DeWalt DC318 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC318 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 148 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
Sivu: 1
103 S U O M I Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DC308 DC318 Jännite VDC 36 28 Luovutusteha (max) W 550 500 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 0 - 2.700 0 - 2.700 Iskun pituus mm 26 26 Leikkaussyvyys: - puu mm 130 130 - alumiini mm 25 25 - teräs mm 10 Vinokulman säätäminen (v/o) 0 - 45° 0 - 45° Paino (ilman akkua) kg 2,54 2,54 Akkupaketti DE9360 DE9280 Jännite VDC 36 28 Teho Ah 2,2 2,2 Paino kg 1,0 0,92 Latauslaite DE9000 Jännite VAC 230 Latausaika (noin) min 60 Paino kg 0,9 Sulakkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Yhdistynyt 230 V:n työkalut kuningaskunta ja Irlanti 13 A, pistokkeen varok Määritelmät: Turvallisuusohjeet Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin: VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea vamma. HUOMAUTUS: Merkintä ilman vaarasymbolia ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli sitä ei voida välttää, voi seurauksena olla omaisuuden vahingoittuminen. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuustodistus DC308/DC318 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2. DE9000 DEWALT vakuuttaa, että tämä laturi on seuraavien standardien mukainen: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA DC308/DC318
Sivu: 2
104 S U O M I Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. DC308 DC318 LpA (äänenpaine) dB(A) 90,2 86 LWA (ääniteho) dB(A) 101,2 97 Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo m/s2 10,01 5.69 KpA (äänenpaineen epävarmuus) dB(A) 2,8 2,8 KWA (äänitehon epävarmuus) dB(A) 2,8 2,8 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa 4/2007 Turvaohjeet Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja kaikki ohjeet. Alla olevien varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaisuuden tarvetta varten. Seuraavassa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa). 1 Työskentelyalueen turvallisuus a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työskentelyalueet voivat johtaa tapaturmiin. b Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt. c Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle. 2 Sähköturvallisuus a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu. c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä. d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa. e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. 3 Henkilöturvallisuus a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
Sivu: 3
105 S U O M I c Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin on off- asennossa ennen kytkennän tekemistä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun virtakytkin on päällä. d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen. e Älä kurkota. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa. f Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin. g Jos työkaluun voidaan asentaa pölynimu- ja keräyslaitteita, sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistolaitteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu. b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voi käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä, on vaarallinen ja se täytyy korjata. c Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai irrota työkalusta akku ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin. d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt. e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista. f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita. g Käytä työkalua, lisävarusteita ja vaihtoteriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 5 Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito a Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin asennat akun siihen. Akun asennus sähkötyökaluun, jonka käynnistyskytkin on käyntiasennossa altistaa onnettomuuksille. b Lataa akku vain valmistajan määräämässä latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa. c Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. d Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
Sivu: 4
106 S U O M I e Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja. 6 Huolto a Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena. Kuviosahojen lisäturvaohjeet • Poista kaikki naulat ja metalliesineet työstettävästä kappaleesta ennen työn aloittamista, kun käytät erityisesti puun- leikkaamiseen tarkoitettuja sahanteriä. • Käytä työstettävän kappaleen kiinnittämiseen puristimia ja ruuvipenkkejä aina, kun se on mahdollista. • Älä yritä sahata erittäin pieniä kappaleita. • Älä kumarru liiaksi eteenpäin. Seiso aina tukevasti, erityisesti seistessäsi rakennustelineillä ja tikapuilla. • Pitele sahaa aina molemmin käsin. • Käytä kaarevien osien ja taskujen sahaamiseen tarkoitukseen sopivaa sahanterää. SAHANTERÄN TARKASTAMINEN JA VAIHTAMINEN • Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja. • Käytä vain teräviä ja täysin toimintakunnossa olevia sahanteriä; murtuneet tai taipuneet sahanterät tulee poistaa käytöstä ja vaihtaa uusiin välittömästi. • Varmista, että sahanterä on turvallisesti kiinnitetty. • Sahanterä saattaa työprosessista johtuen olla kuuma. Niinpä sahanterää vaihtaessasi varmista, että se on jäähtynyt, tai käytä suojakäsineitä terää käsitellessäsi. Akkujen ja latauslaitteiden turvaohjeet • Varmista ennen lataamista, että akku on kuiva ja puhdas. • Älä koskaan kanna laturia sen johdosta. Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. • Vaihdata vahingoittuneet tai vialliset johdot valtuutetulla DEWALT-huoltopisteessä. Älä koskaan yritä korjata työkalua itse. • Älä altista latauslaitetta kosteille tai märille olosuhteille. • Älä yritä ladata märkiä akkuja. • Älä koskaan yritä avata akkua. • Lataa akut ainoastaan tässä oppaassa ilmoitetuilla tehoilla. Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja. • Hävitä akku aina tämän käyttöohjeen takaosan ohjeiden mukaisesti. • Kun akkuja ja latureita ei käytetä, säilytä ne kuivassa, lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa. Kuljetus DEWALTin litiumioniakut ovat niiden testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta 38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa. – Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja oikosulkua vastaan. – Akuissa on asianmukaiset varusteet lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran estämiseksi. – Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja- arvon. DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä. • Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen estämiseksi. Akun ja laturin etiketit Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit: Lue käyttöohje ennen käyttöä
Sivu: 5
107 S U O M I Latausajan tietämiseksi katso teknisiä tietoja. Laturi ei saa kastua Älä kosketa akun napoja sähköä johtavilla esineillä Älä yritä ladata viallisia akkuja Älä käytä viallisia latureita Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä Vaihda viallinen johto välittömästi Laturiongelma Akkuongelma Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla Älä missään tapauksessa polta akkua Lataa vain asianmukaisella DEWALTin laturilla Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Akkukäyttöinen kuviosaha 1 Sahanteräsarja 1 Repimisen estävä kenkäosa 1 Naarmuuntumisen estävä kengänsuojus 1 Purunimurointi 1 Pölynpoiston sovitin 1 Akkupaketti (DC308K/DC318K) 2 Akkua (DC308KL/DC318KL) 1 Latauslaite 1 Laukku (vain K-mallit) 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva Huomaa: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin. • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja KÄYTTÖTARKOITUS Suurtehoiset DC308- / DC318-kuviosahat on tarkoitettu ammattimaiseen, erilaisissa työolosuhteissa (esim. rakennuksilla) ta-pahtuvaan puun, teräksen, alumiinin, muovin ja keraamisen materiaalin sahaamiseen. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Suurtehoiset kuviosahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat kokemattomia. 1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä 2 Turvalukko 3 Sahanpurun puhaltimen säätö 4 Terän salpa 5 Sormisuojus 6 Terän pidike 7 Ohjausrulla 8 Pohjalevy 9 Heilurin iskun valitsin 10 Kengän vipu 11 Akkupaketti Latauslaite Latauslaite DE9000 toimii DEWALTin 36 voltin (DE9360) ja 28 voltin (DE9280) litiumioniakuilla 2,2 Ah:n kulutuksella. 11 Akkupaketti 12 Vapautusnappi 13 Latauslaite 14 Latausvalot (punaiset)
Sivu: 6
108 S U O M I Sähköturvallisuus Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä maadoitusta. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Asennus ja säädöt VAROITUS: Poista akku koneesta aina ennen asennuksia ja säätöjä. VAROITUS: Kytke aina kone päältä ennen kuin asennat tai poistat akkupaketin. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -latauslaite. Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva A) • Kun asennat akkupaketin (11) kohdista se työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. • Poistaaksesi akkupaketin paina vapautuspainiketta (12) ja vedä akkupaketti samalla liittimestä. Akun lataaminen (kuva A & B) Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata akkua. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akku ei lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja akku voivat lämmetä. Tämä on aivan normaalia eikä ole osoitus ongelmasta. HUOMAUTUS: Älä lataa akkua, mikäli ympäristön lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C. Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C. • Ladataksesi akun (11) laita se latauslaitteeseen (13) kuten kuvassa on esitetty ja kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa. Punaiset latausvalot (14) vilkkuvat akun lataustilan ilmaisemiseksi. • Kun lataus on päättynyt, kaikki valot palavat. Laturi siirtyy automaattisesti tasaustilaan. • Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä tarvitaan jälleen. • Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti osoittaen häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen latauslaitteeseen tai yritä latausta uudella akulla. Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. • Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti yhden lyhyen välähdyksen, jota seuraa pitkä välähdys, mikä on merkkinä laturin viasta. Vie laturi valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. • Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde, joka muuntaa DC:n AC:ksi, punaiset latausvalot (14) saattavat vilkkua yhdessä kaksi nopeaa väläystä, jota seuraa tauko. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin automaattisesti toimia normaalilla tavalla. Latausprosessi (kuva B) Katso akun lataustila alla olevasta taulukosta. Lataustila 1 valo vilkkuu < 33% 1 valo vilkkuu, 1 valo palaa 33-66% 1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa 66-99% 3 valoa palaa 100% Automaattinen uudelleenlataus • Automaattinen uudelleenlataustoiminto tasoittaa akun yksittäiset kennot huippukapasiteetilla. Akut on ladattava uudelleen viikoittain tai milloin tahansa, jos ne eivät enää toimita yhtä paljon virtaa kuin aikaisemmin.
Sivu: 7
109 S U O M I • Akku ladataan uudelleen asettamalla se laturiin normaalilla tavalla. Jätä akku laturiin vähintään 8 tunnin ajaksi. Kuuman/kylmän akun viive Kun laturi havaitsee akun, joka on liian kuuma tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuman/kylmän akun viiveen lykäten latauksen aloittamista, kunnes akun lämpötila on asianmukainen. Sitten laturi siirtyy automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto varmistaa akun mahdollisimman pitkän käyttöiän. Syväpurkauksen suoja Akussa on syväpurkauksen suoja, kun sitä käytetään työkalussa. Sahanterän asennus ja poisto (kuva C) Sahanterät on helppo ja nopea vaihtaa, koska vaihdossa ei tarvita työkaluja. • Avaa teränpidike (6) vetämällä terän salpa (4) kokonaan taakse. • Työnnä sahanterä teränpidikkeeseen (6) ohjaten terän takaosa ohjainrullan (7) uraan. • Vapauta terän salpa (4). • Sahanterän poistamiseksi vedä terän salpa kokonaan taakse ja vedä terä ulos kotelosta. Sahanterät Terän tyyppi Käyttökohteet Hienohampainen katkaisuterä tasaisia, suoria katkaisuja varten Suurihampainen katkaisuterä nopeita, suoria katkaisuja varten Metallinkatkaisuterä rautapitoisia ja raudattomia metalleja varten Tasakatkaisuterä1) katkaisun viimeistelyyn seinää tai reunaa vasten. 1) Ei myynnissä kaikissa maissa. Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erikoissahanteriä. VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolella. Vinokulman säätäminen (kuva D) Säädettävän kengän (8) ansiosta voidaan sahata jopa 45 asteen vinokulmia vasemmalle tai oikealle. Vinosahauksen asteikossa on esisäädetyt asennot 0°, 15°, 30° ja 45°. • Vapauta kengän vipu (10). • Siirrä kenkää (8) kohti sahanterää. • Säädä haluamasi vinokulma kengälle asteikosta. • Kiristä kengän vipu. Heilurin iskun asettaminen (kuva A) Heilurin säädettävän iskun ansiosta sahausjälki on täydellinen eri materiaaleilla. • Liu'uta valitsin (9) haluamaasi asentoon alla olevan taulukon mukaisesti. Valitsinta voidaan säätää käytön aikana. Asento Puu Metalli Muovi 3 Nopea sahaus - PVC 2 Paksut työkappaleet - Lasikuitu Akryyli 1 Vaneri Alumiini - Lastulevy Ei-rautametalli - 0 Ohuet työkappaleet Metallilevy - Hieno sahaus Sahanpurun puhaltimen asettaminen (kuva A) Sahanpurun puhallin tuottaa säädettävän ilmavirtauksen sahanterään. Ilmavirtaus pitää sahanpurun poissa työkappaleesta käytön aikana. • Säädä sahanpurun puhallin vipua käyttämällä (3). - Pieni Metallintyöstön yhteydessä, kun käytetään jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita. Tarkoitettu käytettäväksi myös purunpoiston yhteydessä. - Väliasento Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja pienellä nopeudella. - Suuri Sahattaessa puuta ja muita samanlaisia materiaaleja suurella nopeudella. Muovisen naarmuuntumisen estävän kengänsuojan asentaminen (kuva E) Naarmuuntumisen estävä kengänsuoja (16) estää (herkkien) työkappaleiden pinnan vauriot.
Sivu: 8
110 S U O M I • Aseta suoja kenkään kuvan osoittamalla tavalla. Repimisen estävän kengän lisäosan asennus ja irrotus (kuva F1 & F2) Repimisen estävä kengän lisäosa (17) vähentää työkappaleen repeilyä. Lisäosa voidaan asentaa kenkään ja kengän suojukseen. • Pidä lisäosaa (17) kuvan osoittamassa suunnassa. • Lisäosan asentaminen kenkään (8): - Liu'uta reunat (18) uriin (19). - Liu'uta lisäosa takaisin oikeaan asentoon kenkää vasten. • Lisäosan asentaminen suojaan (16): - Liu'uta reunat (18) ulokkeiden (20) taakse. - Paina lisäosan etupäätä suojaa vasten. Lisäosa napsahtaa paikalleen. • Repimisen estävä kengän lisäosa irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pölyn poisto (kuva G) Purunpoiston sovitin (21) ja purunpoiston ohjain (22) poistaa purun työkappaleen pinnalta sopivan purunpoistojärjestelmän yhteydessä käytettynä. • Aseta purunpoiston ohjain (22) sormisuojaan (5), kunnes se napsahtaa paikalleen. • Asenna purunpoiston sovitin (21) työkaluun kuvan osoittamalla tavalla. • Kytke sopivan purunpoistojärjestelmän letku sovittimeen. VAROITUS: Puun sahauksessa syntyneen pölyn hengittäminen voi aiheuttaa vakavan terveysriskin. Käytä aina pölynpoistoimuria, joka on pölynpoiston säännösten mukainen. On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. VAROITUS: Älä käytä purunpoistojärjestelmää metallia sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa. Käyttöohjeet VAROITUS: • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa terää. • Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden. • Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi. • Älä leikkaa sahalla putkia tai letkuja. • Älä käytä konetta ilman sahanterää. • Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä muotoja, työnnä sahaa kevyesti. • Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti. Ennen käyttämistä: • Varmista, että akut ovat (täyteen) • Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva H) Turvallisuussyistä koneessa on turvalukko. • Avaa koneen turvalukko (2). • Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1). Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää koneen kierrosnopeuden. • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. • Voit lukita koneen off-asentoon aktivoimalla turvalukon. VAROITUS: Kun saha on toiminut pitkään pienellä nopeudella, anna sen käydä 3 minuuttia kuormittamattomana enimmäisnopeudella. Sahaaminen puuhun • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Käynnistä kone.
Sivu: 9
111 S U O M I • Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa viivaa. • Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan I mukaisesti. Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta • Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva. • Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä reikään. • Käynnistä saha. • Seuraa viivaa. • Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi (kuva J). Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva K) • Käytä tavallista terää ja sahaa ulkonevaan kulmaan asti. • Viimeistele sahaus käyttämällä tasakatkaisuterää. Pölyn poisto (kuva G) • Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista pölynpoistolaitetta. Metallin sahaaminen • Asenna sopiva sahanterä. • Etene kuten edellä on kuvattu. VAROITUS: Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä) estääksesi sahanterän tai työkappaleen ylikuumenemisen. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Vastuualueita ovat muun muassa – DE3241 Suuntaohjain – DE3242 Trammelitanko Seuraavia teriä on saatavilla: – DT2048 Hienohampainen katkaisuterä – DT2075 Suurihampainen katkaisuterä – DT2160 Metallinkatkaisuterä – DT2074 Tasakatkaisuterä1) 1) Ei myynnissä kaikissa maissa. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Ohjausrullan voitelu (kuva C) • Voitele ohjausrulla (7) säännöllisesti tipalla öljyä, ettei rulla jumiudu. Puhdistus VAROITUS: • Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä rievulla. • Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat sähkötyökalusi. • Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Ympäristön suojelu Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Sivu: 10
112 S U O M I Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää. Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme. Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT - huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com Akku Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti. • Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten työkalusta. • Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC318, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC318 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC318 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC318

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC318 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DC318
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka