahanterää vasten. • Seuraa sahausuran osoittimesta (12) työstökappaleeseen kynällä vedettyä sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän vasemman reunan kanssa kun terän kulma on 50°. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän oikean reunan kanssa kun terän kulma on 0°. Pölyn poisto (kuva A) Työkalussa on pölynpoistoliitäntä (5). • Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki sopii purunpoistoistukkaan. VAROITUS: Älä käytä imurilisäosaa metalliasahattaessa ilman asianmukaistakipinäsuojaa. HUOLTO Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia osia. Voitelu Tämä työkalu ei vaadi voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa.
Sivu: 12
SUOMI 139 Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla tavalla. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC390, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC390 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC390 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC390

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC390 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DC390
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Arabialainen, Puola, Tšekki, Slovakki, Unkari