DeWalt DC011 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC011 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 88 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
Sivu: 1
62 S U O M I RADIO/LATAUSLAITE DC011 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DC011 Virtalähde AC/DC Jännite VAC 230 Akun jännite VDC 7,2 - 18 Akkutyyppi NiCd/NiMH Latausaika (noin) min 60/70 Latausvirta normaalitila A 2,8 tasaustila mA 150 huoltotila mA 63 Paino kg 6,4 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. EY-vaatimustenmukaisuustodistus DC011 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 2
63 S U O M I Turvaohjeet Käytettäessä koneita on aina noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Yleiset tiedot 1 Pidä työskentelyalue siistinä Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta. 2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 3 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin. 4 Työskentele lasten ulottumattomissa Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon. 5 Käytä oikeaa konetta Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta. Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 6 Tarkista, että kone on kunnossa Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta virtakytkin valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. 7 Varastoi käyttämättömät koneet Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa. 8 Hoida työkalua huolellisesti Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 9 Korjaukset Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita. Turvallisuusohjeet verkkovirtakäyttöisille työkaluille 10 Jatkojohdot Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. 11 Irrota kone virtalähteestä. Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. 12 Huolehdi johdon kunnosta Älä kanna työkalua koskaan johdosta. Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Sivu: 3
64 S U O M I Turvallisuusohjeet akkuvirtakäyttöisille työkaluille 13 Akun poistaminen Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Palovaara! Vältä irrotetun akuston metallikontaktien asettamista oikosulkuun metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa ilman, että mukana tuleva suojakorkki on asetettu kontaktien päälle. • Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle, huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin. • Älä koskaan yritä avata akkupakettia. Akun ja laturin etiketit Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit: 100% Lataus käynnissä 100% Akku latautunut Akku viallinen Älä kosketa akun napoja sähköä johtavilla esineillä Älä yritä ladata viallisia akkuja Lue käyttöohje Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen lataamiseen; muut saattavat haljeta ja aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja Laturi ei saa kastua Vaihda viallinen johto välittömästi +40 ˚c +4 ˚c Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla Älä missään tapauksessa polta akkupakettia Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Radio/latauslaite 2 Paristot 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) DC011-radio/latauslaite on suunniteltu radiolähetysten toistoon rakennustyömailla sekä laitteiden lataukseen. Tätä työkalua voidaan käyttää radion kuunteluun sekä sisällä että ulkona, koska se toimii sekä verkkovirralla (johdollinen) ja akulla (johdoton). Työkalussa voidaan käyttää DEWALTin NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2 - 18 V. 1 Äänenvoimakkuuden säätö 2 Toimintavalitsin 3 Asemanvalitsin 4 Salpa 5 Näyttö 6 Latausvalo (punainen) Sähköturvallisuus Varmista, että laturin käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä.
Sivu: 4
65 S U O M I Laturisi on kaksoiseristetty EN 60335:n mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä maadoitusta. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan laturille, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. Akkujen lataaminen (kuva A & B) Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti. Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä, mikä on aivan normaalia. Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C. Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C. • Ladataksesi akun (7) paina salpaa (4) ja avaa radion/latauslaitteen takapuolella oleva kansi (8). Aseta akku radioon/latauslaitteeseen kuvan mukaisesti, sulje kansi ja kytke laite verkkovirtaan. • Valitse haluamasi toiminto valitsimesta (2). Punainen latausvalo (6) vilkkuu. Noin yhden tunnin varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akku on täysin latautunut ja latauslaite siirtyy automaattisesti tasaustilaan. Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy huoltotilaan. Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä tarvitaan jälleen. • Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla. Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. • Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde, joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin automaattisesti toimia normaalilla tavalla. Automaattinen säätö Automaattinen säätö tasoittaa akkupaketin erilliset solut huippukapasiteetilla. Akkupaketit on säädettävä yön yli 10 tunnin lataus-/ purkujaksottain tai aina, kun akkupaketti ei enää toimita yhtä paljon virtaa kuin aikaisemmin. • Akkupaketti viritetään asettamalla se laturiin normaalilla tavalla. Punainen valo vilkkuu yhtäjaksoisesti, mikä osoittaa latausjakson käynnistyneen. • Kun 1 tunnin latausjakso on valmis, valo palaa yhtäjaksoisesti eikä enää vilku. Akkupaketti on nyt ladattu täyteen ja on käyttövalmis. • Jos paketti jätetään laturiin tunnin latauksen jälkeen, laturi siirtyy automaattisesti säätötilaan. Tämä tila on käytössä enintään 8 tunnin ajan. Akkupaketti voidaan irrottaa milloin tahansa säädön yhteydessä. Ylikuumentunut akku Kun laturi tunnistaa ylikuumentuneen akun, lataaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun maksimikestoiän. Punainen valo vilkkuu pitkään, sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa. Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) • Kun haluat käynnistää radion, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (1) myötäpäivään. • Kun haluat sammuttaa radion, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (1) vastapäivään, kunnes se lukkiutuu.
Sivu: 5
66 S U O M I Ohjelmointitoiminnot Radiossa on muisti ajan tallentamista ja suosikkiradioasemiesi esivalintaa varten. Paristojen asennus (kuva C) Muisti tarvitsee paristot kokoa AA. • Irrota salpa (4) ja avaa radion takapuolella oleva kansi (8). • Poista paristokotelon kansi (9). • Aseta paristot paikalleen. Aseta ne oikein. • Aseta paristokotelon kansi (9) takaisin paikalleen. • Sulje kansi (8). Kellon ohjelmointi (kuva D) • Kytke radio päälle. • Paina painiketta (10), kunnes aika alkaa vilkkua näytössä (5). • Käytä näppäimiä (11 & 12) asettaaksesi ajan. • Paina painiketta (10), kunnes aika lakkaa vilkkumasta. Radioasemien ohjelmointi (kuva D) Muistiin voidaan tallentaa neljä eri asemaa sekä FM- että AM-muodossa. • Kytke radio päälle. • Aseta haluttu taajuus, kuten alla on kuvattu. • Pidä ensimmäinen muistinäppäin (13) painettuna sisään. Taajuudensäätö alkaa vilkkua näytössä (5). Paina näppäintä, kunnes säätö lakkaa vilkkumasta. • Toimi samoin muitten asemien suhteen. Radion käyttö Äänenvoimakkuuden säätö (kuva A) • Käännä äänenvoimakkuuden säätö (1) halutulle tasolle. Toimintavalitsin (kuva A & D) • Paina painiketta (2). Toimintatapa vaihtuu välillä FM, AM ja AUX joka kerta, kun painiketta painetaan. Asemanvalitsin (kuva A & D) • Käännä asemanvalitsin (3) halutulle taajuudelle, joka näkyy näytössä (5). • Voi myös käyttää näppäimiä (11 & 12) asettaaksesi haluamasi taajuuden. Aseman haku (kuva A & D) • Paina näppäintä (11 tai 12). Radio hakee ensimmäisen kuuluvan aseman ja pysähtyy siihen. Apuportti (kuva E) • Poista apuportin suojus (14). • Aseta ulostulolaite apulähteestä porttiin. • Valitse AUX-toiminto. Virtalähde Työkalu toimii joko verkkovirralla tai akkuvirralla. Työkalu vaihtaa verkkovirran ja tasavirran (akku) välillä automaattisesti. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Puhdistus • Irrota työkalun virtajohto pistorasiasta. Irrota akku ennen kuin puhdistat kotelon pehmeällä kankaalla. • Puhdista ilma-aukot säännöllisesti ja puhdista myös kotelo pehmeällä siivousliinalla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen. Ladattava akku Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin hoituivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti. • Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten työkalusta.
Sivu: 6
67 S U O M I • NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen ja käsitellään asianmukaisesti. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT- huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC011, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC011 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC011 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC011

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC011 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Radiot
 • Malli/nimi: DC011
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki