DeWalt DC310KL käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DC310KL allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DC310KL
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 132
131
S U O M I
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DC300 DC310
Jännite VDC
36 28
Tyyppi 1 1
Luovutusteha (max) W 940 700
Kuormittamaton
kierrosnopeus min-1
4.000 3.850
Terän halkaisija mm 184 165
Sahaussyvyys mm 62 55
Teräkeskiön halkaisija mm 20 20
Vinokulman säätäminen 0 - 50° 0 - 50°
Paino (ilman akkua) kg 3,7 3,15
LPA
(äänenpaine) dB(A) 97 97
KPA
(äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 4,5 4,5
LWA
(ääniteho) dB(A) 106 106
KWA
(äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah
= m/s² < 2,5 < 2,5
Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä.
Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akkupaketti DE9360 DE9280
Jännite VDC
36 28
Teho Ah 2,2 2,2
Paino kg 1,0 0,92
Latauslaite DE9000
Jännite VAC
230
Latausaika (noin) min 60
Paino kg 0,9
Sulakkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA
DC300/DC310
Sivu: 133
132
S U O M I
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC300/DC310
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.09.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa
ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun,
jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä,
terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin
kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät
siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
Sivu: 134
133
S U O M I
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa.
Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea
sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin
ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla,
se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja
sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi
aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun
turvallisuuden.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA:
a Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja
sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa
tai moottorikotelossa.
Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa,
sahanterä ei pysty vahingoittamaan niitä.
b Älä pane käsiä työkappaleen alle.
Suojus ei pysty suojaamaan käsiä sahanterältä,
jos ne ovat työkappaleen alapuolella.
c Säädä sahaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan.
Työkappaleen alla tulisi terää näkyä vähemmän
kuin täysi hammaskorkeus.
d Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta
kädessä tai jalkojen päällä. Tue
työkappaletta tukevaa alustaa vasten.
On tärkeää kiinnittää työkappale hyvin, jotta
kosketus kehoon, sahanterän jääminen
puristukseen ja hallinnan menettäminen estyisi.
Sivu: 135
134
S U O M I
e Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
sahan omaan sähköjohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös
koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f Käytä aina oikean kokoisia sahanteriä
sopivalla kiinnitysreiällä (timantinmuotoinen
tai pyöreä).
Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää
riskin, että sahanterä jää puristukseen.
g Käytä aina oikean kokoisia ja
kiinnityslaippaan sopivia sahanteriä
(timantinmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät
epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
h Älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän
kiinnityslaattoja tai -pulttia.
Sahanterän kiinnityslaatat ja –pultti on
suunniteltu erityisesti sahasi varten,
antaen parasta mahdollista tehokkuutta ja
toimintavarmuutta.
Takaiskun syy ja miten sen estät
- takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu
kiinni tarttuneesta, puristukseen jääneestä tai
väärin suunnatusta sahanterästä, joka saa
hallitsemattoman sahan ponnahtelemaan ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
- jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen
sulkeutuvaan sahausuraan, sitä jarrutetaan
voimakkaasti ja moottorin voima saattaa sahan
ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää kohti;
- jos sahanterä kääntyy tai suunnataan
väärin sahausurassa, saattavat sahanterän
takareunan hampaat tarttua työkappaleen
yläpintaan, jolloin sahanterä kiipeää ylös urasta
ja saha hypähtää käyttäjää kohti.
Takaisku johtuu sahan väärinkäytöstä tai sahan
käytöstä väärään tarkoitukseen tai väärissä
olosuhteissa. Se voidaan estää sopivin varotoimin,
joita selostetaan seuraavassa.
a Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja
saata käsivarret asentoon, jossa voit
vastustaa takaiskun voimaa. Pidä kehosi
jommallakummalla puolella sahanterää,
mutta ei linjalla sahanterän kanssa.
Takaiskussa sinkoutuu pyörösaha taaksepäin,
käyttäjä voi kuitenkin hallita takaiskuvoimia,
jos vain noudatetaan määrättyjä varotoimia.
b Jos sahanterä jää puristukseen tai jos
sahaus keskeytetään muusta syystä, tulee
päästää ote käynnistyskytkimestä ja pitää
saha paikoillaan, kunnes terä on pysähtynyt
täysin. Älä koskaan koeta vetää sahanterää
ylös työkappaleesta tai taaksepäin niin
kauan kuin sahanterä pyörii, se saattaa
johtaa takaiskuun.
Etsi syy sahanterän puristukseen ja poista se
sopivin toimenpitein.
c Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan,
joka on työkappaleessa, keskitä sahanterä
sahausurassa ja tarkista, että hampaat eivät
ole tarttuneet työkappaleeseen.
Jos sahanterä on puristuksessa, se saattaa
kivetä ylös työkappaleesta tai aiheuttaa
takaiskun, kun saha käynnistetään.
d Tue isot levyt, sahanterän puristuksen
aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suurilla levyillä on taipumus taipua oman
painonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta
puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista.
e Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä.
Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut
hampaat tekevät liian ahtaan sahausuran,
mikä johtaa liialliseen kitkaan, sahanterän
puristukseen ja takaiskuun.
f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman
säätöruuvit kiinni.
Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa
se johtaa sahanterän puristukseen ja takaiskuun.
g Ole erityisen varovainen kun sahaat
"upposahauksen" peitossa olevaan
alueeseen, esim. seinään.
Sahanterä saattaa upotessaan osua piilossa
oleviin kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.
Sivu: 136
135
S U O M I
Alasuojuksen turvaohjeet
a Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista
tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan,
saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta
nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita
osia missään sahauskulmassa.
b Tarkista alemman suojuksen jousen
toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi
suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti.
Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti
johtuen vioittuneista osista, tahmeista
kerrostumista tai lastukasaantumista.
c Avaa alempi suojus käsin vain
erikoisissa sahauksissa, kuten "uppo- ja
kulmasahauksissa". Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun
sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää.
Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän
aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran
katkaisun jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
● Käytä kuulonsuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
● On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
● Älä käytä koneessa suositusten vastaisia
sahanteriä. Tarkista sahanterän sopivuus
teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä
käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia
teriä.
● Älä käytä hiomalaikkoja katkaisuun.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein,
sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta
terän hammasasetusta ohuempi.
b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat
tehdä halkaisukiilasta tehottoman takaiskun
estämiseen.
c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy
koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä
takaiskua lyhyissä leikkauksissa.
d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on
taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen
sulkeutumisnopeutta.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Sivu: 137
136
S U O M I
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on
tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta
varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36
voltin Li-Ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva A, B)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (15) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on
kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu
akun latautumistilanteen mukaan.
3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista
latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu
täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-ion-akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla
akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa.
Sivu: 138
137
S U O M I
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
1 valo vilkkuu < 33%
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa 33-66%
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa 66-99%
3 valoa palaa 100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai
purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin
käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on
ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti
miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä
pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että
akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALTin litiumioniakut ovat niiden testivaatimusten
mukaisia, jotka sisältyvät teokseen UN Manual
of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) (ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta 38,3), johon viitataan
YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa
suosituksissa.
– Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja
oikosulkua vastaan.
Sivu: 139
138
S U O M I
– Akuissa on asianmukaiset varusteet
lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran
estämiseksi.
– Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon.
DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista
ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat
vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin
soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä.
● Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita
koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen
estämiseksi.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DC310 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla.
DC300 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Laturi ei saa kastua
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Älä käytä viallisia latureita
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Vaihda viallinen johto välittömästi
Laturiongelma
Akkuongelma
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta akkua
Lataa vain asianmukaisella DEWALTin
laturilla
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäsipyörösaha
1 Terä (DT1211)
1 Kuusiokoloavain
1 Akkupaketti (DC300K/DC310K)
2 Akkua (DC300KL/DC310KL)
1 Latauslaite
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin.
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi
seurata vaurioita tai henkilövahinkoja.
Sivu: 140
139
S U O M I
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Karalukko
5 Purunpoistoaukko
6 Sahan pohja
7 Alasuojuksen palautusvipu
8 Alasuojus
9 Terä
10 Vinosahauksen säätövipu
11 Sahausuran osoitin
12 Syvyyden säätövipu
13 Akkupaketti
14 Vapautusnappi
15 Latauslaite
16 Latausvalot (punaiset)
KÄYTTÖTARKOITUS
Suurtehoiset DC300- ja DC310-pyörösahat on
tarkoitettu erilaisissa työolosuhteissa (esim.
rakennuksilla) tapahtuvaan ammatti-maiseen
sahaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten
sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Poista akku koneesta aina
ennen asennuksia ja säätöjä.
VAROITUS: Kytke aina kone päältä
ennen kuin asennat tai poistat
akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akku ja -latauslaite.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
(kuva A)
● Kun asennat akkupaketin (13) kohdista se
työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti
liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
● Poistaaksesi akkupaketin paina
vapautuspainiketta (14) ja vedä akkupaketti
samalla liittimestä.
Sahaussyvyyden säätö (kuva A, C)
● Löysää syvyyden säätövipua (12).
● Siirrä sahajalustaa (6) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
● Kiristä syvyyden säätövipu (12).
VAROITUS: Parhaan sahaustuloksen
saavuttamiseksi anna sahanterän
työntyä n. 3 mm työstökappaleen
takareunan yli (ks. kuvan C lisäkuvaa).
Viistokulman säätö (kuva D)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 50°.
● Löysää viistokulman säätövipua tai -nuppia
(10).
● Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä
(6) siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan
asteikolla.
● Kiristä viistokulman säätövipu tai -nuppi (10).
Kehyksen säätö 90° asteen kulmien leikkuuta
varten (kuva D)
● Säädä sahan viistokulma arvoon 0°.
● Vedä terän suojusta taakse käyttämällä vipua
(7) ja aseta saha terän puoleiselle kyljelle.
Sivu: 141
140
S U O M I
● Löysää viistokulman säätövipua tai -nuppia
(10).
● Aseta kulmamittain terää ja kehystä vasten,
jotta saat asetettua 90° asteen kulman.
Sahanterän vaihtaminen (kuva E)
DC300
● Paina terän lukituspainiketta (4) samalla kun
käännät tappia niin kauan, että terä lakkaa
pyörimästä.
● Pidennä vipua terän kiristysruuvin (17)
avulla. Pidä vipua paikoillaan ja löysää terän
kiristysruuvia kiertämällä sitä vastapäivään.
● Vedä alempaa terän suojusta (8) taaksepäin
käyttämällä vipua (7) ja vaihda terä (9). Aseta
aluslevyt (18 ja 19) oikeille paikoilleen.
● Tarkista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
● Työnnä terän kiristysruuvi (17) käsin paikoilleen,
jotta se pitäisi aluslevyt paikoillaan.
Kierrä myötäpäivään.
● Paina terän lukituspainiketta (4).
● Pidennä vipua terän kiristysruuvin (17) avulla.
Pidä vivusta kiinni ja kiristä terän kiristysruuvia
kiertämällä sitä myötäpäivään.
DC310
• Paina terän lukituspainiketta (4) ja löysää
terän kiristysruuvia (17) kiertämällä sitä
vastapäivään työkalun mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella.
• Vedä alempaa terän suojusta (8) taaksepäin
käyttämällä vipua (7) ja vaihda terä (9). Aseta
aluslevyt (18 ja 19) oikeille paikoilleen.
• Tarkista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Työnnä terän kiristysruuvi (17) käsin paikoilleen,
jotta se pitäisi aluslevyt paikoillaan. Kierrä
myötäpäivään.
• Paina terän lukituspainiketta (4) samalla kun
käännät tappia niin kauan, että terä lakkaa
pyörimästä.
• Kiristä terän kiristysruuvi (17) tiukkaan
käyttämällä kuusiokoloavainta.
Pistoterän säätäminen (kuva E, DC310)
Katso pistoterän (21) säätöohjeet kuvan E
pikkukuvasta, DC310. Säädä pistoterän ja terän
välistä etäisyyttä terän vaihtamisen jälkeen tai aina
kun se on välttämätöntä.
• Löysää ruuvia (20) ja vedä pistoterää ulospäin
mahdollisimman pitkäksi.
• Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi.
Ennen käyttämistä:
● Varmista, että akut ovat (täyteen)
● Varmista, että akkupaketti on kunnolla
paikallaan.
● Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
● Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
TOIMINTA
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varmista että sahattava materiaali
pysyy tiukasti paikallaan.
● Älä käytä liikaa voimaa koneen
käytössä, älä taivuta sahanterää.
● Vältä ylikuormitusta.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
etukahvaan (3) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (22).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä sähkötyökalusi virtakytkin (1) on
varustettu käynnistyksen varmistinnupilla (2).
● Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
Sivu: 142
141
S U O M I
● Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
Heti kun vapautat virtakytkimen, käynnistyksen
varmistin aktivoituu ja estää koneen tahattoman
uudelleen käynnistyksen.
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
sahaa, jos sahanterä koskettaa
työkappaletta tai jotain muuta
materiaalia.
Työkalun ohjaaminen (kuva A, F)
● Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale
paikalleen selkäpuoli sahanterää vasten.
● Seuraa sahausuran osoittimesta (11)
työstökappaleeseen kynällä vedettyä
sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on kohdistettu
sahanterän vasemman reunan kanssa kun
terän kulma on 50°. Sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän oikean reunan kanssa
kun terän kulma on 0°.
Vinosahaus
● Aseta haluamasi kulma. Vinosahauksen vaste
asettuu automaattisesti kohtaan 22,5° ja 45°.
Jos tarvitaan jotakin muuta kulmaa, pidä
jalustasta kiinni ja lukitse se paikalleen.
Lovien sahaaminen (kuva F)
● Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
● Vedä alempi teränsuojus ulos.
● Aseta sahajalustan etuosa työkappaleen
päälle ja varmista, että terä on yhdenmukainen
leikkauslinjan kanssa.
● Vapauta alempi teränsuojus ja aseta se
työkappaleen päälle ja varmista, että terä ei
kosketa työkappaletta.
● Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa
täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti
työkappaletta vasten.
Pölyn poisto (kuva A)
Työkalussa on pölynpoistoliitäntä (5).
● Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
VAROITUS: Älä käytä imurilisäosaa
metallia sahattaessa ilman
asianmukaista kipinäsuojaa.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS:
● Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä
rievulla.
● Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
● Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista
runko säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Sivu: 143
142
S U O M I
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-
aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
● Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
● Litiumionikennot ovat kierrätettäviä.
Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Sivu: 144
143
S U O M I
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali-
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DC310KL ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC310KL

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC310KL, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC310KL käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC310KL suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.