DeWalt DC330 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC330 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 184 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
Sivu: 1
SUOMI 126 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille. Technical data DC330 Jännite VDC 18 Tyyppi 1 Luovutusteha (max) W 400 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0–3.000 Iskun pituus mm 26 Leikkaussyvyys: - puu mm 130 - alumiini mm 25 - teräs mm 10 Vinokulman säätäminen (v/o) ˚ 0–45° Paino (ilman akkua) kg 2,4 LPA (äänenpaine) dB(A) 87 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0 LWA (ääniteho) dB(A) 98 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0 Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty standardin EN 60745 mukaisesti: Tärinäarvo ah = m/s² 11 Epävarmuus K= m/s² 2,6 Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen ennakkoarviointiin. VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri lisävarusteiden kanssa tai huonosti huollettuna, tärinäarvot saattavat muuttua. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa on otettava huomioon ajat, jolloin työkalun virta on katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi vähentää kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa. Huomioi muut turvatoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän vaikutukselta, kuten: työkalun ja lisävarusteiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen organisoiminen. Akkupakkaus DE9096 DE9503 DE9180 Akkutyyppi NiCd NiMH Li-Ion Jännite VDC 18 18 18 Kapasiteetti Ah 2,4 2,6 2,0 Paino kg 1,0 1,0 0,68 Laturi DE9116 DE9130 DE9135 Verkkojännite VAC 230 230 230 Akkutyyppi NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/ NiMH NiMH Li-Ion Arvioitu latausaika min 60 30 40 (2,0 Ah:n (2,0 Ah:n (2,0 Ah:n akkupakkaukset) akkupakkaukset akkupakkaukset) Paino kg 0,4 0,52 0,52 Varokkeet Eurooppa 230 V työkalut 10 ampeeria, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea vamma. AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA DC330
Sivu: 2
SUOMI 127 HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Tulenvaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DC330 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC (29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-11. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 15.09.2009 VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa lukemalla ohje. Yleiset sähkölaitteita koskevat turvavaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottorityökaluun. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa onnettomuuksia. b) Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut palamaan. c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Moottorityökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä maadoitetuissa koneissa mitään sovitinpistokkeita. Modifioimattomat pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadoittuu. c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä. e) Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö vähentää sähköiskun riskiä. f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa paikassa ei voida välttää, on käytettävä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä tervettä järkeä moottoroitua työkalua käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
Sivu: 3
SUOMI 128 väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten pölynaamari, liukastumista estävät kengät, kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen työkalun yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut työkaluun. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa onnettomuuksia. d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin hallita moottoroidun työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä, varmista, että nämä toiminnot ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein. Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun käytät sille tarkoitettua nopeutta. b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava. c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä moottorityökalua käytettäessä. d) Varastoi moottorityökalut lasten ulottumattomiin äläkä anna työkalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen työkalujen puutteellisesta huollosta. f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa. g) Noudata moottorityökalujen, niiden lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms. käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen. 5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO a) Lataa akut vain valmistajan määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon riskin toista akkutyyppiä käytettäessä. b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalovaaran. c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten pienten metalliesineiden läheltä, jotka voivat muodostaa yhteyden toisesta navasta toiseen. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. d) Väärän käsittelyn seurauksena neste saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketukseen nesteen kanssa, huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. 6) HUOLTO a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi ammattikorjaajalle, joka käyttää ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus.
Sivu: 4
SUOMI 129 Kuviosahojen lisäturvaohjeet • Pidä työskentelyn aikana kiinni ainoastaan moottorityökalun eristetyistä tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste voi joutua kosketuksiin piilossa olevan sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. • Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa hallinnan menetykseen. • Poista kaikki naulat ja metalliesineet työstettävästä kappaleesta ennen työn aloittamista, kun käytät erityisesti puun- leikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä. • Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on mahdollista. • Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita. • Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso aina tukevasti, erityisesti seistessäsi rakennustelineillä ja tikapuilla. • Pitele sahaa aina molemmin käsin. • Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen tarkoitukseen sopivaa sahanterää. SAHANTERÄN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN • Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja. • Käytä vain teräviä ja täysin toimintakunnossa olevia sahanteriä; murtuneet tai taipuneet sahanterät tulee poistaa käytöstä ja vaihtaa uusiin välittömästi. • Varmista, että sahanterä on turvallisesti kiinnitetty. • Sahanterä saattaa työprosessista johtuen olla kuuma. Niinpä sahanterää vaihtaessasi varmista, että se on jäähtynyt, tai käytä suojakäsineitä terää käsitellessäsi. Muut mahdolliset vaarat • Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: – kuulovammat. – katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva onnettomuusvaara – terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara – Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn hengittäminen voi olla vahingollista. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi Kaikkia akkulatureita koskevat tärkeät turvallisuusohjeet SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää tärkeitä DE9116-/DE9130-/DE9135-akkulatureita koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. • Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen laturin käyttämistä. VAARA: tappavan sähköiskun vaara. Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan. VAROITUS: sähköiskun vaara. Älä päästä laturin sisään nestettä. Seurauksena voi olla sähköisku. HUOMIO: palovammavaara. Estä henkilövahingot lataamalla vain uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja. Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä virtalähteeseen, vieras materiaali voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa oikosulun laturin sisällä olevissa paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi, ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
Sivu: 5
SUOMI 130 alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi pistorasiasta ennen puhdistusta. • ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä. • Näitä latureita saa käyttää ainoastaan DEWALTin ladattavien akkujen kanssa. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan. • Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle. • Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu. • Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin vaurioidu tai kuormitu. • Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan. • Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat kotelon päällä ja pohjassa. • Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin. • Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova isku tai jos se on pudonnut tai muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan. • Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Tämä vähentää sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskuvaaraa. • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia toisiinsa. • Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä. Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske ajoneuvojen latureita. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Laturit DE9116/DE9130-latureissa voidaan käyttää DEWALT NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V. DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-, NiMH- tai Li-ioniakkuja. Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Lataus (kuva A) VAARA: tappavan sähköiskun vaara. Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Sähköiskun ja tappavan sähköiskun vaara. 1. Kytke laturi (14) sopivaan pistokkeeseen, ennen kuin asetat akkupakkauksen laturiin. 2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen (latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä siitä, että latausprosessi on alkanut. 3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää laturiin. HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMH- tai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Latausprosessi Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila. Lataustila lataa – – – – – – täysin latautunut ––––––––––– kuuman/kylmän akun viive ––– – ––– – vaihda akku ••••••••••• ongelma •• •• •• •• Automaattinen virkistys Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi yhtä tehokkaasti kuin aiemmin. Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi tunniksi.
Sivu: 6
SUOMI 131 Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. VAIN LI-ION-AKUT Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai purkautumasta kokonaan. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Kaikkia akkuja koskevat tärkeät turvallisuusohjeet Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta. Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa sytyttää pölyn tai kaasun. • Lataa akku vain DEWALT-laturilla. • ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin päälle äläkä upota sitä nesteeseen. • Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa, jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai metallisissa rakennuksissa kesällä). VAARA: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Jos akun kotelo on haljennut tai vahingoittunut, älä aseta akkua latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua tai latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta tai päälleastumisesta. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi kierrätykseen. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH) • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. • Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta. Jos ulompi sinetti on murtunut a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja vedellä useiden minuuttien ajan. b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista natriumhydroksidia.) LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Akun kansi (kuva B) Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan, irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa akkua. 1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin tai työkaluun.
Sivu: 7
SUOMI 132 2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet ottanut akun pois laturista tai työkalusta. VAROITUS: Varmista ennen irrotetun akun varastointia tai toiseen paikkaan siirtämistä, että akun suojakansi on paikallaan. Akkupakkaus (kuva A) AKKUTYYPPI DC330 toimii 18 voltin akuilla. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen ennen niiden asettamista säilytykseen. 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa olosuhteissa jopa 5 vuotta. Laturin ja akkupakkauksen kuvakkeet Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat kuvakkeet: Lue käyttöohje ennen käyttöä. Akku latautuu. Akku on latautunut. Akku on viallinen. Liian kuuman/kylmän akun latausviive. Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä. Älä lataa vaurioituneita akkuja. Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita. Älä altista akkuja vedelle. Vaihdata vialliset johdot välittömästi. Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa. Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön kannalta tarpeellista huolellisuutta. Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja. Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja. Lataa Li-ioniakkuja. Katso latausaika teknisistä tiedoista. Pakkauksen sisältö 1 Akkukäyttöinen kuviosaha 1 Sahanterä 2 Akkua, NiCd (DC330KA) 2 Akkua, NiMH (DC330KB) 2 Akkua, Li-Ion (DC330KL) 1 Latauslaite (DC330KA/DC330KB/DC330KL) 1 Sarjan sisältävä rasia (DC330KA/DC330KB/ DC330KL) 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros HUOMIO: Akkupakkaukset ja laturit eivät sisälly N-malleihin. • Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet syntyä kuljetuksen aikana. • Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen sisällön. Kuvaus (kuva A) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja. 1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä 2 Turvalukko 3 Sahanpurun puhaltimen säätö
Sivu: 8
SUOMI 133 4 Terän salpa 5 Sormisuojus 6 Terän pidike 7 Ohjausrulla 8 Pohjalevy 9 Heilurin iskun valitsin 10 Kengän vipu 11 Pääkahva 12 Akkupaketti 13 Vapautinpainikkeet 14 Latauslaite 15 Latausvalo (punainen) KÄYTTÖTARKOITUS DC330-lehtisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisen materiaalin leikkaamiseen erilaisilla työpaikoilla (esim. rakennustyömailla). ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten moottorityökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös, että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä. DEWALT-laturi on kaksoiseristetty EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa. Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan erikoisvalmisteiseen kaapeliin. Jatkojohdon käyttö Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu pituus on 30 m. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. KOKOONPANO JA SÄÄTÖ VAROITUS: Poista akku aina ennen kokoonpanoa ja säätöä. Kytke työkalu aina pois päältä ennen akun asentamista tai poistamista. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT- akkuja ja -latureita. Akkupakkauksen asentaminen ja irrottaminen työkalusta (kuva A) 1. Työnnä akkupakkaus (12) koteloonsa siten, että se naksahtaa kiinni. 2. Poista akkupakkaus painamalla kahta irrotuspainiketta (13) samanaikaisesti ja vetämällä pakkaus ulos kotelostaan. Sahanterän asennus ja poisto (kuva C) Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska vaihdossa ei tarvita työkaluja. • Avaa teränpidike (6) vetämällä terän salpa (4) kokonaan taakse. • Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (6) ohjaten terän takaosa ohjainrullan (7) uraan. • Vapauta terän salpa (4). • Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta. SAHANTERÄT Terän tyyppi Käyttökohteet Hienohampainen tasaisia, suoria katkaisuterä katkaisuja varten Suurihampainen nopeita, suoria katkaisuterä katkaisuja varten Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja raudattomia metalleja varten Tasakatkaisuterä1) katkaisun viimeistelyyn seinää tai reunaa vasten. 1) Ei myynnissä kaikissa maissa. Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erikoissahanteriä. VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolella. Vinokulman säätäminen (kuva D) Säädettävän kengän (8) ansiosta voidaan sahata jopa 45° vinokulmia vasemmalle tai oikealle. Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot • Vapauta kengän vipu (10).
Sivu: 9
SUOMI 134 • Siirrä kenkää (8) kohti sahanterää. • Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta. • Kiristä kengän vipu. Heilurin iskun asettaminen (kuva A) Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on täydellinen eri materiaaleilla. • Liu’uta valitsin (9) haluamaasi asentoon alla olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan säätää käytön aikana. Asento Puu Metalli Muovi 3 Nopea sahaus – PVC 2 Paksut työkappaleet – Lasikuitu Akryyli 1 Vaneri Alumiini – Lastulevy Ei-rautametalli – 0 Ohuet työkappaleet Metallilevy – Hieno sahaus Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A) Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana. • Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (3). – Pieni Metallintyöstön yhteydessä, kun käytetään jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita. Tarkoitettu käytettäväksi myös purunpoiston yhteydessä. – Väliasento Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja pienellä nopeudella. – Suuri Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja suurella nopeudella. Muovisen naarmuuntumisen estävän,kengänsuojan asentaminen (kuva E) Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (17) estää (herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot. • Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla. Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja irrotus (kuva F1, F2) Repimisen estävä kengän lisäosa (18) vähentää työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa kenkään ja kengän suojukseen. • Pidä lisäosaa (18) kuvan osoittamassa suunnassa. • Lisäosan asentaminen kenkään (8): – Liu’uta reunat (19) uriin (20). – Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon kenkää vasten. • Lisäosan asentaminen suojaan (17): – Liu’uta reunat (19) ulokkeiden (21) taakse. – Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten. Lisäosa napsahtaa paikalleen. • Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pölyn poisto (kuva G) Purunpoiston sovitin (22) ja purunpoiston ohjain (23) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä. • Aseta purunpoiston ohjain (23) sormisuojaan (5), kunnes se napsahtaa paikalleen. • Asenna purunpoiston sovitin (22) työkaluun kuvan osoittamalla tavalla. • Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letkusovittimeen. VAROITUS: Puun sahauksessa syntyneen pölyn hengittäminen voi aiheuttaa vakavan terveysriskin. Käytä aina pölynpoistoimuria, joka on pölynpoiston säännösten mukainen. On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. VAROITUS: Älä käytä purunpoistojärjestelmää metallia sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa. Ennen käyttämistä • Varmista, että akut ovat (täyteen) KÄYTTÖ VAROITUS: Kytke laite pois päältä ja irrota akku ennen lisälaitteiden asentamista ja irrottamista sekä säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on varastoituna.
Sivu: 10
SUOMI 135 VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää. • Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden. • Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi. • Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja. • Älä käytä konetta ilman sahanterää. • Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti. • Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti. Käsien oikea asento (kuva A, H) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut yläkahvaan (24) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (11). Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva I) Turvallisuussyistä koneessa on turvalukko. • Avaa koneen turvalukko (2). • Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1). Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää koneen kierrosnopeuden. • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. • Voit lukita koneen off-asentoon aktivoimalla turvalukon. VAROITUS: Kun saha on toiminut pitkään pienellä nopeudella, anna sahan käydä suurella nopeudella 3 minuuttia, jotta saha jäähtyy tehokkaammin. Sahaaminen puuhun • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Käynnistä kone. • Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa viivaa. • Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan J mukaisesti. Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä reikään. • Käynnistä saha. • Seuraa viivaa. • Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi (kuva K). Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva L) • Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan kulmaan asti. • Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää. Pölyn poisto (kuva G) • Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista pölynpoistolaitetta. Metallin sahaaminen • Asenna sopiva sahanterä. • Etene kuten edellä on kuvattu.
Sivu: 11
SUOMI 136 HUOMIO: Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai työkappaleen ylikuumenemisen. HUOLTO Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden ja apuvälineiden irrottamista tai asentamista. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa vamman. Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia osia. Voitelu OHJAUSRULLAN VOITELU (KUVA C) • Voitele ohjausrulla (7) säännöllisesti tipalla öljyä, ettei rulla jumiudu. Puhdistus VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana. VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen. LATURIN PUHDISTUSOHJEET VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä tai puhdistusliuoksia. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista. Vastuualueita ovat muun muassa – DE3241 rinnakkaisohjain – DE3242 estotanko – 581281-00 pölynpoistosovitin – 581239-01 pölynkeräyssuojus – 402140-00 lastusuojus – 581268-00 naarmuuntimista estävä suojus Seuraavat vaihtoterät ovat saatavina: – DT2209 terä puhtaalle puulle – DT2213 pikasahausterä – DT2160 metallinsahausterä – DT2074 tasosahausterä* *Ei saatavana kaikissa maissa. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Sivu: 12
SUOMI 137 Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT- tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT- toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. Uudelleenladattava akku Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla: • Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta. • Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla tavalla. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC330, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC330 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC330 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC330

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC330 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DC330
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka