DeWalt D55155 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D55155 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Kompressori
  • Malli/nimi: D55155
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 68
69
S U O M I
PAINEILMAKOMPRESSORI D55155
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D55155
Jännite V 230
Ottoteho W 1.100
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
2.850
Nimellisvirta A 15
Pyörimissuunta myötäpäivään
Sähkösuojausluokka I
Suojausaste IP23
Säiliön tilavuus l 15
Ilmatilavuus l/min 190
Vapaa ilman tulo l/min 120
(6 baarin paineella)
Toimintapaine baaria 8
Suurin paine baaria 9
Letkun liitin
tyyppi pikaturvaliitin
(ISO 4414)
koko R 1/4"
Voiteluaine synteettinen öljy
Paino kg 27,7
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
D55155
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso standardin 2000/14/EC mukainen:
D55155
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 81
LWA
(ääniteho) dB(A) 89
LWA
(taattu ääniteho)** dB(A) 99
* käyttäjän korvassa
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Sivu: 69
70
S U O M I
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä
sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä hengityssuojainta,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä kuulosuojaimia
aina, kun äänen taso nousee epämiellyttäväksi,
esim. jos tässä käyttöohjeessa mainittu äänen
taso on suurempi kuin 85 dB (A).
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta,
jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Sivu: 70
71
S U O M I
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin
kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Paineilmakompressoreita koskevat
lisäturvaohjeet
• Säiliö on suunniteltu kestämään tietyt
toimintapaineet. Älä muuta tehtaalla asetettuja
toimintapaineita tekemällä säätöjä tai vaihtamalla
osia.
• Noudata huolellisesti ohjeita, kun tyhjennät säiliötä.
Jos tyhjennysohjeita ei noudateta tai säiliötä ei
tyhjennetä oikein, säiliö heikkenee ja alkaa lopulta
vuotaa. Tämä luo vaaratilanteen.
• Jos säiliöön tulee vuoto, sammuta laite heti.
Älä käytä laitetta ennen kuin valtuutettu
huoltomies on korjannut säiliön.
• Tarkista aina tämän laitteen kanssa käytettävien
työkalujen paineluokitukset. Noudata valmistajan
antamia suosituksia. Älä ylitä suurinta sallittua
painetta.
• Älä koskaan ylitä renkaiden tai muiden tällä
laitteella täytettävien tuotteiden suurinta sallittua
painetta.
• Älä yritä täyttää pientä painetta vaativia tuotteita,
kuten leluja, jalkapalloja jne.
• Aseta laite sellaiseen paikkaan, ettei mikään tuki
tai estä raittiin ilman virtaamista tuuletusaukkoihin.
• Älä sijoita esineitä laitetta vasten tai laitteen päälle.
• Käytä laitetta vain kuivissa paikoissa.
• Käytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole herkästi syttyviä materiaaleja tai
liuotinhöyryjä, jos tämä on mahdollista.
Kun käytät laitetta tulenarkojen materiaalien
ruiskuttamiseen, varmista, että laite on tuulen
yläpuolella ja poissa ruiskutusalueelta.
• Tietyt laitteen osat, kuten pumppupää ja lähtöletku,
voivat tulla hyvin kuumiksi käytön yhteydessä.
Laite on kuuma useita minuutteja käytön jälkeen.
Älä kosketa paljaita metalliosia toiminnan aikana
tai heti sen jälkeen.
• Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Älä käytä paineilmaa vaatteiden puhdistamiseen.
• Varoitus! Paineilmaa ei saa hengittää!
• Ruiskutettavat materiaalit, kuten maalituotteet,
voivat sisältää haitallisia aineita, jotka aiheuttavat
terveysriskin. Käytä aina asianmukaista
hengityssuojainta, kun ruiskutat materiaaleja.
Tarkista myös ruiskutettavan materiaalin asettamat
vaatimukset.
• Käytä aina sivusuojin varustettuja suojalaseja
käyttäessäsi tätä laitetta.
• Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä
kohti. Paineilma voi vahingoittaa paljasta ihoa ja
singota irtonaisia partikkeleja ja pieniä esineitä
suurella nopeudella.
• Sammuta laite, vuodata paine pois ilmaletkusta ja
säiliöstä ja irrota laitteen verkkojohto ennen
huoltotöitä tai työkalujen ja tarvikkeiden
liittämistä.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Käytä kuulonsuojaimia
Taattu melutaso
Suurin paine
Sivu: 71
72
S U O M I
Säiliön tilavuus
Ilmatilavuus
Vapaa ilman tulo
Korkean lämpötilan varoitus
Älä kosketa laitteen kuumia osia
Älä seiso laitteen päällä
Tyhjennä säiliö
Säiliön painemittari
Ilmanpaineen säätönuppi
Ilmanpainemittari
Lue käyttöohje
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Paineilmakompressori
1 Synteettisen kompressoriöljyn pullo
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Paineilmakompressori D55155 on suunniteltu
paineilman tuottamiseen ammattilaiskäyttöön.
1 Virtakytkin
2 Letkun liitin
3 Ilmanpainemittari
4 Ilmanpaineen säätönuppi
5 Säiliön painemittari
6 Öljyn mittatikku
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2
. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Ilmaletkun asentaminen ja irrottaminen (kuva A)
Laitteessa on 2 ilmaletkuliitäntää.
Kiinnitys
• Työnnä ilmaletkun koiraspää liittimeen (2).
• Tarkista, onko ilmaletku kytketty oikein.
Irrotus
• Työnnä ilmaletkun koiraspää syvälle liittimeen (2).
• Työnnä liittimen kaulus sisään.
• Irrota ilmaletku vetämällä koiraspää ulos liittimestä.
• Päästä irti kauluksesta.
Sivu: 72
73
S U O M I
Varmista aina, että säiliö on paineeton
ennen ilmaletkun asentamista tai
poistamista.
Ilmanpaineen säätäminen (kuva A)
Paineilmaletkuun tulevaa painetta voidaan säätää
siten, että se vastaa laitteeseen kytkettävän työkalun
tai tarvikkeen paineluokitusta.
• Vedä säätönuppi (4) ulos.
• Säädä ilmanpainetta kääntämällä nuppia.
Ilmanpaine voidaan lukea suoraan mittarista (3).
- Ilmanpainetta voidaan kasvattaa kääntämällä
nuppia myötäpäivään.
- Ilmanpainetta voidaan pienentää kääntämällä
nuppia vastapäivään.
• Paina nuppi lukitusasentoon, kun vaadittu paine
on asetettu.
Tarkista aina laitteeseen kytkettävän
työkalun tai tarvikkeen suurin sallittu paine.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Laitteen ottaminen käyttöön
• Tarkista pumpun öljymäärä.
• Varmista, että säiliö on tyhjennetty oikein.
• Tarkista, että turvaventtiilit toimivat oikein.
• Kytke paineilmaletku laitteeseen ja säädä
ilmanpaine oikeaksi.
• Käynnistä laite.
• Anna laitteen kerätä painetta. Moottori pysähtyy
automaattisesti, kun tietty rajapaine saavutetaan.
• Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun paine laskee tämän rajapaineen alapuolelle.
Laitteen poistaminen käytöstä
• Kytke laite pois päältä.
• Anna laitteen jäähtyä.
• Sulje ilmanpaineen säätönuppi ja irrota ilmaletku.
• Tyhjennä säiliö.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva B)
• Kytke laite päälle kääntämällä kytkin (1) I-asentoon.
• Kytke laite pois päältä kääntämällä kytkin (1)
0-asentoon.
Sammuta laite aina virtakytkimestä
ennen kuin irrotat virtajohdon
pistorasiasta.
Moottorin ylikuumeneminen (kuva C)
Laitteessa on suojaus ylikuumenemista vastaan:
mikäli moottori ylikuumenee, virransyöttö moottoriin
katkeaa.
• Kun ylikuumenemissuoja menee päälle, sammuta
laite ja anna moottorin jäähtyä.
• Paina ylikuumenemissuojan nollauspainiketta (7),
kunnes kuulet napsahduksen.
• Käynnistä laite. Laite on taas käyttövalmis.
Lisävarusteet
Seuraavia tarvikkeita voidaan tarvita
käyttötarkoituksesta riippuen:
• Paineilmaletkustoon asennettava suodatin
kosteuden ja öljysumun poistamiseksi paineilmasta.
• Letkustoon asennettava voitelulaite, joka
pidentää paineilmatyökalujen käyttöikää.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Tarkista seuraavat seikat säännöllisesti
turvallisuuden takaamiseksi:
- säiliön vuodot
- öljyjärjestelmän vuodot
- käynnissä olevan moottorin epätavallinen melu
tai tärinä
Säiliön tyhjentäminen (kuva D)
Säiliö on tyhjennettävä ennen paineilmaletkun
asentamista, huoltotoimia tai laitteen poistamista
käytöstä.
• Nosta laitetta siten, että pääset käsiksi
tyhjennysventtiiliin.
• Ota kiinni tyhjennysventtiilin vivusta (8) ja käännä
vipua hitaasti niin, että säiliö tyhjenee asteittain.
• Kun paine on 0,7 bar, käännä venttiili täysin auki.
• Pidä laitetta noin 10° kulmassa, jotta säiliössä
mahdollisesti oleva kosteus tai lika poistuu.
Sivu: 73
74
S U O M I
• Tarkista, että säiliön painemittarin lukema on 0.
Näin varmistat, ettei säiliössä ole painetta.
• Sulje tyhjennysventtiili.
Pumpun öljyn vaihto (kuva C)
Kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran,
pumpun öljy on vaihdettava 50 käyttötunnin jälkeen.
Tämän jälkeen pumpun öljy on vaihdettava 200
käyttötunnin välein tai vähintään 3 kuukauden välein.
• Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (9) alle.
• Irrota mittatikku (6).
• Irrota tyhjennystulppa.
• Anna öljyn valua pois pitkään. Pidä laitetta noin
10° kulmassa, jotta öljy valuu tehokkaasti kohti
tyhjennystulppaa.
• Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen,
kun öljy on poistettu.
• Täytä öljysäiliö.
• Asenna mittatikku takaisin.
Öljymäärän tarkistaminen (kuva E)
Öljymäärä on tarkistettava päivittäin.
• Irrota mittatikku (6).
• Pyyhi öljy pois mittatikusta.
• Aseta mittatikku takaisin muutaman sekunnin
ajaksi, jotta öljy kerääntyy tikun ympärille.
• Poista mittatikku ja tarkista öljyn määrä. Öljyn määrä
on oikea, jos öljyjälki on merkkien (10) välissä.
• Lisää öljyä, jos jälki on alamerkin alapuolella.
Ilmansuodattimen tarkistaminen (kuva C)
Ilmansuodatin on tarkistettava viikoittain.
Ilmansuodatin on vaihdettava 200 käyttötunnin jälkeen.
• Poista suodatin (11) pumppupäästä.
• Erota suodattimen runko kahteen eri puoliskoon.
• Jos elementti on likainen, puhdista se kuivalla
ilmalla. Vaihda elementti, jos epäilet sen kuntoa.
• Kokoa suodatinrunko uudelleen.
• Asenna suodatin pumppupäähän. Kiristä
suodatin käsin.
Paineenvapautusventtiilin toiminnan
tarkistaminen (kuva B)
Paineenvapautusventtiili on tarkistettava kuukausittain.
• Varmista, ettei säiliössä ole painetta.
• Tartu turvaventtiiliin vaijerirenkaaseen (12).
• Vedä renkaasta muutaman kerran varmistaen
näin, että mäntä liikkuu sisään ja ulos.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Sivu: 74
75
S U O M I
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D55155 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D55155

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D55155, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D55155 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D55155 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.