DeWalt D55155 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D55155 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 100 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
Sivu: 1
69 S U O M I PAINEILMAKOMPRESSORI D55155 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot D55155 Jännite V 230 Ottoteho W 1.100 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 2.850 Nimellisvirta A 15 Pyörimissuunta myötäpäivään Sähkösuojausluokka I Suojausaste IP23 Säiliön tilavuus l 15 Ilmatilavuus l/min 190 Vapaa ilman tulo l/min 120 (6 baarin paineella) Toimintapaine baaria 8 Suurin paine baaria 9 Letkun liitin tyyppi pikaturvaliitin (ISO 4414) koko R 1/4" Voiteluaine synteettinen öljy Paino kg 27,7 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. CE-Vaatimustenmukaisuustodistus D55155 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti. Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Äänenpainetaso standardin 2000/14/EC mukainen: D55155 LpA (äänenpaine) dB(A)* 81 LWA (ääniteho) dB(A) 89 LWA (taattu ääniteho)** dB(A) 99 * käyttäjän korvassa ** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Saksa TÜV Rheinland Product safety GmbH Taubenholzweg D-51105 Köln Germany
Sivu: 2
70 S U O M I Turvaohjeet Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Yleistä 1 Pidä työskentelyalue siistinä Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta. 2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 3 Työskentele lasten ulottumattomissa Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon. 4 Pukeudu asianmukaisesti Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista. 5 Suojavaatetus Käytä aina suojalaseja. Käytä hengityssuojainta, jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä kuulosuojaimia aina, kun äänen taso nousee epämiellyttäväksi, esim. jos tässä käyttöohjeessa mainittu äänen taso on suurempi kuin 85 dB (A). 6 Suojaudu sähköiskuilta Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin. 7 Älä kurottele Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. 8 Ole tarkkaavainen Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt. 9 Kiinnitä työstökappale kunnolla Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön. 10 Liitä pölynpoistolaite Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein. 11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen. 12 Jatkojohdot Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. 13 Käytä oikeaa konetta Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta. Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden. 14 Tarkista, että kone on kunnossa Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata konetta itse. 15 Irrota kone virtalähteestä. Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Sivu: 3
71 S U O M I Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa. 16 Vältä tahatonta käynnistämistä Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen. 17 Huolehdi johdon kunnosta Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 18 Varastoi käyttämättömät koneet Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa. 19 Hoida työkalua huolellisesti Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. 20 Korjaukset Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita. Paineilmakompressoreita koskevat lisäturvaohjeet • Säiliö on suunniteltu kestämään tietyt toimintapaineet. Älä muuta tehtaalla asetettuja toimintapaineita tekemällä säätöjä tai vaihtamalla osia. • Noudata huolellisesti ohjeita, kun tyhjennät säiliötä. Jos tyhjennysohjeita ei noudateta tai säiliötä ei tyhjennetä oikein, säiliö heikkenee ja alkaa lopulta vuotaa. Tämä luo vaaratilanteen. • Jos säiliöön tulee vuoto, sammuta laite heti. Älä käytä laitetta ennen kuin valtuutettu huoltomies on korjannut säiliön. • Tarkista aina tämän laitteen kanssa käytettävien työkalujen paineluokitukset. Noudata valmistajan antamia suosituksia. Älä ylitä suurinta sallittua painetta. • Älä koskaan ylitä renkaiden tai muiden tällä laitteella täytettävien tuotteiden suurinta sallittua painetta. • Älä yritä täyttää pientä painetta vaativia tuotteita, kuten leluja, jalkapalloja jne. • Aseta laite sellaiseen paikkaan, ettei mikään tuki tai estä raittiin ilman virtaamista tuuletusaukkoihin. • Älä sijoita esineitä laitetta vasten tai laitteen päälle. • Käytä laitetta vain kuivissa paikoissa. • Käytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ei ole herkästi syttyviä materiaaleja tai liuotinhöyryjä, jos tämä on mahdollista. Kun käytät laitetta tulenarkojen materiaalien ruiskuttamiseen, varmista, että laite on tuulen yläpuolella ja poissa ruiskutusalueelta. • Tietyt laitteen osat, kuten pumppupää ja lähtöletku, voivat tulla hyvin kuumiksi käytön yhteydessä. Laite on kuuma useita minuutteja käytön jälkeen. Älä kosketa paljaita metalliosia toiminnan aikana tai heti sen jälkeen. • Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa. • Älä seiso laitteen päällä. • Älä käytä paineilmaa vaatteiden puhdistamiseen. • Varoitus! Paineilmaa ei saa hengittää! • Ruiskutettavat materiaalit, kuten maalituotteet, voivat sisältää haitallisia aineita, jotka aiheuttavat terveysriskin. Käytä aina asianmukaista hengityssuojainta, kun ruiskutat materiaaleja. Tarkista myös ruiskutettavan materiaalin asettamat vaatimukset. • Käytä aina sivusuojin varustettuja suojalaseja käyttäessäsi tätä laitetta. • Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä kohti. Paineilma voi vahingoittaa paljasta ihoa ja singota irtonaisia partikkeleja ja pieniä esineitä suurella nopeudella. • Sammuta laite, vuodata paine pois ilmaletkusta ja säiliöstä ja irrota laitteen verkkojohto ennen huoltotöitä tai työkalujen ja tarvikkeiden liittämistä. Koneessa on seuraavat piktogrammit: Käytä kuulonsuojaimia Taattu melutaso Suurin paine
Sivu: 4
72 S U O M I Säiliön tilavuus Ilmatilavuus Vapaa ilman tulo Korkean lämpötilan varoitus Älä kosketa laitteen kuumia osia Älä seiso laitteen päällä Tyhjennä säiliö Säiliön painemittari Ilmanpaineen säätönuppi Ilmanpainemittari Lue käyttöohje Turvallista käyttöä koskeva varoitus Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Paineilmakompressori 1 Synteettisen kompressoriöljyn pullo 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) Paineilmakompressori D55155 on suunniteltu paineilman tuottamiseen ammattilaiskäyttöön. 1 Virtakytkin 2 Letkun liitin 3 Ilmanpainemittari 4 Ilmanpaineen säätönuppi 5 Säiliön painemittari 6 Öljyn mittatikku Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on 1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta. Ilmaletkun asentaminen ja irrottaminen (kuva A) Laitteessa on 2 ilmaletkuliitäntää. Kiinnitys • Työnnä ilmaletkun koiraspää liittimeen (2). • Tarkista, onko ilmaletku kytketty oikein. Irrotus • Työnnä ilmaletkun koiraspää syvälle liittimeen (2). • Työnnä liittimen kaulus sisään. • Irrota ilmaletku vetämällä koiraspää ulos liittimestä. • Päästä irti kauluksesta.
Sivu: 5
73 S U O M I Varmista aina, että säiliö on paineeton ennen ilmaletkun asentamista tai poistamista. Ilmanpaineen säätäminen (kuva A) Paineilmaletkuun tulevaa painetta voidaan säätää siten, että se vastaa laitteeseen kytkettävän työkalun tai tarvikkeen paineluokitusta. • Vedä säätönuppi (4) ulos. • Säädä ilmanpainetta kääntämällä nuppia. Ilmanpaine voidaan lukea suoraan mittarista (3). - Ilmanpainetta voidaan kasvattaa kääntämällä nuppia myötäpäivään. - Ilmanpainetta voidaan pienentää kääntämällä nuppia vastapäivään. • Paina nuppi lukitusasentoon, kun vaadittu paine on asetettu. Tarkista aina laitteeseen kytkettävän työkalun tai tarvikkeen suurin sallittu paine. Käyttöohjeet Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. Laitteen ottaminen käyttöön • Tarkista pumpun öljymäärä. • Varmista, että säiliö on tyhjennetty oikein. • Tarkista, että turvaventtiilit toimivat oikein. • Kytke paineilmaletku laitteeseen ja säädä ilmanpaine oikeaksi. • Käynnistä laite. • Anna laitteen kerätä painetta. Moottori pysähtyy automaattisesti, kun tietty rajapaine saavutetaan. • Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun paine laskee tämän rajapaineen alapuolelle. Laitteen poistaminen käytöstä • Kytke laite pois päältä. • Anna laitteen jäähtyä. • Sulje ilmanpaineen säätönuppi ja irrota ilmaletku. • Tyhjennä säiliö. Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva B) • Kytke laite päälle kääntämällä kytkin (1) I-asentoon. • Kytke laite pois päältä kääntämällä kytkin (1) 0-asentoon. Sammuta laite aina virtakytkimestä ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Moottorin ylikuumeneminen (kuva C) Laitteessa on suojaus ylikuumenemista vastaan: mikäli moottori ylikuumenee, virransyöttö moottoriin katkeaa. • Kun ylikuumenemissuoja menee päälle, sammuta laite ja anna moottorin jäähtyä. • Paina ylikuumenemissuojan nollauspainiketta (7), kunnes kuulet napsahduksen. • Käynnistä laite. Laite on taas käyttövalmis. Lisävarusteet Seuraavia tarvikkeita voidaan tarvita käyttötarkoituksesta riippuen: • Paineilmaletkustoon asennettava suodatin kosteuden ja öljysumun poistamiseksi paineilmasta. • Letkustoon asennettava voitelulaite, joka pidentää paineilmatyökalujen käyttöikää. Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. • Tarkista seuraavat seikat säännöllisesti turvallisuuden takaamiseksi: - säiliön vuodot - öljyjärjestelmän vuodot - käynnissä olevan moottorin epätavallinen melu tai tärinä Säiliön tyhjentäminen (kuva D) Säiliö on tyhjennettävä ennen paineilmaletkun asentamista, huoltotoimia tai laitteen poistamista käytöstä. • Nosta laitetta siten, että pääset käsiksi tyhjennysventtiiliin. • Ota kiinni tyhjennysventtiilin vivusta (8) ja käännä vipua hitaasti niin, että säiliö tyhjenee asteittain. • Kun paine on 0,7 bar, käännä venttiili täysin auki. • Pidä laitetta noin 10° kulmassa, jotta säiliössä mahdollisesti oleva kosteus tai lika poistuu.
Sivu: 6
74 S U O M I • Tarkista, että säiliön painemittarin lukema on 0. Näin varmistat, ettei säiliössä ole painetta. • Sulje tyhjennysventtiili. Pumpun öljyn vaihto (kuva C) Kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, pumpun öljy on vaihdettava 50 käyttötunnin jälkeen. Tämän jälkeen pumpun öljy on vaihdettava 200 käyttötunnin välein tai vähintään 3 kuukauden välein. • Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (9) alle. • Irrota mittatikku (6). • Irrota tyhjennystulppa. • Anna öljyn valua pois pitkään. Pidä laitetta noin 10° kulmassa, jotta öljy valuu tehokkaasti kohti tyhjennystulppaa. • Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen, kun öljy on poistettu. • Täytä öljysäiliö. • Asenna mittatikku takaisin. Öljymäärän tarkistaminen (kuva E) Öljymäärä on tarkistettava päivittäin. • Irrota mittatikku (6). • Pyyhi öljy pois mittatikusta. • Aseta mittatikku takaisin muutaman sekunnin ajaksi, jotta öljy kerääntyy tikun ympärille. • Poista mittatikku ja tarkista öljyn määrä. Öljyn määrä on oikea, jos öljyjälki on merkkien (10) välissä. • Lisää öljyä, jos jälki on alamerkin alapuolella. Ilmansuodattimen tarkistaminen (kuva C) Ilmansuodatin on tarkistettava viikoittain. Ilmansuodatin on vaihdettava 200 käyttötunnin jälkeen. • Poista suodatin (11) pumppupäästä. • Erota suodattimen runko kahteen eri puoliskoon. • Jos elementti on likainen, puhdista se kuivalla ilmalla. Vaihda elementti, jos epäilet sen kuntoa. • Kokoa suodatinrunko uudelleen. • Asenna suodatin pumppupäähän. Kiristä suodatin käsin. Paineenvapautusventtiilin toiminnan tarkistaminen (kuva B) Paineenvapautusventtiili on tarkistettava kuukausittain. • Varmista, ettei säiliössä ole painetta. • Tartu turvaventtiiliin vaijerirenkaaseen (12). • Vedä renkaasta muutaman kerran varmistaen näin, että mäntä liikkuu sisään ja ulos. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Koneen ympäristöystävällinen hävitys Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen. Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 7
75 S U O M I TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT- huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D55155, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D55155 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D55155 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D55155

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D55155 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kompressorit
 • Malli/nimi: D55155
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki