DeWalt D28410 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D28410 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 216 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
Sivu: 1
SUOMI 149 KULMAHIOMAKONEET D28410, D28411, D28413, D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C, D28750 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D28410 D28411 D28413 D28414 D28421 Jännite V 230 230 230 230 230 Tyyppi 3 3/4 5 5/6 3 Virransyöttö K 2100 2100 2200 2200 2300 Kuormittamaton nimellisnopeus min-1 8500 6500 8500 6500 6500 Laikan halkaisija mm 180 230 180 230 230 Karan halkaisija M14 M14 M14 M14 M14 Karan pituus mm 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Paino kg 4,7* 4,7* 4,7* 4,7* 5,3* * Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen D28422 D28423 D28432C D28750 Jännite V 230 230 230 230 Tyyppi 3 3 3 3/4 Virransyöttö K 2400 2400 2600 2400 Kuormittamaton nimellisnopeus min-1 8500 6500 6500 5000 Laikan halkaisija mm 180 230 230 230 Karan halkaisija M14 M14 M14 M14 Karan pituus mm 21,5 21,5 21,5 21,5 Paino kg 5,3* 5,3* 5,3* 5,3* * Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen D28410 D28411 D28413 D28414 D28421 LPA (äänenpaine) dB (A) 96 98 96 98 94 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 LWA (ääniteho) dB (A) 102 103 102 103 101 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3,2 4,5 3,2 4,5 3,0 D28422 D28423 D28432C D28750 LPA (äänenpaine) dB (A) 96 94 94 95 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3,0 3,0 3,0 3,0 LWA (ääniteho) dB (A) 102 101 101 101 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3,5 3,0 3,0 3,0
Sivu: 2
SUOMI 150 D28410 D28411 D28413 D28414 D28421 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah pinnan hionta ah,AG = m/s² 4,9 4,9 4,9 5,2 5,1 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tärinän päästöarvo ah hiekkapaperihionta ah,DS = m/s² 2,3 - 2,2 - - Vaihtelu K = m/s² 1,5 - 1,5 - - D28422 D28423 D28432C D28750 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah pinnan hionta ah,AG = m/s² 4,6 5,1 5,1 4,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 Tärinän päästöarvo ah hiekkapaperihionta ah,DS = m/s² 1,6 - - - Vaihtelu K = m/s² 1,5 - - - Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI D28410, D28411, D28413, D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C, D28750 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 3
SUOMI 151 Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 01.03.2012 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Sivu: 4
SUOMI 152 g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. MUUT TURVAOHJEET Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi hiomakoneena (vain D28410, D28413 ja D28422), teräsaharja- ja leikkauskoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. b) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä sähkötyökalua esimerkiksi kiillottamiseen. Toimenpiteitä kuten hiomista ei ole suositeltavaa suorittaa tällä sähkötyökalulla (D28411, D28414, D28421, D28423, D28432C ja D28750). Jos sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko. c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun. d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää kappaleita. e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita riittävän tehokkaasti. f) Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava sovittaa sähkötyökalun karaan oikein. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi. g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa.
Sivu: 5
SUOMI 153 h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta, joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja. Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. k) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi. l) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan. m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua kehoosi. n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne. p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun. TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA) Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan. Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi myös rikkoutua. Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla. a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään. b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun. c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni. d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi aiheutua takapotku. e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan menetys. Erityiset varoitukset hiottaessa ja katkaistaessa a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran. b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen ja koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen kipinöiden vuoksi.
Sivu: 6
SUOMI 154 c) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan. d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia kuin hiomalaikat. e) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat särkyä. Erityiset varoitukset katkaistaessa a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai takapotkun vaaraa. b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun päällesi. c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut keskeyttämään katkaisemisen, katkaise sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt. d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen työkappaleessa. e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden oman painon vuoksi. Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan molemmille puolille. f) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka aiheuttaa takapotkun. Erityiset varoitukset hiottaessa hiomapaperilla (vain D28410, D28413, D28422) a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita. Noudata valmistajan suosituksia valitessasi hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, laikan kulumisen tai takapotkun vaara.. Erityiset varoitukset käytettäessä teräsharjaa a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia myös normaalissa käytössä. Älä rasita kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa. Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon helposti. b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua käyttää suojusta, älä anna teräsharjan osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi. Lisäturvallisuusohjeet • Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi. • Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen. – lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. – vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Sivu: 7
SUOMI 155 Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (t) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Kulmahiomakone 1 Suojus 1 Sivukahva 1 Laippa 1 Avain 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Virtakytkin b.Vapautuskytkin c. Karan lukitus d.Suojus e. Sivukahva KÄYTTÖTARKOITUS Tehokkaat D28410, D28413 ja D28422 -kulmahiomakoneet on suunniteltu ammattimaisiin hionta-, leikkaus-, teräsharjaus- ja hiekkapaperihiontasovelluksiin. Tehokkaat D28411, D28414, D28421, D28423, D28432C ja D28750 -kulmahiomakoneet on tarkoitettu ammattimaisiin hionta-, leikkaus- ja teräsharjaussovelluksiin. ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja, joiden keskiosassa on painautuma. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Pehmeä käynnistys D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C, D28750 Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen nykäyksen käynnistettäessä. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa työskennellessä. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke
Sivu: 8
SUOMI 156 pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 6, 7) VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kahva on kiristetty oikein. VAROITUS: Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen Kun aiot hioa, ruuvaa sivukahva (e) tiukasti yhteen rei’istä (o) vaihdelaatikon jommallakummalla puolella (kuva 6). Kun aiot leikata, ruuvaa sivukahva (e) tiukasti päällä olevaan reikään (p) tai yhteen reikään (q) vaihdelaatikon jommallakummalla puolella (kuva 7). Pääkahvan kääntäminen (kuvat 8, 9) D28423, D28432C, D28750 Käännettävä kahva helpottaa käsittelyä leikkaussovelluksissa, kun sivukahva on kiinnitetty päällä olevaan reikään. Käännettävä kahva voidaan asettaa 30°:n, 60°:n ja 90°:n asteen kulmaan sekä vasemmalle että oikealle. 1. Vedä jousikuormitettua salpaa (r) ja vapauta kääntömekanismi (kuva 8). Pidä salpaa ulos vedetyssä asennossa. 2. Käännä kahva (s) haluttuun asentoon (kuva 9). 3. Vapauta salpa ja lukitse se paikalleen. 4. Tarkista, että kääntömekanismi on lukittu. VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos kääntökahvaa ei ole lukittu. Suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 2) VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa on käytettävä suojuksia. Jos D28410, D28411, D28413, D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C- tai D28750- käytetään sidotulla hiomalaikalla metallin tai kiven leikkaamiseen, on EHDOTTOMASTI käytettävä tyypin 1 suojaa. Tyypin 1 suojuksia voi ostaa DEWALT-jälleenmyyjiltä. HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä näissä kulmahiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja katkaisuvarustekaaviossa. 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin. 2. Vapauta kiristyslukko (f) ja pidä suojusta (d) työkalun yllä kuvan osoittamalla tavalla. 3. Pane kiinnitysulokkeet (g) samaan kohtaan lovien (h) kanssa. 4. Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon. 5. Lisää sulkuvoimaa tarvittaessa kiristämällä ruuvia (i). 6. Kiristä kiristyslukko. Kun haluat poistaa suojuksen, vapauta kiristyslukko. HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää säätöruuvin avulla, älä käytä työkalua. Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista varten. Hioma- tai katkaisulaikan asettaminen paikoilleen ja irrottaminen (kuvat 3–5) VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta laikkaa. 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin. 2. Sovita takalaippa (j) karaan (k) (kuva 3). 3. Aseta levy (l) takalaipan (j) (kuva 4) päälle. Kun asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen, varmista, että kohotettu keskiosa (m) osoittaa taustalaippaa (j). 4. Sovita laipan kierteinen mutteri (n) karaan (k) (kuva 5): a. Laipan kiinnitysmutterin (n) kierteisen renkaan on osoitettava levyä kohti, kun hiomalaikkaa asetetaan paikalleen (kuva 5A); b. Laipan kiinnitysmutterin (n) kierteisen renkaan on osoitettava levystä poispäin, kun katkaisulaikkaa asetetaan paikalleen (kuva 5B).
Sivu: 9
SUOMI 157 5. Paina karan lukitusta (c) ja kierrä karaa (k), kunnes se lukittuu paikalleen (kuva 4). 6. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (n) käyttämällä mukana toimitettua kaksinastaista kiintoavainta. 7. Vapauta karan lukitus. 8. Voit irrottaa levyn löysentämällä kierteistä kiinnitysmutteria (n) kaksinastaisella kiintoavaimella. Alustan/hiomapaperin asentaminen ja poistaminen (kuvat 1, 5) 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin. 2. Poista taustalaippa (j). 3. Aseta kumialusta oikein karaan (k). 4. Aseta hiomapaperi kumialustaan. 5. Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri (n) kartaan. Kierteiden kiinnitysmutterin (n) renkaan on oltava kumialustaan päin. 6. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kierrä karaa (k), kunnes se lukittuu paikalleen. 7. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (n) kaksipäisellä ruuviavaimella. 8. Vapauta karan lukitus. 9. Poista kumialusta, löysää kierteistä kiinnitysmutteria (n) kaksipäisellä ruuviavaimella. Kuppiteräsharjan kiinnittäminen Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman välilevyä ja kierteistä laippaa. Ennen käyttämistä • Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita. • Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa. • Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomis- ja leikkausvarustetaulukko. • Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun merkityn nuolen suuntaan. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. VAROITUS: • Varmista, että hiottava kappale on tiukasti kiinni. • Käytä puristimia tai ruuvipuristinta työkappaleen kiinnittämiseksi ja tukemiseksi tukevaan alustaan. Työkappale on tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin työkappaleen liikkumisen ja hallinnan menetyksen estämiseksi. Jos työkappale liikkuu tai hallinta menetetään, vaaratilanteita ja henkilövahinkoja voi aiheutua. • Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan lähelle laikan molemmalla puolella. • Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua.. • Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti käytön aikana • Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina laikkaa sivusuunnassa. • Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu kuumenee, jäähdytä se antamalla sen olla toiminnassa muutama minuutti ilman kuormitusta. Älä kosketa lisävarusteisiin ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat kuumenevat huomattavasti käytön aikana. • Älä kiinnitä suurella aukolla varustettua hiomapyörää sovittimen avulla.
Sivu: 10
SUOMI 158 • Älä käytä tätä laitetta ilman suojusta. • Tätä työkalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi hiomakupin kanssa. • Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa. • Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa. • Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä myös virran katkaisemisen jälkeen. Käsien oikea asento (kuva 1) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan (e) yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa 1 näkyvällä tavalla. Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva 1) Virtakytkimessä on vapautuskytkin. Käynnistä työkalu painamalla vapautuskytkintä (b) ja sen jälkeen virtakytkintä (a). Vapauta vapautuskytkin (b). Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin. Karan lukko (kuva 1) Karan lukko (c) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on irrotettu pistorasiasta. HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa vahingoittumisen. Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu. Metallin työstäminen Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa. Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun, vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DEWALT- huoltokorjaamoon. VAROITUS: tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi, joten on olemassa sähköiskun vaara. Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa. Pehmeiden laikkojen käyttäminen VAROITUS: Metallipölyä voi kertyä. Runsas metallin työstäminen pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden vähentämiseksi yhdistä laite vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla. Lisätietoja on jäljempänä. Metallin leikkaaminen Käytä aina suojatyyppiä 1 leikatessa hiomalaikoilla. Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin mukaan leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta konetta. Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella paineella. Konetta on aina käytettävä pystyasennossa. Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta. Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta. Karkea hiominen Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen. Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella paineella. Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen muodostu uria. Kiven leikkaaminen Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen. Kiven leikkaamisessa on suositeltavaa käyttää timanttilaikkaa. Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä hengityssuojaa käyttäen. Työstöön liittyviä vinkkejä Ole varovainen aukkoja leikatessa rakenteellisiin seiniin.
Sivu: 11
SUOMI 159 Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten seinien aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on noudatettava aina. Ota yhteyttä rakenteelliseen teknikkoon, arkkitehtiin tai rakennustyömään valvojaan ennen työtoimenpiteiden aloittamista. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Hiiliharjat Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite on huollettava, moottori lakkaa toimimasta.. Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. LISÄVARUSTETAULUKKO Maks. [mm] [mm] Vähimmäiskierto [min.-1 ] Kiertonopeus [m/s] Kierteisen reiän pituus [mm] D b d d D b 230 6 22,23 6 500 80 - 180 8 22,23 8 500 80 - D 230 - - 6 500 80 - 180 - - 8 500 80 - D d b 100 30 M14 8 500 45 23,0 D 230 15 M14 6 500 80 23,0 180 15 M14 8 500 80 23,0 Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
Sivu: 12
SUOMI 160 DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU. com. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
Sivu: 13
SUOMI 161 HIOMAVARUSTEKAAVIO Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen TYYPIN 27 SUOJUS Hiomalaikka, jonka keskiosassa on painautuma Tyypin 27 suojus Tukilaippa Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Liuskalaikka Vaijeripyörät Vaijeripyörät ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Vaijeripyörä Teräskuppi ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Teräslankaharja Taustalaippa/ hiomapaperiarkki Tyypin 27 suojus Kuminen taustalaippa Hiomapaperilevy Kierteinen kiinnitysmutteri
Sivu: 14
SUOMI 162 HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa) Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen TYYPIN 1 SUOJUS Kivimateriaalin leikkuulaikka, taittunut Tyypin 1 suojus Tukilaippa Katkaisulaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Metallin katkaisulaikka, taittunut TYYPIN 1 SUOJUS TAI TYYPIN 27 SUOJA Timanttikatkaisulaikka

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D28410, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D28410 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D28410 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D28410

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D28410 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kulmahiomakoneet
 • Malli/nimi: D28410
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka