DeWalt DC352K käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC352K kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 170 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
Sivu: 1
SUOMI 114 DC352 JOHDOTON UPOTUSSAHA Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Tekniset tiedot DC352 Jännite VDC 18 Teho W 390 Kuormittamaton nopeus min-1 3200 Terän läpimitta mm 165 Maksimi leikkaussyvyys 90˚ (ilman ohjainkiskoa) mm 60 90˚ (ohjainkiskon kanssa) mm 55 Terän reikä mm 20 Viistekulman säätö 47˚ Paino (ilman akkuyksikköä) kg 4,6 Akkuyksikkö DE9503 Akkutyyppi NiMH Jännite VDC 18 Kapasiteetti Ah 2,6 Paino kg 1,0 Laturi DE9116 Verkkojännite VAC 230 Akkutyyppi NiCd/NiMH Arvioitu latausaika min 30 Paino kg 0,52 Varokkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Iso-Britannia jaIrlanti 230 V:n työkalut 13 A, pistokkeen varoke Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. DC352 LpA (äänipaine) dB(A) 91 KpA (äänipaineen epävarmuus) dB(A) 4,8 LWA (ääniteho) dB(A) 102 KWA (äänitehon epävarmuus) dB(A) 4,8 Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa) määritetty noudattaen standardeja EN60745: DC352 Värinäarvo = 1,8 m/s² Epävarmuus K = 1,5 m/s² Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMIO: Merkintä ilman varoituskolmiota ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, voi seurauksena olla omaisuuden vahingoittuminen. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Sivu: 2
SUOMI 115 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus DC352 DEWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset tiedot” kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien dokumenttien mukaisesti: 2006/95/EY, 98/37/EY, 2004/108/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2. Lisätietoja saat DEWALTilta alla olevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11, D-65510, Idstein, Saksa 16.8.2007 VAROITUS: Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue ohje. Yleisiä moottorityökalujen turvallisuutta koskevia varoituksia VAROITUS! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Käsite ”moottoroitu työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun työkaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottoroitua työkalua. Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen
Sivu: 3
SUOMI 116 työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5 ) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut uudelleen vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä sähkötyökalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuyksiköitä. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa henkilövamman tai tulipalon. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. LISÄTURVALLISUUSOHJEET Turvallisuusohjeet kaikille sahoille a) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse koskettamaan terää. b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella. c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työstökappaleen
Sivu: 4
SUOMI 117 alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden hampaan mitta. d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen. e) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen. h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen. Takaiskun syyt ja ehkäiseminen – Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; – Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti; – Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä: a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet. b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. c) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha käynnistetään. d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa. e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja. f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun. g) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun. Turvaohjeet upotustyyppisille sahoille a) Tarkista ennen kutakin käyttöä, että suojus sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa, jos suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu terän ympärille välittömästi. Älä purista tai sido suojusta niin, että terä on esillä. Jos saha putoaa vahingossa, suojus voi taipua. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta terää tai mitään muuta osaa missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä. b) Tarkista suojuksen palautusjousen toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen seuraavaa käyttöä. Suojus voi toimia veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet, siinä on pihkaa tai siihen on kertynyt likaa. c) Varmista, ettei sahan ohjauslevy pääse siirtymään upotusleikkauksen aikana, kun terän viisteasetus on muu kuin 90°.
Sivu: 5
SUOMI 118 Terän siirtyminen sivusuunnassa aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja todennäköisesti takaiskun. d) Tarkista aina, että suojus peittää terän, ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin, jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa. Ota huomioon aika, joka kuluu terän pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen jälkeen. Muita turvallisuusohjeita kaikille halkaisukiilalla varustetuille sahoille a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta terän hammasasetusta ohuempi. b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen. c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa. d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen sulkeutumisnopeutta. Muita turvallisuusohjeita upotussahoille • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. Muut riskit • Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää. Näitä ovat: – kuulovamma – katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva onnettomuusvaara. – terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara – Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn hengittäminen voi olla vahingollista. Työkalussa olevat tarrat Seuraava kuvake näkyy työkalussa: Terän läpimitta Akkuyksiköitä koskevat lisäturvaohjeet VAROITUS: tulipalon vaara! Älä päästä irrallisen akun liittimiä oikosulkuun metallin kanssa. Älä säilytä tai kuljeta akkuyksikköä, ellei kosketinten päällä ole suojakantta. • Akkuneste eli 25 – 30-prosenttinen kaliumhydroksidiliuos voi olla vahingollista. Jos elektrolyyttiliuosta joutuu iholle, pese ihoa välittömästi saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla, puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. • Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä missään olosuhteissa. Akkuyksikköä ja laturia koskevat lisäturvallisuusohjeet • Varmista ennen akun asettamista laturiin, että se on kuiva ja puhdas. • Lataa DEWALT NiMH -akut vain latureilla, joissa on merkinnät ”NiMH” tai ”NiMH + NiCd”. • Älä koskaan kanna laturia johdosta. Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen pistorasiasta. Älä anna johdon koskettaa kuumiin pintoihin, öljyyn tai teräviin reunoihin. • Älä pidä laturia kosteissa tai märissä olosuhteissa. • Älä yritä ladata märkää akkua. • Älä koskaan yritä avata akkua mistään syystä. • Noudata akun hävittämisessä aina tämän ohjekirjan lopussa olevia ohjeita. • Kun latureita ja akkuja ei käytetä, ne on säilytettävä lukittuina kuivaan ja turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta.
Sivu: 6
SUOMI 119 VARASTOINTISUOSITUKSET 1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka, joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä. 2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia. Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida vähintään viideksi vuodeksi. Laturin ja akkupakkauksen kuvakkeet Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat kuvakkeet: Lue ohjekirja ennen käyttöä Akku latautuu Akku on latautunut Akku on viallinen Liian kuuman/kylmän akun latausviive Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Älä lataa vaurioituneita akkuja. Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Älä altista akkuja vedelle. Vaihdata vialliset johdot välittömästi. Lataa ainoastaan 4 – 40 °C:n lämpötilassa. Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön kannalta tarpeellista huolellisuutta. Älä polta NiMH- tai NiCd+-akkuja. NiMH- ja NiCd-akkujen lataamiseen. Katso latausaika teknisistä tiedoista. Laturi DE9130-latureissa voi käyttää DEWALT NiCd- ja NiMH -akkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V. Akkuyksikkö (kuva 1) AKKUTYYPPI DC352 toimii 18 voltin akuilla. Akkuyksikön lataaminen (kuva 2) Kun akkuyksikköä (n) ladataan ensimmäistä kertaa tai pitkän varastoinnin jälkeen, se latautuu vain 80-prosenttisesti. Akku saavuttaa täyden varauksensa vasta useiden lataus- ja purkauskertojen jälkeen. Tarkista aina verkkojännite ennen akun lataamista. Jos verkkojännite toimii, mutta akku ei lataudu, vie laturi valtuutetulle DEWALT-korjaajalle. Laturi ja akku voivat lämmetä latauksen aikana. Tämä on täysin normaalia eikä aiheuta ongelmia. HUOMIO: Älä lataa akkua, kun lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C. Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C. Kun lataat akkua (n), aseta se laturiin (o) kuvan mukaisesti ja työnnä pistoke laturiin. Varmista, että akku on oikein paikoillaan laturissa. Punaisen latausmerkkivalon tulee vilkkua. Noin yhden tunnin kuluttua vilkkuminen lakkaa ja valo jää palamaan. Akku on nyt täyteen ladattu. Akku voidaan poistaa milloin tahansa tai jättää kytketyksi laturiin pidemmäksi aikaa (enintään 14 päiväksi). Akun kansi (kuva 3) Akun suojakansi (p) peittää irrotetun akkupakkauksen liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa akkua. 1. Irrota suojakansi (p) ennen akkuyksikön (n) asettamista laturiin tai työkaluun (kuva 3A). 2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet ottanut akun pois laturista tai työkalusta (kuva 3B). VAROITUS: Varmista ennen irrotetun akkuyksikön varastointia tai toiseen paikkaan siirtämistä, että akun suojakansi on paikallaan.
Sivu: 7
SUOMI 120 Automaattinen virkistys Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akkuyksikölle pitäisi tehdä yön yli kestävä uudelleenlataus joka 10:nnen lataus/purkausjakson jälkeen tai aina, kun se ei toimi enää yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Aseta akku virkistystä varten laturiin normaalilla tavalla. Punainen valo alkaa vilkkua jatkuvasti osoittaen, että latausjakso on alkanut. Yhden tunnin latausjakson jälkeen valo jää palamaan vilkkumatta. Akku on ladattu täyteen ja on käyttövalmis. Jos akkuyksikkö jätetään laturiin yhden tunnin alkulatauksen jälkeen, laturi käynnistää automaattisesti virkistystilan. Tämä toiminto jatkuu kahdeksan tunnin ajan, mutta akku voidaan ottaa pois laturista milloin tahansa virkistyksen aikana. Liian kuuman tai kylmän akun latausviive Kun laturi havaitsee, että akku on liian kuuma tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/ kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä ominaisuus maksimoi akun käyttöiän. Kuuma-/ kylmäviiveellä punainen merkkivalo vilkkuu ensin hitaasti, sitten nopeasti. Pakkauksen sisältö Pakkauksessa on: 1 upotussaha 1 kuusiokoloavain 2 akkuyksikköä (DC352KB) 1 laturi (DC352KB) 1 ohjekirja 1 rakennekaavio. • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva 1–4) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Muutoin voi aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja. KÄYTTÖTARKOITUS Upotussahan malli DC352 on suunniteltu ammattimaiseen puutavaran sahaamiseen. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tämä kovaan käyttöön tarkoitettu upotussaha on ammattimiehen kone. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. a. upotusliipaisin b. virtakytkin c. pääkahva d. kehys e. viisteensäätönuppi f. syvyydensäätönupit g. syvyysasteikko h. etukahva i. pölynpoistoaukko j. kiskon säädin k. terä l. lukituspainike m. lukitusvipu n. poistaminen o. laturi p. akun suojakansi q. akun vapautuspainike r. terän kiristysruuvi s. ulompi laippa t. sisempi laippa u. halkaisukiila v. halkaisukiilan ruuvi w. leikkausmerkki x. takaiskun eston nuppi y. ulompi suojus z. ohjauskisko aa. puristin bb. teräasennon osoittimet Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä.
Sivu: 8
SUOMI 121 DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335:n mukaisesti; siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-huollon kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Poista akku aina ennen työkalun kokoamista ja säätämistä. Kytke työkalu aina pois päältä ennen akkuyksikön asentamista tai poistamista. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT- akkuja ja -latureita. Akkuyksikön asentaminen ja irrottaminen (kuva 2) VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. 1. Työnnä akkuyksikkö (n) koteloonsa, kunnes se naksahtaa kiinni. 2. Poista akkuyksikkö painamalla kahta irrotuspainiketta (q) samanaikaisesti ja vetämällä yksikkö ulos kotelostaan. Viistokulman säätö (kuva 1) Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 47°. 1. Löysennä viistokulman säätönuppeja (e). 2. Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä (d) siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan syvyysasteikolla (g). 3. Kiristä viistokulman säätönuppeja (e). Sahanterän vaihtaminen (kuva 4, 5) 1. Paina lukituspainiketta (l). 2. Pysäytä painamalla upotussaha alas (teränvaihtoasento). 3. Käännä lukitusvipua (m) myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. 4. Paina lukitusvipua (m) down alas ja käännä terää, kunnes lukitusasento löytyy. HUOMAUTUS: Terä (k) on nyt lukittu eikä sitä voi kääntää käsin. 5. Poista terä kääntämällä kiinnitysruuvia (r) vastapäivään. 6. Poista ulompi laippa (s) ja käytetty terä (k). Aseta uusi terä sisemmän laipan (t) päälle. 7. Aseta ulompi laippa (s) takaisin ja kierrä ruuvi (r) paikalleen. Käännä ruuvia myötäpäivään käsin. HUOMAUTUS: Sahanterän pyörimissuunnan ja upotussahan pyörimisen TÄYTYY vastata toisiaan. 8. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokoloavaimella. 9. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes se pysähtyy. 10. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon. 11. Paina upotusliipaisinta (a) etusuuntaan, niin että sahanterän vaihto lukittuu. Halkaisukiilan säätäminen (kuva 5) Halkaisukiilan (u) oikea säätötapa näkyy kuvasta 3. Säädä halkaisukiilan ja terän välistä etäisyyttä terän vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä. 1. Noudata ohjeita kohdasta Sahanterän vaihtaminen, vaiheet 1–4. 2. Löysennä halkaisukiilan säätöruuvia (v) kuusiokoloavaimella ja aseta halkaisukiila kuten kuvassa 3. 3. Kiristä halkaisukiilan säätöruuvi (v). 4. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes se pysähtyy. 5. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon Leikkaussyvyyden säätö (kuva 6) Leikkaussyvyydeksi voidaan asettaa 0–60 mm kiinnittämättä ohjauskiskoa; ohjauskisko kiinnitettynä: 0–55 mm. 1. Löysennä syvyydensäätönuppia (f) ja siirrä osoitin haluttuun leikkaussyvyyteen. 2. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (f). HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset antamalla sahanterän työntyä esiin työkappaleesta noin 3 mm (kuva 5).
Sivu: 9
SUOMI 122 KÄYTTÖ VAROITUS: Ennen upotussahan käyttöä tulee AINA varmistaa, että kaikki toiminnot toimivat oikein! Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. Kytkeminen päälle ja pois päältä (kuva 1) Kytke upotussaha päälle painamalla käynnistyskytkintä (b). Työkaluun tarttuminen ja ohjaus (kuva 7, 8) VAROITUS: • Kiinnitä työkappale AINA niin tukevasti, ettei se pääse liikkumaan sahattaessa. • Työnnä laitetta AINA etusuuntaan. ÄLÄ KOSKAAN vedä konetta taakse itseäsi kohti. • Tartu upotussahasta AINA kiinni molemmilla käsillä. Tartu yhdellä kädellä pääkahvasta (c) ja toisella kädellä etukahvasta (h) kuten kuvassa 7. • KÄYTÄ aina puristinta kiskon kiinnittämiseksi työkappaleeseen kuten kuvassa 8. • Varmista, ettei sähköjohto ole sahan leikkausreitillä. • Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta (c) ja etukahvasta (h). • Leikkausmerkki(w) näyttää leikkauslinjan 0° ja 47° leikkauksille (ilman ohjauskiskoa). • Teräasennon merkki (bb) näyttää terän asennon täydelle upostusleikkaukselle. • Saat parhaat tulokset kiinnittämällä työkappaleen ylösalaisin. LEIKKAAMINEN 1. Aseta kone siten, että sahan pohjan etuosa on työkappaletta vasten. 2. Kytke saha päälle painamalla käynnistyskytkintä. 3. Paina upotuskytkin (a) eteen, paina saha alas leikkaussyvyyden asettamiseksi ja paina se eteen leikkaussuuntaan. UPOTUSLEIKKAUKSET VAROITUS: Takaiskun välttämiseksi upotusleikkauksissa TÄYTYY noudattaa seuraavia ohjeita: • Aseta kone ohjauskiskoa vasten ja vapauta takaiskun eston nuppi (x) kääntämällä sitä vastapäivään. • Kytke saha päälle ja paina sitä hitaasti asetettuun leikkaussyvyyteen ja työnnä eteenpäin leikkaussuuntaan. Leikkausmerkit (w) näyttävät sahanterän absoluuttiset etu- ja takaleikkauspisteet (läpim. 165 mm) suurimmassa leikkaussyvyydessä ja käyttäen ohjainta. • Jos takaisku tapahtui upotusleikkauksessa, käännä takaiskun eston nuppia (x) vastapäivään irti kiskosta. • Kun olet tehnyt upotusleikkauksen, käännä takaiskun eston nuppia (u) myötäpäivään lukitusasentoon. Ohjausjärjestelmä (kuva 1, 7) Ohjauskiskot, joita on saatavana eri pituisina, mahdollistavat tarkat ja puhtaat leikkaukset ja suojaavat samalla työkappaleen pintaa vahingoilta. Lisävarusteiden avulla voit tehdä tarkkoja kulmaleikkauksia, viisteitä ja sovituksia käyttäen ohjauskiskojärjestelmää. Työkappaleen kiinnittäminen puristimilla varmistaa turvallisen työskentelyn. Parhaan leikkaustuloksen saamiseksi upotussahan ohjausvälyksen täytyy olla hyvin pieni, mikä voidaan säätää kahdella kiskosäätimellä (j). 1. Säädä välys avaamalla kiskosäätimen sisällä olevaa ruuvia. 2. Säädä nuppia, kunnes saha lukittuu kiskoon. 3. Käännä nuppia taaksepäin, kunnes saha liukuu helposti. 4. Pidä kiskon säädintä paikallaan ja lukitse ruuvilla uudelleen. HUOMAUTUS: Säädä AINA järjestelmä uudelleen eri kiskoja varten. SÄLÖSUOJUS Ohjauskisko on varustettu sälösuojuksella, joka täytyy leikata sopivan kokoiseksi ennen ensimmäistä käyttöä: TÄRKEÄÄ: Lue ja noudata AINA ohjausjärjestelmän ohjeita ennen sälösuojuksen leikkaamista.
Sivu: 10
SUOMI 123 1. Aseta upotussahan nopeus tasolle 5. 2. Aseta ohjauskisko jätepalan päälle. 3. Aseta upotussaha 5 mm leikkaussyvyyteen 4. Aseta saha ohjauskiskon takapäähän. 5. Kytke saha päälle, paina se asetettuun leikkaussyvyyteen ja leikkaa sälösuojus täydeltä pituudelta yhtenä vaiheena. Sälösuojuksen reuna vastaa nyt tarkasti terän leikkausreunaa. VAROITUS: Tapaturmavaaran vähentämiseksi ohjauskiskol (z) täytyy AINA varmistaa puristimella (aa). Oven leikkaaminen (kuva 9) 1. Aseta upotussahan ulompi suojus (y) puhdasta ja tasaista lattiaa vasten. 2. Paina kehystä (d) etupuoli edellä oveen säädettyä syvyyspysäytintä vasten. Pölyn poistaminen(kuva 1) Työkalu on varustettu pölynpoistoaukolla (i). VAROITUS: Käytä AINA pölynimuria upotussahan kanssa. VAROITUS: Käytä AINA pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu täyttämään asianmukaiset pölyn eritystä koskevat vaatimukset. KUNNOSSAPITO Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut, vaihda se uuteen terävään terään. Voitelu Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväkstyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska tämän tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Näin toimimalla vähennetään myös vahingoittumisriskiä. DEWALTilta on saatavana sahanteriä, jotka on erityisesti suunniteltu tätä upotussahaa varten. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Sivu: 11
SUOMI 124 Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminnallinen elinkaari on lopussa, se tulee hävittää ympäristö huomioon ottaen: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla tavalla. TAKUU • 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa. Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen. Ostotodistus on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS • Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä. Ostotodistus on esitettävä. Palveluun sisältyy työ ja moottoroidun työkalun varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen huoltosopimukseen. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien materiaalien tai virheellisen työn takia 12 kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai harkintamme mukaan vaihdamme laitteen uuteen, jos: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta. • Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC352K, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC352K käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC352K suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC352K

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC352K allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DC352K
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka