DeWalt DC010 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DC010 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 60 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
Sivu: 1
43 S U O M I RADIO DC010 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot DC010 Virtalähde AC/DC Jännite VAC 230 Akun jännite VDC 7,2 - 18 Paino kg 5,5 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. CE-Vaatimustenmukaisuustodistus DC010 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 mukaisesti. Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa Turvaohjeet Käytettäessä koneita on aina noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Yleiset tiedot 1 Pidä työskentelyalue siistinä Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta. 2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 3 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin. 4 Työskentele lasten ulottumattomissa Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon. 5 Käytä oikeaa konetta Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Sivu: 2
44 S U O M I Älä tee pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta. Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 6 Tarkista, että kone on kunnossa Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta virtakytkin valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. 7 Varastoi käyttämättömät koneet Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa. 8 Hoida työkalua huolellisesti Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 9 Korjaukset Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita. Turvallisuusohjeet verkkovirtakäyttöisille työkaluille 10 Jatkojohdot Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. 11 Irrota kone virtalähteestä. Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. 12 Huolehdi johdon kunnosta Älä kanna työkalua koskaan johdosta. Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Turvallisuusohjeet akkuvirtakäyttöisille työkaluille 13 Akun poistaminen Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Radio 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) DC010-radiosi on suunniteltu radiolähetysten toistoon rakennustyömailla. Tätä työkalua voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, koska se toimii sekä verkkovirralla (johdollinen) ja akulla (johdoton). Työkalussa voidaan käyttää DEWALTin NiCd- ja NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2 - 18 V. 1 Äänenvoimakkuuden säätö 2 Toimintavalitsin 3 Asemanvalitsin 4 Salpa 5 Asteikko
Sivu: 3
45 S U O M I Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Koneesi on kaksoiseristetty EN 60065:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on 1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Asennus • Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta. • Tarkista ennen kokoamista, onko laitteessa akku. Irrota mahdollinen akku. Akun asentaminen (kuva B) • Vapauta salpa (4) ja avaa akkutilan kansi. • Asenna akku (6) vastakkeeseen, kunnes se on kokonaan paikallaan. • Sulje paristokotelo. Kytke aina työkalu päältä ennen kuin asennat tai poistat akkupaketin. Akkupaketin kunto • Varmista, että akut ovat (täyteen) Jos akkupaketti ei tuota riittävästi virtaa, lataa akkupaketti laturissa olevien ohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -latauslaite. Käyttöohjeet Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. Radion käyttö Äänenvoimakkuuden säätö (kuva A) • Käännä äänenvoimakkuuden säätö (1) halutulle tasolle. Toimintavalitsin (kuva A & C) • Käännä toimintavalitsin (2) haluttuun toimintaan: AM, FM tai FM stereo. Virtavalo (9) syttyy. • Sammuttaaksesi radio, käännä toimintavalitsin säätö pois -asentoon. Asemanvalitsin (kuva A & C) • Käännä asemanvalitsin (3) halutulle, viisarin (10) osoittamalle, taajuudelle. FM stereo -tilassa stereo-osoitin (8) syttyy, kun kyseessä on stereovastaanotto. Virtalähde Työkalu toimii joko verkkovirralla tai akkuvirralla. Työkalu vaihtaa verkkovirran ja tasavirran (akku) välillä automaattisesti. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Puhdistus • Irrota työkalu virtajohto pistorasiasta. Irrota akkupaketti ennen kuin puhdistat kotelon pehmeällä kankaalla. • Puhdista ilma-aukot säännöllisesti ja puhdista myös kotelo pehmeällä siivousliinalla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 4
46 S U O M I Ladattava akkupaketti Akku tulee la aina silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin hoituivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti. • Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten työkalusta. • NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen ja käsitellään asianmukaisesti. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT- huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DC010, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DC010 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DC010 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DC010

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DC010 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Radiot
 • Malli/nimi: DC010
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki