DeWalt DC352K käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DC352K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DC352K
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 117
SUOMI
114
DC352 JOHDOTON UPOTUSSAHA
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
DC352
Jännite VDC 18
Teho W 390
Kuormittamaton nopeus min-1 3200
Terän läpimitta mm 165
Maksimi leikkaussyvyys
90˚ (ilman ohjainkiskoa) mm 60
90˚ (ohjainkiskon kanssa) mm 55
Terän reikä mm 20
Viistekulman säätö 47˚
Paino (ilman akkuyksikköä) kg 4,6
Akkuyksikkö DE9503
Akkutyyppi NiMH
Jännite VDC 18
Kapasiteetti Ah 2,6
Paino kg 1,0
Laturi DE9116
Verkkojännite VAC 230
Akkutyyppi NiCd/NiMH
Arvioitu latausaika min 30
Paino kg 0,52
Varokkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Iso-Britannia
jaIrlanti 230 V:n työkalut 13 A, pistokkeen varoke
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa
tai huonosti huollettuna, tärinäarvot
saattavat muuttua. Tämä voi
merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson
aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
DC352
LpA (äänipaine) dB(A) 91
KpA (äänipaineen epävarmuus) dB(A) 4,8
LWA (ääniteho) dB(A) 102
KWA (äänitehon epävarmuus) dB(A) 4,8
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa)
määritetty noudattaen standardeja EN60745:
DC352 Värinäarvo = 1,8 m/s²
Epävarmuus K = 1,5 m/s²
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Merkintä ilman
varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Sivu: 118
SUOMI
115
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
DC352
DEWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset
tiedot” kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien
dokumenttien mukaisesti:
2006/95/EY, 98/37/EY, 2004/108/EY, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.
Lisätietoja saat DEWALTilta alla olevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin
puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
16.8.2007
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen
turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS! Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä
voi aiheutua sähköisku, tulipalo ja/tai
vakava vamma.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottoroitu työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun
työkaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
Sivu: 119
SUOMI
116
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5 ) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain
erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä.
Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi
aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a) VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
Sivu: 120
SUOMI
117
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se
saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Turvaohjeet upotustyyppisille
sahoille
a) Tarkista ennen kutakin käyttöä, että
suojus sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa,
jos suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
terän ympärille välittömästi. Älä purista
tai sido suojusta niin, että terä on esillä.
Jos saha putoaa vahingossa, suojus voi
taipua. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b) Tarkista suojuksen palautusjousen
toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi
eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Suojus voi toimia
veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet,
siinä on pihkaa tai siihen on kertynyt likaa.
c) Varmista, ettei sahan ohjauslevy pääse
siirtymään upotusleikkauksen aikana,
kun terän viisteasetus on muu kuin 90°.
Sivu: 121
SUOMI
118
Terän siirtyminen sivusuunnassa aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja todennäköisesti takaiskun.
d) Tarkista aina, että suojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin,
jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän
pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen
jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein,
sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta
terän hammasasetusta ohuempi.
b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat
tehdä halkaisukiilasta tehottoman takaiskun
estämiseen.
c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy
koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä
takaiskua lyhyissä leikkauksissa.
d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on
taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen
sulkeutumisnopeutta.
Muita turvallisuusohjeita
upotussahoille
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Muut riskit
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn
hengittäminen voi olla vahingollista.
Työkalussa olevat tarrat
Seuraava kuvake näkyy työkalussa:
Terän läpimitta
Akkuyksiköitä koskevat
lisäturvaohjeet
VAROITUS: tulipalon vaara! Älä päästä
irrallisen akun liittimiä oikosulkuun
metallin kanssa. Älä säilytä tai kuljeta
akkuyksikköä, ellei kosketinten päällä ole
suojakantta.
• Akkuneste eli 25 – 30-prosenttinen
kaliumhydroksidiliuos voi olla vahingollista.
Jos elektrolyyttiliuosta joutuu iholle, pese
ihoa välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan. Jos nestettä joutuu silmiin,
huuhtele runsaalla, puhtaalla vedellä vähintään
10 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen.
• Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
missään olosuhteissa.
Akkuyksikköä ja laturia koskevat
lisäturvallisuusohjeet
• Varmista ennen akun asettamista laturiin, että se
on kuiva ja puhdas.
• Lataa DEWALT NiMH -akut vain latureilla, joissa
on merkinnät ”NiMH” tai ”NiMH + NiCd”.
• Älä koskaan kanna laturia johdosta. Älä koskaan
vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Älä anna johdon koskettaa
kuumiin pintoihin, öljyyn tai teräviin reunoihin.
• Älä pidä laturia kosteissa tai märissä
olosuhteissa.
• Älä yritä ladata märkää akkua.
• Älä koskaan yritä avata akkua mistään syystä.
• Noudata akun hävittämisessä aina tämän
ohjekirjan lopussa olevia ohjeita.
• Kun latureita ja akkuja ei käytetä, ne on
säilytettävä lukittuina kuivaan ja turvalliseen
paikkaan pois lasten ulottuvilta.
Sivu: 122
SUOMI
119
VARASTOINTISUOSITUKSET
1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka,
joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja
liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä.
2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia.
Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida
vähintään viideksi vuodeksi.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue ohjekirja ennen käyttöä
Akku latautuu
Akku on latautunut
Akku on viallinen
Liian kuuman/kylmän akun latausviive
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4 – 40 °C:n
lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH- tai NiCd+-akkuja.
NiMH- ja NiCd-akkujen lataamiseen.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Laturi
DE9130-latureissa voi käyttää DEWALT NiCd- ja
NiMH -akkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V.
Akkuyksikkö (kuva 1)
AKKUTYYPPI
DC352 toimii 18 voltin akuilla.
Akkuyksikön lataaminen (kuva 2)
Kun akkuyksikköä (n) ladataan ensimmäistä
kertaa tai pitkän varastoinnin jälkeen, se
latautuu vain 80-prosenttisesti. Akku saavuttaa
täyden varauksensa vasta useiden lataus- ja
purkauskertojen jälkeen. Tarkista aina verkkojännite
ennen akun lataamista. Jos verkkojännite toimii,
mutta akku ei lataudu, vie laturi valtuutetulle
DEWALT-korjaajalle. Laturi ja akku voivat lämmetä
latauksen aikana. Tämä on täysin normaalia eikä
aiheuta ongelmia.
HUOMIO: Älä lataa akkua, kun
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin
24 °C.
Kun lataat akkua (n), aseta se laturiin (o) kuvan
mukaisesti ja työnnä pistoke laturiin. Varmista,
että akku on oikein paikoillaan laturissa. Punaisen
latausmerkkivalon tulee vilkkua.
Noin yhden tunnin kuluttua vilkkuminen lakkaa ja
valo jää palamaan. Akku on nyt täyteen ladattu.
Akku voidaan poistaa milloin tahansa tai jättää
kytketyksi laturiin pidemmäksi aikaa (enintään
14 päiväksi).
Akun kansi (kuva 3)
Akun suojakansi (p) peittää irrotetun
akkupakkauksen liittimet. Jos suojakansi ei ole
paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa
oikosulun liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja
vaurioittaa akkua.
1. Irrota suojakansi (p) ennen akkuyksikön (n)
asettamista laturiin
tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 3B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akkuyksikön varastointia tai toiseen
paikkaan siirtämistä, että akun
suojakansi on paikallaan.
Sivu: 123
SUOMI
120
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla.
Akkuyksikölle pitäisi tehdä yön yli kestävä
uudelleenlataus joka 10:nnen lataus/purkausjakson
jälkeen tai aina, kun se ei toimi enää yhtä tehokkaasti
kuin aiemmin.
Aseta akku virkistystä varten laturiin normaalilla
tavalla. Punainen valo alkaa vilkkua jatkuvasti
osoittaen, että latausjakso on alkanut.
Yhden tunnin latausjakson jälkeen valo jää
palamaan vilkkumatta. Akku on ladattu täyteen ja on
käyttövalmis.
Jos akkuyksikkö jätetään laturiin yhden
tunnin alkulatauksen jälkeen, laturi käynnistää
automaattisesti virkistystilan. Tämä toiminto jatkuu
kahdeksan tunnin ajan, mutta akku voidaan ottaa
pois laturista milloin tahansa virkistyksen aikana.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akku on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän. Kuuma-/
kylmäviiveellä punainen merkkivalo vilkkuu ensin
hitaasti, sitten nopeasti.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 upotussaha
1 kuusiokoloavain
2 akkuyksikköä (DC352KB)
1 laturi (DC352KB)
1 ohjekirja
1 rakennekaavio.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1–4)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Upotussahan malli DC352 on suunniteltu
ammattimaiseen puutavaran sahaamiseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Tämä kovaan käyttöön tarkoitettu upotussaha on
ammattimiehen kone. ÄLÄ anna työkalua lasten
käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun
työkalun käyttäjät ovat kokemattomia.
a. upotusliipaisin
b. virtakytkin
c. pääkahva
d. kehys
e. viisteensäätönuppi
f. syvyydensäätönupit
g. syvyysasteikko
h. etukahva
i. pölynpoistoaukko
j. kiskon säädin
k. terä
l. lukituspainike
m. lukitusvipu
n. poistaminen
o. laturi
p. akun suojakansi
q. akun vapautuspainike
r. terän kiristysruuvi
s. ulompi laippa
t. sisempi laippa
u. halkaisukiila
v. halkaisukiilan ruuvi
w. leikkausmerkki
x. takaiskun eston nuppi
y. ulompi suojus
z. ohjauskisko
aa. puristin
bb. teräasennon osoittimet
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa
akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös,
että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä.
Sivu: 124
SUOMI
121
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN
60335:n mukaisesti; siksi siinä ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on
vaihdettava DEWALT-huollon kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Poista akku aina ennen
työkalun kokoamista ja säätämistä.
Kytke työkalu aina pois päältä ennen
akkuyksikön asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-
akkuja ja -latureita.
Akkuyksikön asentaminen ja
irrottaminen (kuva 2)
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
1. Työnnä akkuyksikkö (n) koteloonsa, kunnes se
naksahtaa kiinni.
2. Poista akkuyksikkö painamalla kahta
irrotuspainiketta (q) samanaikaisesti ja vetämällä
yksikkö ulos kotelostaan.
Viistokulman säätö (kuva 1)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 47°.
1. Löysennä viistokulman säätönuppeja (e).
2. Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä (d)
siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan
syvyysasteikolla (g).
3. Kiristä viistokulman säätönuppeja (e).
Sahanterän vaihtaminen (kuva 4, 5)
1. Paina lukituspainiketta (l).
2. Pysäytä painamalla upotussaha alas
(teränvaihtoasento).
3. Käännä lukitusvipua (m) myötäpäivään, kunnes
se pysähtyy.
4. Paina lukitusvipua (m) down alas ja käännä
terää, kunnes lukitusasento löytyy.
HUOMAUTUS: Terä (k) on nyt lukittu eikä sitä voi
kääntää käsin.
5. Poista terä kääntämällä kiinnitysruuvia (r)
vastapäivään.
6. Poista ulompi laippa (s) ja käytetty terä (k). Aseta
uusi terä sisemmän laipan (t) päälle.
7. Aseta ulompi laippa (s) takaisin ja kierrä ruuvi (r)
paikalleen. Käännä ruuvia myötäpäivään käsin.
HUOMAUTUS: Sahanterän pyörimissuunnan ja
upotussahan pyörimisen TÄYTYY vastata toisiaan.
8. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan
kuusiokoloavaimella.
9. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes
se pysähtyy.
10. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon.
11. Paina upotusliipaisinta (a) etusuuntaan, niin että
sahanterän vaihto lukittuu.
Halkaisukiilan säätäminen (kuva 5)
Halkaisukiilan (u) oikea säätötapa näkyy kuvasta 3.
Säädä halkaisukiilan ja terän välistä etäisyyttä terän
vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä.
1. Noudata ohjeita kohdasta Sahanterän
vaihtaminen, vaiheet 1–4.
2. Löysennä halkaisukiilan säätöruuvia (v)
kuusiokoloavaimella ja aseta halkaisukiila kuten
kuvassa 3.
3. Kiristä halkaisukiilan säätöruuvi (v).
4. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes
se pysähtyy.
5. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon
Leikkaussyvyyden säätö (kuva 6)
Leikkaussyvyydeksi voidaan asettaa 0–60 mm
kiinnittämättä ohjauskiskoa; ohjauskisko kiinnitettynä:
0–55 mm.
1. Löysennä syvyydensäätönuppia (f) ja siirrä
osoitin haluttuun leikkaussyvyyteen.
2. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (f).
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset antamalla
sahanterän työntyä esiin työkappaleesta noin 3 mm
(kuva 5).
Sivu: 125
SUOMI
122
KÄYTTÖ
VAROITUS: Ennen upotussahan
käyttöä tulee AINA varmistaa, että kaikki
toiminnot toimivat oikein!
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Kytke upotussaha päälle painamalla
käynnistyskytkintä (b).
Työkaluun tarttuminen ja ohjaus
(kuva 7, 8)
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale AINA niin
tukevasti, ettei se pääse liikkumaan
sahattaessa.
• Työnnä laitetta AINA etusuuntaan.
ÄLÄ KOSKAAN vedä konetta taakse
itseäsi kohti.
• Tartu upotussahasta AINA kiinni
molemmilla käsillä. Tartu yhdellä
kädellä pääkahvasta (c) ja toisella
kädellä etukahvasta (h) kuten
kuvassa 7.
• KÄYTÄ aina puristinta kiskon
kiinnittämiseksi työkappaleeseen kuten
kuvassa 8.
• Varmista, ettei sähköjohto ole sahan
leikkausreitillä.
• Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta
(c) ja etukahvasta (h).
• Leikkausmerkki(w) näyttää leikkauslinjan 0° ja
47° leikkauksille (ilman ohjauskiskoa).
• Teräasennon merkki (bb) näyttää terän asennon
täydelle upostusleikkaukselle.
• Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
LEIKKAAMINEN
1. Aseta kone siten, että sahan pohjan etuosa on
työkappaletta vasten.
2. Kytke saha päälle painamalla käynnistyskytkintä.
3. Paina upotuskytkin (a) eteen, paina saha alas
leikkaussyvyyden asettamiseksi ja paina se
eteen leikkaussuuntaan.
UPOTUSLEIKKAUKSET
VAROITUS: Takaiskun välttämiseksi
upotusleikkauksissa TÄYTYY noudattaa
seuraavia ohjeita:
• Aseta kone ohjauskiskoa vasten ja
vapauta takaiskun eston nuppi (x)
kääntämällä sitä vastapäivään.
• Kytke saha päälle ja paina sitä hitaasti
asetettuun leikkaussyvyyteen ja työnnä
eteenpäin
leikkaussuuntaan. Leikkausmerkit (w)
näyttävät sahanterän absoluuttiset
etu- ja takaleikkauspisteet (läpim. 165
mm) suurimmassa leikkaussyvyydessä
ja käyttäen ohjainta.
• Jos takaisku tapahtui
upotusleikkauksessa, käännä takaiskun
eston nuppia (x) vastapäivään irti
kiskosta.
• Kun olet tehnyt upotusleikkauksen,
käännä takaiskun eston nuppia (u)
myötäpäivään lukitusasentoon.
Ohjausjärjestelmä (kuva 1, 7)
Ohjauskiskot, joita on saatavana eri pituisina,
mahdollistavat tarkat ja puhtaat leikkaukset ja
suojaavat samalla työkappaleen pintaa
vahingoilta.
Lisävarusteiden avulla voit tehdä tarkkoja
kulmaleikkauksia, viisteitä ja sovituksia käyttäen
ohjauskiskojärjestelmää.
Työkappaleen kiinnittäminen puristimilla varmistaa
turvallisen työskentelyn.
Parhaan leikkaustuloksen saamiseksi upotussahan
ohjausvälyksen täytyy olla hyvin pieni, mikä voidaan
säätää kahdella kiskosäätimellä (j).
1. Säädä välys avaamalla kiskosäätimen sisällä
olevaa ruuvia.
2. Säädä nuppia, kunnes saha lukittuu kiskoon.
3. Käännä nuppia taaksepäin, kunnes saha liukuu
helposti.
4. Pidä kiskon säädintä paikallaan ja lukitse ruuvilla
uudelleen.
HUOMAUTUS: Säädä AINA järjestelmä uudelleen
eri kiskoja varten.
SÄLÖSUOJUS
Ohjauskisko on varustettu sälösuojuksella, joka
täytyy leikata sopivan kokoiseksi ennen ensimmäistä
käyttöä:
TÄRKEÄÄ: Lue ja noudata AINA ohjausjärjestelmän
ohjeita ennen sälösuojuksen leikkaamista.
Sivu: 126
SUOMI
123
1. Aseta upotussahan nopeus tasolle 5.
2. Aseta ohjauskisko jätepalan päälle.
3. Aseta upotussaha 5 mm leikkaussyvyyteen
4. Aseta saha ohjauskiskon takapäähän.
5. Kytke saha päälle, paina se asetettuun
leikkaussyvyyteen ja leikkaa sälösuojus täydeltä
pituudelta yhtenä vaiheena. Sälösuojuksen
reuna vastaa nyt tarkasti terän leikkausreunaa.
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi ohjauskiskol (z) täytyy
AINA varmistaa puristimella (aa).
Oven leikkaaminen (kuva 9)
1. Aseta upotussahan ulompi suojus (y) puhdasta
ja tasaista lattiaa vasten.
2. Paina kehystä (d) etupuoli edellä oveen
säädettyä syvyyspysäytintä vasten.
Pölyn poistaminen(kuva 1)
Työkalu on varustettu pölynpoistoaukolla (i).
VAROITUS: Käytä AINA pölynimuria
upotussahan kanssa.
VAROITUS: Käytä AINA
pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu
täyttämään asianmukaiset pölyn eritystä
koskevat vaatimukset.
KUNNOSSAPITO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut,
vaihda se uuteen terävään terään.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväkstyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
DEWALTilta on saatavana sahanteriä, jotka on
erityisesti suunniteltu tätä upotussahaa varten.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Sivu: 127
SUOMI
124
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden
osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä
kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai
jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminnallinen elinkaari on lopussa, se tulee hävittää
ympäristö huomioon ottaen:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia 12
kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai
harkintamme mukaan vaihdamme laitteen
uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DC352K ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC352K

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC352K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC352K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC352K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.