DeWalt DC330 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DC330 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DC330
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 127
SUOMI
126
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Technical data
DC330
Jännite VDC 18
Tyyppi 1
Luovutusteha (max) W 400
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0–3.000
Iskun pituus mm 26
Leikkaussyvyys:
- puu mm 130
- alumiini mm 25
- teräs mm 10
Vinokulman säätäminen (v/o) ˚ 0–45°
Paino (ilman akkua) kg 2,4
LPA (äänenpaine) dB(A) 87
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3,0
LWA (ääniteho) dB(A) 98
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3,0
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma)
määritelty standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäarvo
ah
= m/s² 11
Epävarmuus K= m/s² 2,6
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen ennakkoarvioinnissa
on otettava huomioon ajat, jolloin
työkalun virta on katkaistu, sekä ajat,
jolloin työkalu on käynnissä, mutta sillä
ei työskennellä. Tämä voi merkittävästi
vähentää kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akkupakkaus DE9096 DE9503 DE9180
Akkutyyppi NiCd NiMH Li-Ion
Jännite VDC 18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,4 2,6 2,0
Paino kg 1,0 1,0 0,68
Laturi DE9116 DE9130 DE9135
Verkkojännite VAC 230 230 230
Akkutyyppi NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH NiMH Li-Ion
Arvioitu
latausaika min 60 30 40
(2,0 Ah:n (2,0 Ah:n (2,0 Ah:n
akkupakkaukset) akkupakkaukset akkupakkaukset)
Paino kg 0,4 0,52 0,52
Varokkeet
Eurooppa 230 V työkalut
10 ampeeria, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai
vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA DC330
Sivu: 128
SUOMI
127
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC330
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
Sivu: 129
SUOMI
128
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Sivu: 130
SUOMI
129
Kuviosahojen lisäturvaohjeet
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon
kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon
tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja
saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
• Poista kaikki naulat ja metalliesineet
työstettävästä kappaleesta ennen työn
aloittamista, kun käytät erityisesti puun-
leikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä.
• Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen
puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on
mahdollista.
• Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita.
• Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso aina
tukevasti, erityisesti seistessäsi rakennustelineillä
ja tikapuilla.
• Pitele sahaa aina molemmin käsin.
• Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen
tarkoitukseen sopivaa sahanterää.
SAHANTERÄN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat
tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja.
• Käytä vain teräviä ja täysin toimintakunnossa
olevia sahanteriä; murtuneet tai taipuneet
sahanterät tulee poistaa käytöstä ja vaihtaa
uusiin välittömästi.
• Varmista, että sahanterä on turvallisesti
kiinnitetty.
• Sahanterä saattaa työprosessista johtuen
olla kuuma. Niinpä sahanterää vaihtaessasi
varmista, että se on jäähtynyt, tai käytä
suojakäsineitä terää käsitellessäsi.
Muut mahdolliset vaarat
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
– kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn
hengittäminen voi olla vahingollista.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9116-/DE9130-/DE9135-akkulatureita
koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
Sivu: 131
SUOMI
130
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova
isku tai jos se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE9116/DE9130-latureissa voidaan käyttää DEWALT
NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännitealue on 7,2 -
18 V.
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataus (kuva A)
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (14) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen
(latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä
siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMH-
tai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa – – – – – –
täysin latautunut –––––––––––
kuuman/kylmän akun viive ––– – ––– –
vaihda akku •••••••••••
ongelma •• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi
tunniksi.
Sivu: 132
SUOMI
131
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus
tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akun kansi (kuva B)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun.
Sivu: 133
SUOMI
132
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta.
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Akkupakkaus (kuva A)
AKKUTYYPPI
DC330 toimii 18 voltin akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
1 Akkukäyttöinen kuviosaha
1 Sahanterä
2 Akkua, NiCd (DC330KA)
2 Akkua, NiMH (DC330KB)
2 Akkua, Li-Ion (DC330KL)
1 Latauslaite (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 Sarjan sisältävä rasia (DC330KA/DC330KB/
DC330KL)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMIO: Akkupakkaukset ja laturit eivät sisälly
N-malleihin.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen
sisällön.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata
vaurioita tai henkilövahinkoja.
1 Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
2 Turvalukko
3 Sahanpurun puhaltimen säätö
Sivu: 134
SUOMI
133
4 Terän salpa
5 Sormisuojus
6 Terän pidike
7 Ohjausrulla
8 Pohjalevy
9 Heilurin iskun valitsin
10 Kengän vipu
11 Pääkahva
12 Akkupaketti
13 Vapautinpainikkeet
14 Latauslaite
15 Latausvalo (punainen)
KÄYTTÖTARKOITUS
DC330-lehtisaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisen
materiaalin leikkaamiseen erilaisilla työpaikoilla (esim.
rakennustyömailla).
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten
moottorityökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akun jännite vastaa
akun tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista myös,
että laturisi jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturisi syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin sallittu
pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOONPANO JA SÄÄTÖ
VAROITUS: Poista akku aina ennen
kokoonpanoa ja säätöä. Kytke työkalu
aina pois päältä ennen akun asentamista
tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-
akkuja ja -latureita.
Akkupakkauksen asentaminen ja
irrottaminen työkalusta (kuva A)
1. Työnnä akkupakkaus (12) koteloonsa siten, että
se naksahtaa kiinni.
2. Poista akkupakkaus painamalla kahta
irrotuspainiketta (13) samanaikaisesti ja
vetämällä pakkaus ulos kotelostaan.
Sahanterän asennus ja poisto
(kuva C)
Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska
vaihdossa ei tarvita työkaluja.
• Avaa teränpidike (6) vetämällä terän salpa (4)
kokonaan taakse.
• Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (6) ohjaten
terän takaosa ohjainrullan (7) uraan.
• Vapauta terän salpa (4).
• Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa
kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta.
SAHANTERÄT
Terän tyyppi Käyttökohteet
Hienohampainen tasaisia, suoria
katkaisuterä katkaisuja varten
Suurihampainen nopeita, suoria
katkaisuterä katkaisuja varten
Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja raudattomia
metalleja varten
Tasakatkaisuterä1) katkaisun viimeistelyyn seinää
tai reunaa vasten.
1) Ei myynnissä kaikissa maissa.
Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima
erikoissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina
huolella.
Vinokulman säätäminen (kuva D)
Säädettävän kengän (8) ansiosta voidaan sahata
jopa 45° vinokulmia vasemmalle tai oikealle.
Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot
• Vapauta kengän vipu (10).
Sivu: 135
SUOMI
134
• Siirrä kenkää (8) kohti sahanterää.
• Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta.
• Kiristä kengän vipu.
Heilurin iskun asettaminen (kuva A)
Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on
täydellinen eri materiaaleilla.
• Liu’uta valitsin (9) haluamaasi asentoon alla
olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan
säätää käytön aikana.
Asento Puu Metalli Muovi
3 Nopea sahaus – PVC
2 Paksut työkappaleet – Lasikuitu
Akryyli
1 Vaneri Alumiini –
Lastulevy Ei-rautametalli –
0 Ohuet työkappaleet Metallilevy –
Hieno sahaus
Sahanpurun puhaltimen asettaminen
(kuva A)
Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän
ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää
sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana.
• Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (3).
– Pieni Metallintyöstön
yhteydessä, kun käytetään
jäähdytysnesteitä ja
voiteluaineita. Tarkoitettu
käytettäväksi myös
purunpoiston yhteydessä.
– Väliasento Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja
pienellä nopeudella.
– Suuri Sahattaessa puuta ja muita
samanlaisia materiaaleja
suurella nopeudella.
Muovisen naarmuuntumisen
estävän,kengänsuojan asentaminen
(kuva E)
Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (17) estää
(herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
• Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla.
Repimisen estävän kengän lisäosan
asennus ja irrotus (kuva F1, F2)
Repimisen estävä kengän lisäosa (18) vähentää
työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa
kenkään ja kengän suojukseen.
• Pidä lisäosaa (18) kuvan osoittamassa
suunnassa.
• Lisäosan asentaminen kenkään (8):
– Liu’uta reunat (19) uriin (20).
– Liu’uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon
kenkää vasten.
• Lisäosan asentaminen suojaan (17):
– Liu’uta reunat (19) ulokkeiden (21) taakse.
– Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten.
Lisäosa napsahtaa paikalleen.
• Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan
päinvastaisessa järjestyksessä.
Pölyn poisto (kuva G)
Purunpoiston sovitin (22) ja purunpoiston ohjain (23)
poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan
purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä.
• Aseta purunpoiston ohjain (23) sormisuojaan
(5), kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Asenna purunpoiston sovitin (22) työkaluun
kuvan osoittamalla tavalla.
• Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän
letkusovittimeen.
VAROITUS: Puun sahauksessa
syntyneen pölyn hengittäminen voi
aiheuttaa vakavan terveysriskin.
Käytä aina pölynpoistoimuria, joka on
pölynpoiston säännösten mukainen. On
suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä käytä
purunpoistojärjestelmää metallia
sahattaessa ilman asianmukaista
kipinäsuojaa.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
KÄYTTÖ
VAROITUS: Kytke laite pois päältä
ja irrota akku ennen lisälaitteiden
asentamista ja irrottamista sekä
säätöjen ja korjauksen ajaksi. Lukitse
liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä
ja kun se on varastoituna.
Sivu: 136
SUOMI
135
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia,
henkilökohtaisia kuulosuojia.
Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen
käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa
kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa
olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla
paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet
työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa
terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa
työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka
ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai
taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi.
• Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä
käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä
sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun
sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä
muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin
irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen
terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (kuva A, H)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
yläkahvaan (24) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (11).
Koneen käynnistäminen ja
sammuttaminen (kuva I)
Turvallisuussyistä koneessa on turvalukko.
• Avaa koneen turvalukko (2).
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Voit lukita koneen off-asentoon aktivoimalla
turvalukon.
VAROITUS: Kun saha on toiminut
pitkään pienellä nopeudella, anna sahan
käydä suurella nopeudella 3 minuuttia,
jotta saha jäähtyy tehokkaammin.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan
J mukaisesti.
Sahaaminen puuhun
ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja:
asenna harppitanko sahaan ja säädä säde
haluamaksesi (kuva K).
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan
asti (kuva L)
• Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan
kulmaan asti.
• Viimeistele sahaus käyttämällä
tasakatkaisuterää.
Pölyn poisto (kuva G)
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
Sivu: 137
SUOMI
136
HUOMIO: Käytä jäähdytysainetta
(leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai
työkappaleen ylikuumenemisen.
HUOLTO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
Voitelu
OHJAUSRULLAN VOITELU (KUVA C)
• Voitele ohjausrulla (7) säännöllisesti tipalla öljyä,
ettei rulla jumiudu.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DEWALTin suosittelemia
lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Vastuualueita ovat muun muassa
– DE3241 rinnakkaisohjain
– DE3242 estotanko
– 581281-00 pölynpoistosovitin
– 581239-01 pölynkeräyssuojus
– 402140-00 lastusuojus
– 581268-00 naarmuuntimista estävä suojus
Seuraavat vaihtoterät ovat saatavina:
– DT2209 terä puhtaalle puulle
– DT2213 pikasahausterä
– DT2160 metallinsahausterä
– DT2074 tasosahausterä*
*Ei saatavana kaikissa maissa.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Sivu: 138
SUOMI
137
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali-
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DC330 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC330

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC330, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC330 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC330 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.