D28135

DeWalt D28135 käyttöohjeet

D28135

Käyttöopas tuotteelle DeWalt D28135 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 120 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
Sivu: 1
85 S U O M I KULMAHIOMAKONE D28111/D28113(K)/ D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28139/D28141 Onneksi olkoon! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista. Tekniset tiedot D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 Jännite V 230 230 230 230 230 230 230 230 Ottoteho W 850 900 900 1.200 1.100 1.400 850 1.400 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 Laikkakoko mm 115 115 125 125 125 125 125 150 Karan kierre M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 Paino kg 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 1,6 2,0 Sulakkeet: 230 V 10 A Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä: Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta. Osoittaa sähköiskun vaaraa. Tulenvaara.
Sivu: 2
86 S U O M I EY-vaatimustenmukaisuustodistus D28111/D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28139/D28141 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta. Äänenpainetaso: D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 LpA (äänenpaine) dB(A) 90 89 90 89 89 91 89 91 KpA (mittauksen epävarmuus) dB(A) 5 3 3 3 3 3 3 3 LWA (ääniteho) dB(A) 101 100 101 100 100 102 100 102 KWA (mittauksen epävarmuus) dB(A) 5 3 3 3 3 3 3 3 Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo: D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 Mitattu EN 50144:n mukaisesti m/s2 5,3 7,0 6,0 4,6 7,0 5,2 5,1 5,7 Mitattu EN 60745:n mukaisesti m/s2 10,8 1) 11,7 2) 10,0 3) 7,7 4) 9,6 5) 9,4 6) 7,4 7) 9,7 5) 1) mittauksen epävarmuus: 4,3 m/s2 2) mittauksen epävarmuus: 4,7 m/s2 3) mittauksen epävarmuus: 7,4 m/s2 4) mittauksen epävarmuus: 3,1 m/s2 5) mittauksen epävarmuus: 3,9 m/s2 6) mittauksen epävarmuus: 3,8 m/s2 7) mittauksen epävarmuus: 3,0 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa
Sivu: 3
87 S U O M I Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Seuraavassa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa). SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN. 1 Työalue a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin. b Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt. c Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle. 2 Sähköturvallisuus a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia- adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa. b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu. c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä. d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa. e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. 3 Henkilöturvallisuus a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä. c Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen kytkennän tekemistä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä. d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen. e Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta jatasapainosta. Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa. f Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin. g Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa työkaluun, sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu. b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
Sivu: 4
88 S U O M I c Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin. d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt. e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista. f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita. g Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja tavalla, joka on tarkoitettu erityisesti kyseiselle sähkötyökalulle. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin. 5 Huolto a Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena. Hiomakoneiden lisäturvaohjeita • Hiomakoneesi on suunniteltu kivi- ja teräsmateriaalien hiomiseen ja leikkaamiseen. Älä leikkaa tai hio yli 80% magnesiumpitoista kevytmetallia, koska tämän tyyppinen metalli on tulenarkaa. • Älä käytä muita lisävarusteita kuin kuituvahvisteisia hioma- tai katkaisulaikkoja. • Käytä aina tavallisia tai keskeltä kuopalla olevia hioma- tai leikkauslaikkoja. • Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia hioma- ja katkaisulaikkoja. • Hioma- tai leikkauslaikan tai muun tarvikkeen suurimman sallitun nopeuden on aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus. • Älä leikkaa työstökappaleita, jotka vaativat suurempaa leikkuusyvyyttä kuin katkaisulaikalla on. • Älä käytä hioma- ja leikkauslaikkoja, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi laikan sopimaan karaan. • Tarkista hioma- ja leikkauslaikat ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä lohjenneita, halkeilleita tai muutoin viallisia laikkoja. • Jos työkalun mukana toimitetaan välilevyjä, varmista, että niitä käytetään, kun laikka asennetaan karaan. • Kun käytät kierrereikäistä laikkaa, varmista, että kierre on tarpeeksi pitkä, jotta kara sopii siihen. • Varmista ennen käyttöä, että hioma- tai leikkauslaikka on asennettu oikein. • Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa asennossa vähintään 30 sekunnin ajan. Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu vika ilmenee, sammuta työkalu ja tarkista se määrittääksesi vian syyn. • Älä käytä konetta ilman suojuksen paikalleen asettamista. • Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu. • Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan. • Älä käytä työkalua seistessäsi samassa linjassa laikan kanssa. Pidä muut henkilöt poissa työalueelta. • Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa. • Älä käytä karan lukitsinta, kun työkalu on käynnissä. • Ota huomioon, että laippa pyörii vielä hetken sen jälkeen, kun virta on katkaistu työkalusta. • Säilytä hioma- ja leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa. • Varmista, että ilmanvaihtoaukot pysyvät auki, kun työskentelet pölyisissä olosuhteissa.
Sivu: 5
89 S U O M I Jos on välttämätöntä puhdistaa ilmanvaihtoaukot, kytke työkalu ensin irti virtalähteestä ja vältä vahingoittamasta sen sisäosia käyttämällä muita kuin metallisia tarvikkeita. • Käytä aina silmä- ja kuulonsuojaimia. Käytä myös muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten pölynaamaria, käsineitä ja kypärää. Läppälaikkojen käyttö Varoitus: Metallitomun kertyminen • Läppälaikkojen pitkäaikainen käyttö metallisovelluksissa voi saada aikaan lisääntyneen sähköiskun vaaran. Vähentääksesi tätä riskiä asenna RCD ennen käyttöä ja puhdista ilmastointiaukot päivittäin puhaltamalla niihin kuivaa paineilmaa alla olevien huolto-ohjeiden mukaisesti. Laitteen merkit Työkalussa on seuraavat piktogrammit: Lue käyttöohje ennen käyttöä Käytä suojalaseja Käytä kuulosuojaimia Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää: 1 Kulmahiomakone 1 Laikan suojus 1 Sivukahva 1 Laippasarja 1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain 1 Laukku (vain K-mallit) 1 Käyttöohje 1 Hajoituskuva • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet kuljetuksen aikana. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kuvaus (kuva A) Kulmahiomakoneesi D28111/D28113(K)/D28130/ D28132/D28134/D28135(K)/D28139/D28141 on suunniteltu ammattimaiseen hiontaan ja leikkaamiseen. 1 Virtakytkin 2 Karalukko 3 Laikan suojus 4 Sivukahva D28113(K)/D28130/D28132/D28135(K)/D28141 - Tärinävaimennettu sivukahva Tärinävaimennettu sivukahva tarjoaa lisämukavuutta vaimentamalla työkalun aiheuttaman tärinän. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Pikasuojus Pikasuojus mahdollistaa nopean säädön käytön aikana laitteen monikäyttöisyyden lisäämiseksi. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Pölynpoistojärjestelmä Pölynpoistojärjestelmä estää pölyn kerääntymisen suojuksen ja moottorin tuloaukon ympärille ja minimoi moottorin koteloon pääsevän pölyn määrän. Sähköturvallisuus Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa. Kaapelin tai pistotulpan vaihto Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan. Jatkojohdon käyttö Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on 1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki. Asennus ja säädöt Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Sivu: 6
90 S U O M I Suojuksen asennus ja irrotus (kuva B1 & B2) D28111/D28139 - Suojus ja kiinnitysruuvi (kuva B1) • Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin. • Pane kiinnitysulokkeet (5) samaan kohtaan lovien (6) kanssa. • Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon. • Kiristä ruuvi hyvin (7). • Poistaaksesi suojuksen löysää ruuvia. Älä koskaan käytä työkalua ilman, että suojus on paikallaan. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Pikasuojus (kuva B2) • Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin. • Vapauta kiristyslukko (8) ja pidä suojusta (3) työkalun yllä kuvan osoittamalla tavalla. • Pane kiinnitysulokkeet (5) samaan kohtaan lovien (6) kanssa. • Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon. • Lisää tarvittaessa sulkuvoimaa kiristämällä ruuvia (9). • Kiristä kiristyslukko. • Kun haluat poistaa suojuksen, vapauta kiristyslukko. Älä koskaan käytä työkalua ilman, että suojus on paikallaan. Hioma- tai leikkauslaikan asentaminen ja irrottaminen (kuva C1 & C2) • Aseta työkalu pöydälle, laikan suojus ylöspäin. • Asenna sisälaippa (10) oikein karaan (11) (kuva C1). • Aseta laikka (12) laipan (10) päälle. Kun asennat laikkaa keskiön ollessa nostettuna, varmista, että nostettu keskiö (13) on laippaan (10) päin. • Ruuvaa ulkolaippa (14) karaan (11) (kuva C2): - laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla laikkaan päin, kun hiomalaikkaa (A) asennetaan; - laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla poispäin laikasta, kun leikkauslaikkaa (B) asennetaan; • Paina karalukkoa (2) ja kierrä karaa (11), kunnes se loksahtaa paikoilleen. • Kiristä laippa (14) mukana toimitetulla mutteriavaimella. • Vapauta karalukitus. • Kun haluat irrottaa laikan, löysää laippaa (14) mutteriavaimella. Älä käytä vahingoittunutta laikkaa. Sivukahvan asennus (kuva D) • Ruuvaa sivukahva (4) tiukasti johonkin reikään (14) jommallakummalla puolella vaihdelaatikkoa. Käyttöohjeet • Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä. • Varmista, että kaikki hiottavat tai leikattavat materiaalit on kiinnitetty kunnolla. • Paina työkalua vain kevyesti. Älä myöskään paina laikkaa sivusuunnassa. • Vältä kuormittamasta laitetta liikaa. Jos työkalu alkaa kuumentua, anna sen käydä muutaman minuutin ajan ilman kuormitusta. Ennen käyttämistä: • Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä vääntyneitä laikkoja. • Varmista, että sisä- ja ulkolaippa on asennettu oikein. • Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan. Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A) • Käynnistä kone virtakytkimestä (1). • Jos haluat valita jatkuvan toiminnan, työnnä virtakytkin kokonaan eteen. • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. Kun haluat lopettaa jatkuvan toiminnan, paina kytkimen takaosaa. Älä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se on kuormitettuna. Metallisovellukset • Kun työkalua käytetään metallisovelluksissa, varmista, että jäännösvirtalaite (RCD) on asennettu, jotta voidaan välttää metallin epäpuhtauksien aiheuttamat jäännösriskit. • Jos RCD katkaisee virransyötön, vie työkalu valtuutettuun DEWALTin huoltoliikkeeseen.
Sivu: 7
91 S U O M I Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa sähköä johtavaa pölyä voi kertyä koneen kotelon sisään, kun työstetään metallia. Tämä voi johtaa siihen, että koneen suojaeristys heikkenee, jolloin on olemassa sähköiskun vaara. Jotta voidaan välttää metalliepäpuhtauden kertyminen koneen sisään, suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtoaukot päivittäin. Katso „Huolto“. Läppälaikkojen käyttö Varoitus: Metallitomun kertyminen • Läppälaikkojen pitkäaikainen käyttö metallisovelluksissa voi saada aikaan lisääntyneen sähköiskun vaaran. Vähentääksesi tätä riskiä asenna RCD ennen käyttöä ja puhdista ilmastointiaukot päivittäin puhaltamalla niihin kuivaa paineilmaa alla olevien huolto-ohjeiden mukaisesti. Lisävarusteet Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista. Huolto-ohjeita DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan. Irti napsautettavat harjat Moottori sammuu automaattisesti, mikä on merkkinä siitä, että hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja kone tarvitsee huoltoa. Käyttäjä ei voi huoltaa hiiliharjoja. Vie kone valtuutettuun DEWALTin huoltoliikkeeseen. Voitelu Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua. Puhdistus Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä rievulla. Ilmanvaihtoaukkojen puhdistus Jotta vältettäisiin lian kertyminen koneen sisään, suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtoaukot päivittäin. • Kytke kone irti sähköverkosta. • Puhalla kuivaa paineilmaa ilmanvaihtoaukkojen läpi. • Puhdista ilmanvaihtoaukot pehmeällä harjalla tai kuivalla liinalla. Älä käytä metalliesineitä, koska ne voivat vahingoittaa sisäisiä osia. Ympäristön suojelu Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen kanssa. Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen. Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää. Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT – tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Sivu: 8
92 Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen. TAKUU • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT- huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO • DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä. • YHDEN VUODEN TAKUU • Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että: • Tuotetta ei ole käytetty väärin. • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä. • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi. Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT- huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com S U O M I

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt D28135, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt D28135 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt D28135 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt D28135

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt D28135 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kulmahiomakoneet
 • Malli/nimi: D28135
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki