DeWalt DC310KL käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC310KL kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 192 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
Sivu: 1
131 S U O M I Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DC300 DC310 Jännite VDC 36 28 Tyyppi 1 1 Luovutusteha (max) W 940 700 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 4.000 3.850 Terän halkaisija mm 184 165 Sahaussyvyys mm 62 55 Teräkeskiön halkaisija mm 20 20 Vinokulman säätäminen 0 - 50° 0 - 50° Paino (ilman akkua) kg 3,7 3,15 LPA (äänenpaine) dB(A) 97 97 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 4,5 4,5 LWA (ääniteho) dB(A) 106 106 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s² < 2,5 < 2,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Akkupaketti DE9360 DE9280 Jännite VDC 36 28 Teho Ah 2,2 2,2 Paino kg 1,0 0,92 Latauslaite DE9000 Jännite VAC 230 Latausaika (noin) min 60 Paino kg 0,9 Sulakkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. AKKUKÄSIPYÖRÖSAHA DC300/DC310
Sivu: 2
132 S U O M I EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DC300/DC310 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC (29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 15.09.2009 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
Sivu: 3
133 S U O M I d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIISTÄ HUOLEHTIMINEN a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon. d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman. 6) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Turvallisuusohjeet kaikille sahoille VAARA: a Pidä kädet loitolla sahausalueelta ja sahanterästä. Pidä toinen käsi lisäkahvassa tai moottorikotelossa. Kun molemmat kädet pitelevät pyörösahaa, sahanterä ei pysty vahingoittamaan niitä. b Älä pane käsiä työkappaleen alle. Suojus ei pysty suojaamaan käsiä sahanterältä, jos ne ovat työkappaleen alapuolella. c Säädä sahaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työkappaleen alla tulisi terää näkyä vähemmän kuin täysi hammaskorkeus. d Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta kädessä tai jalkojen päällä. Tue työkappaletta tukevaa alustaa vasten. On tärkeää kiinnittää työkappale hyvin, jotta kosketus kehoon, sahanterän jääminen puristukseen ja hallinnan menettäminen estyisi.
Sivu: 4
134 S U O M I e Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun. f Käytä aina oikean kokoisia sahanteriä sopivalla kiinnitysreiällä (timantinmuotoinen tai pyöreä). Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää riskin, että sahanterä jää puristukseen. g Käytä aina oikean kokoisia ja kiinnityslaippaan sopivia sahanteriä (timantinmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menettämiseen. h Älä koskaan käytä vaurioituneita sahanterän kiinnityslaattoja tai -pulttia. Sahanterän kiinnityslaatat ja –pultti on suunniteltu erityisesti sahasi varten, antaen parasta mahdollista tehokkuutta ja toimintavarmuutta. Takaiskun syy ja miten sen estät - takaisku on äkillinen reaktio, joka johtuu kiinni tarttuneesta, puristukseen jääneestä tai väärin suunnatusta sahanterästä, joka saa hallitsemattoman sahan ponnahtelemaan ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; - jos sahanterä tarttuu tai jää puristukseen sulkeutuvaan sahausuraan, sitä jarrutetaan voimakkaasti ja moottorin voima saattaa sahan ponnahtamaan taaksepäin käyttäjää kohti; - jos sahanterä kääntyy tai suunnataan väärin sahausurassa, saattavat sahanterän takareunan hampaat tarttua työkappaleen yläpintaan, jolloin sahanterä kiipeää ylös urasta ja saha hypähtää käyttäjää kohti. Takaisku johtuu sahan väärinkäytöstä tai sahan käytöstä väärään tarkoitukseen tai väärissä olosuhteissa. Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa. a Pidä sahaa tukevasti kaksin käsin ja saata käsivarret asentoon, jossa voit vastustaa takaiskun voimaa. Pidä kehosi jommallakummalla puolella sahanterää, mutta ei linjalla sahanterän kanssa. Takaiskussa sinkoutuu pyörösaha taaksepäin, käyttäjä voi kuitenkin hallita takaiskuvoimia, jos vain noudatetaan määrättyjä varotoimia. b Jos sahanterä jää puristukseen tai jos sahaus keskeytetään muusta syystä, tulee päästää ote käynnistyskytkimestä ja pitää saha paikoillaan, kunnes terä on pysähtynyt täysin. Älä koskaan koeta vetää sahanterää ylös työkappaleesta tai taaksepäin niin kauan kuin sahanterä pyörii, se saattaa johtaa takaiskuun. Etsi syy sahanterän puristukseen ja poista se sopivin toimenpitein. c Kun tahdot käynnistää uudelleen sahan, joka on työkappaleessa, keskitä sahanterä sahausurassa ja tarkista, että hampaat eivät ole tarttuneet työkappaleeseen. Jos sahanterä on puristuksessa, se saattaa kivetä ylös työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun saha käynnistetään. d Tue isot levyt, sahanterän puristuksen aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi. Suurilla levyillä on taipumus taipua oman painonsa takia. Levyt tulee tukea molemmilta puolilta, sekä sahanterän vierestä, että reunoista. e Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sahanterän puristukseen ja takaiskuun. f Kiristä sahaussyvyyden ja leikkauskulman säätöruuvit kiinni. Jos muutat säätöjä sahauksen aikana, saattaa se johtaa sahanterän puristukseen ja takaiskuun. g Ole erityisen varovainen kun sahaat "upposahauksen" peitossa olevaan alueeseen, esim. seinään. Sahanterä saattaa upotessaan osua piilossa oleviin kohteisiin, jotka aiheuttavat takaiskun.
Sivu: 5
135 S U O M I Alasuojuksen turvaohjeet a Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa. b Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista. c Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa, kuten "uppo- ja kulmasahauksissa". Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti. d Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen. Pyörösahan käyttöä koskevia lisäturvallisuusohjeita ● Käytä kuulonsuojaimia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. ● On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. ● Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä. Tarkista sahanterän sopivuus teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä. ● Älä käytä hiomalaikkoja katkaisuun. Muita turvallisuusohjeita kaikille halkaisukiilalla varustetuille sahoille a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta terän hammasasetusta ohuempi. b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen. c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa. d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen sulkeutumisnopeutta. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2009 XX XX Valmistusvuosi
Sivu: 6
136 S U O M I Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja ja turvaohjeita DE9000-latauslaitetta varten. • Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset. VAARA: Sähköiskun vaara. Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku. VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä latauslaitteen sisään mitään nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman vaaran vähentämiseksi. Muut akut voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. HUOMIO: Tietyissä tilanteissa vieras esine voi aiheuttaa oikosulun latauskoskettimiin, kun latauslaitteen pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä johtavat materiaalit, kuten teräsvilla, alumiinifolio ja metallinkappaleet, poissa akulle varatusta paikasta. Irrota latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta, kun akkua ei ladata. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista. • ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa. Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan yhdessä. • Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen. Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle. • Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa. • Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä johto vaurioidu. • Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Älä aseta latauslaitteen päälle mitään esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta. • Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Korjauta ne heti. • Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. • Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä sähköiskun vaaraa. • ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta toisiinsa. • Latauslaite on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske autolatauslaitetta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Latauslaitteet DE9000-latauslaitteessa voidaan käyttää 28 ja 36 voltin Li-Ion-akkuja. Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää. Lataaminen (kuva A, B) VAARA: Sähköiskun vaara. Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään. Sähköiskun vaara on olemassa. 1. Työnnä latauslaitteen (15) virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista ladattavaksi. 2. Aseta akku latauslaitteeseen. Latauslaitteessa on kolmesta valosta koostuva mittari, joka vilkkuu akun latautumistilanteen mukaan. 3 Kun akku on ladattu täyteen, kolme punaista latausvaloa palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu täyteen, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen. HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.
Sivu: 7
137 S U O M I Lataaminen Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun latautumisesta. Lataustila 1 valo vilkkuu < 33% 1 valo vilkkuu, 1 valo palaa 33-66% 1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa 66-99% 3 valoa palaa 100% Automaattinen virkistäminen Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai kun niiden kapasiteetti heikkenee. Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa vähintään 10 tuntia. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus pidentää akun ikää. VAIN LI-ION-AKUT Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa tai purkautumasta kokonaan. Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu täyteen. Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite. Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET • Älä lataa akkua, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut. • Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa. • ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle vettä. • Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C, esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa kesällä. VAARA: Älä yritä avata akkua mistään syystä. Jos akun kotelo on haljennut tai vahingoittunut, älä aseta akkua latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua tai latauslaitetta, jos se on pudonnut, saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta tai päälleastumisesta. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi kierrätykseen. HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut työkalut voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET • Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium- ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita. • Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta. • Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille. Kuljetus DEWALTin litiumioniakut ovat niiden testivaatimusten mukaisia, jotka sisältyvät teokseen UN Manual of Tests and Criteria (kokeet ja kriteerit) (ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 Osa III, kohta 38,3), johon viitataan YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa. – Akuissa on tehokas suoja sisäistä ylipainetta ja oikosulkua vastaan.
Sivu: 8
138 S U O M I – Akuissa on asianmukaiset varusteet lävistysjännitteen ja vaarallisen takavirran estämiseksi. – Vastaava litiumsisältö alittaa relevantin raja-arvon. DEWALTin litiumioniakut on vapautettu kansallisista ja kansainvälisistä säännöksistä, jotka koskevat vaarallisia aineita. Näitä säännöksiä pitää kuitenkin soveltaa, kun kuljetetaan useita akkuja yhdessä. ● Varmista, että akut on pakattu vaarallisia aineita koskevien säännösten mukaisesti oikosulkujen estämiseksi. Akkuyksikkö AKUN TYYPPI DC310 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla. DC300 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla. Säilytyssuositukset 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen ennen niiden asettamista säilytykseen. 2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa olosuhteissa jopa 5 vuotta. Akun ja laturin etiketit Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit: Lue käyttöohje ennen käyttöä Latausajan tietämiseksi katso teknisiä tietoja. Laturi ei saa kastua Älä kosketa akun napoja sähköä johtavilla esineillä Älä yritä ladata viallisia akkuja Älä käytä viallisia latureita Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä Vaihda viallinen johto välittömästi Laturiongelma Akkuongelma Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla Älä missään tapauksessa polta akkua Lataa vain asianmukaisella DEWALTin laturilla Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Akkukäsipyörösaha 1 Terä (DT1211) 1 Kuusiokoloavain 1 Akkupaketti (DC300K/DC310K) 2 Akkua (DC300KL/DC310KL) 1 Latauslaite 1 Laukku (vain K-mallit) 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva HUOMAA: Akut ja laturit eivät sisälly N-malleihin. ● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. ● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen työkaluun tai mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai henkilövahinkoja.
Sivu: 9
139 S U O M I 1 Virtakytkin 2 Käynnistyksen vapautinkytkin 3 Etukahva 4 Karalukko 5 Purunpoistoaukko 6 Sahan pohja 7 Alasuojuksen palautusvipu 8 Alasuojus 9 Terä 10 Vinosahauksen säätövipu 11 Sahausuran osoitin 12 Syvyyden säätövipu 13 Akkupaketti 14 Vapautusnappi 15 Latauslaite 16 Latausvalot (punaiset) KÄYTTÖTARKOITUS Suurtehoiset DC300- ja DC310-pyörösahat on tarkoitettu erilaisissa työolosuhteissa (esim. rakennuksilla) tapahtuvaan ammatti-maiseen sahaukseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Tämä DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Asennus ja säädöt VAROITUS: Poista akku koneesta aina ennen asennuksia ja säätöjä. VAROITUS: Kytke aina kone päältä ennen kuin asennat tai poistat akkupaketin. VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -latauslaite. Akkupaketin asentaminen ja poistaminen (kuva A) ● Kun asennat akkupaketin (13) kohdista se työkalun liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. ● Poistaaksesi akkupaketin paina vapautuspainiketta (14) ja vedä akkupaketti samalla liittimestä. Sahaussyvyyden säätö (kuva A, C) ● Löysää syvyyden säätövipua (12). ● Siirrä sahajalustaa (6) niin, että saat oikean sahaussyvyyden. ● Kiristä syvyyden säätövipu (12). VAROITUS: Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi anna sahanterän työntyä n. 3 mm työstökappaleen takareunan yli (ks. kuvan C lisäkuvaa). Viistokulman säätö (kuva D) Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 50°. ● Löysää viistokulman säätövipua tai -nuppia (10). ● Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä (6) siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan asteikolla. ● Kiristä viistokulman säätövipu tai -nuppi (10). Kehyksen säätö 90° asteen kulmien leikkuuta varten (kuva D) ● Säädä sahan viistokulma arvoon 0°. ● Vedä terän suojusta taakse käyttämällä vipua (7) ja aseta saha terän puoleiselle kyljelle.
Sivu: 10
140 S U O M I ● Löysää viistokulman säätövipua tai -nuppia (10). ● Aseta kulmamittain terää ja kehystä vasten, jotta saat asetettua 90° asteen kulman. Sahanterän vaihtaminen (kuva E) DC300 ● Paina terän lukituspainiketta (4) samalla kun käännät tappia niin kauan, että terä lakkaa pyörimästä. ● Pidennä vipua terän kiristysruuvin (17) avulla. Pidä vipua paikoillaan ja löysää terän kiristysruuvia kiertämällä sitä vastapäivään. ● Vedä alempaa terän suojusta (8) taaksepäin käyttämällä vipua (7) ja vaihda terä (9). Aseta aluslevyt (18 ja 19) oikeille paikoilleen. ● Tarkista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. ● Työnnä terän kiristysruuvi (17) käsin paikoilleen, jotta se pitäisi aluslevyt paikoillaan. Kierrä myötäpäivään. ● Paina terän lukituspainiketta (4). ● Pidennä vipua terän kiristysruuvin (17) avulla. Pidä vivusta kiinni ja kiristä terän kiristysruuvia kiertämällä sitä myötäpäivään. DC310 • Paina terän lukituspainiketta (4) ja löysää terän kiristysruuvia (17) kiertämällä sitä vastapäivään työkalun mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella. • Vedä alempaa terän suojusta (8) taaksepäin käyttämällä vipua (7) ja vaihda terä (9). Aseta aluslevyt (18 ja 19) oikeille paikoilleen. • Tarkista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. • Työnnä terän kiristysruuvi (17) käsin paikoilleen, jotta se pitäisi aluslevyt paikoillaan. Kierrä myötäpäivään. • Paina terän lukituspainiketta (4) samalla kun käännät tappia niin kauan, että terä lakkaa pyörimästä. • Kiristä terän kiristysruuvi (17) tiukkaan käyttämällä kuusiokoloavainta. Pistoterän säätäminen (kuva E, DC310) Katso pistoterän (21) säätöohjeet kuvan E pikkukuvasta, DC310. Säädä pistoterän ja terän välistä etäisyyttä terän vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä. • Löysää ruuvia (20) ja vedä pistoterää ulospäin mahdollisimman pitkäksi. • Säädä etäisyys ja kiristä ruuvi. Ennen käyttämistä: ● Varmista, että akut ovat (täyteen) ● Varmista, että akkupaketti on kunnolla paikallaan. ● Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava suljettu-asennossa. ● Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaisesti. TOIMINTA VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Käyttöohjeet VAROITUS: ● Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. ● Varmista että sahattava materiaali pysyy tiukasti paikallaan. ● Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta sahanterää. ● Vältä ylikuormitusta. Käsien oikea asento (kuva F) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut etukahvaan (3) yhdellä kädellä ja toisella kädellä pääkahvaan (22). Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) Turvallisuussyistä sähkötyökalusi virtakytkin (1) on varustettu käynnistyksen varmistinnupilla (2). ● Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
Sivu: 11
141 S U O M I ● Käynnistä kone virtakytkimestä (1). Heti kun vapautat virtakytkimen, käynnistyksen varmistin aktivoituu ja estää koneen tahattoman uudelleen käynnistyksen. VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos sahanterä koskettaa työkappaletta tai jotain muuta materiaalia. Työkalun ohjaaminen (kuva A, F) ● Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen selkäpuoli sahanterää vasten. ● Seuraa sahausuran osoittimesta (11) työstökappaleeseen kynällä vedettyä sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän vasemman reunan kanssa kun terän kulma on 50°. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän oikean reunan kanssa kun terän kulma on 0°. Vinosahaus ● Aseta haluamasi kulma. Vinosahauksen vaste asettuu automaattisesti kohtaan 22,5° ja 45°. Jos tarvitaan jotakin muuta kulmaa, pidä jalustasta kiinni ja lukitse se paikalleen. Lovien sahaaminen (kuva F) ● Mittaa ja merkitse tarvittava lovi. ● Vedä alempi teränsuojus ulos. ● Aseta sahajalustan etuosa työkappaleen päälle ja varmista, että terä on yhdenmukainen leikkauslinjan kanssa. ● Vapauta alempi teränsuojus ja aseta se työkappaleen päälle ja varmista, että terä ei kosketa työkappaletta. ● Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti työkappaletta vasten. Pölyn poisto (kuva A) Työkalussa on pölynpoistoliitäntä (5). ● Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki sopii purunpoistoistukkaan. VAROITUS: Älä käytä imurilisäosaa metallia sahattaessa ilman asianmukaista kipinäsuojaa. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. HUOLTO-OHJEITA DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus VAROITUS: ● Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä rievulla. ● Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat sähkötyökalusi. ● Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Lisävarusteet VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi tämän tuotteen kanssa tulee käyttää ainoastaan DEWALTin suosittelemia lisävarusteita. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista lisävarusteista.
Sivu: 12
142 S U O M I Ympäristön suojelu Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raaka- aineiden kysyntää. Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme. Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com Akku Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti. ● Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten työkalusta. ● Litiumionikennot ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Sivu: 13
143 S U O M I TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ• Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että • laitetta ei ole väärinkäytetty • laite on kulunut vain normaalisti • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta • ostotodistus esitetään • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet- sivustossa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC310KL, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC310KL käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC310KL suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC310KL

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC310KL allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DC310KL
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka