DeWalt D55145 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt D55145 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Kompressori
  • Malli/nimi: D55145
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 70
71
PAINEILMAKOMPRESSORI D55145
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D55145
Jännite V 230
Ottoteho W 1.100
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
2.850
Nimellisvirta A 10
Sähkösuojausluokka I
Suojausaste IP23
Säiliön tilavuus l 24
Ilmatilavuus l/min 179
Vapaa ilman tulo l/min 68 (6 baarin
paineella)
Toimintapaine baaria 6
Suurin paine baaria 8
Letkun liitin
tyyppi pikaturvaliitin
(ISO 4414)
koko R 1/4"
Paino kg 21
Sulakkeet:
230 V 10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
D55145
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
seuraavien standardien mukaisesti: 87/404 ETY,
98/37/ETY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
D55145
LpA
(äänenpaine) dB(A)* 80
LWA
(ääniteho) dB(A) 91
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
S U O M I
Sivu: 71
72
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina
noudatettava kyseisessä maassa voimassa
olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski
pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka
eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta,
jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvatja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä
käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
S U O M I
Sivu: 72
73
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin
kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Paineilmakompressoreita koskevat
lisäturvaohjeet
• Säiliö on suunniteltu kestämään tietyt
toimintapaineet. Älä muuta tehtaalla asetettuja
toimintapaineita tekemällä säätöjä tai vaihtamalla
osia.
• Noudata huolellisesti ohjeita, kun tyhjennät
säiliötä. Jos tyhjennysohjeita ei noudateta tai
säiliötä ei tyhjennetä oikein, säiliö heikkenee ja
alkaa lopulta vuotaa. Tämä luo vaaratilanteen.
• Jos säiliöön tulee vuoto, sammuta laite heti. Älä
käytä laitetta ennen kuin valtuutettu huoltomies
on korjannut säiliön.
• Käytä vain hyvässä kunnossa olevia ilmaletkuja.
• Tarkista aina tämän laitteen kanssa käytettävien
työkalujen paineluokitukset. Noudata valmistajan
antamia suosituksia. Älä ylitä suurinta sallittua
painetta.
• Älä koskaan ylitä renkaiden tai muiden tällä laitteella
täytettävien tuotteiden suurinta sallittua painetta.
• Älä yritä täyttää pientä painetta vaativia tuotteita,
kuten leluja, jalkapalloja jne.
• Aseta laite sellaiseen paikkaan, ettei mikään tuki
tai estä raittiin ilman virtaamista
tuuletusaukkoihin.
• Älä sijoita esineitä laitetta vasten tai laitteen päälle.
• Käytä laitetta vain kuivissa paikoissa.
• Älä käytä laitetta ulkona.
• Käytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole herkästi syttyviä materiaaleja tai
liuotinhöyryjä, jos tämä on mahdollista. Kun käytät
laitetta tulenarkojen materiaalien ruiskuttamiseen,
varmista, että laite on tuulen yläpuolella ja poissa
ruiskutusalueelta.
• Tietyt laitteen osat, kuten pumppupää ja
lähtöletku, voivat tulla hyvin kuumiksi käytön
yhteydessä. Laite on kuuma useita minuutteja
käytön jälkeen. Älä kosketa paljaita metalliosia
toiminnan aikana tai heti sen jälkeen.
• Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Älä käytä paineilmaa vaatteiden puhdistamiseen.
• Varoitus! Paineilmaa ei saa hengittää!
• Ruiskutettavat materiaalit, kuten maalituotteet,
voivat sisältää haitallisia aineita, jotka aiheuttavat
terveysriskin. Käytä aina asianmukaista
hengityssuojainta, kun ruiskutat materiaaleja.
Tarkista myös ruiskutettavan materiaalin
asettamat vaatimukset.
• Käytä aina sivusuojin varustettuja suojalaseja
käyttäessäsi tätä laitetta.
• Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä
kohti. Paineilma voi vahingoittaa paljasta ihoa ja
singota irtonaisia partikkeleja ja pieniä esineitä
suurella nopeudella.
• Sammuta laite, vuodata paine pois ilmaletkusta ja
säiliöstä ja irrota laitteen verkkojohto ennen
huoltotöitä tai työkalujen ja tarvikkeiden liittämistä.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Käytä kuulonsuojaimia
Taattu melutaso
Suurin paine
S U O M I
Sivu: 73
74
Säiliön tilavuus
Ilmatilavuus
Vapaa ilman tulo
Korkean lämpötilan varoitus
Älä kosketa laitteen kuumia osia
Älä seiso laitteen päällä
Tyhjennä säiliö
Säiliön painemittari
Ilmanpaineen säätönuppi
Ilmanpainemittari
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Paineilmakompressori
1 Pyöräsarja
1 Kahvaosa
1 Jalka
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Paineilmakompressori D55145 on suunniteltu
paineilman tuottamiseen ammattilaiskäyttöön.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kevyissä töissä,
kuten naulainkoneissa.
1 Virtakytkin
2 Ilmanpaineen säätönuppi
3 Letkun liitin
4 Ilmanpainemittari
5 Säiliön painemittari
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Pyörien asentaminen (kuva B)
• Pidä ensimmäistä pyörää (6) pyöräkiinnikkeen (7)
edessä.
• Työnnä pyörän pultti (8) pyörän ja pyörän
kiinnikkeen läpi.
• Asenna mutteri (9) ruuvin uraan. Kiristä mutteri.
• Asenna toinen pyörä samojen ohjeiden mukaan.
Kahvaosan (kuva C) asentaminen
• Paina kahvaosa (10) tiukasti kahvaan (11).
Jalan kiinnittäminen (kuva D)
• Paina kumijalka (12) tiukasti telineeseen (13).
S U O M I
Sivu: 74
75
Ilmaletkun asentaminen ja irrottaminen (kuva E)
Laitteessa on 1 ilmaletkuliitäntä.
Kiinnitys
• Työnnä ilmaletkun koiraspää (14) liittimeen (3).
• Tarkista, onko ilmaletku kytketty oikein.
Irrotus
• Työnnä ilmaletkun koiraspäätä syvemmälle (14)
liittimeen (3).
• Työnnä liittimen kaulus (15) sisään.
• Irrota ilmaletku vetämällä koiraspää ulos liittimestä.
• Päästä irti kauluksesta.
Varmista aina, että säiliö on paineeton
ennen ilmaletkun asentamista tai
poistamista.
Ilmanpaineen säätäminen (kuva F)
Paineilmaletkuun tulevaa painetta voidaan säätää
siten, että se vastaa laitteeseen kytkettävän työkalun
tai tarvikkeen paineluokitusta.
• Vedä säätönuppi (2) ulos.
• Säädä ilmanpainetta kääntämällä nuppia.
Ilmanpaine voidaan lukea suoraan mittarista (4).
- Ilmanpainetta voidaan kasvattaa kääntämällä
nuppia myötäpäivään.
- Ilmanpainetta voidaan pienentää kääntämällä
nuppia vastapäivään.
• Paina nuppi lukitusasentoon, kun vaadittu paine
on asetettu.
Tarkista aina laitteeseen kytkettävän
työkalun tai tarvikkeen suurin sallittu paine.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Laitteen ottaminen käyttöön
• Varmista, että säiliö on tyhjennetty oikein.
• Varmista, että tyhjennysventtiili on suljettu.
• Tarkista, että turvaventtiilit toimivat oikein.
• Tarkista liittimen kunto.
• Kytke paineilmaletku laitteeseen ja säädä
ilmanpaine oikeaksi.
• Käynnisµ laite.
• Anna laitteen kerätä painetta. Moottori pysähtyy
automaattisesti, kun tietty rajapaine saavutetaan.
• Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun paine laskee tämän rajapaineen alapuolelle.
Laitteen poistaminen käytöstä
• Kytke laite pois päältä.
• Anna laitteen jäähtyä.
• Sulje ilmanpaineen säätönuppi ja irrota ilmaletku.
• Tyhjennä säiliö.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A)
• Kytke laite päälle vetämällä kytkin (1) I-asentoon.
• Kytke laite pois päältä painamalla kytkin (1) 0-
asentoon.
Sammuta laite aina virtakytkimestä
ennen kuin irrotat virtajohdon
pistorasiasta.
Ylikuormasuoja (kuva G)
Laitteessa on ylikuormasuoja: mikäli moottori
ylikuumenee, virransyöttö moottoriin katkeaa.
• Sammuta laite ja anna moottorin jäähtyä.
• Paina nollauspainiketta (16), kunnes kuulet
napsahduksen.
• Käynnistä laite. Laite on taas käyttövalmis.
Lisävarusteet
Seuraavia tarvikkeita voidaan tarvita
käyttötarkoituksesta riippuen:
• Paineilmaletkustoon asennettava suodatin
kosteuden ja öljysumun poistamiseksi
paineilmasta.
• Letkustoon asennettava voitelulaite, joka
pidentää paineilmatyökalujen käyttöikää.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Tarkista seuraavat seikat säännöllisesti
turvallisuuden takaamiseksi:
S U O M I
Sivu: 75
76
- säiliön vuodot
- käynnissä olevan moottorin epätavallinen melu tai
tärinä
Säiliön tyhjentäminen (kuva H)
Säiliö on tyhjennettävä ennen paineilmaletkun
asentamista, huoltotoimia tai laitteen poistamista
käytöstä.
• Ota kiinni tyhjennysventtiilin ruuvista (17) ja
käännä ruuvia hitaasti niin, että säiliö tyhjenee
asteittain.
• Kun paine on 0,7 bar, käännä venttiili täysin auki.
Näin voit poistaa säiliöstä kosteuden tai lian.
• Tarkista, että säiliön painemittarin lukema on 0.
Näin varmistat, ettei säiliössä ole painetta.
• Sulje tyhjennysventtiili.
Ilmansuodattimen tarkistaminen (kuva I)
Ilmansuodatin (18) on tarkistettava viikoittain.
Ilmansuodatin on vaihdettava 50 käyttötunnin
jälkeen.
• Poista ilmansuodatin pumppupäästä.
• Jos elementti on likainen, puhdista se kuivalla
ilmalla. Vaihda suodatin tarvittaessa.
• Asenna suodatin uudelleen.
Paineenvapautusventtiilin toiminnan
tarkistaminen (kuva J)
Paineenvapautusventtiili (19) on tarkistettava
kuukausittain.
• Varmista, ettei säiliössä ole painetta.
• Tartu turvaventtiiliin vaijerirenkaaseen (20).
• Vedä renkaasta muutaman kerran varmistaen
näin, että mäntä liikkuu sisään ja ulos.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
S U O M I
Sivu: 76
77
S U O M I
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ-
ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt D55145 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D55145

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D55145, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D55145 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D55145 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.